Resultats globals: 67 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 3 registres trobats
Documents de recerca, 11 registres trobats
Materials acadèmics, 53 registres trobats
Articles 3 registres trobats  
1.
17 p, 98.7 KB Establishing semantic oppositions for the typification of predicates : on the concept of diathesis alternations as semantic oppositions / Fernández-Montraveta, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Martí, Mª Antònia (Universitat de Barcelona) ; Vázquez García, Gloria (Universitat de Lleida) ; Castellón Masalles, Irene (Universitat de Barcelona)
1999
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, V. 2 (1999) p. 71-87  
2.
16 p, 179.0 KB Verbs d'actitud / Fernández-Montraveta, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Vázquez García, Gloria (Universitat de Lleida)
En aquest article es defineix la classe dels verbs d'actitud, tant intensionalment, a partir de criteris sintàctics i semàntics, com extensionalment. Quant a la sintaxi, s'observa que els verbs que pertanyen a aquest grup presenten almenys una estructura distintiva compartida; pel que fa a la semàntica, a més d'identificar-hi els mateixos components de significat, s'ha observat que presenten també el mateix tipus general d'estructura esdevenimental. [...]
In this article we propose a new semantic class that we have named: the attitude predicates. We define this class both intensionally, using syntactic as well as semantic criteria, and extensionally. [...]

1998
Sintagma, Vol. 10 (1998) , p. 45-60  
3.
13 p, 208.6 KB Representación Simbólica de Preguntas : el proyecto ReSim / Vázquez García, Gloria (Universitat de Lleida) ; Castellón Masalles, Irene (Universitat de Barcelona) ; Fernández-Montraveta, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
En aquest article presentem el projecte ReSim: Representació simbòlica de preguntes, que ha consistit en la creació d'un sistema automàtic capaç de representar en un llenguatge formal una pregunta en llenguatge natural. [...]
In this article we present the ReSim project: the symbolic representation of questions. The aim of this project was to create an automatic system capable of representing natural language questions in formal language. [...]

2006
Sintagma, Vol. 18 (2006) , p. 5-17  

Documents de recerca 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
37 p, 1.8 MB Corpus Linguistics : developing a Multianalysis Text Tool / García Pellicer, Remo ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This thesis presents an overview of Corpus Linguistics, highlighting how the advancements in the field have influenced English Language Teaching. I aim to contribute with a new tool that can be used in the English classroom. [...]
Esta tesis presenta una introducción al campo de la lingüística de Corpus, mostrando cómo los avances en la materia han influido en la enseñanza del inglés. Mi objetivo es contribuir aportando una nueva herramienta que pueda ser usada en el aula, que permite a profesores y alumnos construir un corpus basado en noticias extraídas de internet. [...]
Aquesta tesi presenta una introducció al camp de la lingüística de Corpus, mostrant com els avenços en la matèria ha influenciat en l'ensenyança de l'anglès. El meu objectiu és contribuir aportant una nova eina per a l'aula, que permeti a professors i alumnes construir un corpus basat en notícies extretes d'internet. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2.
101 p, 1.1 MB The Power of Words : contrastive Analysis of Conceptual Metaphors in American English and Peninsular Spanish Press / Cazorla Sitges, Sadie ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This paper examines the role conceptual metaphors have in reproducing and justifying certain cognitive models-and, by extension, certain courses of action. After reviewing the sociocultural and neural aspects of conceptual metaphors, this paper will present the empirical study conducted to illustrate the relationship between linguistic metaphors and cognitive patterns that ultimately determine courses of action. [...]
Aquest estudi examina quin és el paper de les metàfores conceptuals a l'hora de reproduir i justificar certs models cognitius-i, per extensió, certes línies d'acció. Després de revisar els aspectes socioculturals i neurals de les metàfores conceptuals, es presentarà l'anàlisi empíric realitzat, il·lustrant la relació entre metàfores lingüístiques i patrons cognitius que ens determinen a l'hora d'actuar. [...]
Este estudio examina el papel de las metáforas conceptuales a la hora de reproducir y justificar ciertos modelos cognitivos-y, por extensión, ciertas líneas de acción. Después de revisar los aspectos socioculturales y neurales de las metáforas conceptuales, se presentará el análisis empírico realizado para ilustrar la relación entre metáforas lingüísticas y patrones cognitivos que determinan nuestras acciones. [...]

