Resultados globales: 5,093 registros encontrados en 0.02 segundos.
Libros y colecciones, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 600 registros
Materiales didácticos, Encontrados 12 registros
Materiales académicos, Encontrados 4,473 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 4 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones Encontrados 3 registros  
1.
112 p, 1.1 MB Traduir dins el calidoscopi de llengües / Armstrong, Bernie ; Doerr, Emmanuel Jean André ; Presas, Marisa ; Udina, Dolors ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Després de la pausa forçada per la -ai las!- pandèmia de la covid-19, amb aquest volum la Facultat de Traducció i d'Interpretació reprèn la sèrie que dedica a aplegar textos significatius del seu professorat que es jubila, amb la novetat que a partir d'ara l'edició anirà a càrrec del Servei de Publicacions de la UAB, amb tot el que això comporta en termes de prestigi i visibilitat. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2021 (Glosses ; 5)

Conté: Pròleg / Albert Banchadell; Every Cloud has a Silver Lining (or take every opportunity that comes) / Bernie Armstrong; El monolingüismo es curable. Contra una koiné global simplificada y de conquista científica / J. A. Emmanuel Doerr ; Die Stimmen von Marrakesch d'Elias Canetti / Marisa Presas; Traduir per llegir. Un passeig per l'obra de cinc escriptores / Dolors Udina  

2.
68 p, 1.0 MB Autoinforme d'acreditació Facultat de Traducció i d'Interpretació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2014-
2 documentos
3.
17 p, 117.7 KB Reglament de la Facultat de Traducció i Interpretació / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2004  

Documentos de investigación Encontrados 600 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
80 p, 991.1 KB «Ya sé lo que vamos a hacer hoy» : Análisis traductológico de la serie animada "Phineas y Ferb" / Riquelme Ene, Andrea ; Ríos Mestre, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre Phineas y Ferb, una serie animada para todos los públicos que trata sobre dos hermanos que intentan aprovechar al máximo cada minuto del verano, haciendo actividades casi imposibles cada día. [...]
El següent anàlisi traductològic s'aplica sobre Phineas i Ferb, una sèrie animada per a tots els públics que tracta sobre dos germans que intenten aprofitar al màxim cada minut de l'estiu, fent activitats gairebé impossibles cada dia. [...]
The following translation analysis is applied to Phineas and Ferb, an animated series for all audiences that deals with two brothers who try to make the most of every minute of the summer, doing almost-impossible activities every day. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
69 p, 725.8 KB ¿Se lee más rápido Lucifer o Belcebú? Análisis de la utilidad de la simplificación automática de textos en subtitulado / Gil Mateos, Sara ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La reducción de textos es un rasgo clave del subtitulado debido, en gran medida, a los parámetros espaciotemporales propios de esta práctica de la traducción audiovisual. En contraste, la simplificación de textos es otra estrategia menos habitual, pero podría ser capaz de cumplir con dichos parámetros del mismo modo o, quizás, de forma más eficiente. [...]
La reducció de textos és una característica clau de la subtitulació degut, en gran mesura, als paràmetres espai-temporals propis d'aquesta pràctica de traducció audiovisual. En contrast, la simplificació de textos és una altra estratègia menys habitual, però podria complir amb aquests paràmetres de la mateixa manera o, tal vegada, de forma més eficient. [...]
Text reduction is a key aspect of subtitling mainly due to the time and space restrictions of this audiovisual translation practice. In contrast, text simplification is a less common strategy, but it may be able to comply with these limitations as well or perhaps more efficiently than reduction. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
3.
108 p, 1.3 MB La traducció automàtica al caire d'un atac de rialla : anàlisi comparativa de les tècniques de traducció automàtica i humana en les comèdies de Pedro Almodóvar / Jiménez Espejo, Alba ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Als últims anys, hem presenciat com la traducció automàtica (TA) s'ha integrat dins del procés de traducció de textos tant generals com específics. No obstant això, dins l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV), la introducció d'aquesta forma de traducció ha sigut més progressiva. [...]
