Results overview: Found 87 records in 0.03 seconds.
Articles, 4 records found
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 79 records found
Course materials, 1 records found
Articles 4 records found  
1.
2 p, 48.5 KB Els mals usos de les TIC entre els adolescents / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Díaz-Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Diagnosticar i detectar a temps els mals usos d'Internet i les TIC entre els joves permet prevenir i actuar a temps contra els efectes negatius que se'n puguin derivar. Amb aquest objectiu, l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) va dur a terme l'any 2014 una recerca a diverses poblacions d'Espanya amb la participació de pares, educadors i joves. [...]
2016
UAB divulga, Octubre 2016, p. 1-2  
2.
2 p, 145.8 KB Millores en l’aprenentatge de l’alumnat de centres de primària i secundària / Marquès, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Departament de Pedagogia Aplicada
El grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la UAB va dur a terme dos estudis durant el curs 2013-2014 sobre el potencial pedagògic de l’aplicació del currículum bimodal i de l’ús de les tauletes digitals en estudiants de diverses etapes educatives. [...]
2014
UAB divulga, Novembre 2014  
3.
2 p, 52.9 KB Analitzant un projecte educatiu a Coyhaique, Xile / Retamal Cisterna, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Departament de Pedagogia Aplicada
L'anàlisi de les condicions d'èxit d'un programa de desenvolupament educatiu és l'eix central de la tesi doctoral que Sílvia Retamal ha defensat al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1  
4.
16 p, 90.5 KB El cambio de cultura en las universidades del siglo XXI / Universitat Autònoma de Barcelona. Equipo de investigación y desarrollo CCUC ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Se presenta el planteamiento de una investigación avanzada cuyo objetivo es describir la cultura imperante en las universidades catalanas. Se justifican y analizan los diversos ámbitos afectados por los cambios organizativos que están experimentando las universidades y, por último, se presentan unos primeros resultados aportados en el marco del seminario de expertos llevado a cabo sobre los siguientes apartados: investigación, docencia, gestión, financiación, alumnado y TIC.
Es presenta el plantejament d'una investigació avançada que té per objectiu descriure la cultura dominant a les universitats catalanes. Es justifica i analitzen els diversos àmbits afectats pels canvis organitzatius que estan experimentant les universitats i, per últim, es presenten uns primers resultats aportats en el marc del seminari d'experts duts a terme sobre els següents apartats: investigació, docència, gestió, finançament, alumnat i TIC.
An on-progress research is being presented to describe the organizational culture in Catalan Universities. Some aspects affected by these organizational changes are justified and analyzed. Finally, are presented first results on the following topics: research, teaching, management, finance, students and information and communication technologies at Universities.

2001 - 10.5565/rev/educar.399
Educar, N. 28 (2001) , p. 147-162  

Periodical publications 2 records found  
1.
Didáctica, innovación y multimedia / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest registre només recull la secció 'Artículos'. Cal connectar-se directament a l'adreça original de la revista per a consultar altres seccions: editorial, entrevistas, perfiles. . .
Bellaterra : Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía Aplicada , 2005-.
37 documents
2.
Educar : revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 1982-.
62 documents

Books and collections 1 records found  
1.
12 p, 38.6 KB Reglament del Departament de Pedagogia Aplicada / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
2004  

Research literature 79 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
357 p, 13.1 MB Joves, art urbà i educació comunitària : recerca-acció i etnografia visual al districte Collblanc - La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat) / Grané Feliu, Pere, autor. ; Rifà Valls, Montse, supervisor acadèmic. ; Essomba, Miquel Àngel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
En aquesta investigació analitzo processos d'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves. La recerca parteix de la hipòtesi general que el desenvolupament de processos basats en l'educació comunitària a través del graffiti i l'art urbà amb joves permet assolir un conjunt de contribucions positives. [...]
In this research I analyse community education processes through graffiti and street art with young people. The research is based on the general hypothesis that the development of processes based on community education through graffiti and street with young people enables the capacity to achieve a series of positive contributions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
2 documents
2.
397 p, 5.5 MB La formación en TIC del profesorado y su transferencia a la función docente : tendiendo puentes entre tecnología, pedagogía y contenido disciplinar / Cejas León, Roberto, autor. ; Navío Gámez, Antonio, supervisor acadèmic. ; Ruiz Bueno, Antonio, 1958- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se da a un ritmo elevado, por lo que su integración en la función docente se vuelve compleja. Muchos docentes suelen encontrarse desorientados a la hora de manejarse en entornos mediados por las TIC. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
440 p, 3.9 MB Permanencia de estudiantes indígenas en instituciones de educación superior en América Latina = Indigenous students' persistence in Latin American higher education institutions / Suárez, Cecilia Inés, autor. ; Gairín Sallán, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Castro Ceacero, Diego, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad contribuir a la mejora de la permanencia de estudiantes indígenas en las instituciones de educación superior. El principal supuesto es que ésta constituye un momento central en la trayectoria educativa; no sólo en términos de logro académico y egreso; sino también un claro indicio de justicia social. [...]
