Results overview: Found 94 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 86 records found
Course materials, 1 records found
Articles 4 records found  
1.
2 p, 48.5 KB Els mals usos de les TIC entre els adolescents / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Díaz-Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Diagnosticar i detectar a temps els mals usos d'Internet i les TIC entre els joves permet prevenir i actuar a temps contra els efectes negatius que se'n puguin derivar. Amb aquest objectiu, l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) va dur a terme l'any 2014 una recerca a diverses poblacions d'Espanya amb la participació de pares, educadors i joves. [...]
2016
UAB divulga, Octubre 2016, p. 1-2  
2.
2 p, 145.8 KB Millores en l’aprenentatge de l’alumnat de centres de primària i secundària / Marquès, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Departament de Pedagogia Aplicada
El grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la UAB va dur a terme dos estudis durant el curs 2013-2014 sobre el potencial pedagògic de l’aplicació del currículum bimodal i de l’ús de les tauletes digitals en estudiants de diverses etapes educatives. [...]
2014
UAB divulga, Novembre 2014  
3.
2 p, 52.9 KB Analitzant un projecte educatiu a Coyhaique, Xile / Retamal Cisterna, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Departament de Pedagogia Aplicada
L'anàlisi de les condicions d'èxit d'un programa de desenvolupament educatiu és l'eix central de la tesi doctoral que Sílvia Retamal ha defensat al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1  
4.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  

Periodical publications 2 records found  
1.
Didáctica, innovación y multimedia / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest registre només recull la secció 'Artículos'. Cal connectar-se directament a l'adreça original de la revista per a consultar altres seccions: editorial, entrevistas, perfiles. . .
Bellaterra : Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada , 2005-.
37 documents
2.
Educar : revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1982-.
63 documents

Books and collections 1 records found  
1.
12 p, 38.6 KB Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
2004  

