Results overview: Found 379 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 368 records found
Course materials, 3 records found
Graphic and multimedia documents, 2 records found
Articles 5 records found  
1.
9 p, 1.1 MB Atomistic fibrillar architectures of polar prion-inspired heptapeptides / Peccati, Francesca (Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias. Basque Research and Technology Alliance) ; Díaz-Caballero, Marta (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Navarro Cantero, Susana (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Rodríguez Santiago, Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ventura, Salvador (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Sodupe Roure, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
This article provides the computational prediction of the atomistic architectures resulting from self-assembly of the polar heptapeptide sequences NYNYNYN, SYSYSYS and GYGYGYG. Using a combination of molecular dynamics and a newly developed tool for non-covalent interaction analysis, we uncover the properties of a new class of bionanomaterials, including hydrogen-bonded polar zippers, and the relationship between peptide composition, fibril geometry and weak interaction networks. [...]
2020 - 10.1039/d0sc05638c
Chemical science, Vol. 11, Issue 48 (December 2020) , p. 13143-13151  
2.
8 p, 1.6 MB Mechanisms behind the enhancement of thermal properties of graphene nanofluids / Rodríguez Laguna, María del Rocío (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Castro Álvarez, Alejandro (Universitat de Barcelona) ; Sledzinska, Marianna (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Maire, Jeremie (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Costanzo, Francesca (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Ensing, Bernd (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Pruneda, Miguel (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Ordejon, Pablo (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Sotomayor Torres, Clivia M. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Gómez Romero, Pedro 1959- (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Chávez Ángel, Emigdio (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
While the dispersion of nanomaterials is known to be effective in enhancing the thermal conductivity and specific heat capacity of fluids, the mechanisms behind this enhancement remain to be elucidated. [...]
2018 - 10.1039/c8nr02762e
Nanoscale, Vol. 10, Núm. 32 (August 2018) , p. 15402-15409  
3.
2 p, 92.2 KB Les simulacions al laboratori permeten entendre la composició dels cometes / Rimola, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
L'objectiu de la missió espacial Rosetta és aterrar sobre el cometa 67P per realitzar experiments que permetin conèixer millor aquest tipus de cossos celestes, formats a les primeres etapes del nostre sistema planetari. [...]
El objetivo de la misión espacial Rosetta es aterrizar sobre el cometa 67P para realizar experimentos que permitan conocer mejor este tipo de cuerpos celestes, formados en las primeras etapas de nuestro sistema planetario. [...]

2015
UAB divulga, Març 2015
2 documents
4.
2 p, 84.1 KB Nou dispositiu per a la detecció de citocrom C / Ocaña, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Sensors i Biosensors) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En els últims anys, juntament amb l'expansió de la nanotecnologia, s'han desenvolupat nombrosos dispositius capaços de detectar concentracions ínfimes d'elements, compostos o substàncies, com per exemple els biosensors, basats en sistemes de reconeixement biològic. [...]
En los últimos años, junto con la expansión de la nanotecnología, se han desarrollado numerosos dispositivos capaces de detectar concentraciones ínfimas de elementos, compuestos o sustancias, como por ejemplo los biosensores, basados en sistemas de reconocimiento biológico. [...]
In recent years, along with the expansion of nanotechnology, many devices have been developed to detect very small concentrations of elements, compounds or substances, such as biosensors, which are based on biological recognition systems. [...]

2015
UAB divulga, Febrer 2015
3 documents
5.
2 p, 39.0 KB Càlculs mecano-quàntics per entendre la síntesi peptídica / Acosta i Silva, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bertran Rusca, Joan, 1931- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Oliva Cuyàs, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Investigadors del Departament de Química de la UAB han publicat un treball de recerca que permet conèixer millor com funciona el mecanisme de síntesi dels pèptids en els ribosomes. Per a aquesta recerca els científics de la UAB han utilitzant càlculs mecano-quàntics i un model del ribosoma que ha permès arribar a resultats que aporten noves idees sobre com funciona la formació dels pèptids i que, a la vegada, concorden amb els darrers resultats experimentals obtinguts.
Investigadores del Departamento de Química de la UAB han publicado un trabajo de investigación que permite conocer mejor cómo funciona el mecanismo de síntesis de los péptidos en los ribosomas. Para esta investigación los científicos de la UAB han utilizando cálculos mecano- cuánticos y un modelo del ribosoma que ha permitido alcanzar resultados que aportan nuevas ideas sobre cómo funciona la formación de los péptidos y que, a la vez, concuerdan con los últimos resultados experimentales obtenidos.