2021
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
3.
27 p, 449.2 KB The Use of Linguistic Knowledge in Sentiment Analysis Tools / Ruiz Martínez, Natalia ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In recent decades, business companies have drawn their attention to sentiment analysis. It is an automatic process in which natural language processing (NLP) techniques and biometrics are used to identify and extract opinions from Internet texts. [...]
En les últimes dècades, les empreses han dirigit la seva atenció a l'anàlisi dels sentiments. És un procés automàtic en el qual, mitjançant el processament natural de la llengua juntament amb tècniques i biomètriques, s'identifiquen opinions de textos d'Internet. [...]
En las últimas décadas, las empresas han dirigido su atención al análisis de los sentimientos. Es un proceso automático en el cual, mediante el procesamiento natural de la lengua juntamente con técnicas y biométricas, se identifican opiniones de textos de Internet. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [801]  
4.
33 p, 492.1 KB Comparative Analysis of the Translation of Markus Zusak's "The Book Thief" / Romero Devesa, Nerea ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Literary translation is a long-established practice that has endured several transformations since its origins. The issue of fidelity and the dichotomy form - content are two current concerns of translators. [...]
La traducció literària és una disciplina que data de milers d'anys y que ha patit gran quantitat de transformacions des dels seus inicis. La qüestió de la fidelitat y la dicotomia forma - contingut constitueixen dos dilemes actuals dels traductors. [...]
La traducción literaria es una disciplina que data de miles de años y que ha sufrido innúmeras transformaciones desde sus inicios. La cuestión de la fidelidad y la dicotomía forma - contenido constituyen dos dilemas actuales de los traductores. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
5.
68 p, 711.8 KB The Translation of Humour in American Sitcoms / Suy, Mònica ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper has the purpose of discussing the translation of humour. First, it discusses what previous authors have said about translation, humour and the translation of humour. In this section, the elements that affect the making of a joke and its translation are discussed, as well as a classification for the jokes and some of the strategies used for their translation. [...]
Aquest treball té com a objectiu analitzar la traducció de l'humor. Primerament, s'explica el que autors previs han mencionat sobre la traducció, l'humor i la traducció de l'humor. En aquesta secció, s'expliquen els elements que afecten les bromes i la seva traducció, a més d'una classificació de les bromes en diferents categories i algunes estratègies per la seva traducció. [...]
Este trabajo tiene como objetivo analizar la traducción del humor. Primeramente, se explica lo que previos autores han mencionado sobre la traducción, el humor y la traducción del humor. En esta sección, se explican los elementos que afectan las bromas y su traducción, además de clasificarlas en diferentes categorías y de mencionar algunas estrategias para su traducción. [...]

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
30 p, 1.8 MB The Process of Video Game Localization : Issues and Types / Girona Salmerón, Alex ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
One key factor to for video game companies to achieve high revenue is localization, as a game that offers multiple languages has the possibility to reach a higher number of people, thus producing higher revenue. [...]
Un factor clave para que las compañías productoras de videojuegos obtengan beneficios de sus productos es la localización, ya que un videojuego que ofrece múltiples idiomas puede sacarse a la venta en más mercados, aumentandp así los beneficios. [...]
Un factor clau per a que les companyies productores de videojocs obtinguin beneficis dels seus productes és la localització, ja que un videojoc que ofereix múltiples idiomes pot ser venut a més mercats, augmentant així els beneficis. [...]

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
38 p, 697.1 KB A Comparative Study of War and Sport Metaphors in Political News Headlines / Pérez López, Carla ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This final dissertation is a comparative study which contrasts conceptual metaphors used in political headlines, both in English and Spanish. The aim of this study is to compare these metaphors, which are based on war and sports, in order to find similarities and differences between them. [...]
Aquest treball de final de grau és un estudi comparatiu que contrasta les metàfores conceptuals utilitzades en els titulars polítics, tant en anglès com en espanyol. L'objectiu principal d'aquest treball és comparar aquestes metàfores, les quals estan basades en les àrees de la guerra i de l'esport, per tal de trobar similituds i diferències entre elles. [...]
Este trabajo de final de grado es un estudio comparativo que contrasta las metáforas conceptuales usadas en los titulares políticos, tanto en inglés como en español. El objetivo principal de este trabajo es comparar dichas metáforas, las cuales están basadas en las áreas de la guerra y en la del deporte, para encontrar semejanzas y diferencias entre ellas. [...]

