Resultats globals: 142 registres trobats en 0.03 segons.
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 85 registres trobats
Materials acadèmics, 54 registres trobats
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
24 p, 9.5 MB Memòria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : UAB , 2002-
17 documents

Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
52 p, 1.0 MB Autoinforme d'acreditació Escola d'Arxivística i Gestió de Documents / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
2014
2 documents
2.
116 p, 2.6 MB Simplificació vers l'e-administració : redisseny i millora d'expedients administratius per unificar procediments, estandaritzar documentació i reduir continguts d'informació / Guiu i Rius, Pere, 1953- (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Puig-Pey Saurí, Antoni de Pàdua (Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió d'Empreses i Desenvolupament del Producte) ; Fontanet Ambròs, Marta (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Mauri Martí, Alfred (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Perpinyà i Morera, Remei (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) ; Escola d'Administració Pública de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2013 (Estudis de recerca digitals ; 10) - 10.2436/10.8030.03.6  
3.
24 p, 9.5 MB Memòria / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : UAB , 2002-
17 documents

Documents de recerca 85 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
115 p, 1.8 MB Els arxius dels centres educatius i la memòria educativa : estat de la qüestió i propostes de millora / Muntés Zabala, Bernat ; Zamora Escala, Jaume Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El present treball vol establir un estat de la qüestió dels arxius dels centres educatius públics de Catalunya i reivindicar la seva importància per a la societat. Es fixa en les aportacions bibliogràfiques més importants i es fa una comparació entre les directrius de gestió documental oficials i el tractament que es fa en els centres. [...]
El presente trabajo quiere establecer un estado de la cuestión de los archivos de los centros educativos públicos de Cataluña y reivindicar su importancia para la sociedad. Se fija en las aportaciones bibliográficas más importantes y se realiza una comparación entre las directrices de gestión documental oficiales y el tratamiento que se realiza en los centros. [...]
This research aims to describe the state of the archives of the public educational centres in Catalonia and to highlight their importance for society. It has considered the most important bibliographical contributions to establish the framework. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
2.
81 p, 940.9 KB Anàlisi i proposta de tractament del conjunt documental conservat per Poble Lliure a través del model arxivístic australià. Un model extrapolable? / Martin Monés, Àngel ; Pérez Ventayol, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Viñas Gràcia, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El tractament dels fons documentals de moviments sociopolítics amplis representa un repte arxivístic a l'hora de capturar-ne la complexitat i fer-la comprensible a l'usuari. El present treball fixa la mirada en el model arxivístic australià per trobar-hi un marc conceptual i pràctic adequat pel tractament de conjunts documentals generats per múltiples productors com a concreció d'unes idees polítiques de forma continuada en el temps. [...]
El tratamiento de los fondos documentales de movimientos sociopolíticos amplios representa un reto archivístico a la hora de capturar la complejidad y hacerla comprensible al usuario. El presente trabajo fija la mirada en el modelo archivístico australiano para encontrar un marco conceptual y práctico adecuado para el tratamiento de conjuntos documentales generados por múltiples productores como concreción de unas ideas políticas de forma continuada en el tiempo. [...]
The broad sociopolitical movements involved in the suitable treatment of the records group represents an archival challenge in regards to its complexity and consequent difficulties in presenting the findings in a comprehensible manner for the users. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
3.
124 p, 1.4 MB Aproximación a los archivos del Antiguo Egipto / Arnalte Rodríguez, Daniel ; Rovira Bordonau, Andrea, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Es tractarà sobre la classificació del documents i arxius del període faraònic de l'antic Egipte. Es parlarà sobre els materials de suport, preservació documental així com els principals productors documentals de l'antiguitat. [...]
Se tratará sobre la clasificación de documentos y archivos del periodo faraónico del antiguo Egipto. Se hablará sobre los materiales de soporte, preservación documental, así como los principales productores documentales de la antigüedad. [...]
We'll discuss about documents and archives of the pharaonic Egypt's era. We'll also discuss about support materials, documental preservation, and documental producers of the era. To the extent possible, document management will be mentioned and explained. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
4.
100 p, 5.1 MB Consideracions per la redacció de protocols en conservació preventiva aplicada a arxius comarcals de Catalunya : Protocol en Conservació Preventiva per l'Arxiu Comarcal de l'Anoia / Tacsan Vives, Carolina ; Esparó Torras, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Els arxius actuals catalans no disposen de protocols d'actuació envers la conservació preventiva. La finalitat del projecte és confeccionar un protocol per cobrir aquesta mancança. Per tal d'elaborar el protocol, en primer lloc, es realitza un estudi del marc teòric de les característiques i elements constitutius d'un arxiu, així com de les possibles situacions de risc a les que pot fer front. [...]
