Results overview: Found 33 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 30 records found
Articles 2 records found  
1.
14 p, 332.0 KB Analyse de la fonction discursive de différentes formes prosodiques de segments parenthétiques / Baqué Millet, Lorraine (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori fLexSem) ; Catena Rodulfo, Àngels (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori fLexSem) ; Estrada Medina, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori fLexSem)
L'analyse du corpus d'interviews politiques télévisés DEBAPOL (Baqué, 2000) a eu comme objectif, dans un premier temps, d'étudier la manifestation au plan prosodique (variations mélodiques) de deux types de segments parenthétiques propositionnels (syndétiques et asyndétiques) (Kaltenböck (2007). [...]
The aim of this paper is twofold. Firstly, to analyse the prosodic (melodic) characteristics of two types of propositional parentheticals (syndetic and asyndetic) (Kaltenböck, 2007) in the corpus of television political interviews DEBAPOL (Baqué, 2000). [...]
L'analyse du corpus d'interviews politiques télévisés DEBAPOL (Baqué, 2000) a eu comme objectif, dans un premier temps, d'étudier la manifestation au plan prosodique (variations mélodiques) de deux types de segments parenthétiques propositionnels (syndétiques et asyndétiques) (Kaltenböck (2007). [...]

2016
Langue(s) & Parole, Núm. 2 (2016) , p. 131-144 (Articles)  
2.
12 p, 299.5 KB Acentuación y desacentuación en FLE en un contexto de aprendizaje universitario : ¿hacia la adquisición del patrón acentual de la L2? / Baqué Millet, Lorraine (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Daoussi, Syrine (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Estrada Medina, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los elementos prosódicos son elementos determinantes en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras al ser los primeros elementos percibidos (Billières 2002). En estudios anteriores, se pudo demostrar que para los locutores no nativos (FLE), reproducir el acento adecuado es tan difícil como percibirlo (Baqué y al. [...]
Prosodic elements are determining factors in the context of the teaching and learning foreign languages as they are the first perceived elements (Billières 2002). For non-native learners (FLE), reproducing the "correct" accent is as difficult as perceiving it, as Baqué and al. [...]

2017
e-AESLA, Núm. 3 (2017) , p. 18-29  

Research literature 1 records found  
1.
252 p, 9.0 MB Enseñanza-aprendizaje de ELE en los niveles medio y secundario del sistema de enseñanza de Senegal: análisis de los libros de texto y las practicas pedagógicas / Diouf, Abdoulaye ; Estrada Medina, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica
El presente trabajo de investigación es la continuación de mi TFM del Máster experto en español como lengua Extranjera (ELE) y ámbitos profesionales llevado a cabo en la Universitat de Barcelona entre los años 2010-2012, en el que trabajé el tema de la enseñanza-aprendizaje de ELE en Senegal: una cuestión de motivación. [...]
The present research work is the continuation of my TFM of the Master's Degree in Spanish as a Foreign Language (ELE) and professional fields carried out at the University of Barcelona between 2010-2012, in which I worked on the subject of teaching- learning of ELE in Senegal: a matter of motivation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Course materials 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 113.1 KB Llengua Estrangera I (Francès) [103573] / Estrada Medina, Marta ; Porto Vega, Virginia ; Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Llengua Estrangera I (francès) forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Humanitats junt amb l'assignatura Llengua Estrangera II (Francès). Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. [...]
Lengua Extranjera I (Francés) forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Humanidades junto con la asignatura Lengua Extranjera II (Francés). Esta asignatura introduce al estudiante en el uso de la lengua francesa escrita y oral actual. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
2.
7 p, 112.4 KB Llengua Estrangera II (Francès) [103569] / Estrada Medina, Marta ; Oliva Bartolomé, Mercè ; Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Llengua Estrangera II forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Humanitats junt amb l'assignatura Llengua Estrangera I (Francès). Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua francesa escrita i oral actual. [...]
Lengua Extranjera II (Francés) forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Humanidades junto con la asignatura Lengua Extranjera I (Francés). Esta asignatura introduce al estudiante al uso de la lengua francesa escrita y oral actual. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
3.
4 p, 105.1 KB Francès Instrumental [103321] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Francès Instrumental forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos (així com dels estudiants dels Graus d'Estudis de francès i català, Estudis de francès i espanyol, Estudis de francès i anglès i Estudis de francès i clàssiques). [...]
La asignatura Francés Instrumental forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses (así como de los estudiantes de los grados de estudios de francés y catalán, francés y español, estudios de francés e inglés y estudios franceses y de lenguas clásicas). [...]

