Results overview: Found 4 records in 0.02 seconds.
Course materials, 4 records found
Course materials 4 records found  
1.
8 p, 111.5 KB Recerca Clínica Avançada [44210] / Urrutia Cuchi, Gerard ; Farre Albaladejo, Magi ; Webb Youdale, Susan ; Gich Saladich, Ignacio José ; Bonfill Cosp, Xavier ; Sola Arnau, Ivan ; Bascuñana Ambros, Helena ; Sopena Galindo, Nieves ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Aquest mòdul es planteja com a formació avançada en metodologies de la recerca enfocades als àmbits relacionats amb les ciències de la salut, aprofundint en alguns aspectes específics d'especial rellevància que han estat tractats més superficialment en el mòdul introductori de metodologia bàsica. [...]
This module is considered as advanced training in research methodologies focused on fields related to health sciences, further exploring some specific aspects of special relevance that were taught superficially in the introductory module of basic methodology. [...]
Este módulo se plantea como formación avanzada en metodologías de la investigación enfocadas a los ámbitos relacionados con las ciencias de la salud, profundizando en algunos aspectos específicos de especial relevancia que han sido tratados superficialmente en el módulo introductorio de metodología básica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut [991]
3 documents
2.
4 p, 102.7 KB Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica [42360] / Diogene Fadini, Eduard ; Agustí Escasany, Maria Antonieta ; Farre Albaladejo, Magi ; Gich Saladich, Ignacio José ; Pontes Garcia, Caridad ; Danés Carreras, Immaculada ; Perez Maña, Clara ; Riera Arnau, Judit ; Cereza García, Maria Gloria ; Sabate Gallego, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats. Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.
1 Apply basic pharmacological and methodological knowledge to develop clinical drug research and interpret the results. Apply basic pharmacological and methodological knowledge to carry out a critical analysis of clinical research.
1 Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para desarrollar la investigación clínica de fármacos e interpretar los resultados. Aplicar los conocimientos farmacológicos y metodológicos básicos para llevar a cabo un análisis crítico de la investigación clínica.

2023-24
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents
3.
7 p, 113.2 KB Farmacologia Clínica [106697] / Pontes Garcia, Caridad ; Diogene Fadini, Eduard ; Farre Albaladejo, Magi ; Torrent Farnell, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura es programa al cinquè curs del Grau de Medicina, quan ja s'han assolit coneixements de patologia general i de l'etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. [...]
The subject is programmed in the fifth year of the Degree in Medicine, when knowledge of general pathology and of the etiology, clinic and diagnosis of the main diseases and syndromes has already been achieved. [...]
La asignatura se programa en el quinto curso del Grado de Medicina, cuando ya se han adquirido conocimientos de patología general y de la etiología, la clínica y el diagnóstico de las principales enfermedades y síndromes. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documents
4.
5 p, 109.6 KB Farmacologia Bàsica Avançada [42359] / Jimenez Altayo, Francesc ; Barbadilla Prados, Antoni ; Bassols Teixido, Anna Maria ; Farre Albaladejo, Magi ; Giraldo Arjonilla, Jesus ; Jimenez Farrerons, Marcel ; Sanchez Bonastre, Armand ; Vallano Ferraz, Antonio ; Gich Saladich, Ignacio José ; Pontes Garcia, Caridad ; Solé Piñol, Montserrat ; Seoane Suárez, Joan ; Cortés Castán, Javier ; Torrent Borras, Josep ; Rodriguez Cortes, Alheli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Adquirir els coneixements científics bàsics de farmacologia i aprofundir en els conceptes fisiològics, bioquímics i genètics que els sustenten. Introducció als criteris d'ús clínic dels fàrmacs.
Acquire the basic scientific knowledge of pharmacology and deepen into the knowledge of the physiological, biochemical and genetic concepts that support them. Introduction to the criteria for clinical use of drugs.
Adquirir los conocimientos científicos básicos de farmacología y profundizar en los conceptos fisiológicos, bioquímicos y genéticos que los sustentan. Introducción a los criterios de uso clínico de los fármacos.

2023-24
Màster Universitari en Farmacologia [1105]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.