Results overview: Found 649 records in 0.02 seconds.
Books and collections, 1 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 647 records found
Books and collections 1 records found  
1.
70 p, 797.9 KB Autoinforme d'acreditació Escola Universitària de Prevenció i Seguretat Integral / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
2016  

Research literature 1 records found  
1.
51 p, 3.6 MB Armes creades amb impressores 3D : riscos i oportunitats / Marsol Gutiérrez, Alba ; Garrido Domínguez, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Les armes creades mitjançant impressores 3D suposen riscos i poden aportar oportunitats a la societat actual i a la futura. Aquest estudi tracta alguns d'aquests supòsits. El present projecte té diferents hipòtesis que intenten abastar les diferents situacions que aquest tipus d'armament pot suposar per a les societats i pels individus. [...]
Firearms created using 3D printers suppose risks and can lead to new opportunities to the current society, as well as to the future ones. This project deals with some of these assumptions. The present study has different hypotheses that try to cover the various situations that this type of armament can imply for societies and individuals. [...]

2022
Màster en Criminalística [000]  

Course materials 647 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 111.9 KB Protecció de Dades i Seguretat de la Informació [106684] / Bello Visa, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Conèixer i saber utilitzar les principals normes jurídiques que afecten el tractament de dades personals contingudes en els documents i sistemes informàtics de les organitzacions. - Analitzar i resoldre supòsits concrets que es plantegen en la gestió de les dades personals. [...]
- Know and know how to use the main legal regulations that affect the processing of personal data contained in the documents and computer systems of organizations. - Analyze and resolve specific assumptions that arise in the management of personal data. [...]
- Conocer y saber utilizar las principales normas jurídicas que afectan el tratamiento de datos personales contenidos en los documentos y sistemas informáticos de las organizaciones. - Analizar y resolver supuestos concretos que se plantean en la gestión de los datos personales. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
2.
6 p, 109.1 KB Tècniques d'Investigació [106683] / Rodríguez Serrano, Joan ; Gomez Macia, Francisco Jose ; Lozano Morcillo, Jose Antonio ; Iglesias Lucia, Montserrat ; Torrero Fernandez, Cesar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
OBJECTIUS FORMATIUS L'objectiu de l'assignatura és dotar l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura de Detectiu Privat i el funcionament de la policia judicial. (Regulació, competències, organització administrativa, àmbits d'actuació i desenvolupament de les seves funcions), així com les técniques d'entrevista.
TRAINING OBJECTIVES The aim of the course is to provide students with basic knowledge about the figure of Private Detective and the operation of the judicial police. (Regulation, competencies, administrative organization, areas of action and development of its functions), as well as interview techniques.
OBJETIVOS FORMATIVOS El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre la figura de Detective Privado y el funcionamiento de la policía judicial. (Regulación, competencias, organización administrativa, ámbitos de actuación y desarrollo de sus funciones), así como las técnicas de entrevista.

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
3.
6 p, 105.7 KB Criminologia i Anàlisi Criminal [106682] / Garrido Gaitán, Elena ; Mora Montserrat, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura l'alumnat ha d'aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista de la Psicologia de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant psicològica. [...]
The main goals of the subject assume some of the primary objectives of the degree, such as knowing the psychological basis of criminology and introducing the lexicon of the Criminal and Forensic Psychology. [...]
La asignatura "Criminología y Criminalística", pretende aproximar al alumnado del grado a la comprensión de la Criminología desde el punto de vista aplicado, investigativo y de las ciencias del comportamiento. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
4.
8 p, 112.1 KB Protecció de Dades i Seguretat de la Informació [106680] / Bello Visa, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Conèixer i saber utilitzar les principals normes jurídiques que afecten el tractament de dades personals contingudes en els documents i sistemes informàtics de les organitzacions. - Analitzar i resoldre supòsits concrets que es plantegen en la gestió de les dades personals. [...]
- Know and know how to use the main legal regulations that affect the processing of personal data contained in the documents and computer systems of organizations. - Analyze and resolve specific assumptions that arise in the management of personal data. [...]
- Conocer y saber utilizar las principales normas jurídicas que afectan el tratamiento de datos personales contenidos en los documentos y sistemas informáticos de las organizaciones. - Analizar y resolver supuestos concretos que se plantean en la gestión de los datos personales. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
5.
6 p, 109.3 KB Tècniques d'Investigació [106679] / Torrero Fernandez, Cesar ; Iglesias Lucia, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'objectiu de l'assignatura és dotar a l'alumne dels coneixements bàsics sobre la figura del Detectiu Privat i el funcionament de la Policia Judicial. (regulació, competències, organització administrativa, àmbits d'actuació i acompliment de les seves funcions).
The objective of the subject is to provide the student with the basic knowledge of the figure of the private Detective and the functioning of the judicial police. (Regulation, competencies, administrative organization, areas of action and performance of its functions).
El objetivo de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre la figura del Detective Privado y el funcionamiento de la Policía Judicial. (regulación, competencias, organización administrativa, ámbitos de actuación y desempeño de sus funciones).