2018
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
8.
58 p, 1.5 MB The Expression of Manner and Cause in Motion Events by Native English-Spanish Bilinguals / Olivares Gil, Ariadna ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper studies the expression of cause and manner of motion events by native English-Spanish bilinguals in comparison to native English monolinguals. English is a satellite-framed language and Spanish a verb-framed one (Talmy, 1985). [...]
Aquest treball d'investigació estudia l'expressió de la causa i la manera en esdeveniments de moviment de bilingües nadius d'Anglès i Espanyol en comparació amb nadius monolingües de l'Anglès. [...]

2017
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
9.
48 p, 1.3 MB The translation of humour from audiovisual content : an empirical analysis / Alcaraz Urbano, Anna ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Translation is not an easy task and many factors have to be borne in mind when translating. One of the most complex aspects to consider in translation is the adaption of humour references, which involves factors such as culture and language. [...]
La traducció no és una tasca fàcil, ja que s'han de tenir en compte molts factors a l'hora de traduir. Un dels aspectes més complexes a considerar és l'adaptació de referències humorístiques, les quals impliquen factors com la cultura i la llengua. [...]

2015
Grau en Estudis Anglesos [801]  
10.
41 p, 686.6 KB Syntactic mismatches between English and Spanish : a descriptive analysis and classification / Sanchez Bartomeu, Raquel ; Fernández-Montraveta, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The way languages establish relationships among concepts may differ from one language to another. This different realizations cause mismatches or divergences between the languages. This paper focuses on the analysis of syntactic mismatches between English and Spanish. [...]
La manera en la que les llengües estableixen relacions entre els conceptes pot canviar d'una llengua a una altra. És per això que hi apareixen discordances entre elles. Aquest treball focalitza en l'anàlisi de les divergències sintàctiques entre l'anglès i el castellà. [...]

2015
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]  

Documents de recerca : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 53 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 104.9 KB Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa [103582] / Fernandez Montraveta, Ana ; Oliver del Olmo, Sònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
AL final d'aquest curs l'alumnat ha de ser capaç de: 1. Produir discursos orals i escrits de qualitat en els àmbits acadèmics i professionals. 2. Ser capaç d'autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i pugui treballar amb diversos registres lingüístics i tipologies textuals. [...]
By the end of this course students should be able: 1. To produce quality oral and written productions within the academic and professional fields. 2. To become familiar with self-assessment and peer-assessment and be able to work with language registers and textual typologies. [...]
Al final de este curso el alumno debe ser capaz de: 1. Producir textos de calidad dentro del campo del discurso académico y profesional. 2. Familiarizarse con la auto-evaluación (self-assessment) y evaluación por pares (peer-assessment) y trabajar con distintos registros de la lengua y tipologias textuales. [...]

2022-23
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
2.
5 p, 105.5 KB Anàlisi del Significat en Anglès [106294] / Fernandez Montraveta, Ana ; Curell, Hortènsia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura s'introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa) relacionats amb el significat lèxic, la semàntica i la pragmàtica.
This course introduces students to some of the components of (the English) language related to meaning: the lexicon, semantics, and pragmatics.
En esta asignatura se introducen algunos de los componentes de la lengua (inglesa) relacionados con el significado léxico, la semántica y la pragmática.

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documents
3.
6 p, 109.6 KB Gramàtica Anglesa [100225] / Fernandez Montraveta, Ana ; Curell, Hortènsia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquesta assignatura s'introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa) relacionats amb el 1 En aquesta assignatura s'introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa) relacionats amb el significat lèxic, la semàntica i la pragmàtica.
This course introduces students to some of the components of (the English) language related to meaning: the 1 This course introduces students to some of the components of (the English) language related to meaning: the lexicon, semantics, and pragmatics.
En esta asignatura se introducen algunos de los componentes de la lengua (inglesa) relacionados con el 1 En esta asignatura se introducen algunos de los componentes de la lengua (inglesa) relacionados con el significado léxico, la semántica y la pragmática.

