Results overview: Found 40 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 6 records found
Course materials, 32 records found
Articles 2 records found  
1.
10 p, 4.4 MB Dialysis and column chromatography for biomass pyrolysis liquids separation / Mora Sanjuan, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fàbregas, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Céspedes Mulero, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Rovira, Pere (Centre Tecnològic Forestals de Catalunya) ; Puy Marimón, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
In the current study, a novel approach for separating value-added chemicals from pine wood residues' pyrolysis liquids (bio-oil) was effectively carried out. It combined two separation techniques used for the first time in this field: dialysis with water, methanol and acetone, and column chromatography with Amberlite™ XAD7 resin. [...]
2023 - 10.1016/j.wasman.2023.06.005
Waste Management, Vol. 168 (August 2023) , p. 311-320  
2.
10 p, 1.6 MB Production and separation of value-added compounds from pine wood using pyrolysis and biorefinery techniques / Mora Sanjuan, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fàbregas, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Céspedes Mulero, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bartrolí i Molins, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Puy Marimón, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Value-added compounds were obtained from pine wood bio-oil, converting it into a renewable source for several chemicals: acids (acetic acid), sugars (levoglucosan), furan derivatives (furfural) and phenolics (catechol, phenol, 4-propylguaiacol, vanillin). [...]
2022 - 10.1016/j.fuproc.2022.107509
Fuel Processing Technology, Vol. 238 (December 2022) , art. 107509  

Research literature 6 records found  
1.
153 p, 12.7 MB Obtaining value-added products from agricultural wastes through pyrolysis and torrefaction treatments / Del Pozo Carvajal, Cristina ; Fàbregas, Esteve, dir. ; Puy Marimón, Neus, dir.
Dins de la transició cap a una bioeconomia circular, aquest estudi se centra en l'obtenció de productes de valor afegit a partir de residus agrícoles, mitjançant tractaments de piròlisi i torrefacció, en un context de biorefineria de residus. [...]
Dentro de la transición hacia una bioeconomía circular, este estudio se centra en la obtención de productos de valor agregado a partir de residuos agrícolas, mediante tratamientos de pirólisis y torrefacción, en un contexto de biorrefinería de residuos. [...]
Within the transition towards a circular bioeconomy, this study is focused on obtaining value-added products from agricultural wastes through pyrolysis and torrefaction treatments in a waste biorefinery context. [...]

2021  
2.
171 p, 5.4 MB Aplicació de polímers sulfonats per a la construcció d'elèctrodes selectius d'ions i biosensors potenciomètrics / Gonzàlez Bellavista, Anna ; Fàbregas, Esteve, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En els últims anys, el camp dels sensors i bionsensors ha experimentat un desenvolupament exponencial degut a una combinació de diferents factors. Per una banda, existeixen noves tècniques per a la construcció de microdispositius, i per altra, a les bones característiques intrínseques que aquests dispositius presenten, com son la robustesa, la selectivitat, el baix cost i la rapidesa de resposta. [...]
Over the last years, the field of sensors and biosensors experimented an exponential development due to the combination of several factors. On the one hand, new manufacturing technologies for microdevices have appeared and, on the other hand, the intrinsic characteristics of sensors and biosensors such as robustness, selectivity, low cost and quick response have boosted their development. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
269 p, 8.1 MB Characterisation and adding value to agro-forestry biomass products obtained from thermochemical processes / Artigues Agramunt, Anna ; Fàbregas, Esteve, dir. ; Puy Marimón, Neus, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
L'aprofitament de biomassa per produir biocombustibles i bioproductes a partir de fonts renovables està despertant un gran interès en els últims anys motivat per la oportunitat de convertir un residu en una font primària d'energia fàcilment accessible a escala local i regional. [...]
Biomass use to produce biofuels and bio-products from a renewable source is raising a high interest in recent years motivated by the opportunity of converting biomass residues into a primary energy source easily available at local and regional scale. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
47 p, 1.6 MB Estratègies d'immbolització orientada d'anticossos per a la detecció directa en biosensors òptics : influència en la sensibilitat i especificitat / Soler Aznar, Maria ; Estévez, M. Carmen, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Fàbregas, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els assajos de diagnòstic clínic i biomèdic requereixen tècniques de detecció sensibles, selectives i ràpides que permeten mesurar concentracions de substàncies directament de mostres biològiques com sang, orina o sèrum. [...]
2012  
5.
183 p, 4.7 MB Aplicación de biosensores amperométricos de polisulfona/nanotubos de carbono en el análisis de muestras reales / Pérez Rafael, Sandra ; Fàbregas, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La investigación llevada a cabo en la presente tesis doctoral describe el desarrollo de biosensores basados en membranas de polisulfona y nanotubos de carbono (PS/CNT). Este tipo de membranas ha permitido la incorporación de diferentes biomoléculas como hormonas, anticuerpos y enzimas, de manera rápida y fácil gracias a la técnica de inversión de fase. [...]
The research reported in this dissertation deals with the development of biosensors based on polysulfone and carbon nanotubes (PS/CNT) membranes. This type of membrane has allowed the easy and rapid immobilization of hormones, antibodies and enzymes onto electrode surface by phase inversion technique. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
6.
237 p, 2.1 MB Desenvolupament de biosensors amb enzims oxidoreductases basats en transductors amperomètrics modificats químicament / Prieto Simón, Beatriu ; Fàbregas, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La present tesi doctoral recull l'estudi de diverses modificacions químiques de sensors amperomètrics, adreçades cap a cercar solucions per als problemes típicament implícits en el desenvolupament de biosensors basats en enzims oxidoreductases, alhora que es busca la compatibilitat d'aquestes modificacions amb les estratègies d'immobilització enzimàtica emprades. [...]
The aim of this work was the study of different chemical modifications of amperometric sensors in order to minimise the problems involved in the development of biosensors based on oxidoreductase enzymes, trying to find compatibility between the used chemical modifications and the employed enzymatic immobilisation strategies. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documents