Research literature 86 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
243 p, 3.1 MB Educación y migración transfronteriza en el norte de Chile: procesos de inclusión y exclusión de estudiantes migrantes peruanos y bolivianos en las escuelas de la región de arica y parinacota / Mondaca Rojas, Carlos Enrique, autor. ; Gairín Sallán, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El sistema escolar presenta la existencia de estudiantes chilenos y de poblaciones originarias (aymaras, quechuas y afrodescendientes), a lo que se suman los hijos e hijas de inmigrantes, principalmente peruanos, bolivianos y colombianos. [...]
The school system presents the existence of Chilean students and native populations (Aymara, Quechua, and Afro-descendant), to which the sons and daughters of immigrants, mainly Peruvians, Bolivians, and Colombians, are added. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
Colaboración docente y uso de las TIC en los centros educativos de Uruguay : estudio de casos múltiples en el contexto del Plan Ceibal / Questa Torterolo, Mariela Esther, autor. ; Rodríguez Gómez, David, supervisor acadèmic. ; Meneses, Julio, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
L'estudi s'ha realitzat en el departament de Colònia, a Uruguai, per explorar les formes de col·laboració entre docents a nivell professional i l'ús de les tecnologies per al treball col·laboratiu en el context del model 1:1 d'inclusió de les TIC. [...]
El estudio se ha realizado en el departamento de Colonia, en Uruguay, para explorar las formas de colaboración entre docentes a nivel profesional y el uso de las tecnologías para el trabajo colaborativo en el contexto del modelo 1:1 de inclusión de las TIC. [...]
The study has been conducted in the department of Colonia, in Uruguay, to explore the forms of collaboration between teachers at a professional level and the use of technologies for collaborative work in the context of 1: 1 ICT inclusion model. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
403 p, 4.5 MB Condicionantes y oportunidades para el trabajo en equipo: estudio de las facultades y escuelas de fisioterapia catalanas. / Galtés Fuentes, Ruth, autor. ; Tomàs i Folch, Marina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
Introducción. Nuestra investigación parte de la premisa que el trabajo en equipo en la universidad puede ser un factor de impulso de la eficacia y la eficiencia, tanto de los equipos como de la institución a la que pertenecen. [...]
Introduction. Our research starts from the premise that teamwork in universities can be a factor which boosts the effectiveness and efficiency of both the teams themselves as well as the institution to which they belong. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
320 p, 4.0 MB Els Videojocs com a mitjà educatiu / Capell Masip, Núria, autor. ; Tejada Fernández, José, supervisor acadèmic. ; Bosco Paniagua, Alejandra, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La presència de la tecnologia en tots els àmbits de la societat ha propiciat que aquesta hagi anat formant part de l'entorn immediat quotidià, produint-se canvis en gran part dels seus àmbits. Les activitats infantils no han restat al marge dels artefactes digitals, centrant gran part de les activitats de lleure infantil en els videojocs. [...]
La presencia de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad ha propiciado que ésta haya ido formando parte del entorno inmediato cotidiano, produciéndose cambios en gran parte de sus ámbitos. [...]
The presence of technology in all areas of society has led itself into a role part of the immediate environment, propitiating changes in most of its areas. Children's activities have not been kept apart from digital artefacts, focusing much of the children's leisure activities in video games. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
5.
255 p, 4.0 MB Diseño e implementación de un modelo de formación permanente de equipos docentes en las universidades de postgrado del Ecuador / Chávez Vaca, Vinicio Alexander, autor. ; Ion, Georgeta, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El presente estudio propone el diseño de un modelo de formación pedagógica continua para los docentes de las Universidades de Postgrado del Ecuador. Por ello se realiza una revisión y presentación de los postulados teóricos que existen sobre el perfil y los modelos de formación que hasta el momento se han recomendado por otros investigadores y especialistas. [...]
The present study proposes the design of a model of continuous pedagogical training for the teachers of the Universities of Postgraduate of Ecuador. For this reason, a review and presentation of the theoretical postulates that exist on the profile and the training models to date have been recommended by other researchers and specialists. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
259 p, 2.0 MB El docente como maker : la formación del profesorado en making educativo / Tesconi, Susanna, autor. ; Bosco Paniagua, Alejandra, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
Con el presente estudio se quiere generar un entorno de formación docente en making que permita reforzar en el profesorado saberes y actitudes necesarias para ejercer de facilitador de procesos creativos y de investigación en contextos ricos en tecnología. [...]
This dissertation is aimed to design a learning environment in maker-centred education to foster in teachers the needed knowledge and attitudes in order to act as facilitator of creative processes in technology rich educational contexts. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
7.
453 p, 8.1 MB Las tecnologías digitales en la docencia universitaria : barreras para su integración / Mercader Juan, Cristina, autor. ; Gairín Sallán, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Rodríguez Gómez, David, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La investigación realizada se focaliza en el profesorado universitario y en los motivos por los cuales éstos no utilizan las tecnologías digitales de manera habitual como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula. [...]
The research developed is focused on university teachers and the reasons why they do not regularly use digital technologies in the teaching-learning process. The identification of barriers to its integration is a key aspect to achieve a general integration of digital resources in university teaching. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
8.
357 p, 13.1 MB Joves, art urbà i educació comunitària : recerca-acció i etnografia visual al districte Collblanc - La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat) / Grané Feliu, Pere, autor. ; Rifà Valls, Montse, supervisor acadèmic. ; Essomba, Miquel Àngel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
En aquesta investigació analitzo processos d'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves. La recerca parteix de la hipòtesi general que el desenvolupament de processos basats en l'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves permet assolir un conjunt de contribucions positives. [...]
In this research I analyse community education processes through graffiti and street art with young people. The research is based on the general hypothesis that the development of processes based on community education through graffiti and street with young people enables the capacity to achieve a series of positive contributions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
2 documents
9.
397 p, 5.5 MB La formación en TIC del profesorado y su transferencia a la función docente : tendiendo puentes entre tecnología, pedagogía y contenido disciplinar / Cejas León, Roberto, autor. ; Navío Gámez, Antonio, supervisor acadèmic. ; Ruiz Bueno, Antonio, 1958- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se da a un ritmo elevado, por lo que su integración en la función docente se vuelve compleja. Muchos docentes suelen encontrarse desorientados a la hora de manejarse en entornos mediados por las TIC. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
10.
440 p, 3.9 MB Permanencia de estudiantes indígenas en instituciones de educación superior en América Latina = Indigenous students' persistence in Latin American higher education institutions / Suárez, Cecilia Inés, autor. ; Gairín Sallán, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Castro Ceacero, Diego, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad contribuir a la mejora de la permanencia de estudiantes indígenas en las instituciones de educación superior. El principal supuesto es que ésta constituye un momento central en la trayectoria educativa; no sólo en términos de logro académico y egreso; sino también un claro indicio de justicia social. [...]
This dissertation aims to contribute to improving Indigenous students' persistence in higher education institutions. The main assumption is that higher education constitutes a core phase in the educational development, not only as a stage for academic achievement and egress, but also as a clear indicator of social justice. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  

Research literature : 86 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1 records found  
1.
127 p, 2.5 MB Doctorado en Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El programa de doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l'hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.