Results overview: Found 14 records in 0.02 seconds.
Articles, 8 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 4 records found
Articles 8 records found  
1.
13 p, 601.2 KB Tap water, bottled water or in-home water treatment systems : Insights on household perceptions and choices / March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)) ; Garcia, Xavier (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
This article addresses household strategies for coping with perceived tap water quality issues. By using a household survey (n = 581) in Catalonia (Spain) and three models, this article analyses the drivers and motivations behind the installation of in-home water treatment systems, and the use of bottled water for drinking and cooking. [...]
2020 - 10.3390/W12051310
Water, Vol. 12 Núm. 5 (january 2020) , p. 1310  
2.
30 p, 9.3 MB Annex : Síntesi de les dinàmiques econòmico-territorials i fitxes descriptives de les megaregions europees / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 104-135 (Articles)
2 documents
3.
16 p, 2.1 MB La megaregió Barcelona-Lió en el context europeu : factors estratègics / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
L'objectiu d'aquest article és triple: analitzar l'efecte de la crisi econòmica a les megaregions, i veure quines són les variables explicatives del seu model de desenvolupament; analitzar la resiliència aportada per les megaregions, és a dir, avaluar si els territoris que pertanyen a una megaregió han resistit millor la recessió econòmica; i caracteritzar la megaregió Barcelona-Lió en relació a la resta de megaregions europees, tant pel que fa a la resistència a la crisi com per les variables que l'expliquen.
El objetivo de este artículo es triple: analizar el efecto de la crisis económica a las megarregiones, y ver cuáles son las variables explicativas de su modelo de desarrollo; analizar la resiliencia aportada por las megarregiones, es decir, evaluar si los territorios que pertenecen a una megarregión han resistido mejor la recesión económica; y caracterizar la megarregión Barcelona-Lyon en relación al resto de megaregiones europeas, tanto en cuanto a la resistencia a la crisis como por las variables que la explican.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 80-95 (Articles)
2 documents
4.
7 p, 682.8 KB Les megaregions europees i les empreses creatives / Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'identifiquen, a partir de la bases de dades Amadeus, les empreses que desenvolupen activitats que pertanyen a la taxonomia d'indústries creatives (IC) proposada per la UNCTAD2 (això és: relacionades amb el patrimoni, amb les arts, amb els mitjans -impresos i audiovisuals-, i amb les creacions funcionals) i a continuació, s'analitza com es distribueixen entre les megaregions europees.
En este artículo se identifican, a partir de la base de datos Amadeus, las empresas que desarrollan actividades que pertenecen a la taxonomía de industrias creativas (IC) propuesta por la UNCTAD2 (esto es: relacionadas con el patrimonio, con las artes, con los medios -impresos y audiovisuales-, y con las creaciones funcionales) y a continuación, se analiza cómo se distribuyen entre las megarregiones europeas.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 64-70 (Articles)
2 documents
5.
13 p, 2.2 MB Dinàmiques territorials : la sostenibilitat de les megaregions europees / Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'explicita la metodologia emprada per l'IERMB per a la delimitació de les megaregions europees (i la seva evolució temporal) a partir les imatges nocturnes de satèl·lit. A més, l'article presenta un seguiment al llarg del temps (1992-2012) dels indicadors de sostenibilitat seleccionats (sociodemogràfics, socioeconòmics, coneixement i innovació, socioambientals, urbanisme i eficiència territorial), amb l'objectiu d'analitzar les dotze megaregions europees (UE-27) i fer una avaluació comparativa pel que fa a la megaregió Barcelona-Lió.
En este artículo se explicita la metodología empleada por el IERMB para la delimitación de las megarregiones europeas (y su evolución temporal) a partir las imágenes nocturnas de satélite. Además, el artículo presenta un seguimiento a lo largo del tiempo (1992-2012) de los indicadores de sostenibilidad seleccionados (sociodemográficos, socioeconómicos, conocimiento e innovación, socioambientales, urbanismo y eficiencia territorial), con el objetivo de analizar las doce megarregiones europeas (UE-27) y hacer una evaluación comparativa con respecto a la megarregión Barcelona-Lyon.

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 38-50 (Articles)
2 documents
6.
10 p, 988.8 KB La megaregió : una nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial / Marull, Joan (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Galletto, Vittorio, 1971- (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Domene, Elena (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article s'estudia el desenvolupament de les xarxes de ciutats cap a sistemes urbans més complexos anomenats megaregions, i s'avalua les conseqüències d'aquesta nova unitat d'anàlisi econòmico-territorial en el context de la sostenibilitat. [...]
En este artículo se estudia el desarrollo de las redes de ciudades hacia sistemas urbanos más complejos llamados megarregiones, y evalúa las consecuencias de esta nueva unidad de análisis económico-territorial en el contexto de la sostenibilidad. [...]

2016
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 58 (Novembre 2016) , p. 19-27 (Articles)
2 documents
7.
12 p, 93.4 KB La ecología política urbana : una disciplina emergente para el análisis del cambio socioambiental en entornos ciudadanos / Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La ecología política urbana es una disciplina emergente que proporciona un enfoque multidisciplinario y una metodología innovadora para el análisis del cambio socioambiental que tiene lugar en asentamientos urbanos. [...]
L'ecologia política urbana és una disciplina emergent que proporciona un enfocament multidisciplinari i una metodologia innovadora per fer l'anàlisi del canvi socioambiental que té lloc als assentaments urbans. [...]
L'écologie politique urbaine est une discipline émergente qui apporte une vision multidisciplinaire et une méthodologie innovatrice pour l'analyse du changement social et de l'environnement de l'espace urbain. [...]
Urban political ecology has emerged as a discipline that provides an innovative methodology and a multidisciplinary approach to the analysis of the socioenvironmental change taking place in urban settings. [...]