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
6.
6 p, 107.7 KB Criminologia i Anàlisi Criminal [106678] / Garrido Gaitán, Elena ; Mora Montserrat, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'assignatura "Criminologia i Anàlisi Criminal", pretén aproximar a l'alumnat del Grau a la comprensió de la Criminologia des del punt de vista aplicat, investigatiu i de les ciències del comportament. [...]
The subject "Criminology and Criminal Analysis" aims to bring the students of the Degree closer to the understanding of Criminology from an applied, investigative and behavioral sciences point of view. [...]
La asignatura "Criminología y Análisis Criminal", pretende aproximar al alumnado del Grado a la comprensión de la Criminología desde el punto de vista aplicado, investigativo y de las ciencias del comportamiento. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
7.
6 p, 109.2 KB Seguretat i Tecnologia [105777] / Dorado Ferrer, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'assignatura Seguretat i Tecnologia, en el marc de la menció de coordinador de seguretat pública, aborda les diferents problemàtiques que afecten els processos de seguretat en relació amb les noves tecnologies. [...]
The subject Security and Technology, within the framework of the public security coordinator mention, addresses the different issues that affect security processes in relation to new technologies. Specifically, two cases closely related to artificial intelligence, big data and remote control devices will be studied: A) Biometrics for public and private security purposes. [...]
La asignatura Seguridad y Tecnología, en el marco de la mención de coordinador de seguridad pública, aborda las diferentes problemáticas que afectan a los procesos de seguridad con relación a las nuevas tecnologías. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents
8.
8 p, 115.4 KB Ciberseguretat [105746] / Castellanos Rodríguez, Albert ; Casas Díaz, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Conèixer els conceptes bàsics informàtics i el funcionament d'un sistema d'informació que poden afectar la seguretat de les organitzacions o les persones. - Conèixer els components físics d'un sistema informàtic u ordinador i xarxes. [...]
- Know the basic computer concepts and the functioning of an information system that can affect the security of organizations - Know the physical components of a computer system or computer and networks. [...]
Conocer los conceptos básicos informáticos y el funcionamiento de un sistema de información que pueden afectar la seguridad de las organizaciones o las personas. Conocer los componentes físicos de un sistema informático u ordenador y redes. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
9.
5 p, 108.0 KB Seguretat i Tecnologia [105744] / Dorado Ferrer, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'assignatura Seguretat i Tecnologia, en el marc de la menció de coordinador de seguretat pública, aborda les diferents problemàtiques que afecten els processos de seguretat en relació amb les noves tecnologies. [...]
The subject Security and Technology, within the framework of the public security coordinator mention, addresses the different issues that affect security processes in relation to new technologies. Specifically, two cases closely related to artificial intelligence, big data and remote control devices will be studied: A) Biometrics for public and private security purposes. [...]
La asignatura Seguridad y Tecnología, en el marco de la mención de coordinador de seguridad pública, aborda las diferentes problemáticas que afectan a los procesos de seguridad con relación a las nuevas tecnologías. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1437]
3 documents
10.
5 p, 106.0 KB Pràctiques Professionals [105077] / Dorado Ferrer, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Prevenció i Seguretat Integral ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
L'objectiu formatiu general de l'assignatura és que l'estudiant posi en pràctica i apliqui a l'entorn laboral les competències adquirides a través de les restants matèries de què consta el pla de estudis. [...]
The general training objective of the subject is for the student to put into practice and apply the skills acquired through the other subjects included in the study plan in the work environment. At the end of the module, the student is expected to be able to: 1. [...]
El objetivo formativo general de la asignatura es que el estudiante ponga en práctica y aplique en el entorno laboral las competencias adquiridas a través de las restantes materias de que consta el plan de estudios. [...]

2023-24
Grau en Prevenció i Seguretat Integral [1438]
3 documents

Course materials : 647 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.