Durante los últimos años, hemos presenciado cómo la traducción automática (TA) se ha integrado al proceso de traducción de textos tanto generales como específicos. Sin embargo, en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV), esta forma de traducción ha ido introduciéndose de forma más paulatina. [...]
Over the last years, machine translation (MT) has been introduced into the translation process for both general and specific contexts. However, looking at the audiovisual translation (AVT) field, the establishment of this translation approach has evolved in a gradual way. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
4.
164 p, 1.1 MB Comparació i anàlisi entre subtitulació per a oients i subtitulació per a persones sordes del curtmetratge documental Quilt Fever / Calafell Escolà, Neus ; Bartoll Teixidor, Eduard, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es tracta l'accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva als mitjans audiovisuals, centrant l'atenció en la subtitulació per a persones sordes. A partir de l'elaboració de subtítols per a oients i per a persones sordes del curt documental Quilt Fever, s'analitzen les diferències entre els dos tipus de subtítols i els reptes i dificultats que presenta la subtitulació per a persones sordes en comparació de la subtitulació per a oients. [...]
En este trabajo se trata la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los medios audiovisuales, centrando la atención en la subtitulación para personas sordas. A partir de la elaboración de subtítulos para oyentes y para personas sordas del corto documental Quilt Fever, se analizan las diferencias entre los dos tipos de subtítulos y los retos y dificultades que presenta la subtitulación para personas sordas en comparación a la subtitulación para oyentes. [...]
This paper deals with the accessibility of audiovisual media for people with hearing impairment, focusing on subtitling for the deaf and hard of hearing. After creating the subtitles for the short documentary Quilt Fever, for both hearing people and deaf and hard of hearing people, there will be an analysis of the differences between the two types of subtitles and the and challenges and difficulties presented by the subtitling for deaf and hard of hearing compared to subtitling for hearing people. [...]

2022
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
5.
93 p, 688.0 KB Los subtítulos y el lenguaje inclusivo en redes sociales : una herramienta didáctica / Bartual Sambartolomé, Cora ; Navtanovich, Liudmila, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo se ha llevado a cabo con el objetivo de demostrar que a través de la finalidad didáctica de los subtítulos se puede difundir un lenguaje inclusivo que emplee recursos y mecanismos propios de la lengua, de manera que estos resulten naturales a los hablantes y los incorporen en su discurso. [...]
Aquest treball s'ha portat a terme amb l'objectiu de demostrar que mitjançant la fi didàctica dels subtítols es pot difondre un llenguatge inclusiu que empre recursos i mecanismes propis de la llengua per tal que els parlants els incorporin al seu discurs. [...]
This work has been carried out with the aim of demonstrating that through the didactic purpose of subtitles it is possible to disseminate inclusive language that uses the language's own resources and mechanisms, in such a way that they come naturally to speakers and are incorporated into their discourse. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
6.
149 p, 2.8 MB El trato del género en la localización de videojuegos : estudio de caso de "Assassin's Creed Odyssey" / Sogorb Antón, Raquel ; Cebrián, Javier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo pretende analizar el trato del género en los videojuegos, mediante el estudio de caso de Assassin's Creed: Odyssey, un videojuego en el que se puede escoger un protagonista masculino o femenino. [...]
This Final Degree Project aims to analyze the treatment of gender in videogames, through the case study of Assassin's Creed: Odyssey, a game in which the player can choose to play with a male or female main character. [...]
Aquest treball pretén analitzar el tracte del gènere en els videojocs, per mitjà de l'estudi de cas d'Assassin's Creed: Odyssey, un videojoc en què es pot triar un protagonista masculí o femení. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
7.
163 p, 1.5 MB La traducción del humor absurdo para doblaje en sketches televisivos : el caso de Monty Python's Flying Circus / Hodur Jaromin, Aleksandra ; Arbós Bo, Ada, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducción para doblaje y la traducción del humor es una combinación compleja que requiere un estudio profundo. En este trabajo se ha decidido explorar estos dos tipos de traducción mediante un estudio de caso excepcional: un capítulo de Monty Python's Flying Circus, la serie con la que el grupo de cómicos comenzó su carrera. [...]