2020-21
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documents
4.
7 p, 112.4 KB Llengua estrangera, francès [100221] / Estrada Medina, Marta ; Corral Fulla, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Llengua estrangera (francès) forma part de la formació bàsica dels estudiants dels graus d'Estudis Clàssics i d'Estudis Anglesos. Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura obligatòria. [...]
La asignatura Lengua extranjera (francés) forma parte de la formación básica de los estudiantes de los grados de Estudios Clásicos y de Estudios Ingleses. Como asignatura de formación básica es una asignatura obligatoria. [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
3 documents
5.
5 p, 106.3 KB Ús de la Llengua Francesa Oral [103318] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Ús de la llengua francesa oral forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos així com dels Graus filològics combinats, Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s'ha de cursar. [...]
La asignatura Uso de la lengua francesa oral forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses así como de los Grados filológicos combinados. Como asignatura de formación básica es un asignatura que obligatoriamente se debe cursar. [...]

2020-21
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
6.
9 p, 124.0 KB Component Fònic i Oralitat [43807] / Baque Millet, Lorraine ; Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul té per objectiu dotar l'estudiant amb els recursos necessaris per a dur a terme una anàlisi fonètica de produccions en francès com a llengua segona o extrangera (L2/LE) Aplica les teories de l'adquisició de la pronunciació de segones llengües a l'aprenentatge i l'ensenyament del francès L2/LE i se centra en els coneixements i tècniques que un profesor de francès ha de conèixer, especialment en relació amb el mètode verbo-tonal. [...]
Este módulo tiene por objetivo dotar al/a la estudiante con los recursos necesarios para llevar a cabo un análisis fonético de producciones en francés como lengua segunda o extranjera (L2/LE). Aplica las teorías de la adquisición de la pronunciación de segundas lenguas al aprendizaje y enseñanza del francés L2/LE y se centra en los conocimientos y técnicas que un profesor de francés debe conocer, especialmente en relación con el método verbo-tonal. [...]

2020-21
Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística [1376]
3 documents
7.
4 p, 107.1 KB Francès Instrumental II [103382] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Francès Instrumental forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos (així com dels estudiants dels Graus d'Estudis de francès i català, Estudis de francès i espanyol, Estudis de francès i anglès i Estudis de francès i clàssiques). [...]
La asignatura Francés Instrumental II forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses (así como de los estudiantes de los grados de estudios de francés y catalán, francés y español, estudios de francés e inglés y estudios franceses y de lenguas clásicas. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
8.
5 p, 109.9 KB Llengua Francesa Oral i Escrita I [103365] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Llengua Francesa oral i escrita I té com a objectiu aprofundir en la formació en llengua francesa instrumental de l'estudiant a través de la producció de documents de diferent tipologia en llengua francesa avançada i comprensió de documents autèntics de diferent tipologia en llengua francesa actual. [...]
La asignatura Lengua Francesa oral y escrita I tiene como objetivo profundizar en la formación en lengua francesa instrumental del estudiante a través de la producción de documentos de diferente tipología en lengua francesa avanzada y comprensión de documentos auténticos de diferente tipología en lengua francesa actual. [...]

2019-20
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
9.
4 p, 103.9 KB Francès Instrumental [103321] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Francès Instrumental forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos (així com dels estudiants dels Graus d'Estudis de francès i català, Estudis de francès i espanyol, Estudis de francès i anglès i Estudis de francès i clàssiques). [...]
La asignatura Francés Instrumental forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses (así como de los estudiantes de los grados de estudios de francés y catalán, francés y español, estudios de francés e inglés y estudios franceses y de lenguas clásicas). [...]

2019-20
Grau en Estudis Francesos [988]
3 documents
10.
4 p, 104.6 KB Ús de la Llengua Francesa Oral [103318] / Estrada Medina, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Ús de la llengua francesa oral forma part de la formació bàsica dels estudiants del grau d'Estudis Francesos així com dels Graus filològics combinats, Com a assignatura de formació bàsica és un assignatura que obligatòriament s'ha de cursar. [...]
La asignatura Uso de la lengua francesa oral forma parte de la formación básica de los estudiantes del grado de Estudios Franceses así como de los Grados filológicos combinados. Como asignatura de formación básica es un asignatura que obligatoriamente se debe cursar. [...]

2019-20
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents

Course materials : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.