Results overview: Found 5,792 records in 0.02 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Books and collections, 3 records found
Research literature, 671 records found
Learning materials, 12 records found
Course materials, 5,100 records found
Graphic and multimedia documents, 4 records found
Personal and institutional archives, 1 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
27 p, 4.3 MB El trasllat de topònims minoritzats vist des del cas ídix / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània ; Càtedra Jordi Arbonès
La minorització lingüística invisibilitza la toponímia pròpia de les llengües afectades en benefici dels topònims de les llengües coterritorials dominants. El cas ídix il·lustra aquesta dinàmica, com es desprèn d'un estudi de corpus sobre el trasllat de la toponímia ídix en la traducció literària. [...]
2022
Jornada Illes Afortunades. Homenatge a Montserrat Franquesa. Cerdanyola del Vallès, : 27 d'abril 2022  

Books and collections 3 records found  
1.
112 p, 1.1 MB Traduir dins el calidoscopi de llengües / Armstrong, Berni ; Doerr, Emmanuel Jean André ; Presas, Marisa ; Udina, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Després de la pausa forçada per la -ai las!- pandèmia de la covid-19, amb aquest volum la Facultat de Traducció i d'Interpretació reprèn la sèrie que dedica a aplegar textos significatius del seu professorat que es jubila, amb la novetat que a partir d'ara l'edició anirà a càrrec del Servei de Publicacions de la UAB, amb tot el que això comporta en termes de prestigi i visibilitat. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2021 (Glosses ; 5)

Conté: Pròleg / Albert Banchadell; Every Cloud has a Silver Lining (or take every opportunity that comes) / Bernie Armstrong; El monolingüismo es curable. Contra una koiné global simplificada y de conquista científica / J. A. Emmanuel Doerr ; Die Stimmen von Marrakesch d'Elias Canetti / Marisa Presas; Traduir per llegir. Un passeig per l'obra de cinc escriptores / Dolors Udina  

2.
68 p, 1.0 MB Autoinforme d'acreditació Facultat de Traducció i d'Interpretació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2014-
2 documents
3.
17 p, 117.7 KB Reglament de la Facultat de Traducció i Interpretació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2004  

Research literature 671 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
88 p, 2.8 MB La toma de notas en interpretación consecutiva aplicada a la interpretación bilateral. Modelo simplificado y su posible utilidad / Milenova Stoyanova, Mikaela ; Stampa García-Ormaechea, María Guiomar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se presenta un análisis del aspecto teórico de la interpretación bilateral y un estudio empírico cuyo objetivo es, en primer lugar, adaptar el sistema de toma de notas que se usa en la interpretación consecutiva (siguiendo los principios de Jean-François Rozan y las teorías de Danica Seleskovitch y Andrew Gillies) para que sea usado en la interpretación bilateral. [...]
This project shows the analysis of the theorical aspect of bilateral interpreting and an empiric study which consists of an adaptation of the notetaking system used in consecutive interpreting (following Jean-François Rozan's principles and Danica Seleskovitch and Andrew Gillies' theories) to bilateral interpreting. [...]
En aquest treball es presenta un anàlisi de l'aspecte teòric de la interpretació bilateral i un estudi empíric l'objectiu del qual és, en primer lloc, adaptar el sistema de presa de notes que s'utilitza en la interpretació consecutiva (que segueix els principis de Jean-François Rozan i les teories de Danica Seleskovitch i Andrew Gillies) per que sigui utilitzat en la interpretació bilateral. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
29 p, 1.1 MB Cómo la traducción puede salvar a una lengua. Alicia en el país de las maravillas al aragonés / Collada Hijes, Zilia ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El aragonés es una de las lenguas minorizadas de España. Durante los últimos años, se han intentado promulgar ciertas iniciativas de forma que la lengua aragonesa pueda llegar a tener un mayor uso entre la población de la comunidad de Aragón. [...]
L'aragonès és una de les llengües minoritzades d'Espanya. Durant els darrers anys, s'ha intentat promulgar certes iniciatives perquè la llengua aragonesa pugui aconseguir un ús més estès entre la població de la comunitat d'Aragó. [...]
Aragonese language is one of Spain's minority languages. In recent years, certain initiatives have been tried to be promoted so that the Aragonese language can become more widely used among the population of the community of Aragon. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
3.
106 p, 1.4 MB Comment traduire la phraséologie?: les phrasèmes avec des noms d'aliments et leurs équivalences de traduction en espagnol / Cervera Caro, Aida ; Catena Rodulfo, Maria Angeles, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectif de notre étude de contribuer à l'identification des caractéristiques des phraséologismes, y compris leur sens, leur structure et leur usage dans des contextes spécifiques. C'est pourquoi, dans notre étude, nous nous concentrerons sur l'analyse des différences et des similitudes entre les phrasèmes français et espagnols, à l'observation du comportement de chaque typologie et à l'élaboration d'un corpus traductologique de différentes unités phraséologiques en français et en espagnol contenant des noms d'aliments.
L'objectiu del nostre estudi és contribuir a la identificació de les característiques dels fraseologismes, incloent-hi el seu significat, estructura i ús en contextos específics. Per tant, en el nostre estudi ens centrarem en analitzar les diferències i similituds entre els fraseologismes en francès i espanyol, observant el comportament de cada tipologia i elaborant un corpus traductològic de diferents unitats fraseològiques en francès i espanyol que continguin noms d'aliments.