La traducció per al doblatge i la traducció de l'humor és una combinació complexa que requereix un estudi profund. En aquest treball s'ha decidit explorar aquests dos tipus de traducció mitjançant un estudi de cas excepcional: un capítol de Monty Python's Flying Circus, la sèrie amb la qual el grup de còmics van començar la seva carrera junts. [...]
Translation for dubbing with translation for humour is a fusion that requires in depth investigation. It has been decided to explore these two forms of translation with the help of a unique case study: a chapter from the series "Monty Python's Flying Circus", the debut of the comedy troupe. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
8.
78 p, 2.3 MB Comparativa de los procesos, herramientas y sistemas utilizados en la localización de videojuegos casual y hardcore / Gatumel Fernández, Alexia ; Cebrián, Javier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A través de este trabajo de fin de máster, hemos analizado el sector de los videojuegos y su localización haciendo la distinción entre los videojuegos casual y hardcore. Se estudiaron por separado ambos tipos de videojuegos, su historia, sus características, su público y más para descubrir sus diferencias y similitudes. [...]
Through this master's thesis, we have been able to analyze the video game industry and its localization while distinguishing between casual and hardcore videogames. Both types of games have been studied separately, their history, their characteristics, their audience and more to discover their differences and similarities. [...]
A través d'aquest treball de fi de màster, vam analitzar el sector dels videojocs i la seva localització diferenciant els videojocs casual i els hardcore. Vam estudiar aquests dos tipus de jocs per separat, la seva història, les seves característiques, els seus jugadors i més aspectes per a descobrir quines són les seves diferències i similituds. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
9.
111 p, 1.4 MB Annotated Translation of the Video Game Rocket League / Díez Salas, Daniel ; Hernández García, Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta tesi s'emmarca dins de l'àmbit de la localització de videojocs. L'objectiu principal és fer una traducció crítica de la localització de Rocket League al castellà. Per dur-ho a terme, aquesta tesi primer farà un repàs de la història dels videojocs i de la seva localització. [...]
Esta tesis se enmarca en el ámbito de la localización de videojuegos. El objetivo principal es hacer una traducción crítica de la localización de Rocket League al español. Así pues, esta tesis primero hará un resumen de la historia de los videojuegos y de su localización. [...]
This master's thesis is englobed inside the video game localisation field. Its main objective is to provide translation criticism to Rocket League's localisation into Spanish. To carry this out, this thesis will first provide a historical overview video games and their localisation. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
10.
134 p, 3.9 MB El Impacto emocional en la localización de aventuras gráficas : el caso de" Life is strange" / Gonzalo Caparrós, Julia ; Mangiron i Hevia, Carme, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo de fin de máster gira en torno a la localización de videojuegos y se centra en la importancia de esta labor para que los jugadores de la cultura meta (en este caso, la española) experimenten unas emociones similares a las de los jugadores de la cultura original. [...]
This master's thesis is about video game localisation and focuses on the importance of this task regarding the feelings experienced by players of the target culture, in this case, the Spanish one. First of all, a theoretical overview will be presented, which will cover, among other topics, the evolution of localisation history, delving into the graphic adventure genre, known for its direct influence on the players' emotions. [...]
El present treball de fi de màster gira entorn de la localització de videojocs i se centra en la importància d'aquesta tasca pel que fa als sentiments experimentats pels jugadors de la cultura meta, en aquest cas, l'espanyola. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  

Documentos de investigación : Encontrados 600 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didácticos Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
24 p, 468.4 KB Tipps für Deutsch als Fremdsprache Online. Deutsch als 1. und 2 Fremdsprache. Deutsch B, Deutsch C Onlinematerial für den Unterricht / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Material für virtuellen und hybriden Online Unterricht und Sprachenlernen in Deutsch als Fremdsprache. I. Tipps für das Deutsch als Fremdsprache-Online-Lernen zu Hause (allgemein; II. Online Quellen für Germanisten und Studierende der angewandten [±literarischen] Sprachstudien, der Literarischen und Verlagsorientierten Übersetzung aus dem Deutschen, sowie der Fachsprachen-Übersetzung (spezifisch).
