Results overview: Found 17 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 6 records found
Course materials, 6 records found
Articles 5 records found  
1.
15 p, 2.5 MB Organ Segmentation in Poultry Viscera Using RGB-D / Philipsen, Mark Philip (Media Technology, Aalborg University) ; Dueholm, Jacob Velling (Media Technology, Aalborg University) ; Jørgensen, Anders (IHFood, Copenhagen) ; Escalera, Sergio (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Moeslund, Thomas Baltzer (Media Technology, Aalborg University) ; Universitat Autònoma de Barcelona
We present a pattern recognition framework for semantic segmentation of visual structures, that is, multi-class labelling at pixel level, and apply it to the task of segmenting organs in the eviscerated viscera from slaughtered poultry in RGB-D images. [...]
2018 - 10.3390/s18010117
Sensors, Vol. 18 (january 2018)  
2.
18 p, 1.5 MB Social network extraction and analysis based on multimodal dyadic interaction / Escalera, Sergio (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Baró Solé, Xavier, (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Vitrià i Marca, Jordi (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Radeva Ivanova, Petia (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Raducanu, Bogdan (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Social interactions are a very important component in people's lives. Social network analysis has become a common technique used to model and quantify the properties of social interactions. In this paper, we propose an integrated framework to explore the characteristics of a social network extracted from multimodal dyadic interactions. [...]
2012 - 10.3390/s120201702
Sensors, Vol. 12, issue 2 (Feb. 2012) , p. 1702-1719  
3.
18 p, 1.5 MB GrabCut-Based Human Segmentation in Video Sequences / Hernandez-Vela, Antonio (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Reyes, Miguel (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Ponce, Victor (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Escalera, Sergio (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
In this paper, we present a fully-automatic Spatio-Temporal GrabCut human segmentation methodology that combines tracking and segmentation. GrabCut initialization is performed by a HOG-based subject detection, face detection, and skin color model. [...]
2012 - 10.3390/s121115376
Sensors, Vol. 12 (2012) , p. 15376-15393  
4.
22 p, 843.0 KB A Survey on Model Based Approaches for 2D and 3D Visual Human Pose Recovery / Perez Sala, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Escalera, Sergio (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Angulo, Cecilio (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Human Pose Recovery has been studied in the field of Computer Vision forthe last 40 years. Several approaches have been reported, and significant improvements have been obtained in both data representation and model design. [...]
Pose Recovery, which is composed of five main modules: appearance, viewpoint, spatial relations, temporal consistence, and behavior. Subsequently, a methodological comparison is performed following the proposed taxonomy, evaluating current SoA approaches in the aforementioned five group categories. [...]

2014 - 10.3390/s140304189
Sensors, Vol. 14 (2014) , p. 4189-4210  
5.
2 p, 289.9 KB "Blurred Shape Model" : innovador reconeixement automàtic d'objectes / Escalera, Sergio (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Una de les dificultats que trobem al reconeixement automàtic d'imatges prové de les alteracions que sofreixen els objectes en la seva representació. El fonament dels actuals sistemes intel·ligents consisteix a extraure informació rellevant de l'objecte, com podria ser el seu contorn, i aprendre que certes combinacions d'informació corresponen a objectes determinats. [...]
Una de las dificultades que encontramos en el reconocimiento automático de imágenes proviene de las alteraciones que sufren los objetos en su representación. El fundamento de los actuales sistemas inteligentes consiste en extraer información relevante del objeto, como podría ser su contorno, y aprender que ciertas combinaciones de información corresponden a objetos determinados. [...]

