Resultados globales: 114 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 3 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 105 registros
Materiales académicos, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
2 p, 48.5 KB Els mals usos de les TIC entre els adolescents / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Diagnosticar i detectar a temps els mals usos d'Internet i les TIC entre els joves permet prevenir i actuar a temps contra els efectes negatius que se'n puguin derivar. Amb aquest objectiu, l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) va dur a terme l'any 2014 una recerca a diverses poblacions d'Espanya amb la participació de pares, educadors i joves. [...]
Diagnosticar y detectar a tiempo los malos usos de Internet y las TIC entre los jóvenes permite prevenir y actuar a tiempo contra los efectos negativos que se puedan derivar. Con este objetivo, el Equipo de Desarrollo Organizacional (EDO) llevó a cabo en 2014 una investigación en varias poblaciones de España con la participación de padres, educadores y jóvenes. [...]
The detection and diagnose of improper uses of the internet and ICTs among youngsters help prevent and act in time against their potential negative effects. With this aim, the Organitzational Development Team (EDO) carried out a research in 2014 in several Spanish localities, with the participation of parents, educators and young people. [...]

2016
UAB divulga, Octubre 2016, p. 1-2
3 documentos
2.
2 p, 145.8 KB Millores en l'aprenentatge de l'alumnat de centres de primària i secundària / Marqués Graells, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Departament de Pedagogia Aplicada
El grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la UAB va dur a terme dos estudis durant el curs 2013-2014 sobre el potencial pedagògic de l'aplicació del currículum bimodal i de l'ús de les tauletes digitals en estudiants de diverses etapes educatives. [...]
El grupo de investigación DIM (Didáctica, Innovación y Multimedia) de la UAB llevó a cabo dos estudios durante el curso 2013-2014 sobre el potencial pedagógico de la aplicación del currículum bimodal y del uso de las tabletas digitales en estudiantes de diversas etapas educativas. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documentos
3.
2 p, 52.9 KB Analitzant un projecte educatiu a Coyhaique, Xile / Retamal Cisterna, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Departament de Pedagogia Aplicada
L'anàlisi de les condicions d'èxit d'un programa de desenvolupament educatiu és l'eix central de la tesi doctoral que Sílvia Retamal ha defensat al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
El análisis de las condiciones de éxito de un programa de desarrollo educativo es el eje central de la tesis doctoral que Silvia Retamal ha defendido en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
2 documentos
4.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  

Publicaciones periódicas Encontrados 3 registros  
1.
130 p, 3.2 MB Memòria d'activitats / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada 2011-
2 documentos
2.
Didáctica, innovación y multimedia / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest registre només recull la secció 'Artículos'. Cal connectar-se directament a l'adreça original de la revista per a consultar altres seccions: editorial, entrevistas, perfiles. . .
Bellaterra : Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada , 2005-
39 documentos
3.
Educar : revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1982-
67 documentos

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
12 p, 38.6 KB Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
2004  

Documentos de investigación Encontrados 105 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
439 p, 13.0 MB La gestión y transferencia de conocimiento en la formación dual en colombia : los semilleros de investigacion como instrumento de mejora / Vélez Rolón, Adela Margarita ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La formació professional sorgeix en el món com una resposta a les necessitats sentides de formació per al sector productiu, sent el major referent d'èxit el model de formació professional d'Alemanya. [...]
La formación dual o formación vocacional surge en el mundo como una respuesta a las necesidades sentidas de formación para el sector productivo, siendo el mayor referente de éxito el modelo de formación profesional de Alemania. [...]
Vocational training emerges in the world as a response to the felt training needs for the productive sector, with Germany\'s vocational training model being the biggest reference for success. Colombia assumes the challenge for the implementation of this type of training in undergraduate since 2001, in a joint work between the chambers of commerce of different cities and the German government. [...]

2019  
2.
301 p, 9.4 MB Caracterización de las prácticas innovadoras mediadas por tic del profesorado de posgrado : estudio de caso de la Universidad de La Sabana / Sánchez Duarte, Mónica Marcela ; Navío Gámez, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El present estudi s'ocupa de caracteritzar les pràctiques innovadores amb mediació de TIC a l'una de definir el perfil d'aquests subjectes que es qualifiquen com innovadors en el nivell de postgraus. [...]
El presente estudio se ocupa de caracterizar las prácticas innovadoras con mediación de TIC a la par de definir el perfil de esos sujetos que se califican como innovadores en el nivel de posgrados. [...]
The following study wishes to characterize de innovative practices that use Information and Communication Technologies at the same time that define the profile of the subject being considered as innovative among postgraduates. [...]