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
4.
45 p, 704.2 KB Literatura i traducció postcolonials a l'Àfrica negra. Colonització, llengua i cultura / Antón Raventós, Cristina ; Gómez Martín, Francesc Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest TFG se centrarà en els aspectes teòrics del problema més enllà del racisme, des dels àmbits de la llengua, la cultura i la raça, el colonialisme i postcolonialisme, la literatura i la traducció. [...]
Este TFG se centrará en los aspectos teóricos del problema más allá del racismo, desde los ámbitos de la lengua, la cultura y la raza, el colonialismo y poscolonialismo, la literatura y la traducción. [...]
This TFG will focus on the theoretical aspects of the problem beyond racism, from the areas of language, culture and race, colonialism and postcolonialism, literature and translation. This paper aims to analyze the linguistic process that vernacular languages suffered in various regions of black Africa, during and after European imperialism. [...]

2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
5.
76 p, 981.0 KB Terminología especializada de satélites espaciales : teledetección en el programa Copernicus / Provencio Beltran, Alberto ; Grauwinkel, Gabriele, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En el idioma español, observamos un vacío en la denominación terminológica especializada de la teledetección. Este hecho resulta impactante dados los retos del mundo actual: el constante desarrollo tecnológico, el ímpetu por conocer cada vez más nuestro planeta y la necesidad de buscar formas de hacer la vida humana más sencilla. [...]
En l'idioma espanyol observem un buit en la denominació terminològica especialitzada de la teledetecció. Aquest fet resulta impactant atesos els reptes del món actual: el constant desenvolupament tecnològic, l'ímpetu per conèixer cada cop més el nostre planeta i la necessitat de buscar maneres de fer la vida humana més senzilla. [...]
In Spanish, we observe a gap in specialized terminological designation in the field of remote sensing. This is a shocking fact given the challenges of the current world: constant technological development, a drive to deeply understand our planet, and the need to find ways to simplify human life. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
6.
57 p, 680.0 KB Le langage inclusif dans Le cœur sur la table: analyse traductologique et proposition de traduction en catalan / Morales Vilert, Ivette ; García López, María del Mar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ce mémoire de fin d'études est une réflexion sur l'utilisation du langage inclusif en français et en catalan. À partir de l'analyse et d'une proposition de traduction du français vers le catalan d'une sélection d'extraits du livre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, nous explorons les écueils traductologiques principaux et proposons des stratégies inclusives.
Aquest treball de fi de grau és una reflexió sobre l'ús del llenguatge inclusiu en francès i en català. A partir de l'anàlisi i de la proposta de traducció del francès al català d'una selecció de fragments del llibre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, explorem les principals dificultats traductològiques i proposem estratègies inclusives.
Este trabajo de final de grado es una reflexión sobre el uso del lenguaje inclusivo en francés y en catalán. A partir del análisis y de la propuesta de traducción al catalán de una selección de fragmentos del libro Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, exploramos las principales dificultades traductológicas y proponemos estratégias inclusivas.
This final thesis is a reflection on the use of inclusive language in French and Catalan. Based on the analysis and proposed translation into Catalan of a selection of fragments from the book Le cœur sur la table by Victoire Tuaillon, we explore the main translation difficulties and propose inclusive strategies.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
7.
102 p, 2.2 MB Reglas mnemotécnicas con un enfoque plurilingüe: el uso de la mnemotecnia de la palabra clave para aprender vocabulario en el aprendizaje de chino como lengua extranjera / Ludeña Zumbach, Julia ; Moore de Luca, Emilee, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo investigó la eficacia de la mnemotecnia depalabras clave para estudiantes hispanohablantes aprendiendo chino. Se utilizó un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. El primer experimento consistió en la aplicación de la mnemotecnia en una clase de chino de secundaria. [...]
本文研究了关键词法对西班牙语者学习汉语的有效性。采用定量和定性方法。第一实验在汉语课堂中实施关键词法。第二实验通过与一位学生进行访谈。在第一实验中,实验组在回忆测试中得分显著较高。第二实验深入了解了这一策略的应用。.
This paper researched the effectiveness of the keyword mnemonic for Spanish-speaking students learning Chinese. A mixed quantitative and qualitative approach was used. The first experiment consisted of the implementation of the keyword mnemonic in a secondary school Chinese class. [...]