2010
UAB divulga, Març 2010, p. 1-2
2 documents

Research literature 6 records found  
1.
134 p, 4.8 MB Human segmentation, pose estimation and applications / Madadi, Meysam ; Escalera, Sergio, dir. ; Baró Solé, Xavier, dir. ; Gonzàlez i Sabaté, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
El análisis automático de seres humanos en fotografías o videos tiene grandes aplicaciones dentro de la visión por computador, incluyendo diagnóstico médico, deportes, entretenimiento, edición de películas y vigilancia, por nombrar sólo algunos. [...]
Automatic analyzing humans in photographs or videos has great potential applications in computer vision containing medical diagnosis, sports, entertainment, movie editing and surveillance, just to name a few. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
39 p, 1.4 MB Automatic image quantification strategies in clinical nuclear medicine and neuroradiology / Sampedro Santaló, Frederic ; Carrió, Ignasi, dir. ; Escalera, Sergio, dir. ; Riba Serrano, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Amb la revolució de la tecnologia digital d'obtenció d'imatges radiològiques i l'increment de la potència computacional, el camp de la quantificació d'imatges mèdiques ha sorgit. El fet de poder programar un ordinador per a que detecti patrons d'interès en imatges radiològiques i pugui derivar-ne d'aquests indicadors numèrics amb valor clínic fa que, sens dubte, aquest àmbit de coneixement tingui un gran potencial en entorns mèdics i de recerca. [...]
Con la revolución de la tecnología digital de obtención de imágenes radiológicas y el aumento de la potencia computacional, el campo de la cuantificación de imágenes médicas ha emergido. El hecho de poder programar un ordenador para que detecte patrones de interés en imágenes radiológicas y pueda derivar de ellos una serie de indicadores numéricos con valor clínico hace que, sin duda, este ámbito de conocimiento tenga un gran potencial en el entorno médico y de investigación. [...]
With the revolution of digital medical imaging and the increasing computational power, the field of quantitative medical image analysis emerged. By programming a computer to detect patterns of interest in medical images and derive clinically meaningful numerical indicators from them, this field shows promising potential for healthcare and medical research systems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
3.
217 p, 2.5 MB Coding and decoding design of ECOCs for multi-class pattern and object recognition / Escalera, Sergio ; Radeva Ivanova, Petia, dir. (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi) ; Pujol Vila, Oriol, dir. (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi)
Molts problemes de la vida quotidiana estan plens de decisions multi-classe. En l'àmbit del Reconeixement de Patrons, s'han proposat moltes tècniques d'aprenentatge que treballen sobre problemes de dos classes. [...]
Many real problems require multi-class decisions. In the Pattern Recognition field, many techniques have been proposed to deal with the binary problem. However, the extension of many 2-class classifiers to the multi-class case is a hard task. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  
4.
49 p, 1.9 MB Reconocimiento de objetos multi-clase basado en descriptores de forma / Hidalgo Chaparro, Andreu ; Lapedriza i Garcia, Àgata ; Escalera, Sergio ; Baró Solé, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo presenta un sistema para detectar y clasificar objetos binarios según la forma de éstos. En el primer paso del procedimiento, se aplica un filtrado para extraer el contorno del objeto. [...]
Aquest treball presenta un sistema per detectar i classificar objectes binaris segons la forma d'aquests. En el primer pas del procediment, s'aplica un filtrat per extreure el contorn de l'objecte. Amb la informació dels punts de forma s'obté un descriptor BSM amb característiques altament descriptives, universals i invariants. [...]
This paper presents a system to detect and classify binary objects according to their shape apparence. In the first step of procedure, a filter is applied to extract the contour of the object. With the information points, a descriptor BSM is obtained with highly descriptive, universal and invariant features. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
5.
61 p, 5.8 MB Regiones salientes complejas para aplicaciones de seguimiento facial / Estévez Estévez, Maximino ; Lapedriza i Garcia, Àgata ; Escalera, Sergio ; Baró Solé, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo presenta una metodología para detectar y realizar el seguimiento de características faciales. En el primer paso del procedimiento se detectan caras mediante Adaboost con cascadas de clasificadores débiles. [...]
Aquest treball presenta una metodologia per detectar i realitzar el seguiment de característiques facials. En el primer pas del procediment es detecten cares mitjançant Adaboost amb cascades de classificadors febles. [...]
This project is about a methodology to detect and track facial features. The first step of the procedure detects faces using Adaboost with a cascade of weak classifiers. The second step searches the internal face features using the CSR algorithm, detecting interest points. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
6.
52 p, 1.6 MB Generic object classification for autonomous robots / Pérez Trapilla, Raúl ; Escalera, Sergio ; Radeva Ivanova, Petia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Un dels principals problemes de la interacció dels robots autònoms és el coneixement de l'escena. El reconeixement és fonamental per a solucionar aquest problema i permetre als robots interactuar en un escenari no controlat. [...]
Uno de los principales problemas de la interacción de los robots autónomos es el conocimiento de la escena. El reconocimiento es fundamental para solventar este problema y permitir a los robots interactuar en un escenario no controlado. [...]
One of the main problems of autonomous robots interaction is the scene knowledge. Recognition is concerned to deal with this problem and to allow robots to interact in uncontrolled environments. In this paper, we present a practical application for object fitting, normalization and classification of triangular and circular signs. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2007  

Course materials 6 records found  
1.
5 p, 102.8 KB Visió artificial [21308] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2003-04
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
2.
2 p, 75.5 KB Enginyeria del software I [21290] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2003-04
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
3.
5 p, 40.7 KB Visió artificial [21308] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Baldrich i Caselles, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2004-05
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
4.
7 p, 40.4 KB Enginyeria del software I [21290] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2004-05
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
5.
8 p, 181.3 KB Enginyeria del software I [21290] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2006-07
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  
6.
7 p, 144.3 KB Enginyeria del software I [21290] / Roca i Marvà, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Escalera, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
2005-06
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió [459]
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes [463]  

See also: similar author names
2 Escalera, Sergio,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.