2019  
3.
303 p, 3.6 MB Modelo pedagógico para la formación continua, modalidad virtual / Pullas Tapia, Paúl Santiago ; Tomàs i Folch, Marina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El present estudi va proposar l'aplicació de models pedagògics virtuals per a l'adquisició d'aprenentatges en l'Educació Superior equatoriana. L'ampli marc conceptual al costat de les experiències de diferents universitats, ha permès el plantejament de profundes interrogants amb l'objectiu d'avaluar l'eficàcia d'un model pedagògic per accedir al coneixement de les diferents branques de la ciència mitjançant la modalitat virtual. [...]
El presente estudio propuso la aplicación de modelos pedagógicos virtuales para la adquisición de aprendizajes en la Educación Superior ecuatoriana. El amplio marco conceptual junto a las experiencias de distintas universidades, ha permitido el planteamiento de profundas interrogantes con el objetivo de evaluar la eficacia de un modelo pedagógico para acceder al conocimiento de las diferentes ramas de la ciencia mediante la modalidad virtual. [...]
The realization of this research topic on on-line pedagogical models is justified since it is a current issue for the acquisition of learning in Higher Education. A broad conceptual framework and the experiences of different universities have allowed me, as a researcher, to raise deep questions in order to identify whether a proper pedagogical model is adequate to access knowledge of the different branches of science through on-line education. [...]