Material for virtual and hybrid online teaching and language learning in German as a foreign language;I. Tips for learning German as a foreign language online at home (general); II. online resources for Germanists and students of applied [±literary] language studies, literary and publisher-oriented translation from German, and specialized language translation (specific).
Material para la enseñanza virtual e híbrida en línea y el aprendizaje de idiomas en alemán como lengua extranjera; I. Consejos para el alemán como lengua extranjera - aprendizaje en línea; I. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
2.
33 p, 600.5 KB Wörterbücher und Online-Tools. Materialien für Übersetzer und Dolmetscher. Deutsch, Spanisch, Katalanisch / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The translator's so-called hand apparatus at the workplace consists, on the one hand of dictionaries, which must be distinguished according to their purpose: consultation dictionaries and general dictionaries, translation dictionaries, terminological dictionaries, pictorial dictionaries, style dictionaries, grammars of various types, perhaps a learner's dictionary for German as a foreign language, a phonetic or phraseological dictionary . [...]
El llamado aparato de a mano del traductor en su lugar de trabajo consiste, por una parte, en diccionarios, que deben distinguirse según su finalidad: diccionarios de consulta y diccionarios generales, diccionarios de traducción, diccionarios terminológicos, diccionarios pictóricos, diccionarios de estilo, gramáticas de diversos tipos, tal vez un diccionario didáctico para el aprendizaje del alemán como lengua extranjera, un diccionario fonético o fraseológico. [...]
Der sogenannte Handapparat des Übersetzers am Arbeitsplatz besteht einerseits aus Wörterbüchern, die es nach ihrem Zweck zu unterscheiden gilt. Konsultationswörterbücher und Allgemeinlexika, Übersetzungswörterbücher, Terminologische Wörterbücher, Bildwörterbücher, Stilwörterbücher, Grammatiken verschiedenen Typus, vielleicht noch ein Lernerwörterbuch für Deutsch als Fremdsprache, ein phonetisches oder phraseologisches Wörterbuch … Doch weiteres kommt hinzu , ob gedruckt oder digital, online oder offline.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
3.
40 p, 1.3 MB Vorkurs Deutsch. Materialien zum Propädeutikum Deutsch B / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The main objective of this "preliminary course" for first-year students with partial level problems is to bring future students of German B, as their first foreign and working language in translation and interpreting, up to the appropriate level of German. [...]
El objetivo fundamental de este "Vorkurs", un curso preliminar para nuevos estudiantes con problemas parciales de nivel, es situar el futuro estudiante de las asignaturas de Alemán B, como primera lengua extranjera y de trabajo en Traducción e Interpretación, al nivel adecuado de Lengua Alemana. [...]
Hauptziel dieses "Vorkurses" für Studienanfänger mit partiellen Niveauproblemen ist es, die zukünftigen Studierenden der Fächer Deutsch B, als erste Fremd- und Arbeitssprache im Übersetzen und Dolmetschen, auf das entsprechende Niveau der deutschen Sprache zu bringen. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
4.
19 p, 571.0 KB Formenelemente der Lyrik. Anhang zu Deutsche Literatur. Literatura Alemanya. Unterrichtsmaterialien Sommersemester / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The lyre, the musical instrument which is called by the disgusting "leier" in German, has long since fallen into disuse, but lyricism has remained. From this we want to grasp only in a brief outline the genres of poetry, which primarily express sensations, passions, moods, feelings, and reproduce memories and expectations in bound language and form. [...]
La lira, el instrumento musical que en alemán se designa la inefablemente palabra "Leier", hace tiempo que ha caído en desuso, pero la poesía lírica ha permanecido. A partir de esto queremos captar sólo en un breve esbozo los géneros de la poesía, que principalmente expresan sensaciones, pasiones, estados de ánimo, sentimientos, y reproducen los recuerdos y expectativas en un lenguaje y una forma ligados a formas métricas. [...]