2022-23
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
4.
5 p, 106.9 KB Traducció [100214] / Fernandez Montraveta, Ana ; Curell, Hortènsia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura permet a l'estudiant desenvolupar coneixements teòrics i pràctics del món de la traducció així com adquirir les habilitats i estratègies necessàries per encarar amb èxit temes complexos d'aquesta àrea. [...]
Students will be faced with a variety of texts in order to ensure that different lexical areas and grammatical problems are covered. Differences in genres and audiences will also be covered. To this aim, we will analyze several genres that can range from literary translation to audiovisual or technical translation. [...]
La asignatura permite al estudiante desarrollar conocimientos teóricos y prácticos del mundo de la traducción así como adquirir las habilidades y estrategias necesarias para afrontar con éxito temas complejos de esta área. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
5.
6 p, 110.7 KB Gramàtica Anglesa [100225] / Curell, Hortènsia ; Fernández-Montraveta, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 En aquesta assignatura s'introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa): morfologia, lexicologia, semàntica i pragmàtica. En completar l'assignatura, l'estudiant podrà: Definir els components de la llengua (anglesa) estudiats. [...]
1 This course introduces students to some of the components of (the English) language: morphology, lexicology, semantics and pragmatics. After taking the course, students will be able to: Define the components of (the English) language dealt with. [...]
1 En esta asignatura se introducen algunos de los componentes de la lengua (inglesa): morfología, lexicología, semántica y pragmática. Al completar la asignatura, el o la estudiante podrá: Definir los componentes de la lengua (inglesa) estudiados. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
6.
5 p, 107.3 KB Traducció [100214] / Fernández-Montraveta, Ana ; Iturregui-Gallardo, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura permet a l'estudiant desenvolupar coneixements teòrics i pràctics del món de la traducció així com adquirir les habilitats i estratègies necessàries per encarar amb èxit temes complexos d'aquesta àrea. [...]
La asignatura permite al estudiante desarrollar conocimientos teóricos y prácticos del mundo de la tr 1 habilidades y estrategias necesarias para afrontar con éxito temas complejos de esta área. Se presentarán una variedad de textos para asegurar que se cubren diversas áreas léxicas y gramat audiencia. [...]

2020-21
Grau en Estudis Anglesos [801]
3 documents
7.
6 p, 110.5 KB Gramàtica Anglesa [100225] / Curell, Hortènsia ; Fernández-Montraveta, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 En aquesta assignatura s'introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa): morfologia, lexicologia, semàntica i pragmàtica. En completar l'assignatura, l'estudiant podrà: Definir els components de la llengua (anglesa) estudiats. [...]
1 En esta asignatura se introducen algunos de los componentes de la lengua (inglesa): morfología, lexicología, semántica y pragmática. Al completar la asignatura, el o la estudiante podrá: Definir los componentes de la lengua (inglesa) estudiados. [...]

2020-21
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies [1099]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
8.
5 p, 107.2 KB Treball de Final de Grau [103516] / Coll Alfonso, Mercè ; Recasens Vives, Daniel ; Fernández-Montraveta, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius generals 1 Objectius generals L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat. [...]
1 Objetivos generales El objetivo formativo único de la asignatura es la elaboración y presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el logro de las competencias específicas y transversales por parte del estudiante. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
3 documents
9.
5 p, 107.3 KB Treball de Fi de Grau [103510] / Coll Alfonso, Mercè ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Fernández-Montraveta, Ana ; Amores, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Objectius generals L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat. [...]
Objectivos generales El objectivo formativo único de la asignatura es la elaboración y presentación de un trabajo académico que 1 El objectivo formativo único de la asignatura es la elaboración y presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el logro de las competencias específicas y transversales por parte del estudiante. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documents
10.
5 p, 106.5 KB Treball de Final de Grau [103508] / Coll Alfonso, Mercè ; de la Cruz Palma, Oscar Luis ; Fernández-Montraveta, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius generals 1 Objectius generals L'objectiu formatiu únic de l'assignatura és l'elaboració i la presentació d'un treball acadèmic que permeti avaluar de forma global i sintètica el nivell d'assoliment de les competències específiques i transversals del grau per part de l'estudiantat. [...]
Objetivos generales El objetivo formativo único de la asignatura es la elaboración y presentación de un trabajo académico que permita evaluar de forma global y sintética el logro de las competencias específicas y transversales por parte del estudiante. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
3 documents

Materials acadèmics : 53 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
11 Fernández-Montraveta, Ana,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.