2012
UAB divulga, Setembre 2012, p. 1-2
2 documents

Books and collections 1 records found  
1.
13 p, 136.7 KB Reglament del Departament de Química / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
2004  

Research literature 368 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7.1 MB Physicochemical characterization of the evolution of metal nanoparticles in biological and environmental media : from synthesis to interaction with living organisms / Barbero, Francesco ; Puntes, Víctor, dir. ; Gómez Bastús, Neus, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
La producció creixent de Nanopartícules (NPs) conduirà inevitablement a un augment d'exposició humana i ambiental a aquests materials. En conseqüència, han sorgit preocupacions raonables sobre els seus possibles riscos per a la seguretat, donant lloc a la disciplina de nanotoxicologia/nanoseguretat. [...]
La creciente producción de nanopartículas (NP) conducirá inevitablemente a un aumento de la exposición humana y ambiental a estos materiales. En consecuencia, han surgido preocupaciones razonables con respecto a sus posibles riesgos de seguridad, dando lugar a la disciplina de nanotoxicología/nanoseguridad. [...]
The increasing production of engineered Nanoparticles (NPs) will inevitably lead to an increase of human and environmental exposition to these materials. Consequently reasonable concerns have arisen regarding their potential safety risks, giving rise to the nanotoxicology/nanosafety discipline. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
12.6 MB Modeling of RuO₂ surfaces and nanoparticles : their potential use as catalysts for the oxygen evolution reaction / Heras Domingo, Javier ; Sodupe Roure, Mariona, dir. ; Solans Monfort, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Avui dia, el subministrament d'energia mundial prové principalment de combustibles basats en carboni, que estan involucrats en problemes mediambientals. Estudis científics sobre la fotosíntesi declaren la capacitat de les plantes per a oxidar l'aigua en oxigen, emmagatzemant energia en forma d'enllaços químics. [...]
Hoy en día, el suministro de energía mundial proviene principalmente de combustibles basados en carbono, que están involucrados en problemas medioambientales. Estudios científicos sobre la fotosíntesis declaran la capacidad de las plantas para oxidar el agua en oxígeno, almacenando energía en forma de enlaces químicos. [...]
Nowadays, the world energy supply comes mainly from carbon-based fuels, which is highly involved with environmental issues. Several decades ago, scientific studies about photosynthesis stated the ability of plants to oxidize water into oxygen powered by sunlight, storing energy as chemical bonds. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
22.4 MB Post-Synthetic Modification of Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Polyhedra (MOPs) / Albalad Alcalá, Jorge ; Maspoch Comamala, Daniel, dir. ; Imaz, Inhar, dir. ; Carné Sánchez, Arnau, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
Aquesta Tesi ha estat dedicada al disseny i implementació de noves tècniques de modificació post-sintètica (PSM) aplicades a material metal·loorgànics, principalment polímers de coordinació (CPs), xarxes metal·loorgàniques (MOFs) i políedres metal·loorgànics (MOPs), per tal de modificar les seves propietats fisicoquímiques a nivells inaccessibles a través de metodologies comuns de síntesi directa. [...]
Esta Tesis ha sido dedicada al diseño e implementación de nuevas técnicas de modificación post-sintética (PSM) aplicadas a material metalorgánicos, principalmente polímeros de coordinación (CPs), redes metalorgánicas (MOFs) y poliedros metalorgánicos (MOPS) , a fin de modificar sus propiedades fisicoquímicas a niveles inaccesibles a través de metodologías comunes de síntesis directa. [...]
The disserted Ph. D. Thesis was dedicated to the design and implementation of new post-synthetic modification (PSM) techniques to porous metal-organic materials, namely Coordination Polymers (CPs), Metal-Organic Frameworks (MOFs) and Metal-Organic Polyhedra (MOPs), in order to modify their physicochemical properties to inaccessible levels by common direct synthesis methodologies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
4.
10.3 MB Alginate and silk fibroin based technologies for biosensing / Márquez Maqueda, Augusto ; Muñoz Berbel, Xavier, dir. ; Dominguez, Carlos, dir. ; Alonso Chamarro, Julián, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
A causa de el fort impacte de la diabetis com a malaltia d'extensió mundial ia les perspectives d'increment en el nombre de persones afectades durant els propers anys, especialment en països subdesenvolupats, hi ha una gran necessitat de producció de sistemes de detecció i quantificació de glucosa, que puguin ser implementats en dispositius portables robustos, miniaturitzats, de baix cost i llarga durada, tipus Point of Care (POC). [...]
Debido al fuerte impacto de la diabetes como enfermedad de extensión mundial y a las perspectivas de incremento en el número de personas afectadas durante los próximos años, especialmente en países subdesarrollados, existe una gran necesidad de producción de sistemas de detección y cuantificación de glucosa, que puedan ser implementados en dispositivos portables robustos, miniaturizados, de bajo coste y larga duración, tipo Point of Care (POC). [...]
Due to the impact of diabetes as a worldwide disease and the expected increment in the number of people affected in the following years, especially in underdeveloped countries, there is a need for the production of precise and long-life glucose biosensors to be implemented in simple, low-cost, robust, miniaturized and portable point of care systems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
8.1 MB Hybrid plasmonic-photonic nanostructures for enhanced spectroscopies / Matricardi, Cristiano ; Mihi Cervelló, Antonio Agustin, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Aquesta tesi està dedicada a la nanofabricació, la caracterització i les aplicacions d'estructures híbrides plasmòniques-fotòniques. La possibilitat de treballar amb la llum a la nanoescala, controlar les seves propietats, dirigir el seu flux i concentrar el seu camp elèctric en volums nanomètrics, ha portat al desenvolupament d'un nou camp de la ciència: la nanoplasmònica. [...]