This dissertation aims to contribute to improving Indigenous students' persistence in higher education institutions. The main assumption is that higher education constitutes a core phase in the educational development, not only as a stage for academic achievement and egress, but also as a clear indicator of social justice. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
249 p, 5.6 MB Las tecnologías de la información y comunicación como recurso didáctico para la adquisición y desarrollo de la competencia digital en alumnos de educación secundaria : estudio de casos / Fernández Abuín, Juan Pablo, autor. ; Bosco Paniagua, Alejandra (Universidad Autónoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El Decreto 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, establece siete competencias clave que en el futuro, los alumnos necesitarán para su realización y desarrollo personal, para su inclusión social, su empleabilidad y para formar parte de una ciudadanía cada vez más activa y participativa. [...]
Decree 86/2015, of June 25, which establishes the compulsory secondary education and baccalaureate curriculum in the Autonomous Community of Galicia, establishes seven key competences that in the future, students will need for their personal development and development, for their social inclusion, their employment and to be part of an increasingly active and participatory citizenship. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
283 p, 2.4 MB Propuesta de aplicación del enfoque de educación inclusiva en instituciones educativas pertenecientes al distrito metropolitano de Quito / Delgado Valdivieso, Karina Elizabeth, autor. ; Essomba, Miquel Àngel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
L'educació inclusiva busca aconseguir un servei que atén a tots els estudiants sense cap discriminació per la seva condició d'origen, social, intercultural i personal. El descrit analitzat com a problemàtica a Equador, evidència encara l'existència de nens, nenes i adolescents que no han rebut aquest servei educatiu, agrupant-se en almenys quatre tipus: (a) alumnat de minories ètniques; (B) adolescents amb inici tardà de l'educació secundària; (C) estudiants amb alguna discapacitat no reben cap tipus de suport; i (d) estudiants del sistema intercultural bilingüe compten amb docents i materials que no satisfan la demanda de formació bilingüe, entre d'altres. [...]
La educación inclusiva busca lograr un servicio que atiende a todos los estudiantes sin ninguna discriminación por su condición de origen, social, intercultural y personal. Lo descrito analizado como problemática en Ecuador, evidencia aun la existencia de niños, niñas y adolescentes que no han recibido ese servicio educativo, agrupándose en al menos cuatro tipos: (a) alumnado de minorías étnicas; (b) adolescentes con inicio tardío de la educación secundaria; (c) estudiantes con alguna discapacidad no reciben ningún tipo de apoyo; y (d) estudiantes del sistema intercultural bilingüe cuentan con docentes y materiales que no satisfacen la demanda de formación bilingüe, entre otras. [...]
Inclusive education seeks to achieve a public service that cares for all students without discrimination due to their origin, social, intercultural and personal backgrounds. What is problematic in Ecuador is the evidence of children and adolescents who do not yet receive this quality educational service who fall into four types: (a) students of ethnic minorities; (b) adolescents with late onset of secondary education; (c) students with a disability who do not receive any support; and (d) students in the intercultural bilingual system who have teachers and materials that do not meet the demand for bilingual training, among others. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
248 p, 2.9 MB Formación inicial docente universitaria en diversidad cultural : perspectivas desde la región de La Araucanía en Chile / Zapata Pérez, Rosa Eliana, autor. ; Essomba, Miquel Àngel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
Esta tesis doctoral busca contribuir en la comprensión de la complejidad de la experiencia de Formación Inicial Docente (FID) en diversidad cultural, para repensar los programas de formación del profesorado en este ámbito. [...]
This research aims to contribute in the comprehension of the complexity of initial teacher training in cultural diversity, in order to re-think teacher training programs in this field. The main focus is in the knowledge construction from the meanings and senses that teachers and students in pedagogy develop from their initial training experiences around cultural diversity, identifying the conditions that allow or block these learning processes from their own perspective. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
7.