2019  
4.
295 p, 2.0 MB Saber pedagógico evaluativo del profesorado que se desempeña en escuelas vulnerables de la comuna de Arica. Región de Arica y Parinacota, Chile / Roberts Sánchez, Katherine Reneé Paola ; Rodríguez Gómez, David ; Silva García, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquesta investigació ha tingut com a objectiu analitzar les pràctiques avaluatives del professorat que es exerceix en contextos vulnerables, amb el propòsit d'identificar les estratègies utilitzades per aquest, per atendre la condició de vulnerabilitat dels seus estudiants, identificant les demandes que, des de la seva experiència, realitzen a la formació inicial. [...]
2019 (Saber pedagógico evaluativo del profesorado que se desempeña en escuelas vulnerables de la comuna de Arica. Región de Arica y Parinacota, Chile)  
5.
269 p, 9.9 MB La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria / Lafuente Carrasco, Álvaro ; Jurado de los Santos, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball explora el grau d'inclusió de l'alumnat amb sordesa a l'aula de música d'Educació Infantil (EI) i Educació Primària (EP) en una comarca catalana, en termes de gaudi, participació i assoliment en les activitats i continguts que estableix el currículum de referència per a aquestes etapes. [...]
2019 (La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria)  
6.
5.5 MB Interacciones en prácticas pedagógicas efectivas en el aula / Martínez Maldonado, Paulina ; Armengol Asparó, Carme, dir. ; Muñoz Moreno, José Luís, 1980-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquesta investigació presenta els resultats de les interaccions que es generen a l'aula, en tres col·legis de la XV regió de Xile. Per a això, es van observar nou pràctiques pedagògiques efectives, considerant les dimensions de pràctica pedagògica, interaccions i ambient, utilitzant una pauta d'observació de tres dimensions, 10 subdimensions i trenta-sis indicadors validada per jutges pràctics i teòrics; a més de notes de camp que van complementar l'observat. [...]
Esta investigación presenta los resultados de las interacciones que se generan en el aula, en tres colegios de la XV región de Chile. Para ello, se observaron nueve prácticas pedagógicas efectivas, considerando las dimensiones de práctica pedagógica, interacciones y ambiente, divididas en diez subdimensiones y treinta y seis indicadores, siendo validados por jueces prácticos y teóricos y plasmada en una pauta de observación. [...]
This research presents the results of the interactions that are generated in the classroom, in three schools in the XV region of Chile. For this, nine effective pedagogical practices were observed, considering the dimensions of pedagogical practice, interactions and environment, divided into ten subdimensions and thirty-six indicators, being validated by practical and theoretical judges and embodied in an observation pattern. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
367 p, 4.7 MB Relaciones de poder y empoderamiento docente para la innovación educativa / Pascual Medina, Javier ; Rodríguez Gómez, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La demanda pel canvi educatiu i la millora educativa mai s'havia posicionat tan fortament a la història de Xile com ho ha fet durant la darrera dècada. El sorgiment de la Societat del Coneixement, sumat a les nombroses revoltes estudiantils i socials, han posat a l'educació en el punt de mira de l'opinió pública i l'agenda política. [...]
La demanda pel canvi i educatiu la millora educativa mai s'havia posicionat tan fortament a la història de Xile com ho ha fet durant la darrera dècada. El sorgiment de la Societat del Coneixement, sumat a les nombroses revoltes estudiantils i socials, han posat a l'educació en el punt de mira de l'opinió pública i l'agenda política. [...]
La demanda por el cambio y el mejoramiento educativo nunca se había posicionado tan fuertemente en la historia de Chile como lo ha hecho recientemente. El surgimiento de la Sociedad del Conocimiento, sumada a las numerosas revueltas estudiantiles y sociales, han puesto a la educación en el punto de mira de la opinión pública y la agenda política. [...]
Social demand for change and educational improvement had never positioned itself in Chilean history as strongly as it has during the past decade. The emergence of Knowledge Society and the numerous student and social revolts have put education in the spotlight of public opinion and political agenda. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
0 p, 14.5 MB El Nuevo diseño institucional sobre educación superior y los cambios en la producción científica del profesorado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Flores Núñez, Querubín Patricio ; Armengol Asparó, Carme, dir. ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
L'estudi destaca la raó de ser de la universitat, el seu origen i trajectòria en context d'eficiència, eficàcia i la globalitat actual en aspectes de docència, investigació i vinculació amb la societat, s'estudia l'aportació de la universitat en la construcció de la ciència, la formació dels professionals i el rol de les professions en el quefer de la gestió del coneixement i s'analitza la importància de la universitat en la formació del professorat i la incidència de la universitat en el món de la producció acadèmica i científica. [...]
El estudio destaca la razón de ser de la universidad, su origen y trayectoria en contexto de eficiencia, eficacia y la globalidad actual en aspectos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, se estudia el aporte de la universidad en la construcción de la ciencia, la formación de los profesionales y el rol de las profesiones en el quehacer de la gestión del conocimiento y se analiza la importancia de la universidad en la formación del profesorado y la incidencia de la universidad en el mundo de la producción académica y científica. [...]
The study highlights the raison d'être of the university, its origin and trajectory in the context of efficiency, effectiveness and current globality in aspects of teaching, research and relationship with society, the contribution of the university in the construction of science is studied , the training of professionals and the role of professions in the task of knowledge management and the importance of the university in teacher training and the impact of the university in the world of academic and scientific production are analyzed. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
9.
348 p, 3.5 MB Construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos principiante en diferentes centros de educación infantil : estudio de caso / Robinson Seisdedos, María Soledad ; Tejada Fernández, José, dir. ; Blanch, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El presente trabajo doctoral da cuenta del proceso de construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos que se encuentran en los tres primeros años de ejercicio laboral en diferentes realidades educativas en Chile: centros públicos en educación infantil, centros educativos particulares subvencionados y jardines infantiles particulares. [...]
The present doctoral work accounts for the construction of the professional identity of novice early childhood teachers in the first three years of their work experience in different educational realities; public institutions in infant education, subsidised private educational institutions and private kindergartens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
282 p, 5.6 MB Relación entre competencia profesional y mercado laboral : hacia la mejora del perfil competencial en la educación superior / Romero Sandoval, Adriana Antonieta ; Tejada Fernández, José, dir. ; Mas Torelló, Óscar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Les competències, des d'un enfocament educatiu, són susceptibles de ser apreses i desenvolupades en un procés de formació professional. El mercat laboral, des d'un enfocament d'oferta i demanda de força de treball, és l'espai on hi ha una connexió real entre les competències adquirides i l'execució de tasques que demanda l'ocupació. [...]
Las competencias, desde un enfoque educativo, son susceptibles de ser aprendidas y desarrolladas en un proceso de formación profesional. El mercado laboral, desde un enfoque de oferta y demanda de fuerza de trabajo, es el espacio donde hay una conexión real entre las competencias adquiridas y la ejecución de tareas que demanda el empleo. [...]
Competences, from an educational approach, are capable of being learned and developed in a professional training process. The labour market, from a labour supply and demand approach, is the space where there is a real connection between the skills acquired and the execution of tasks demanded by employment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Documentos de investigación : Encontrados 105 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1 registros  
1.
130 p, 1.7 MB Doctorado en Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El programa de doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l'hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.