2023
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
8.
68 p, 1.5 MB La traducción de videojuegos : análisis traductológico de Overwatch 2 / Sentís Sánchez, Javier ; Rubio Carbonero, Gema, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre el videojuego Overwatch 2 en español. Los objetivos de este trabajo son realizar un análisis de traducción de una selección de referencias culturales, de la adaptación de los diferentes dialectos y acentos de los personajes del juego, así como llevar a cabo un análisis de traducción de nombres y otra fraseología que aparece por ejemplo en las líneas de diálogo del videojuego. [...]
La següent anàlisi traductològica s'aplica al videojoc Overwatch 2 en castellà. Els objectius d'aquest treball són elaborar una anàlisi de traducció d'una selecció de referències culturals, de l'adaptació dels diferents dialectes i accents dels personatges del joc, així com dur a terme una anàlisi traductològica dels noms i altra fraseologia que apareix per exemple a les línies de diàleg del videojoc. [...]
The following translation analysis is applied to the game Overwatch 2 in Spanish. The objectives of this work are to carry out a translation analysis of a selection of cultural references, the adaptation of the different dialects and accents of the main characters in the game, as well as to carry out a translation analysis of names and other phraseological elements that appear, such as dialogue elements. [...]

2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
9.
66 p, 4.1 MB L'avaluació de la qualitat de la terminologia de l'àmbit mediambiental en la traducció automàtica neuronal (TAN) / Punzi Zarino, Wanda ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La importància de comptar amb traductors especialitzats que coneguin terminologia, resolguin problemes de terminologia i gestionen la informació relacionada amb els termes en el procés de traducció és inqüestionable avui dia. [...]
La importancia de contar con traductores especializados que conozcan la terminología, solucionen los problemas terminológicos y gestionen la información relacionada con los términos en el proceso de traducción es incuestionable hoy en día. [...]
The importance of having specialized translators who know terminology, solve terminology problems and manage term-related information in the translation process is unquestionable nowadays. Therefore, this study aims to address both terminology management problems for EN>ES, EN>IT and ES>IT language combinations, as well as those related to the evaluation of the quality of domain-specific terminology. [...]

2021
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [4315970]  
10.
63 p, 2.1 MB La Wikipedia com una font de dades per un corpus paral·lel ES-NL / Fernández Veloso, Ana María ; Gibert Bonet, Ona de, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En plena era de la globalització, la comunicació internacional es fa indispensable en el procés d'evolució econòmica, política, social i cultural de cada país. En aquest cas concret, la barrera terrenal que hi ha entre Espanya, Bèlgica i els Països Baixos es veu ara difuminada pel creixent turisme entre aquestes àrees. [...]
En plena era de la globalización, la comunicación internacional se vuelve indispensable en el proceso de evolución económica, política, social y cultural de cada país. En este caso concreto, la barrera terrenal que existe entre España, Bélgica y Países Bajos se ve ahora difuminada por el creciente turismo entre dichas áreas. [...]
During these times of globalization, international communication is becoming indispensable in the process of economic, political, social and cultural evolution of each country. In this particular case, the barrier that exists between Spain, Belgium and the Netherlands is now blurred by the growing tourism between these areas. [...]

2021
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [4315970]  