Los archivos actuales catalanes no disponen de protocolos de actuación hacia la conservación preventiva. La finalidad del proyecto es confeccionar un protocolo para cubrir esta carencia. Para elaborar el protocolo, en primer lugar, se realiza un estudio del marco teórico de las características y elementos constitutivos de un archivo, así como de las posibles situaciones de riesgo a las que puede hacer frente. [...]
The current Catalan archives do not have any protocols for action to prevent conservation. The purpose of the project is to produce a protocol to cover this shortcoming. In order to do the protocol, first, a study is carried out of the theoretical framework of the characteristics and constituent elements of an archive, as well as the possible risk situations it may face. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
5.
92 p, 1.1 MB Dret d'accés i transparència : Els límits de la protecció de dades / Olives Pons, Marina ; San José Amat, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
El present treball tracta el dret d'accés a la informació pública i els seus límits, sobretot el relatiu a la protecció de dades personals. S'analitza de forma detallada com s'ha arribat a l'actual Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. [...]
El presente trabajo trata sobre el derecho de acceso a la información pública y sus límites, sobretodo el relativo a la protección de datos personales. Se analiza detalladamente como se ha alcanzado la actual Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. [...]
This current project analyzes the right of access to public information and its boundaries, especially the ones related to the protection of personal data. The achievement of the present Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern is deeply evaluated. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
6.
133 p, 7.9 MB Protocol de prevenció, actuació i recuperació davant dels sinistres d'inundació, incendi, plaga i robatori per a l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia / Álvarez Mondelo, Albert ; Esparó Torras, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
A partir de l'anàlisi i estudi dels diferents elements que conformen un arxiu (tipologia d'arxiu, ubicació geogràfica, revisió estructural de l'edifici, i, anàlisi de l'organització interna) aquest treball té com a objectiu dissenyar un protocol de prevenció, actuació i recuperació, per a fer front als sinistres d'inundació, incendi, plaga i robatori. [...]
A partir del análisis y estudio de los diferentes elementos que conforman un archivo (tipología de archivo, ubicación geográfica, revisión estructural del edificio y análisis de la organización interna) este trabajo tiene como objetivo diseñar un protocolo de prevención, actuación y recuperación, para hacer frente a los siniestros de inundación, incendio, plagas y robos. [...]
From the analysis and study of the different elements that make up an archive (archive typology, geographical location, structural review of the building and analysis of the internal organization) this work aims to design a protocol for prevention, action, and recovery, to make faced with flooding, fire, plague, and robberies. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
7.
133 p, 3.3 MB La transformació digital de les eleccions universitàries i l'ús del vot electrònic en temps de pandèmia (2020-2022) / Cañellas Terradellas, Núria ; Munuera, Jaime, dir. ; Reniu, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
En aquest TFM l'autora analitza, valent-se de les observacions fetes en el mapa universitari autonòmic i estatal, com en temps de pandèmia s'implanta el sistema de vot electrònic com al nou canal que substitueix el vot presencial a l'urna i de retruc es constata una oportunitat per accelerar la implementació de l'administració electrònica i la connexió d'aquesta amb els diferents mòduls del sistema de gestió documental. [...]
En este TFM la autora analiza, partiendo de las observaciones realizadas en el mapa universitario autonómico y estatal, como en tiempo de pandemia se implanta el sistema de voto electrónico como nuevo canal que sustituye el voto presencial en la urna y al mismo tiempo se aprecia una oportunidad para acelerar la implementación de la administración electrónica y la conexión de esta con los diferentes módulos del sistema de gestión documental. [...]
The author of the TFM, using the observations made in the regional and state university map, analyzes how in times of pandemic the electronic voting system is implemented as the new channel that replaces face-to-face voting at the ballot box and indirectly there is an opportunity to accelerate the implementation of electronic administration and its connection with the different modules of the record management system. [...]

2022
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
8.
94 p, 2.0 MB Com millorar la qualitat de la información del Cens d'Arxius de Catalunya? El cas dels arxius patrimonials / Vallès Reyes, Martí ; Vilamala Salvans, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Aquest treball está dedicat a l'elaboració d'un seguit de propostes de millora per al Cens d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, en especial sobre els fons patrimonials de propietat privada. Per aconseguir-ho, hem contextualitzat el concepte de "fons patrimonials" a nivel teòric, hem explicat la importancia que té aquesta tipología d'arxius i hem recollit experiències i polítiques que s'han aplicat a Europa, Espanya i Catalunya. [...]
Este trabajo está dedicado a la elaboración de un conjunto de propuestas de mejora para el Censo de Archivos de la Generalitat de Catalunya, en especial sobre los fondos patrimoniales de propiedad privada. [...]
This essay is focused on the elaboration of a set of improvemet measures for the Archives Census of the Catalan Government, specially for family papers privatgely owned. To reach this objective, we have contextualized the concept "family papers" in a theoretical level, we have explained the importance that this tipology of archvies have and we hace collected experiences and policies which have been applied in Europe, Spain and Catalonia. [...]