297 p, 8.4 MB The Role of rankings in the marketing undertaken by universities through their institutional websites / Morad Abadi, Omid ; Tomàs i Folch, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Ion, Georgeta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
Los rankings de universidades se han popularizado y representan un tema de estudio emergente (Hazelkorn, 2011; Dill, 2005; Albach, 2012; Tomàs Folch & Castro,2015). Por ello este estudio trata de estudiar el papel de los rankings en la estrategia de marketing de cuatro universidades catalanas metropolitanas y cómo las universidades implementan su posición internacional a través de su página web para responder a las preguntas: ·¿De qué manera las universidades utilizan su posición en los rankings en las estrategias de marketing para competir mejor? ·¿De qué manera las cuatro universidades catalanas ponen de relieve sus posiciones en los rankings a través de su página web oficial? El objetivo general de este estudio es averiguar el papel de su posición en los rankings a través de su sitio web oficial para destacar sus imágenes entre otras universidades, como los instrumentos principales para competir en los mercados globales. [...]
University rankings have become more popular and represents an emergent topic (Hazelkorn, 2011; Dill, 2005; Albach, 2012; Tomàs Folch & Castro,2015) . Consequently, this research study the role of rankings in the marketing strategy four metropolitan Catalan universities and how this universities apply their international positions through their official webpage for answering this questions: • How do these Catalan universities use their rankings positions in their marketing strategies for better competing? • What are the outcomes for the 4 mentioned Catalan universities, by highlighting their rankings positions through their official website? General objective of this study is to analyze, the role of rankings and to describe how effectively the website indicators such as: technical, marketing and rankings have been applied by those mentioned Catalan universities in their official website for burnishing their images among others as the main instruments for competing in the global markets. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
326 p, 3.4 MB Educación superior y desarrollo socioeconómico : utopía o realidad para jóvenes de bajos recursos de Bogotá : estudio de caso Ingeniería Industrial UNIMINUTO, Colombia / Pulido Talero, William Eduardo, autor. ; Armengol Asparó, Carme, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El objetivo fue conocer el impacto de la ampliación de cobertura y permanencia en la educación superior, de jóvenes de estratos bajo y medio-bajo de Bogotá, en mejorar el nivel socio económico de sus familias, mediante la evaluación cuantitativa a estudiantes de último año (2015 y 2016) y graduados de Ingeniería Industrial, UNIMINUTO, Sede principal. [...]
O objetivo foi determinar o impacto da expansão da cobertura e permanência no ensino superior, jovens de baixa e média-baixa Bogotá na melhoria da situação socioeconômica de suas famílias, através de idosos de avaliação quantitativa ( 2015 e 2016) e graduados de Engenharia industrial, UNIMINUTO, sede. [...]
The objective was to know the impact of the expansion of coverage and permanence in higher education of low- and middle-low youth in Bogota, in improving the socio-economic level of their families, through the quantitative evaluation to students of last year (2015 and 2016) and graduates of Industrial Engineering, UNIMINUTO, Headquarters. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
357 p, 4.1 MB Percepción de prejuicio étnico hacia estudiantes Aymaras de la Universidad de Tarapacá, Arica-Chile / Henríquez Villarroel, David Rossi, autor. ; Castro Ceacero, Diego, supervisor acadèmic. ; Gairín Sallán, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
El presente estudio tiene como objetivo identificar los niveles de prejuicio manifiesto y sutil en estudiantes Aymara y no Aymara de la Universidad de Tarapacá, Arica-Chile. La metodología busca conocer empíricamente el fenómeno del prejuicio a través del estudio de la muestra conformada por 593 estudiantes. [...]
The present study aims to identify the levels of subtle and blatant prejudice into Aymara and not Aymara student's groups from the University of Tarapacá, Arica- Chile. The methodology seeks to empirically know the phenomenon of prejudice through the questionnaire composed of 20 statements designed to measure these two types of prejudice, in the universal sample consisted of 593 students using the Spanish version, adapted and validated for the Chilean context (Cardenas et al, 2007), of the scale to measure subtle-blatant prejudice to members of other racial groups. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
10.
328 p, 2.6 MB Actitudes del profesorado ante la innovación curricular : el caso de la universidad de Tarapacá / Meneses Riquelme, Galia Fernanda, autor. ; Tomàs i Folch, Marina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad de Tarapacá ubicada en la ciudad de Arica, correspondiente a la décima quinta región de Chile. Participaron, tantos profesores que ejercen la docencia en los distintos planes de formación y directivos que cumplen funciones de jefatura de carrera y decanos. [...]
The present investigation was carried out in the University of Tarapacá located in the city of Arica, corresponding to the fifteenth region of Chile. Participated, many teachers who practice teaching in various training plans and executives who perform duties as head of career and deans. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Research literature : 79 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1 records found  
1.
144 p, 976.3 KB Doctorado en Educación / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El programa de doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l'hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.