Die Lyra, jenes Musikinstrument, welches man im Deutschen mit der unsäglichen „Leier" bezeichnet, ist schon lange außer Gebrauch gekommen, geblieben ist die Lyrik. Von dieser wollen wir nur im kurzen Abriss die Gattungsformen der Dichtung erfassen, die vorwiegend Empfindungen, Leidenschaften, Stimmungen, Gefühle zum Ausdruck bringen, Erinnerungen und Erwartungen in gebundener Sprache und Form wiedergeben. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
5.
25 p, 1.4 MB Stilistik. Sonderdossier zu Stilmitteln des Deutschen. Idioma B Alemany. Literatura Alemanya. Unterrichtsmaterialien Anhänge / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
What is style? In contrast to the consciously aesthetic selection of linguistic it means the normal situation-related use of language in everyday life. The situation-related and role-specific characteristics of language use are determined by the conventional and functional, i. [...]
¿Qué significa "estilo"? En contraste con la selección conscientemente estética de los medios lingüísticos está el uso normal del lenguaje en la vida cotidiana. Las características del uso del idioma relacionadas con la situación y la función vienen determinadas por el registro convencional y funcional, es decir, el registro adecuado a la situación del texto o la conversación y por la variedad lingüística específica del grupo de sus hablantes, y depende del efecto que se pretende obtener de la persona o del papel respectivo. [...]
Was ist eigentlich Stil? Im Gegensatz zur bewusst ästhetischen Auswahl der sprachlichen Mittel steht der normale situationsbedingte Sprachgebrauch des Alltags. Die situationsbedingten und rollenspezifischen Ausprägungen des Sprachgebrauchs werden das konventionelle und funktionale, also das situationsadäquate Register des Textes oder Gespräches und durch die gruppenspezifische Sprachvarietät seiner Sprecher bestimmt, hängt von der intendierten Wirkung der jeweiligen Person oder ihrer Rolle ab. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
6.
57 p, 3.1 MB Typographie und Lesen. Hilfen für das Schreiben und Übersetzen. Textgestaltung: Wie wir lesen, was wir lesen - und warum / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
How we read, what we read - and why. That is here the question. Text design is also always about the right balance between text content, text function and text form, about the interdependence of text target, addressee and layout. [...]
¿Cómo leemos, qué leemos y por qué? - Esa es aquí la cuestión. El diseño de textos también se caracteriza por el equilibrio adecuado entre el contenido del texto, la función del texto y su forma, la interdependencia entre el objetivo del texto, el destinatario y el diseño. [...]
Wie wir lesen, was wir lesen - und warum. Das ist hier die Frage. Auch beim Textdesign geht es immer um das richtige Verhältnis von Textinhalt, Textfunktion und Textform, um die Interdependenz von Textziel, Adressat und Layout. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
7.
17 p, 1.1 MB Phonetik Deutsch. Kurzeinführung. Deutsch B. Unterrichtsmaterialen / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A quick German-Spanish introduction to the sounds of the German standard-language: The system of the 18 cardinal and secondary vowels of German, their articulation locations, length of articulation, distinctive lip roundness and speaking tension, their comparison to the Spanish vowel system. [...]
Una rápida introducción germano-española a los sonidos del idioma alemán estándar: el sistema de las 18 vocales cardinales y secundarias del alemán, sus puntos de articulación, la distintiva redondez de los labios, la tensión fonatoria y la duración. [...]
Eine rasche deutsch-spanische Einführung in die Laute der deutschen Standard-Sprache: Das System der 18 kardinalen und sekundären Vokale des Deutschen, ihre Artikulationsorte, Vokaldehnung, Lippenrundung und Sprechspannung, ihre Vergleichsstellung zum spanischen Vokalsystem. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
8.
31 p, 1.7 MB Übersetzungsrelevante Textanalyse. Anhang zum Dossier. Textgrammatik Deutsch / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
The explanations that follow in this continuation of the text-grammar dossier are always expanding on the subject areas of the basic dossier. Sometimes new, but by no means completely unknown, is the introduction in this section to terms that are either theoretical or practical in translation. [...]
Las explicaciones en esta continuación del dossier de Gramática del texto siempre se amplían sobre los temas del dossier básico. A veces es diferente, pero en modo alguno desconocida, la introducción a la sección de términos que son teóricos o prácticos de la traducción. [...]