Esta tesis está dedicada a la nanofabricación, la caracterización y las aplicaciones de estructuras híbridas plasmónica-fotónica. La posibilidad de trabajar con la luz a la nanoescala, controlar sus propiedades, manejar su flujo y concentrar su campo eléctrico en volúmenes nanométricos, ha llevado al desarrollo de un nuevo campo de la ciencia: la nanoplasmónica. [...]
This dissertation is the result of the work carried out in the Nanostructured Materials for Optoelectronics and Energy Harvesting (NANOPTO) research group at the Institute of Materials Science of Barcelona. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
7.8 MB Desarrollo de baterías secundarias de zinc-aire con electrolitos acuosos alternativos / Iruin Amatriain, Elena ; Blázquez Martín, José Alberto, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Les bateries secundàries de zinc-aire són una tecnologia prometedora degut la seva elevada capacitat, cost reduït i baixa toxicitat. No obstant, aquesta tecnologia presenta algunes limitacions que han de ser superades per al seu desenvolupament i comercialització. [...]
Las baterías secundarias de zinc-aire son una tecnología prometedora debido a su elevada capacidad, reducido coste y baja toxicidad. Sin embargo, esta tecnología presenta ciertas limitaciones que deben ser superadas para su desarrollo y comercialización. [...]
Secondary zinc-air batteries are a promising technology due to their high capacity, reduced cost and low toxicity. However, this technology faces some problems that need to be overcome for their development and commercialization. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
Fast responsive photochromic materials through nanoemulsion entrapment / Torres Pierna, Héctor ; Roscini, Claudio, dir. ; Hernando Campos, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En aquesta tesis doctoral, s'ha desenvolupat un material fotocròmic òpticament transparent amb resposta cinètica ràpida i similar a la dissolució líquida, i hi ha descrita la metodologia per produir aquest material. [...]
En esta tesis doctoral, se ha desarrollado un material fotocrómico ópticamente transparente con respuesta cinética rápida y similar a la disolución líquida, y hay descrita la metodología para producir este material. [...]
Along this thesis, an optically transparent photochromic material with fast and liquid-like kinetic response has been developed, and the methodology to produce said material is described herein. This technology is based on the nanoemulsion entrapment (NEE) technique, in which an nanoemulsion is first formed and stabilized by a film-forming polymer, and then the solvent of the continuous phase is removed, to generate a film containing the emulsion droplets entrapped in it. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
4.0 MB Understanding the interaction of metal complexes with their biomolecular targets : an integrated approach / Sciortino, Giuseppe ; Maréchal, Jean-Didier, dir. ; Garribba, Eugenio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Caracteritzar la interacció entre complexos de metalls de transició i proteïnes és fonamental en camps d'investigació com la farmacologia i la química mèdica i per al disseny de metal·loenzims artificials. [...]
Caracterizar la interacción entre complejos de metales de transición y proteínas es fundamental en campos de investigación como la farmacología y la química médica y para el diseño de metaloenzimas artificiales. [...]
Decoding the interaction of transition metal complexes with proteins is fundamental in biology, pharmacy, medicinal chemistry as well as in the design of artificial metalloenzymes. X-ray crystallography and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) methods provide with explicit structural description of the system although their application is far from trivial. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
9.
12.1 MB Chromogenic and fluorogenic materials based on micro and nanocapsules / Julià López, Àlex ; Roscini, Claudio, dir. ; Ruiz Molina, Daniel, dir. ; Hernando Campos, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Durant els darrers anys, la comunitat de materials intel·ligents ha prestat especial atenció als sistemes que presenten canvis de color i d'emissions després de l'aplicació d'un determinat estímul (cromogènic). [...]
Durante los últimos años, la comunidad de materiales inteligentes ha prestado especial atención a los sistemas que exhiben cambios de color y emisiones al aplicar un cierto estímulo (cromogénico). [...]
During the last years smart materials community has paid special attention to systems exhibiting color and emission changes upon application of a certain stimulus (chromogenic). However, though there are a large variety of chromogenic/emissive examples in solutions producing complex effects, their integration into solid materials, relevant for real applications, always generates problems of reproducibility, tunability and modification or inhibition of the optical performances. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
10.
Molecular details of prostaglandin synthesis catalyzed by cyclooxygenase-2 and its inhibition by aspirin / Cebrián Prats, Anna ; Lluch López, Josep Maria, dir. ; Gonzàlez Lafont, Àngels, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La ciclooxigenasa-2 (COX-2) és un enzim hemoproteic, bifuncional, homodiméric associat a la membrana, el qual catalitza l'oxigenació de diversos PUFAs. La COX-2 és un dels dos principals enzims humans responsables dels processos inflamatoris. [...]
La ciclooxigenasa-2 (COX-2) es una enzima hemoprotéica, bifuncional, homodimérica asociada a la membrana, la cual cataliza la oxigenación de varios PUFAs. La COX-2 és una de las dos principales enzimas humanas responsables de los procesos inflamatorios. [...]
Cyclooxygenase-2 (COX-2) is a membrane-associated homodimeric bifunctional hemoprotein enzyme that catalyzes the oxygenation of several PUFAs. COX-2 is one of the two main human enzymes responsible for inflammation processes. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  