Research literature : 671 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
24 p, 468.4 KB Tipps für Deutsch als Fremdsprache Online. Deutsch als 1. und 2 Fremdsprache. Deutsch B, Deutsch C Onlinematerial für den Unterricht / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Material für virtuellen und hybriden Online Unterricht und Sprachenlernen in Deutsch als Fremdsprache. I. Tipps für das Deutsch als Fremdsprache-Online-Lernen zu Hause (allgemein; II. Online Quellen für Germanisten und Studierende der angewandten [±literarischen] Sprachstudien, der Literarischen und Verlagsorientierten Übersetzung aus dem Deutschen, sowie der Fachsprachen-Übersetzung (spezifisch).
Material for virtual and hybrid online teaching and language learning in German as a foreign language;I. Tips for learning German as a foreign language online at home (general); II. online resources for Germanists and students of applied [±literary] language studies, literary and publisher-oriented translation from German, and specialized language translation (specific).
Material para la enseñanza virtual e híbrida en línea y el aprendizaje de idiomas en alemán como lengua extranjera; I. Consejos para el alemán como lengua extranjera - aprendizaje en línea; I. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
2.
33 p, 600.5 KB Wörterbücher und Online-Tools. Materialien für Übersetzer und Dolmetscher. Deutsch, Spanisch, Katalanisch / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The translator's so-called hand apparatus at the workplace consists, on the one hand of dictionaries, which must be distinguished according to their purpose: consultation dictionaries and general dictionaries, translation dictionaries, terminological dictionaries, pictorial dictionaries, style dictionaries, grammars of various types, perhaps a learner's dictionary for German as a foreign language, a phonetic or phraseological dictionary . [...]
El llamado aparato de a mano del traductor en su lugar de trabajo consiste, por una parte, en diccionarios, que deben distinguirse según su finalidad: diccionarios de consulta y diccionarios generales, diccionarios de traducción, diccionarios terminológicos, diccionarios pictóricos, diccionarios de estilo, gramáticas de diversos tipos, tal vez un diccionario didáctico para el aprendizaje del alemán como lengua extranjera, un diccionario fonético o fraseológico. [...]
Der sogenannte Handapparat des Übersetzers am Arbeitsplatz besteht einerseits aus Wörterbüchern, die es nach ihrem Zweck zu unterscheiden gilt. Konsultationswörterbücher und Allgemeinlexika, Übersetzungswörterbücher, Terminologische Wörterbücher, Bildwörterbücher, Stilwörterbücher, Grammatiken verschiedenen Typus, vielleicht noch ein Lernerwörterbuch für Deutsch als Fremdsprache, ein phonetisches oder phraseologisches Wörterbuch … Doch weiteres kommt hinzu , ob gedruckt oder digital, online oder offline.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
3.
40 p, 1.3 MB Vorkurs Deutsch. Materialien zum Propädeutikum Deutsch B / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The main objective of this "preliminary course" for first-year students with partial level problems is to bring future students of German B, as their first foreign and working language in translation and interpreting, up to the appropriate level of German. [...]
El objetivo fundamental de este "Vorkurs", un curso preliminar para nuevos estudiantes con problemas parciales de nivel, es situar el futuro estudiante de las asignaturas de Alemán B, como primera lengua extranjera y de trabajo en Traducción e Interpretación, al nivel adecuado de Lengua Alemana. [...]
Hauptziel dieses "Vorkurses" für Studienanfänger mit partiellen Niveauproblemen ist es, die zukünftigen Studierenden der Fächer Deutsch B, als erste Fremd- und Arbeitssprache im Übersetzen und Dolmetschen, auf das entsprechende Niveau der deutschen Sprache zu bringen. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
4.
19 p, 571.0 KB Formenelemente der Lyrik. Anhang zu Deutsche Literatur. Literatura Alemanya. Unterrichtsmaterialien Sommersemester / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The lyre, the musical instrument which is called by the disgusting "leier" in German, has long since fallen into disuse, but lyricism has remained. From this we want to grasp only in a brief outline the genres of poetry, which primarily express sensations, passions, moods, feelings, and reproduce memories and expectations in bound language and form. [...]
La lira, el instrumento musical que en alemán se designa la inefablemente palabra "Leier", hace tiempo que ha caído en desuso, pero la poesía lírica ha permanecido. A partir de esto queremos captar sólo en un breve esbozo los géneros de la poesía, que principalmente expresan sensaciones, pasiones, estados de ánimo, sentimientos, y reproducen los recuerdos y expectativas en un lenguaje y una forma ligados a formas métricas. [...]
Die Lyra, jenes Musikinstrument, welches man im Deutschen mit der unsäglichen „Leier" bezeichnet, ist schon lange außer Gebrauch gekommen, geblieben ist die Lyrik. Von dieser wollen wir nur im kurzen Abriss die Gattungsformen der Dichtung erfassen, die vorwiegend Empfindungen, Leidenschaften, Stimmungen, Gefühle zum Ausdruck bringen, Erinnerungen und Erwartungen in gebundener Sprache und Form wiedergeben. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
5.
25 p, 1.4 MB Stilistik. Sonderdossier zu Stilmitteln des Deutschen. Idioma B Alemany. Literatura Alemanya. Unterrichtsmaterialien Anhänge / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
What is style? In contrast to the consciously aesthetic selection of linguistic it means the normal situation-related use of language in everyday life. The situation-related and role-specific characteristics of language use are determined by the conventional and functional, i. [...]
¿Qué significa "estilo"? En contraste con la selección conscientemente estética de los medios lingüísticos está el uso normal del lenguaje en la vida cotidiana. Las características del uso del idioma relacionadas con la situación y la función vienen determinadas por el registro convencional y funcional, es decir, el registro adecuado a la situación del texto o la conversación y por la variedad lingüística específica del grupo de sus hablantes, y depende del efecto que se pretende obtener de la persona o del papel respectivo. [...]
Was ist eigentlich Stil? Im Gegensatz zur bewusst ästhetischen Auswahl der sprachlichen Mittel steht der normale situationsbedingte Sprachgebrauch des Alltags. Die situationsbedingten und rollenspezifischen Ausprägungen des Sprachgebrauchs werden das konventionelle und funktionale, also das situationsadäquate Register des Textes oder Gespräches und durch die gruppenspezifische Sprachvarietät seiner Sprecher bestimmt, hängt von der intendierten Wirkung der jeweiligen Person oder ihrer Rolle ab. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
6.
57 p, 3.1 MB Typographie und Lesen. Hilfen für das Schreiben und Übersetzen. Textgestaltung: Wie wir lesen, was wir lesen - und warum / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
How we read, what we read - and why. That is here the question. Text design is also always about the right balance between text content, text function and text form, about the interdependence of text target, addressee and layout. [...]
¿Cómo leemos, qué leemos y por qué? - Esa es aquí la cuestión. El diseño de textos también se caracteriza por el equilibrio adecuado entre el contenido del texto, la función del texto y su forma, la interdependencia entre el objetivo del texto, el destinatario y el diseño. [...]
Wie wir lesen, was wir lesen - und warum. Das ist hier die Frage. Auch beim Textdesign geht es immer um das richtige Verhältnis von Textinhalt, Textfunktion und Textform, um die Interdependenz von Textziel, Adressat und Layout. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
7.
17 p, 1.1 MB Phonetik Deutsch. Kurzeinführung. Deutsch B. Unterrichtsmaterialen / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A quick German-Spanish introduction to the sounds of the German standard-language: The system of the 18 cardinal and secondary vowels of German, their articulation locations, length of articulation, distinctive lip roundness and speaking tension, their comparison to the Spanish vowel system. [...]
Una rápida introducción germano-española a los sonidos del idioma alemán estándar: el sistema de las 18 vocales cardinales y secundarias del alemán, sus puntos de articulación, la distintiva redondez de los labios, la tensión fonatoria y la duración. [...]
Eine rasche deutsch-spanische Einführung in die Laute der deutschen Standard-Sprache: Das System der 18 kardinalen und sekundären Vokale des Deutschen, ihre Artikulationsorte, Vokaldehnung, Lippenrundung und Sprechspannung, ihre Vergleichsstellung zum spanischen Vokalsystem. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
8.
31 p, 1.7 MB Übersetzungsrelevante Textanalyse. Anhang zum Dossier. Textgrammatik Deutsch / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The explanations that follow in this continuation of the text-grammar dossier are always expanding on the subject areas of the basic dossier. Sometimes new, but by no means completely unknown, is the introduction in this section to terms that are either theoretical or practical in translation. [...]
Las explicaciones en esta continuación del dossier de Gramática del texto siempre se amplían sobre los temas del dossier básico. A veces es diferente, pero en modo alguno desconocida, la introducción a la sección de términos que son teóricos o prácticos de la traducción. [...]
Die in dieser Fortsetzung des Dossier Textgrammatik folgenden Erläuterungen sind stets erweiternd zu den Themenbereichen des grundlegenden Dossiers. Bisweilen neu, aber keineswegs unbekannt, ist in diesem Teil die Einführung in übersetzungstheoretische oder -praxisorientierte Termini. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
9.
113 p, 2.5 MB Grammatik Deutsch. Schemata und Hilfen für das Schreiben und Übersetzen. Unterrichtsmaterial Deutsch B, Teil 3 / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
When thinking about grammar teaching, the layman quickly associates the learning of fixed, practiced rules of normative grammar. A speaker or writer always pursues a specific intention with his or her utterance. [...]
Cuando se piensa en la enseñanza de la gramática, el lego asocia rápidamente el aprendizaje de reglas fijas y practicadas de la gramática normativa. Un orador o autor siempre persigue una intención específica con su declaración. [...]
Beim Gedanken an Grammatikunterricht assoziiert der Laie schnell das Erlernen fester, eingeübter Regeln der normativen Grammatik. Ein Sprecher oder Verfasser verfolgt mit seiner Äußerung stets eine bestimmte Absicht. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
10.
86 p, 1.1 MB Lernziele Deutsch B. Adaptierung und Skalierung nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Deutsch als 1. Fremdsprache der Übersetzung. Fächer Deutsch B1, B2, B3, B4 / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This catalogue of learning objectives for German as 1st foreign and working language of translation focuses on the description of the general, language and communicative-linguistic competences and learning objectives necessary and achievable within the framework of the subject series. [...]
Este catálogo de objetivos de aprendizaje para el alemán como primera lengua extranjera y de trabajo de la traducción se centra en la descripción de las competencias generales, de lengua y comunicativas-lingüísticas y los objetivos de aprendizaje necesarios y alcanzables en el marco de la serie de asignaturas. [...]
Dieser Katalog der Lernziele für Deutsch als 1. Fremd- und Arbeitssprache der Übersetzung konzentriert sich auf die Beschreibung der im Rahmen der Fachreihe notwendigen und erreichbaren allgemeinen, sprachlichen und kommunikativ-linguistischen Kompetenzen und Lernziele. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  