Die in dieser Fortsetzung des Dossier Textgrammatik folgenden Erläuterungen sind stets erweiternd zu den Themenbereichen des grundlegenden Dossiers. Bisweilen neu, aber keineswegs unbekannt, ist in diesem Teil die Einführung in übersetzungstheoretische oder -praxisorientierte Termini. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
9.
113 p, 2.5 MB Grammatik Deutsch. Schemata und Hilfen für das Schreiben und Übersetzen. Unterrichtsmaterial Deutsch B, Teil 3 / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
When thinking about grammar teaching, the layman quickly associates the learning of fixed, practiced rules of normative grammar. A speaker or writer always pursues a specific intention with his or her utterance. [...]
Cuando se piensa en la enseñanza de la gramática, el lego asocia rápidamente el aprendizaje de reglas fijas y practicadas de la gramática normativa. Un orador o autor siempre persigue una intención específica con su declaración. [...]
Beim Gedanken an Grammatikunterricht assoziiert der Laie schnell das Erlernen fester, eingeübter Regeln der normativen Grammatik. Ein Sprecher oder Verfasser verfolgt mit seiner Äußerung stets eine bestimmte Absicht. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  
10.
86 p, 1.1 MB Lernziele Deutsch B. Adaptierung und Skalierung nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Deutsch als 1. Fremdsprache der Übersetzung. Fächer Deutsch B1, B2, B3, B4 / Doerr, Emmanuel Jean André (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This catalogue of learning objectives for German as 1st foreign and working language of translation focuses on the description of the general, language and communicative-linguistic competences and learning objectives necessary and achievable within the framework of the subject series. [...]
Este catálogo de objetivos de aprendizaje para el alemán como primera lengua extranjera y de trabajo de la traducción se centra en la descripción de las competencias generales, de lengua y comunicativas-lingüísticas y los objetivos de aprendizaje necesarios y alcanzables en el marco de la serie de asignaturas. [...]
Dieser Katalog der Lernziele für Deutsch als 1. Fremd- und Arbeitssprache der Übersetzung konzentriert sich auf die Beschreibung der im Rahmen der Fachreihe notwendigen und erreichbaren allgemeinen, sprachlichen und kommunikativ-linguistischen Kompetenzen und Lernziele. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Idioma B per a traductors i intèrprets (alemany). Materials docents)  

Materiales didácticos : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 4,473 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 131.8 KB Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa [105864] / Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de la llengua xinesa per preparar l'estudiant per a la correcta comprensió de la societat xinesa i la comunicació verbal i escrita en xinès. [...]
The purpose of this subject is to consolidate students' basic linguistic knowledge of Chinese in order for them to correctly understand Chinese society and be able to communicate orally and in writing in Chinese. [...]
El objetivo de esta asignatura es consolidar el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos básicos de la lengua china para preparar al estudiante para la correcta comprensión de la sociedad china y para poderse comunicar oralmente y por escrito en chino. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
2.
6 p, 130.6 KB Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa [105863] / Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és consolidar l'aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de la llengua xinesa per preparar l'estudiant per a la correcta comprensió de la societat xinesa i poder-se comunicar oralment i per escrit en xinès. [...]
The purpose of this subject is to consolidate students' basic linguistic knowledge of Chinese in order for them to correctly understand Chinese society and be able to communicate orally and in writing in Chinese. [...]
El objetivo de esta asignatura es consolidar el aprendizaje de los conocimientos lingüísticos básicos de la lengua china para preparar al estudiante para la correcta comprensión de la sociedad china y para poderse comunicar oralmente y por escrito en chino. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
3.
6 p, 131.4 KB Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera [105862] / Ravarotto, Antinea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura pretén aportar a l'alumnat una visió general i completa del diferents aspectes relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera (ELE). Es tracta de proporcionar les eines teòrico-pràctiques suficients perquè, en cursos posteriors, els i les estudiants siguin capaços d'afrontar amb més detall l'anàlisi de diversos fenòmens lingüístics i culturals que succeeixen a l'aula d'ELE, en general, i en el context xinès, en particular. [...]
