Results overview: Found 43 records in 0.02 seconds.
Articles, 15 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 4 records found
Course materials, 22 records found
Articles 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
44 p, 175.3 KB Una Entrada lèxica: el cas del verb parlar / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A la introducció, M. Teresa Espinal explicita que "l'objectiu d'aquest article és fer una proposta sobre la informació que ha de contenir l'estrada lèxica d'un predicat (per exemple, un verb) en una obra lexicogràfica de caràcter descriptiu. [...]
2003
Llengua & Literatura, Núm. 14 (2003) , p. 371-414  
2.
13 p, 433.3 KB La formació lingüística de traductors i intèrprets en contextos bilingües / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) ; Cabré i Monné, Teresa ; Fontcuberta i Gel, Joan, 1938-
1989
Revista de llengua i dret, Núm. 13 (desembre 1989) , p. 47-59  
3.
12 p, 626.6 KB Processament d'informació ambigua / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Aquest article és un intent de donar una explicació al fenomen de la neutralització que sofreixen certes estructures adverbials ambigües quan s'assoleix l'etapa de processament dels enunciats corresponents, neutralització que cal entendre com la desaparició d'una determinada ambigüitat-en el moment en què es construeix i es modifica la representació que del món tenen els individus. [...]
1990
Caplletra, Núm. 8 (1990) , p. 69-80  
4.
20 p, 451.5 KB Doble negació dins l'oració simple en català / Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest treball estudiem una construcció del català que es caracteritza per codificar lingüísticament la lectura de doble negació dins l'oració simple. Aquesta construcció conté un adverbi negatiu oracional i un mot indefinit en posició de complement d'una preposició que fa d'adjunt oracional. [...]
In this piece of research we examine a structure that linguistically encodes a double negation reading in simple sentences in Catalan. This structure contains a sentential negative adverb and an indefinite which is the complement of a preposition that functions as an adjunct. [...]

2012 - 10.2436/20.2500.01.97
Estudis romànics, Vol. 34 (2012) , p. 145-164  
5.
25 p, 489.9 KB Sobre les expressions lexicalitzades / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
La intenció d'aquest estudi és la descripció d'aquells sintagmes que constitueixen formes lingüístiques estereotipades del català, usades en la llengua amb un elevat grau de lexicalització, el significat de les quals no es pot construir a partir del significat literal dels seus components. [...]
2002
Els Marges, Núm. 67 (Octubre, 2000) , p. 7-31  
6.
12 p, 306.9 KB L'especulació en teoria de la traducció / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Consideracions sobre la Teoria Científica de la Traducció (TT), en el marc de la ciència lingüística.
1990
Els Marges, Núm. 41 (Febrer 1990) , p. 3-14  
7.
22 p, 492.6 KB Els mots connectors: entorn de rai / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Propostes sobre l'estructura sintàctica del connector "rai" i el seu contingut semàntic. Esmenes a les hipòtesis plantejades a l'article citat.
1986
Els Marges, Núm. 35 (Setembre 1986) , p. 21-42  
8.
7 p, 243.0 KB "Tu rai!" Observacions sobre un mot-frase anafòric / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Estudi sintàctic i semàntic d'un tipus d'enunciat fragmentari o fragment: els mots-frase anafòrics (especialment la partícula "rai").
1980
Els Marges, Núm. 18-19 (Gener-Maig 1980) , p. 102-108  
9.
2 p, 149.8 KB Expressions sinònimes : una nova eina de cerca pels conceptes / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Tradicionalment, per cercar freses fetes i els seus sinònims en català s'ha hagut de recórrer a trobar-les als diccionaris generals de la llengua per les paraules claus que les composen, o bé als diccionaris especialitzats, on es troben normalment per ordre alfabètic. [...]
2006
UAB divulga, juliol 2006, p. 1-1  
10.
10 p, 334.8 KB On the contribution of lexical meaning to utterance interpretation / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1996
Links & Letters, N. 3 (1996) p. 29-38  

Articles : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Books and collections 2 records found  
1.
192 p, 19.4 MB Estudis gramaticals / Bartra, Anna ; Brucart, José Ma. ; Elliot, W. Neil ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) ; Harris, James W. ; Hirschbühler, Paul ; Rivero, María Luisa ; Mascaró, Joan ; Picallo i Soler, M. Carme ; Rigau, Gemma ; Saltarelli, Mario ; Schroten, Jan ; Torrego, Esther ; Viaplana, Joaquim ; DeCesaris, Janet Ann ; Nadal i Farreras, Josep M.
Bellaterra : Servei de Publicacions de la UAB 1984 (Sèrie Lingüística)  
2.
1580 p, 7.8 MB Diccionari de sinònims de frases fetes ; 2a ed. rev. / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de València, Publicacions de l'Abadia de Montserrat: 2006.  

