Resultats globals: 357 registres trobats en 13.50 segons.
Materials acadèmics, 357 registres trobats
Materials acadèmics 357 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 105.3 KB Pràctiques Externes [43975] / Masats Viladoms, Maria Dolors ; Paoliello, Antonio ; Liao Pan, Shu-Ching ; Qu, Xianghong ; Viladiu Illanas, Pau ; Jin Wang, Xuehang ; Gao, Yuan ; Casas-Tost, Helena ; Costa Vila, Eva ; Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
1 L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumnat pugui posar en pràctica els coneixements adquirits a la resta de mòduls en un aula de xinès com a llengua estrangera. Per superar aquest mòdul, l'alumnat ha de demostrar ser capaç d'analitzar críticament la realitat observada a l'aula i de planificar, desenvolupar i avaluar una intervenció didàctica i reflexionar sobre la pràctica realitzada.
1 This module aims to get students put into practice the knowledge acquired in the previous modules in a real classroom of Chinese as a foreign language. To successfully complete this module, students should be able to critically analyse the reality observed in the classroom, to design, implement and assess a pedagogical project, and to critically reflect on the work done during their internship.
1 El objetivo principal de este módulo es ofrecer al alumnado la posibildad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el resto de módulos en un aula de chino como lengua extranjera. Para superar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de analizar críticamente la realidad observada en el aula, planificar, desarrollar y evaluar una intervención didáctica y reflexionar sobre la práctica realizada.

2022-23
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]
3 documents
2.
5 p, 108.2 KB Teories de la Didàctica de la Llengua [43970] / Masats Viladoms, Maria Dolors ; Dooly Owenby, Melinda ; Torras Vila, Berta ; Moore de Luca, Emilee ; Morodo, Andy ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En aquest mòdul l'alumnat, docents en formació, coneixerà les principals teories, enfocaments i mètodes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres. També se li proporcionaran eines per dissenyar, implementar i avaluar tasques comunicatives que permetin a qui aprèn una llengua estrangera desenvolupar, en un entorn formal, la seva competència interactiva i les destreses que hi són vinculades.
In this module students, as pre-service teachers, will learn about the main current theories, approaches and methods for teaching and learning a foreign language. In this module student-teachers will explore tools for designing, implementing and assessing teaching tasks that allow foreign language learners to develop, in formal learning environments, their interactive competences and related skills.
En este módulo el alumnado, docentes en formación, conocerá las principales teorías, enfoques y métodos para enseñar y aprender una lengua extranjera. También se le proporcionarán herramientas para diseñar, implementar y evaluar tareas didácticas que permitan a quienes aprenden una lengua extranjera desarrollar, en un entorno de aprendizaje formal, su competencia interactiva y las destrezas vinculadas a ella.