2021
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
9.
95 p, 2.6 MB Una aproximació a la gestió documental de la Catedral de Barcelona al segle XVI : Anàlisi de les actuacions, els agents i els espais / Juangrán Ibáñez, Celia ; Brugués Massot, Irene, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
La Catedral de Barcelona va viure un moment de gran esplendor durant el segle XVI, també en l'àmbit arxivístic. Per conèixer i entendre la gestió documental que es practicava en la Seu de Barcelona i valorar la seva importància dins la història arxivística catalana, el present treball recopila les actuacions arxivístiques desenvolupades per aquesta institució al llarg del segle i les posa en relació amb els principals agents catedralicis i amb la seva producció documental, que avui conforma el fons documental de l'Arxiu Capitular. [...]
La Catedral de Barcelona vivió un momento de gran esplendor durante el siglo XVI, también en el ámbito archivístico. Para conocer y entender la gestión documental que se practicaba en la Sede de Barcelona y valorar su importancia en la historia de la archivística catalana, el presente trabajo recopila las actuaciones archivísticas desarrolladas por esta institución durante el siglo y las pone en relación con los principales agentes catedralicios y con su producción documental, que hoy forma el fondo documental del Archivo Capitular. [...]
Barcelona Cathedral experienced great splendour during the 16th century. The current paper intends to compile the archival interventions developed by this institution throughout the 16th century and relates them to the main agents in the Cathedral and their document production in nowadays Arxiu Capitular. [...]

2021
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  
10.
109 p, 1.3 MB L'arxiu familiar contemporani / Vallès i Botey, Cecília ; Vilamala Salvans, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Moltes famílies conserven als seus domicilis un tipus d'arxiu familiar que no és prou valorat i no rep l'adequat tractament i protecció legal. Passa desapercebut a causa del seu petit volum, però sobretot per la manca de definició de la seva tipologia. [...]
Muchas familias conservan en sus domicilios un tipo de archivo familiar que no es suficientemente valorado y no recibe el adecuado tratamiento y protección legal. Pasa desapercibido a causa de su pequeño volumen, pero sobre todo por la falta de definición de su tipología. [...]
There is a type of family archive, which many families keep in their homes, that is not valued enough and dont receive adequate treatment and legal protection. It goes unnoticed due to its small volume, but especially due to the lack of definition of its typology. [...]

2021
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]  

Documents de recerca : 85 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 54 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
12 p, 134.4 KB Avaluació i Accés als Documents [42113] / De la Fragua Cobo, Anna Maria ; Miranzo Díaz, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Hi haurà dues linies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2) L1. Accés a la informació i protecció de dades Saber les dades i informacions que s'han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència. [...]
There will be two formative lines; Access to information and data protection (L1); and Records appraisal (L2) L1. Access to information and data protection Know the data and information that must be published in order to comply with the requirements of transparency. [...]
Habrá dos líneas formativas; Acceso a la información y protección de datos (L1); y Evaluación documental (L2) L1. Acceso a la información y protección de datos Saber los datos e informaciones que se publicarán para dar cumplimiento a las exigencias de la transparencia. [...]

2023-24
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
2.
8 p, 117.5 KB Sistemes de Gestió Documental [42112] / Nualart Mercade, Raimon ; Mejias Alonso, Eva ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Línia formativa 1 (L1): Sistemes de gestió documental Capacitar l'estudiant per: Dissenyar un Sistema de gestió aplicat als documents (SGD) adequat a les necessitats i recursos de les organitzacions. [...]
L1: Records Management System Student will be able to: Design a Records Management System (RMS) adequate for the necessities and resources of an Organization. Plan the implementation of RMS. Understand components, tools and instruments integral to RMS and their relations and interdependencies. [...]
Línea formativa 1 (L1): Sistemas de gestión documental Capacitar al estudiante para: Diseñar un Sistema de gestión aplicado a los documentos (SGD) adecuado a las necesidades y recursos de las organizaciones. [...]

2023-24
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
3.
10 p, 122.5 KB Gestió dels Serveis d'Arxiu [42111] / Casadesús de Mingo, Anahí ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Esparó Torras, Antoni ; Vila Espuña, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L1. Màrqueting i comunicació Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general. [...]
L1. Marqueting and Communication Knowing both the basic concepts and the basic techniques of marketing and communication as well as the latest trends that are being developed in the world of cultural communication in general. [...]
L1. Marketing y Comunicación Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general. [...]