Learning materials : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 5,100 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 103.4 KB Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics [44713] / Bestue Salinas, Maria Carmen ; Garcia Beyaert, Sofia ; Qu Lu, Xianghong ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Sola Comino, Leonor ; Brescia Zapata, Marta ; Bustins, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Traducció Especialitzada L'objectiu general d'aquesta part del mòdul és que els/les estudiants aprenguin a dur a terme traduccions especialitzades en els àmbits jurídic, tècnic i audiovisual. Els objectius específics són els següents: traduir textos jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística, detectar i resoldre els problemes que es presenten per traduir textos especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística i conèixer els aspectes principals del mercat laboral en els àmbits de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual en la seva combinació lingüística. [...]
Specialised translation The general objective of this part of the module is for students to learn to perform specialised legal, technical and audiovisual translations. Its specific objectives to that end are for them to translate legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; to detect and solve translation problems in specialised legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; and to be aware of the main aspects of the labour market as far as specialised legal, technical and audiovisual translation in their respective language combinations is concerned 1 Public Service Interpreting The general objective of this theoretical and practical course is to introduce students to Public Service Interpreting (PSI) so that they can: Know the specificities of PSI within Translation and Interpreting Studies. [...]
Traducción Especializada El objetivo general de esta parte del módulo es aprender a llevar a cabo traducciones especializadas dentro de los ámbitos jurídico, técnico y audiovisual. Los objetivos específicos son los siguientes: traducir textos jurídicos, técnicos y audiovisuales con su combinación lingüística; detectar y resolver los problemas que se presentan para traducir textos especializados jurídicos, técnicos y audiovisuales en su combinación lingüística; y conocer los aspectos principales del mercado laboral dentro de los ámbitos de la traducción especializada jurídica, técnica y audiovisual en su combinación lingüística. [...]