This subject aims to provide students with a general and complete overview of the different aspects related to Spanish as a foreign language. The aim is to provide sufficient theoretical-practical tools so that, in subsequent courses, students are able to tackle in more detail the analysis of various linguistic and cultural phenomena that occur in the ELE classroom, in general, and in the Chinese context, in particular. [...]
Esta asignatura pretende aportar al alumnado una visión general y completa de los distintos aspectos relacionados con el español como lengua extranjera. Se trata de proporcionar las herramientas teórico-prácticas suficientes para que, en cursos posteriores, los y las estudiantes sean capaces de afrontar con más detalle el análisis de diversos fenómenos lingüísticos y culturales que suceden en el aula de ELE, en general, y en el contexto chino, en particular. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
4.
6 p, 132.3 KB Xinès II: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses [105861] / Vargas Urpi, Mireia ; Sola Comino, Leonor ; Xu, Yanjun ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu és ampliar i consolidar els coneixements dels aspectes més bàsics i essencials de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques que l'alumne ha adquirit a l'assignatura Idioma I (xinès modern). [...]
The aim of this subject is to reinforce students' knowledge of the most basic elements of the Chinese language and to further develop the four communication skills acquired in the Language I: Modern Chinese course. [...]
El objetivo es ampliar y consolidar los conocimientos de los aspectos más básicos y esenciales de la lengua china, y trabajar las cuatro destrezas comunicativas básicas que el alumno ha adquirido en la asignatura Idioma I (chino moderno). [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
5.
6 p, 127.2 KB Xinès I: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses [105860] / Vargas Urpi, Mireia ; Xu, Yanjun ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu és iniciar l'estudiant en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de la llengua xinesa, i treballar les quatre destreses comunicatives. És essencial que els alumnes assimilin els continguts que s'hi treballen per tal de continuar l'aprenentatge de la llengua xinesa al segon semestre del mateix curs i als cursos següents del grau. [...]
The aim of this subject is to provide an introduction to the most basic elements of the Chinese language and develop the four communication skills. It is important that students assimilate its content in order to keep on studying the language in the subsequent term and academic years. [...]
El objetivo es iniciar al estudiante en el conocimiento de los aspectos más básicos y esenciales del chino estándar, y trabajar las cuatro destrezas comunicativas básicas. Es esencial que los alumnos asimilen los contenidos que se trabajan para poder continuar con el aprendizaje de la lengua china en el segundo semestre del mismo curso y en los cursos siguientes del grado. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
6.
7 p, 129.2 KB Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània [100629] / Ferrus Anton, Beatriz ; Snoey Abadias, Christian ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Literatura Hispanoamericana: del modernisme a l'època contemporània" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura colonial i hispanoamericana, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
"Hispanic-American Literature: from Modernism to the Contemporary Era" is integrated into the section Colonial and Hispanic-American literature, which is part of the 108 credits of compulsory education of the Spanish Language and Literature Degree, which the student attends along with other Spanish language subjects. [...]
1 "Literatura Hispanoamericana: del modernismo a la época contemporánea" se integra en el conjunto de la materia Literatura colonial e hispanoamericana, que forma para parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
7.
6 p, 127.4 KB Gramàtica Històrica de l'Espanyol [100597] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Gramàtica històrica de l'espanyol és un curs d'introducció a l'estudi històric de la llengua, tant des d'un punt de vista general (canvi lingüístic) com particular (l'evolució concreta de l'espanyol). [...]
"Historical Grammar of Spanish" is an introductory course to the historical study of the language, both in general (linguistic change) and particular (the concrete evolution of Spanish). The aim of the subject is for the student to acquire a general vision of the different stages of evolution of Spanish, with special emphasis on the graphematic and phonic changes of the Spanish linguistic system, as well as an initial mastery of the tools of diachronic study of a language. [...]
Gramática histórica del español es un curso de introducción al estudio histórico de la lengua, tanto desde un punto de vista general (cambio lingüístico) como particular (la evolución concreta del español). [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
8.