Research literature 4 records found  
1.
611 p, 2.3 MB Entre estados y eventos : un estudio del aspecto interno del español / Silvagni, Federico, autor. ; Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) supervisor acadèmic. ; Mateu Fontanals, Jaume, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
Esta investigación está dedicada a la distinción aspectual entre Estados y Eventos y sus manifestaciones en la lengua española. La tesis principal que aquí se avanza es que dicha distinción equivale al contraste entre predicación de Individuo y predicación de Estadio y estriba esencialmente en la presencia (Eventos o P-E) y la ausencia (Estados o P-I) de aspecto interno. [...]
This thesis is dedicated to the aspectual distinction between States and Events, and its manifestations in Spanish. The main claim is that such a distinction is equivalent to the Individual-Level/Stage-Level contrast and rests merely in the presence (Events or SLPs) and absence (States or ILPs) of inner aspect. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
474 p, 7.1 MB La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC) / Ribera i Llonc, Eulàlia ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Quer, Josep, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi se centra en la identificació i descripció de la categoria verb (V) en la llengua de signes catalana (LSC). Hem emmarcat la nostra recerca en el marc teòric de Borer (bàsicament 2005a i 2005b), el qual ens ha permès analitzar la LSC des d'una perspectiva diferent a d'altres treballs descriptius. [...]
This thesis focuses on the identification and description of the category verb (V) in Catalan Sign Language (LSC). The research has been developed within the Borer's theoretical framework (basically 2005a and 2005b), which has provided an approach to LSC different from the one typically found in previous descriptive studies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
369 p, 3.5 MB Predicados complejos con le en español mexicano / Navarro Ibarra, Ía ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Esta tesis trata, en el marco de la lingüística generativa, de la formación de predicados complejos que se acompañan del clítico le en español mexicano, a los que llamamos predicados-le. A primera vista, este tipo de predicados parecen conformar un grupo de predicados idiomáticos del tipo ejemplificado por ándale. [...]
This doctoral thesis looks at the formation of complex predicates which are accompanied by the dative clitic le in Mexican Spanish, or what may be called le-predicates, from the framework of generative linguistics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  
4.
160 p, 9.0 MB Progressive structures of English and Catalan / Espunya Prat, Anna ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents

Course materials 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 90.8 KB Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge [42498] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul s'analitzen els fonaments lingüístics i els criteris que regeixen l'establiment de la norma oral i escrita. S'estudia la relació entre la descripció gramatical concebuda com a sistema de competència i producció lingüístiques i la gramàtica codificadora.
2018-19
Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]  
2.
9 p, 95.1 KB Semàntica i Pragmàtica [100239] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs és una introducció a l'estudi del significat lingüístic. Hi ha dues branques d'aquesta disciplina: la semàntica, estudi del significat lingüístic, composicional, codificat per la gramàtica, i la pragmàtica, estudi del significat inferencial, propi dels participants en els actes conversatoris. [...]
2018-19
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
3.
8 p, 90.3 KB Introducció a la Lingüística [100228] / Balari Ravera, Sergio ; Cabré Monné, Teresa ; Espinal Farré, M TERESA ; Llisterri Boix, Joaquim ; Mateu Fontanals, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística, que inclogui les característiques generals del llenguatge i de les llengües, els principals conceptes referents a l'estructura de la llengua i als aspectes més significatius del seu ús.
2017-18
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
4.
10 p, 100.6 KB Semàntica i Pragmàtica [100239] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs és una introducció a l'estudi del significat lingüístic. Hi ha dues branques d'aquesta disciplina: la semàntica, estudi del significat lingüístic, composicional, codificat per la gramàtica, i la pragmàtica, estudi del significat inferencial, propi dels participants en els actes conversatoris. [...]
2017-18
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
5.
10 p, 98.7 KB Semàntica i pragmàtica [100239] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs és una introducció a l'estudi del significat lingüístic. Hi ha dues branques d'aquesta disciplina: la semàntica, estudi del significat convencional, composicional, codificat per la gramàtica, i la pragmàtica, estudi del significat inferencial, propi dels participants en els actes conversatoris. [...]
2016-17
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Graduat o Graduada en Estudis de Català i Espanyol [834]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Graduat o Graduada en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Estudis de Francès i Català [999]
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Llengua i literatura catalanes [810]
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i d'Espanyol [1001]
Graduat o Graduada en Estudis Clàssics [804]  
6.
7 p, 34.8 KB Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana [42493] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest mòdul s'estudien de forma crítica i especialitzada diversos aspectes de l'estructura de la llengua amb l'objectiu que l'estudiant obtingui una perspectiva diferent de la que ofereixen els graus. [...]
2015-16
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes [1124]  
7.
1 p, 44.6 KB Semàntica i pragmàtica [100239] / Espinal Farré, M TERESA ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2015-16
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Graduat o Graduada en Estudis de Català i Espanyol [834]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Graduat o Graduada en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Estudis de Francès i Català [999]
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Llengua i literatura catalanes [810]
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Graduat o Graduada en Estudis de Francès i d'Espanyol [1001]
Graduat o Graduada en Estudis Clàssics [804]  
8.
3 p, 46.3 KB Semàntica i Pragmàtica [28627] / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2009-10
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  
9.
20 p, 2.8 MB Lingüística Aplicada a la Traducció [22105] / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Llisterri, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2004-05
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [594]  
10.
2 p, 153.6 KB Semàntica i Pragmàtica [28627] / Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2004-05
Llicenciat en Filologia Hispànica [505]
Llicenciat en Filologia Catalana [504]  

Course materials : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
35 Espinal, M. Teresa
3 Espinal, M. Teresa,
1 Espinal, M.T.
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.