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
2.
5 p, 106.8 KB Modalitats de Traducció B-A [44529] / Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Amoros Soldevila, Xenia ; Kelso, Fiona Megan ; Garcia Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Qu Lu, Xianghong ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Chen, Tzu Yiu ; Espín García, María Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'alumnat es familiaritzi amb els fonaments de la traducció (directa i inversa) i de la interpretació d'enllaç, els recursos que s'utilitzen i les tasques bàsiques de documentació en un entorn de traducció especialitzada. [...]
The general objective of this module is for students to become familiar with the fundamentals of (direct and inverse) translation and of liaison interpreting, as well as with the resources used and the basic documentation tasks performed in specialised translation. [...]
El objetivo general de este módulo es que los estudiantes se familiaricen con los fundamentos de la traducción (directa e inversa) y de la interpretación de enlace, los recursos que se utilizan y las tareas básicas de documentación en un entorno de traducción especializada. [...]

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
3.
4 p, 99.2 KB Treball de Final de Màster [44261] / Saurí Pujol, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és avaluar la integració de les competències adquirides al màster a través de la realització d'un Treball de Fi de Màster (TFM). El TFM és un treball acadèmic individual realitzat autònomament d'acord amb els principis del treball científic, amb el seguiment del professorat tutor, en què l'alumnat ha de demostrar que domina els coneixements teòrics i metodològics apropiats per a fer una anàlisi pròpia i especialitzada del tema que esculli en relació amb els continguts del màster. [...]
The aim of this subject is to evaluate the integration of the competences acquired in the master's degree by completing a Master's Degree Dissertation (Final Master's Thesis, TFM). The TFM is an individual piece of academic work carried out autonomously and in accordance with the principles of scientific research and supervised by tutors. [...]
El objetivo de esta asignatura es evaluar la integración de las competencias adquiridas en el máster a través de la realización de un Trabajo de Fin de Máster (TFM). El TFM es un trabajo académico individual realizado autónomamente de acuerdo con los principios del trabajo científico, con el seguimiento del profesorado tutor, en el que el estudiantado debe demostrar que domina los conocimientos teóricos y metodológicos apropiados para realizar un análisis propio y especializado sobre el tema que elija en relación con los contenidos del máster. [...]