6 p, 124.2 KB Comentari de Textos Literaris [100582] / Seres Guillen, Guillermo ; Boadas Cabarrocas, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
"Comentari de textos literaris" s'integra en el conjunt de la matèria Comentari de textos, que forma per part 1 "Comentari de textos literaris" s'integra en el conjunt de la matèria Comentari de textos, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
"Commentary of literary texts" is integrated in the set of the subject Commentary of texts, that forms by part of the 108 credits of compulsory training of the Degree of Spanish Language and Literature, and that the student study together with other subjects of language and Spanish literature. [...]
«Comentario de textos literarios» forma parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de 1 «Comentario de textos literarios» forma parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, que el/la estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
9.
9 p, 137.2 KB Tradició Literària Occidental II [100252] / Pereira Rueda, Andrea ; Massoni Campillo, Alessandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El curs és una aproximació al debat al voltant de les nocions de modernitat i postmodernitat literàries. Alguns dels textos triats per a caracteritzar aquesta reflexió ocupen un lloc eminent en el cànon actual, han estat analitzats des de metodologies diverses i han tolerat algunes de les més cèlebres realitzacions pràctiques de la crítica literària. [...]
The course is an approach to the debate around literary modernity and postmodernity. The texts chosen to reflect about these themes hold an eminent place in the current canon, they have been studied from different methodologies and they have received some of the most celebrated practical achievements of literary criticism. [...]
Objetivos El curso es una aproximación al debate en torno a las nociones de modernidad y posmodernidad literarias. Algunos de los textos elegidos para caracterizar esta reflexión ocupan un lugar eminente en el canon actual, han sido analizados desde metodologías diversas y han tolerado algunas de las más célebres realizaciones prácticas de la crítica literaria. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
10.
5 p, 123.1 KB Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A [44383] / Cabeza-Cáceres, Cristóbal ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Conèixer la història i el context legal a Catalunya, Espanya i Europa en matèria de subtitulació per a persones sordes i d'audiodescripció. Conèixer la realitat de les persones usuàries. Comprendre i analitzar productes audiovisuals de diversa mena. [...]
Learning the history and legal context in Catalonia, Spain and Europe in terms of subtitling for the deaf and audio description. Learning the reality of the user. Understanding and analyzing audiovisual products of various types. [...]
Conocer la historia y el contexto legal en Cataluña, España y Europa en materia de subtitulación para personas sordas y de audiodescripción. Conocer la realidad del/de la usuario/a. Comprender y analizar productos audiovisuales de varios tipos. [...]

2022-23
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 4,473 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos gráficos y multimedia Encontrados 4 registros  
1.
Captured Korean Potters and Alternate Attendance in Satsuma Domain / Clements, Rebekah (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
2021 (Aftermath of the East Asian War of 1592-1598)  
2.
2 p, 8.2 KB What happens while / Nia, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Curt de ficció creat per al projecte VIW (pagines. uab. cat/viw), que investiga l'audiodescripció. Doblat al català i al castellà per l'ECAD.
Short fiction film created for the Visuals Into Words (VIW) project (pagines. uab. cat/viw), which researches audio description. Dubbed into Catalan and Spanish by ECAD.

2015
51 documentos
3.
Sota la influència de Bashô (un text poc conegut de J.-M. Sobrer) / Parcerisas, Francesc, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ponència presentada a la Jornada L'Haiku en llengua catalana, que es va celebrar el 22 de març de 2013 a la seu de Casa Àsia de Barcelona.
2013
Jornada L'Haiku en llengua catalana. Barcelona, Catalunya, 1a : 2013  
4.
Del haikai a l'haiku : què en diuen els protagonistes? / Altimir, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ponència presentada a la Jornada L'Haiku en llengua catalana, que es va celebrar el 22 de març de 2013 a la seu de Casa Àsia de Barcelona.
2013
Jornada L'Haiku en llengua catalana. Barcelona, Catalunya, 1a : 2013  

Fondos personales e institucionales Encontrados 1 registros  
1.
1 p, 448.8 KB La traducció : art i ofici / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anunci de la xerrada La traducció : art i ofici, a càrrec de Jordi Arbonès, celebrada en motiu del 25è aniversari de la Facultat de Traducció i Interpretació.
novembre 1997  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.