Course materials 32 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 109.8 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fabregas Martinez, Esteve ; Yáñez López, Ramón ; Garcia Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
The subject's objective is double. The first objective of this introductory course is to standardize the level of the students, in all the knowledge that is part of the chemistry subjects of pre-university studies. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2023-24
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
2.
6 p, 107.8 KB Química II [103263] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fabregas Martinez, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Química II en la titulació. Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que reforça els fonaments bàsics de química general que té l'estudiant, introdueix el concepte de procés analític i desenvolupa les principals tècniques d'anàlisi química, clàssiques i instrumentals. [...]
The Chemical II subject in the degree. This is a first-cycle subject, basic training, which reinforces the basic fundamentals of general chemistry that the student has, introduces the concept of analytical process and develops the main techniques of chemical, classical and instrumental analysis. [...]
La asignatura Química II en la titulación. Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica, que refuerza los fundamentos básicos de química general que tiene el estudiante, introduce el concepto de proceso analítico y desarrolla las principales técnicas de análisis químico, clásicas e instrumentales. [...]

2023-24
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
3.
8 p, 119.9 KB Química Analítica i Electroanàlisi [102487] / Baeza Labat, Maria del Mar ; Céspedes Mulero, Francisco ; Fabregas Martinez, Esteve ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'han d'adquirir els coneixements i destreses essencials de Química Analítica que ha de posseir un graduat en Química. És una assignatura fonamental que permet a l'alumne adquirir la formació bàsica en Química Analítica necessària per a la major part de perfils de graduació. [...]
In this subject you have to acquire the knowledge and essential skills of Analytical Chemistry that a graduate in Chemistry must have. It is a fundamental subject that allows the student to acquire the basic training in Analytical Chemistry necessary for most graduation profiles. [...]
En esta asignatura se tienen que adquirir los conocimientos y destrezas esenciales de Química Analítica que debe poseer un graduado en Química. Es una asignatura fundamental que permite al alumno adquirir la formación básica en Química Analítica necesaria para la mayor parte de perfiles de graduación. [...]

2023-24
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
4.
6 p, 112.6 KB Reactivitat Química [103292] / Fàbregas, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius generals de l'assignatura són establir els conceptes fonamentals que permetin comprendre les reaccions químiques i així poder relacionar-les amb altres matèries més especifiques del grau de Nanociència i Nanotecnologia. [...]
The general objectives of the subject are to establish the fundamental concepts that allow understanding chemical reactions and to be able to relate them with other more specific subjects of the Degree of Nanoscience and Nanotechnology. [...]
Los objetivos generales de la asignatura son establecer los conceptos fundamentales que permitan comprender las reacciones químicas y así poder relacionarlas con otras materias más específicas del grado de Nanociencia y Nanotecnología. [...]