2023-24
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
4.
5 p, 100.8 KB Estudis de Cas [44260] / Guarné Cabello, Blai ; Masdeu Torruella, Irene ; Grau De Pablos, Tomás ; Malo Sanz, Mario ; Seo, Mi Hee ; Gonzalez De la Fuente, Eduardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Estudis de cas" és una assignatura obligatòria de 9 ECTS amb una orientació fonamentalment pràctica que desenvolupa els continguts considerats a les assignatures teòriques a partir de casos d'estudi concrets. [...]
"Case Studies" is a compulsory subject worth 9 ECTS with a fundamentally practical orientation that develops the contents of the theoretical subjects through specific case studies. Case studies are intended to illustrate the cultural, social, communicational, political, economic, and environmental dynamics, which are developed on a global scale with East Asia as the main actor. [...]
"Estudios de caso" es una asignatura obligatoria de 9 ECTS con una orientación fundamentalmente práctica que desarrolla los contenidos considerados en las asignaturas teóricas a partir de casos de estudio concretos. [...]

2023-24
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
5.
5 p, 105.9 KB Geopolítica, Economia i Medi Ambient [44259] / Saurí Pujol, David ; Zhou Gu, Minkang ; Beltran Antolin, Joaquin ; Soler Matutes, Jacint ; Castillo Iglesias, Just ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Geopolítica, economia i medi ambient" és una assignatura obligatòria de 10 ECTS que se centra en l'estudi de les dinàmiques geopolítiques, econòmiques i mediambientals de l'Àsia Oriental en la seva interrelació amb la resta del món, fent especial èmfasi en el rol de Xina com a potència global, el renovat paper internacional del Japó i l'emergència de Corea del Sud com a potència mitjana. [...]
"Geopolitics, Economy and Environment" is a compulsory subject worth 10 ECTS that focuses on the study of the geopolitical, economic and environmental dynamics of East Asia in its interrelation with the rest of the world, with special emphasis on the role of China as a global power, the renewed international role of Japan, and the emergence of South Korea as a middle power. [...]
"Geopolítica, economía y medioambiente" es una asignatura obligatoria de 10 ECTS que se centra en el estudio de las dinámicas geopolíticas, económicas y medioambientales de Asia Oriental en su interrelación con el resto del mundo, haciendo especial énfasis en el rol de China como potencia global, el renovado papel internacional de Japón y la emergencia de Corea del Sur como potencia media. [...]

2023-24
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
6.
5 p, 105.9 KB Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals [44258] / Torres Simon, Ester ; Masdeu Torruella, Irene ; Paoliello, Antonio ; Guarné Cabello, Blai ; Figliulo, Roberto ; Grau De Pablos, Tomás ; Lee, Uh Jeen ; Mas Lopez, Jordi ; Lozano Méndez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals" és una assignatura obligatòria de 10 ECTS centrada en l'estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris i els discursos representacionals que emergeixen des de l'Àsia Oriental, entesa com a node d'influències creatives-culturals, processos polítics-identitaris i formacions discursives-representacionals que transcendeixen els seus límits regionals incidint a la resta del món. [...]
"Cultural Products, Representational Discourses and Transnational Identities" is a compulsory subject worth 10 ECTS that focuses on the study of the global circulation of cultural products and creative industries, identity currents and representational discourses emerging from East Asia, understood as a node of creative-cultural influences, political-identity processes and discursive-representational formations that transcend their regional limits, influencing the rest of the world. [...]
"Productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales" es una asignatura obligatoria de 10 ECTS centrada en el estudio de la circulación global de los productos culturales y las industrias creativas, las corrientes identitarias y los discursos representacionales que emergen desde Asia Oriental, entendida como nodo de influencias creativo-culturales, procesos político-identitarios y formaciones discursivo-representacionales que trascienden sus límites regionales incidiendo en el resto del mundo. [...]