2023-24
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
4.
6 p, 108.8 KB Treball de Fi de Màster [43182] / Brugués Massot, Irene ; Casadesús de Mingo, Anahí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
La finalitat del mòdul és que l'alumnat aprofundeixi en l'estudi d'un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l'arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l'Arxivística i la Gestió de Documents. [...]
The main goal of the module is to develop skills and abilities to work with the sources, methods and techniques of scientific research of archival science, which allow student to reflect in an integrated and transversal way on some aspect of Archives and Records Management. [...]
La finalidad del módulo es que el alumnado profundice en el estudio de un tema de su interés y desarrolle habilidades y capacidades para trabajar con las fuentes, métodos y técnicas de investigación científica propias de la archivística, que le permitan reflexionar de forma integrada y transversal sobre algún aspecto de la Archivística y la Gestión de Documentos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
5.
4 p, 100.1 KB Pràctiques Externes [43181] / Casadesús de Mingo, Anahí ; Pérez Ventayol, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Més enllà del coneixement del cos teòric de l'arxivística i la gestió de documents és necessària la realització de pràctiques en centres d'arxiu per tal que l'alumnat es familiaritzi i conegui la realitat pràctica de l'exercici professional, duent a terme tasques de suport als tècnics i tècniques de les organitzacions en el desenvolupament del seu treball. [...]
In addition to the knowledge of the theoretical body of archiving and document management, it is necessary to gain first hard experience in archive institutions in order to become acquainted with the practical reality of the profession, carrying out support tasks to the technicians of the companies / archive institutions. [...]
Más allá del conocimiento del cuerpo teórico de la archivística y la gestión de documentos es necesaria la realización de prácticas en centros de archivo para que el alumnado se familiarice y conozca la realidad práctica del ejercicio profesional, llevando a cabo tareas de apoyo a los técnicos y las técnicas de las organizaciones en el desarrollo de su trabajo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
6.
13 p, 179.1 KB Tècniques Arxivístiques [42110] / Giménez Martín, Francesc ; Rovira Bordonau, Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
7.
6 p, 135.5 KB Dret i Règim Jurídic dels Documents [42108] / Franch Saguer, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
8.
11 p, 132.1 KB Avaluació i Accés als Documents [42113] / San José Amat, Carles ; de la Fragua Cobo, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Hi haurà dues linies formatives; Accés a la informació i protecció de dades (L1); i Avaluació documental (L2) L1. Accés a la informació i protecció de dades • Saber les dades i informacions que s'han de publicar per donar compliment a les exigències de la transparència. [...]
There will be two formative lines; Access to information and data protection (L1); and Records appraisal (L2) L1. Access to information and data protection • Know the data and information that must be published in order to comply with the requirements of transparency. [...]
Habrá dos líneas formativas; Acceso a la información y protección de datos (L1); y Evaluación documental (L2) L1. Acceso a la información y protección de datos • Saber los datos e informaciones que se publicarán para dar cumplimiento a las exigencias de la transparencia. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
9.
10 p, 122.5 KB Gestió dels Serveis d'Arxiu [42111] / Carmaniu Mainadé, Xavier ; Esparó Torras, Antoni ; Vila Espuña, Anna ; Casadesús de Mingo, Anahí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L1. Màrqueting i comunicació Conéixer tant els conceptes bàsics i les tècniques elementals del màrqueting i la comunicació com les darreres tendències que s'estan desenvolupant en el món de la comunicació cultural en general. [...]
L1. Marqueting and Communication Knowing both the basic concepts and the basic techniques of marketing and communication as well as the latest trends that are being developed in the world of cultural communication in general. [...]
L1. Marketing y Comunicación Conocer tanto los conceptos básicos y las técnicas elementales del marketing y la comunicación como las últimas tendencias que se están desarrollando en el mundo de la comunicación cultural en general. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents
10.
10 p, 152.7 KB Productors i Tipologies Documentals II [42109] / Iglesias Franch, David ; Vilamala Salvans, Jordi ; Saavedra Bendito, Pablo Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Els objectius del mòdul són aprofundir en el coneixement sobre alguns dels productors i de les tipologies documentals que es custodien en els arxius. En concret, sobre institucions històriques i productors privats, i els documents que aquests han generat, i sobre els materials d'arxiu vinculats a la imatge. [...]
The objectives of the module are to deepen in the knowledge about some of the producers and of the documentary types that are guarded in the archives. In particular, on historical institutions and private producers, and the documents that they have generated, and on the file materials linked to the image. [...]
Los objetivos del módulo son profundizar en el conocimiento sobre algunos de los productores y de las tipologías documentales que se custodian en los archivos. En concreto, sobre instituciones históricas y productores privados, y los documentos que estos han generado, y sobre los materiales de archivo vinculados a la imagen. [...]

2022-23
Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
3 documents

Materials acadèmics : 54 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.