Results overview: Found 5 records in 0.01 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 3 records found
Articles 2 records found  
1.
25 p, 513.3 KB Població i participació laboral : el futur del mercat de treball / Capellades, Joaquim ; Farré, Mireia
L'article presenta, en primer lloc, les principals magnituds del mercat de treball català (estructura de la població, taxes d'activitat, ocupació i atur, entre d'altres) amb relació al context de l'Estat espanyol i els països de la Unió Europea, per tal d'oferir una visió comparada de la situació i l'evolució prevista a mig i llarg termini. [...]
El artículo presenta, en primer lugar, las principales magnitudes del mercado de trabajo catalán (estructura de la población, tasas de actividad, empleo y paro, entre otras) con relación al contexto del Estado español y los países de la Unión Europea, a fin de poder ofrecer una visión comparada de la situación y de la evolución prevista a medio y largo plazo. [...]
The article presents, in the first place, the most important magnitudes of the Catalan labour market (structure of the population, activity, employment and unemployment rates, among other) with regard to the context of Spain and the countries of the European Union, in order to provide a comparative approach of the situation and foreseen evolution in the mid and long term. [...]
L'article présente, en premier lieu, les principales grandeurs du marché de l'emploi catalan (structure de la population, taux de l'activité, de l'emploi et du chômage, entre autres) en relation avec le contexte de l'État espagnol et les pays de l'Union Européenne, afin de pouvoir fournir une approche comparative de la situation et de l'évolution prévue à moyen et à long terme. [...]

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 40 (2003) p. 9-32  
2.
23 p, 548.5 KB Nivells, perfils i causes de mortalitat a les províncies espanyoles / Blanco, Mª Agustina ; Farré, Mireia
Cet article retrace dans un premier temps l'évolution de la mortalité en Espagne entre 1960 et 1981. L'Espagne avait déjà rejoint au début de cette période le groupe de pays à faible mortalité. [...]
The first part of this article deals with the evolution of mortality in Spain between 1960 and 1981. At the beginnig of this period Spain already belonged to the group of countries with a low mortality. [...]
En su primera parte, este articulo repasa la evolución de la mortalidad en España entre 1960 y 1981. Al principio de dicho periodo, España pertenecia ya al grupo de paises de baja mortalidad. El aumento de la esperanza de vida durante las dos décadas estudiadas se caracteriza por una redistribución de las ganancias de vida desde las edades jóvenes hacia las edades mis avanzadas y también por una acentuación de la diferencia de mortalidad entre hombres y mujeres. [...]
A la primera part, aquest article repassa l'evolució de la mortalitat a Espanya entre 1960 y 1981. Al começament d'aquest període, Espanya ja formava part del grup de paisos amb baixa mortalitat. [...]

1990
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 17 (1990) p. 27-49  

Research literature 3 records found  
1.
25 p, 819.4 KB Factors demogràfics de l'envelliment a Catalunya / Farré, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Des d'un punt de vista demogràfic, envelliment de la població significa augment del nombre i especialment de la proporció de persones grans a costa de la importància relativa dels altres grups d'edat. [...]
Desde un punto de vista demográfico, el envejecimiento de la población significa un aumento del número, y especialmente de la proporción, de personas ancianas a expensas de los otros grupos de edad. [...]
From a demographic point of view, the aging of a population means an increase in the number and, in particular, proportion of elderly people in relation to other age groups. Therefore, the main index of aging is the relative weighting of the oldest age group of a population. [...]
Le vieillissement de la population signifie, du point de vue démografique, l'accroissement du nombre, et espécialement de la proportion, des personnes âgees aux dépens d'autres groupes d'âge. Le principal indicateur du vieillissement est, donc, la variation du poids relatif des groupes d'âge plus vieux de la population. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Demogràfics 1987 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 24)  
2.
41 p, 1.5 MB Conclusions de la trobada amb la ciència "La Gent de Sort" / Blas, Carles ; Farré, Mireia ; Pujadas, Isabel, 1949- ; Torrents, Àngels 1940-2004 ; Cabré, Anna, 1943- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
La trobada "La Gent de Sort" va tenir lloc durant una setmana del mes de juliol de 1984 en el municipi de Sort (Pallars Sobirà). El grup de treball era constituit per un equip d'investigadors, format per cinc membres del Centre d'Estudis Demogràfics i 17 participants (alumnes de segon i tercer de BUP i de segon de FP). [...]
El encuentro "La Gent de Sort" tuvo lugar durante una semana del mes de julio de 1984 en el municipio de Sort (Pallars Sobirà). En él intervinieron un equipo investigador, formado por cinco miembros del Centre d'Estudis Demogràfics, y 17 participantes (alumnos de segundo y tercero de BUP y de segundo de FP). [...]
The "Gent de Sort" (People of Sort) encounter took place during one week in July, 1984 in the town of Sort (Pallars Sobirà). A research team consisting of five members of the Demographic Studies Centre along with 17 participants (Second amb trird year BUP students (0-Level) and second year FP students (Professional Training)). [...]
Les rencontres avec les habitants de Sort, ville de la haute-montagne pyrénéene catalane de la comarque (arrondissement) du Pallars Sobiràse déroulèrent durant le mois de juillet 1984. Y prirent part un groupe de cinq membres du Centre d'Estudis Demogràfics et dix-sept élèves d'une quinzaine d'années. [...]

Barcelona Centre d'Estudis Demogràfics 1984 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 3)  
3.
48 p, 497.1 KB Mujeres sin hogar : aproximación teórica a una situación de desprotección, vulnerabilidad y exclusión / Díaz Farré, Mireia ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Barcelona: Institut de ciències polítiques i socials (ICPS), 2014 (Materials CiP. Informes ; 9)  

See also: similar author names
15 Farre, M.
1 Farré, M
15 Farré, M.
1 Farré, Marinella
1 Farré, Marta
49 Farré, Mercè
3 Farré, Mercè,
49 Farré, Mercé
1 Farré, MercéPorti, Joan
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.