2023-24
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
7.
5 p, 104.0 KB Treball de Final de Màster [44018] / Rodriguez Ines, Patricia ; Bacardí, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tot l'alumnat del màster i constitueix la plasmació final per la seva part del que ha après al màster. És comú a les dues especialitats del màster. [...]
This 15-credit module is compulsory for all the programme's students and common to both specialisations. It is the ultimate reflection of everything students have learned in the programme. The objective of the module is for students to acquire the knowledge and abilities necessary to carry out a final project in the area of translation and intercultural mediation or in that of translation studies and intercultural studies. [...]
Este módulo de 15 créditos es obligatorio para todo el alumnado del máster y constituye la plasmación final por su parte de lo aprendido en el máster. Es común a las dos especialidades del máster. [...]

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
8.
3 p, 96.4 KB Iniciació a la Recerca [44017] / Bacardí, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del mòdul és adquirir coneixements i capacitats per al plantejament d'un treball de recerca en l'àmbit de la traductologia i dels estudis interculturals. En aquest mòdul es fa un seguiment del plantejament metodològic del treball de recerca i se n'elabora el projecte.
The objective of this module is for students to acquire knowledge and abilities to enable them to design a research project in th As part of this module, students develop their project's methodological approach and write up their project proposal.
El objetivo del módulo es adquirir conocimientos y capacidades para el planteamiento de un trabajo de investigación en el ámbito de la traductología y los estudios interculturales. En este módulo se hace un seguimiento del planteamiento metodológico del trabajo de investigación y se elabora el proyecto.

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
9.
4 p, 98.6 KB Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals [44016] / Hurtado Albir, Amparo ; Edo Julià, Miquel ; Molina Martinez, Lucia ; Fontcuberta Famadas, Judit ; Can, Nazir Ahmed ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Rubio Carbonero, Gema ; Larreina Morales, María Eugenia ; Arumi Ribas, Marta ; Orozco Jutoran, Mariana ; Torres Hostench, Olga ; Galan Mañas, Anabel ; Rodriguez Ines, Patricia ; Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Kozlova, Inna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del mòdul és establir pautes metodològiques i un panorama de la investigación duta a terme en cada àmbit de la Traductologia i els Estudis interculturals.
The objective of this module is for students to acquire knowledge of the distinctive nature of research in the different areas of theoretical, descriptive and applied study within translation studies and intercultural studies.
El objetivo del módulo es adquirir conocimientos sobre la especificidad de la investigación de los diferentes ámbitos de los estudios teóricos, descriptivos y aplicados de la Traductología y de los Estudios interculturales.

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
10.
3 p, 97.1 KB Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals [44015] / Hurtado Albir, Amparo ; Bacardí, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu del mòdul és adquirir coneixements sobre l'especificitat de la investigació dels diferents àmbits dels estudis teòrics, descriptius i aplicats de la traductologia i dels estudis interculturals.
The objective of this module is for students to acquire knowledge of the distinctive nature of research in the different areas of theoretical, descriptive and applied study within translation studies and intercultural studies.
El objetivo del módulo es adquirir conocimientos sobre la especificidad de la investigación de los diferentes ámbitos de los estudios teóricos, descriptivos y aplicados de la Traductología y de los Estudios interculturales.

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents

Course materials : 5,100 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 4 records found  
1.
Captured Korean Potters and Alternate Attendance in Satsuma Domain / Clements, Rebekah (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2021 (Aftermath of the East Asian War of 1592-1598)  
2.
2 p, 8.2 KB What happens while / Nia, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Curt de ficció creat per al projecte VIW (pagines. uab. cat/viw), que investiga l'audiodescripció. Doblat al català i al castellà per l'ECAD.
Short fiction film created for the Visuals Into Words (VIW) project (pagines. uab. cat/viw), which researches audio description. Dubbed into Catalan and Spanish by ECAD.

2015
51 documents
3.
Sota la influència de Bashô (un text poc conegut de J.-M. Sobrer) / Parcerisas, Francesc 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ponència presentada a la Jornada L'Haiku en llengua catalana, que es va celebrar el 22 de març de 2013 a la seu de Casa Àsia de Barcelona.
2013
Jornada L'Haiku en llengua catalana. Barcelona, Catalunya, 1a : 2013  
4.
Del haikai a l'haiku : què en diuen els protagonistes? / Altimir, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ponència presentada a la Jornada L'Haiku en llengua catalana, que es va celebrar el 22 de març de 2013 a la seu de Casa Àsia de Barcelona.
2013
Jornada L'Haiku en llengua catalana. Barcelona, Catalunya, 1a : 2013  

Personal and institutional archives 1 records found  
1.
1 p, 448.8 KB La traducció : art i ofici / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anunci de la xerrada La traducció : art i ofici, a càrrec de Jordi Arbonès, celebrada en motiu del 25è aniversari de la Facultat de Traducció i Interpretació.
novembre 1997  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.