2006
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 48 (2006) p. 167-178  
8.
16 p, 602.0 KB Gestión del agua en la jardinería pública y privada de la Región Metropolitana de Barcelona / Parés i Franzi, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Domene, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El artículo examina la tipología y prácticas de riego en los jardines públicos y priva¬dos de la Region Metropolitana de Barcelona (RMB). El riego de jardines constituye un componente básico de los usos exteriores de agua en el sector doméstico y su expansión se vincula con el crecimiento reciente de la forma urbana dispersa en el territorio de la región. [...]
2004
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, N. 37 (2004) , p. 223-237  

Research literature 2 records found  
1.
53 p, 7.2 MB Entorns alimentaris, activitat física i obesitat infantil : anàlisi socioespacial de l'entorn de les escoles de Barcelona / Borràs Llarch, Marina ; Domene Gómez, Elena, dir. ; Garcia-Sierra, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
L'obesitat infantil presenta un gradient socioeconòmic invers, explicat per les dietes pobres en nutrients i la falta d'activitat física. El principal objectiu d'aquest estudi és buscar la relació entre l'obesitat infantil, els entorns alimentaris no saludables i l'accés a espais d'activitat física a l'aire lliure al voltant de les escoles de Barcelona, així com les desigualtats espacials modelades pel nivell socioeconòmic del barri. [...]
Childhood obesity is showing a high inverse socioeconomic gradient explained by poor diets and a lack of physical activity. The main objective of this study is to explore the relationship between childhood obesity, unhealthy food environments, and access to outdoor public green spaces around schools in Barcelona, and how the socioeconomic status of the neighbourhood is shaping spatial inequalities. [...]

2020 (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Treballs de fi de màster. Màster Metròpoli)  
2.
34 p, 2.1 MB Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat. Pack didàctic per a estudiants universitaris / Such i Martí, Francesc Xavier ; Espluga, Josep 1964- ; Milán, Ma José ; Muntané i Puig, Joaquim ; Duch, Gustavo ; Solé, Laura ; Solana Solana, A. Miguel ; Soler, Carles ; Domene, Elena ; Molina, Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització
'Alimentar Barcelona: Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat' és un pack didàctic per l'aprenentatge de qüestions vinculades a l'alimentació amb visió global, transdisciplinària i crítica i des de la perspectiva de la sobirania alimentària. [...]
2018 (Producció científica)  

Course materials 4 records found  
1.
8 p, 121.5 KB Medi Ambient i Societat [102805] / Cebollada Frontera, Àngel ; Espluga, Josep 1964- ; Walter, Mariana ; Castelló Bueno, Marc ; Padial Iglesias, Mario ; Akinci, Zeynep Sila ; Sala Lorda, Guillem ; Avellaneda Garcia, Pau ; Domene, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials (Sociologia i Geografia). L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les principals eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi del medi ambient i les relacions entre l'esser humà i el medi. [...]
Esta asignatura está impartida por Profesorado del área de Ciencias Sociales (Sociología y Geografía). El objetivo básico de esta asignatura es proporcionar un conocimiento adecuado de las principales herramientas y conceptos que desde las ciencias sociales se han formulado para el estudio del medio ambiente y las relaciones entre el ser humano y el medio. [...]

2020-21
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències Ambientals [959]
3 documents
2.
8 p, 121.4 KB Medi Ambient i Societat [102805] / Cebollada Frontera, Àngel ; Espluga, Josep 1964- ; Padial Iglesias, Mario ; Akinci, Zeynep Sila ; Sala Lorda, Guillem ; Avellaneda Garcia, Pau ; Domene, Elena ; Padró García, Joan Cristian ; Herrero, Amaranta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials (Sociologia i Geografia). L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les principals eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi del medi ambient i les relacions entre l'esser humà i el medi. [...]
Esta asignatura está impartida por Profesorado del área de Ciencias Sociales (Sociología y Geografía). El objetivo básico de esta asignatura es proporcionar un conocimiento adecuado de las principales herramientas y conceptos que desde las ciencias sociales se han formulado para el estudio del medio ambiente y las relaciones entre el ser humano y el medio. [...]

2019-20
Grau en Ciències Ambientals [1435]
3 documents
3.
8 p, 99.4 KB Medi Ambient i Societat [102805] / Cebollada Frontera, Àngel ; Gili Prat, Josep ; Espluga, Josep 1964- ; Delclòs Alió, Xavier ; Padial Iglesias, Mario ; Sala Lorda, Guillem ; Avellaneda Garcia, Pau ; Domene, Elena ; Padró García, Joan Cristian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials (Sociologia i Geografia). L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les principals eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi del medi ambient i les relacions entre l'esser humà i el medi. [...]
This subject is taught by professors of the area of Social Sciences (Sociology and Geography). The main goal is to provide an adequate knowledge of the main tools and concepts for the study of the relationship between environment and society that have been developed in Social Sciences. [...]

2018-19
Grau en Ciències Ambientals [959]
2 documents
4.
6 p, 87.6 KB Geografia regional [101589] / Baylina Ferré, Mireia ; Delclòs Alió, Xavier ; Donat, Carles ; Domene, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Geografia Regional forma part dels crèdits de formació bàsica del primer curs del Grau de Geografia, i té per objectiu donar una aproximació teòrica i metodològica a l'estudi regional en geografia. [...]
2017-18
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]  

See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.