2022-23
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
5.
5 p, 105.6 KB Química II [103263] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fàbregas, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Química II en la titulació. Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que reforça els fonaments bàsics de química general que té l'estudiant, introdueix el concepte de procés analític i desenvolupa les principals tècniques d'anàlisi química, clàssiques i instrumentals. [...]
The Chemical II subject in the degree. This is a first-cycle subject, basic training, which reinforces the basic fundamentals of general chemistry that the student has, introduces the concept of analytical process and develops the main techniques of chemical, classical and instrumental analysis. [...]
La asignatura Química II en la titulación. Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica, que refuerza los fundamentos básicos de química general que tiene el estudiante, introduce el concepto de proceso analítico y desarrolla las principales técnicas de análisis químico, clásicas e instrumentales. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents
6.
5 p, 107.2 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fàbregas, Esteve ; Yáñez López, Ramón ; García Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
The subject's objective is double. The first objective of this introductory course is to standardize the level of the students, in all the knowledge that is part of the chemistry subjects of pre-university studies. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2022-23
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
7.
8 p, 118.6 KB Química Analítica i Electroanàlisi [102487] / Céspedes Mulero, Francisco ; Fàbregas, Esteve ; Muñoz Tapia, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'han d'adquirir els coneixements i destreses essencials de Química Analítica que ha de posseir un graduat en Química. És una assignatura fonamental que permet a l'alumne adquirir la formació bàsica en Química Analítica necessària per a la major part de perfils de graduació. [...]
In this subject you have to acquire the knowledge and essential skills of Analytical Chemistry that a graduate in Chemistry must have. It is a fundamental subject that allows the student to acquire the basic training in Analytical Chemistry necessary for most graduation profiles. [...]
En esta asignatura se tienen que adquirir los conocimientos y destrezas esenciales de Química Analítica que debe poseer un graduado en Química. Es una asignatura fundamental que permite al alumno adquirir la formación básica en Química Analítica necesaria para la mayor parte de perfiles de graduación. [...]

2022-23
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
Grau en Química [953]
3 documents
8.
6 p, 108.3 KB Fonaments de Química II [105033] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fàbregas, Esteve ; Yáñez López, Ramón ; García Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
The subject's objective is double. The first objective of this introductory course is to standardize the level of the students, in all the knowledge that is part of the chemistry subjects of pre-university studies. [...]
El objetivo de la asignatura es doble. El primer objetivo de este curso introductorio es homogeneizar el nivel de los alumnos, en todos los conocimientos que forman parte de las asignaturas de Química de los estudios de preuniversitarios. [...]

2021-22
Grau en Química [1431]
Grau en Física i Grau en Química [1434]
3 documents
9.
6 p, 112.7 KB Reactivitat Química [103292] / Fàbregas, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius generals de l'assignatura són establir els conceptes fonamentals que permetin comprendre les reaccions químiques i així poder relacionar-les amb altres matèries més especifiques del grau de Nanociència i Nanotecnologia. [...]
The general objectives of the subject are to establish the fundamental concepts that allow understanding chemical reactions and to be able to relate them with other more specific subjects of the Degree of Nanoscience and Nanotechnology. [...]
Los objetivos generales de la asignatura son establecer los conceptos fundamentales que permitan comprender las reacciones químicas y así poder relacionarlas con otras materias más específicas del grado de Nanociencia y Nanotecnología. [...]

2021-22
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documents
10.
5 p, 105.7 KB Química II [103263] / Gené Torrabadella, Jordi ; Fàbregas, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Química II en la titulació. Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que reforça els fonaments bàsics de química general que té l'estudiant, introdueix el concepte de procés analític i desenvolupa les principals tècniques d'anàlisi química, clàssiques i instrumentals. [...]
The Chemical II subject in the degree. This is a first-cycle subject, basic training, which reinforces the basic fundamentals of general chemistry that the student has, introduces the concept of analytical process and develops the main techniques of chemical, classical and instrumental analysis. [...]
La asignatura Química II en la titulación. Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica, que refuerza los fundamentos básicos de química general que tiene el estudiante, introduce el concepto de proceso analítico y desarrolla las principales técnicas de análisis químico, clásicas e instrumentales. [...]

2021-22
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documents

Course materials : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Fàbregas, Esteve,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.