2022-23
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]
3 documents
3.
54 p, 1.0 MB Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El máster en Archivística y Gobernanza de la Información constituye una actualización del Máster en Archivística y Gestión de Documentos en línea con la evolución de la profesión y de la ciencia archivística. [...]
Bellaterra, 2022 (Màsters)
2 documents
4.
10 p, 117.4 KB Economia de l'Esport i Gestió Estratègica [43825] / Esparza Masana, Ricard ; Panadés Martí, Judith ; Trillas Jane, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquesta assignatura pretén ser una introducció a l'estudi d'un ampli ventall de fenòmens econòmics que es produeixen en l'àmbit esportiu. Per això s'ha dividit l'assignatura en dos mòduls que es complementen entre si: el mòdul d'Economia de l'Esport i el mòdul de Gestió Estratègica. [...]
This course serves as an introduction to the study of a wide range of economic phenomena that occur within the sports field. For this purpose, the course has been divided into two modules that complement each other: the Sports Economics module and the Strategic Management module. [...]
Esta asignatura pretende ser una introducción al estudio de un amplio abanico de fenómenos económicos que se producen en el ámbito deportivo. Para ello se ha dividido la asignatura en dos módulos que se complementan entre sí: el módulo de Economía del Deporte y el módulo de Gestión Estratégica. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1351]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1352]
Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management [1367]
3 documents
5.
4 p, 101.5 KB Treball de Final de Màster [44441] / Garcia Lopez, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
El treball de fi de màster constitueix un mòdul obligatori (15 ECTS) dins dels estudis de màster proposats. En termes generals, els estudiants treballen individualment, sota la direcció del seu tutor assignat, en un treball final que pot tenir caràcter experimental o no, segons els objectius que es proposin, i que ha de versar sobre un tema directament relacionat amb la medicina transfusional. [...]
The master's degree dissertation constitutes a compulsory module (15 ECTS) within the proposed master's degree studies. In general terms, students work individually, under the guidance of their assigned tutor, on a final project that may or may not be experimental in nature, depending on its stated aims, and which must deal with a topic that is directly related to transfusion medicine or cellular and tissue therapies At the end of the module, students write a dissertation on the work carried out, which they then go on to present and defend orally, by video conference. [...]
El trabajo de fin de máster constituye un módulo obligatorio (15 ECTS) dentro de los estudios de máster propuestos. En términos generales, los estudiantes trabajan individualmente, bajo la dirección de su tutor asignado, en un trabajo final que puede tener o no carácter experimental, según los objetivos que se propongan, y que debe versar sobre un tema directamente relacionado con la medicina transfusional. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
6.
5 p, 105.5 KB Gestió de Projectes en un Banc de Sang i Teixits [44440] / Garcia Lopez, Joan ; Smid, Martin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul tractarà la gestió de projectes aplicada a les especificitats dels bancs de sang, les cèl·lules, els teixits i altres substàncies d'origen humà. S'hi introduiran coneixements, tècniques i eines bàsiques per gestionar les diferents àrees involucrades en el desenvolupament de qualsevol projecte dins de l'organització, i que siguin més avançades que els coneixements tècnics específics tractats en altres mòduls del màster. [...]
This module will deal with project management applied to the specifics of blood, cell, tissue banks and other substance of human origin. Knowledge, techniques and basic tools will be introduced to manage the different areas involved in the development of any project within the organisation, and that are more advanced than the specific technical knowledge dealt with in other master's degree modules. [...]
Este módulo tratará la gestión de proyectos aplicada a las especificidades de los bancos de sangre, células, tejidos y otras sustancias de origen humano. Se introducirán conocimientos, técnicas y herramientas básicas para gestionar las distintas áreas involucradas en el desarrollo de cualquier proyecto dentro de la organización, y que sean más avanzadas que los conocimientos técnicos específicos tratados en otros módulos del máster. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
7.
7 p, 113.3 KB Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits [44439] / Garcia Lopez, Joan ; Zwaginga, Jaap Jan ; Lechanteur, Chantal ; Querol Giner, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul, el més extens del programa, tracta sobre les teràpies avançades. Es farà una introducció als conceptes bàsics en teràpia cel·lular per poder aprofundir en lestudi de la teràpia cel·lular hematopoètica, la immunoteràpia i la medicina regenerativa. [...]
In this module, the most extensive of the programme, will be about advanced therapies. Cell therapy and the basic concepts will be introduced in order to follow with the in-depth study of haematopoietic cell therapy, immunotherapy, and regenerative medicine. [...]
Este módulo, el más extenso del programa, trata sobre las terapias avanzadas. Se hará una introducción a los conceptos básicos en terapia celular para poder profundizar en el estudio de la terapia celular hematopoyética, la inmunoterapia y la medicina regenerativa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
8.
5 p, 106.7 KB Immunohematologia [44438] / Garcia Lopez, Joan ; Muñiz Diaz, Eduardo ; de Haas, Masja ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En aquest mòdul, dedicat a la immunohematologia, s'estudiaran les bases teòriques, els grups sanguinis (classificació, estructura i funció). S'estudiaran en profunditat malalties com la trombocitopènia neonatal aloimmune, la malaltia hemolítica del nounat, la trombocitopènia fetal i la neutropènia neonatal autoimmune.
In this module, dedicated to immunohaematology, its theoretical bases will be studied, the blood groups (their classification, structure and function). An in-depth study will be made of diseases such as neonatal alloimmune thrombocytopenia, haemolytic disease of the new born, foetal alloimmune thrombocytopenia, and neonatal autoimmune neutropenia. [...]
En este módulo, dedicado a la inmunohematología, se estudiarán las bases teóricas, los grupos sanguíneos (su clasificación, estructura y función). Se estudiarán en profundidad enfermedades como la trombocitopenia neonatal aloinmune, la enfermedad hemolítica del recién nacido, la trombocitopenia fetal y la neutropenia neonatal autoinmune.

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
9.
5 p, 108.2 KB Transfusió Sanguínia [44437] / Garcia Lopez, Joan ; Grifols Ronda, Joan Ramon ; Zwaginga, Jaap Jan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul està dedicat a la transfusió de sang, i en aquest marc, als indicadors de qualitat dels diferents mètodes de preparació de components sanguinis. Les indicacions de transfusió, així com els incidents i els possibles efectes adversos. [...]
This module is dedicated to blood transfusion, and in it the quality indicators of the different methods for the preparation of blood components will be studied. The indications for the transfusion, as well as the incidents and possible adverse effects. [...]
Este módulo está dedicado a la transfusión de sangre, y en este marco, a los indicadores de calidad de los diferentes métodos de preparación de componentes sanguíneos. Las indicaciones de transfusión, así como los incidentes y posibles efectos adversos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents
10.
7 p, 111.6 KB Donació de Sang [44436] / Garcia Lopez, Joan ; Sauleda Oliveras, Sílvia ; Pereira Saavedra, Arturo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
En aquest mòdul s'estudiarà el procés complet de donació de sang: la promoció de la donació, els procediments de donació (criteris de selecció del donant, afèresi, donació de sang total), les anàlisis del laboratori de sang i, finalment, els diferents mètodes d'obtenció de components sanguinis per a transfusió.
In this module students study the complete process of blood donation: promoting donation, donation procedures (donor selection criteria, apheresis, complete blood donation), laboratory analysis of blood and finally different methods for obtaining blood components for transfusion.
En este módulo se estudiará el proceso completo de donación de sangre: la promoción de la donación, los procedimientos de donación (criterios de selección del donante, aféresis, donación de sangre total), los análisis del laboratorio de sangre y, finalmente, los diferentes métodos de obtención de componentes sanguíneos para transfusión.

2022-23
Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's Degree in Transfusion Medicine and Cellular and Ti [1477]
3 documents

Materials acadèmics : 357 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.