Research literature : 368 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 3 records found  
1.
61 p, 294.5 KB Doctorado en Electroquímica. Ciencia y Tecnología / Universitat d'Alacant ; Universidad Autónoma de Madrid ; Universitat de Barcelona ; Universidad de Burgos ; Universidad de Córdoba ; Universitat de Lleida ; Universidad de Murcia ; Universidad de Sevilla ; Universidad Politécnica de Cartagena ; Universitat de València ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El programa de doctorat conjunt en Electroquímica. Ciència i Tecnologia és un programa interuniversitari que, coordinat per la Universitat d'Alacant (UA), s'imparteix simultàniament en 11 universitats espanyoles i que disposa de la Menció cap a l'Excel·lència. [...]
Bellaterra 2011 (Doctorats)
3 documents
2.
97 p, 1.1 MB Doctorado en Ciencia de Materiales / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El programa de doctorat en Ciència de Materials forma investigadors amb la capacitat per iniciar i completar de forma satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat. Aquesta investigació pren forma en una tesi doctoral. [...]
Bellaterra 2012 (Doctorats)
4 documents
3.
113 p, 881.0 KB Doctorado en Química / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El programa de doctorat en Química està adreçat a la formació d'investigadors, amb un èmfasi en la metodologia i les tècniques de la investigació. Aquest programa també consolida la diversitat de punts de vista, aproximacions, i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica. [...]
Bellaterra 2012 (Doctorats)
2 documents

Graphic and multimedia documents 2 records found  
1.
29.1 KB La taula periòdica fa 150 anys / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Solans Monfort, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El 2019 ha estat declarat l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements, i la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, conjuntament amb el Departament de Química, han organitzat una exposició per commemorar aquest aniversari i per posar de relleu l'evolució de la primera taula presentada per en Dmitry Mendeleev, els diferents exemples de taules que es coneixen i com aquesta ha esdevingut una icona habitual.
2019  
2.
1004x1406, 775.8 KB Exposició "La taula periòdica fa 150 anys" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Solans Monfort, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
El 2019 ha estat declarat l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements, i la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, conjuntament amb el Departament de Química, han organitzat una exposició per commemorar aquest aniversari i per posar de relleu l'evolució de la primera taula presentada per en Dmitry Mendeleev, els diferents exemples de taules que es coneixen i com aquesta ha esdevingut una icona habitual.
2019
22 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.