Results overview: Found 16 records in 0.02 seconds.
Research literature, 5 records found
Course materials, 11 records found
Research literature 5 records found  
1.
50 p, 940.0 KB Stock selection using machine learning techniques / Eugenio Martínez, José Manuel ; Ferreiro Castilla, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The main objective of this research is to challenge classic portfolio management theories such as Markovitz's Portfolio Selection Theory [1] or Sharpe Diagonal Model [2], where after making a small presentation of them and foundations on which they are based, we will discuss depthly about what other factors affect when reasoning about the paradigm "the greater risk, the greater profitability" or "high risk, high return". [...]
El principal objetivo de este trabajo es desafiar las teorías clásicas de gestión de cartera más conocidas como la Teoría de la Selección de Cartera de Markovitz [1] o Sharpe Diagonal Model [2], donde después de exponer los fundamentos en los que se basan, discutiremos en profundidad sobre qué otros factores afectan al razonar sobre el paradigma a mayor riesgo, mayor rentabilidad o alto riesgo, alto rendimiento. [...]
El principal objectiu d'aquest treball és desafiar les teories clàssiques de gestió de cartera més conegudes com pot ser la Teoria de la Selecció de Cartera de Markovitz [1] o Sharpe Diagonal Model [2], on després d'exposar els fonaments en què es basen, discutirem en profunditat sobre quins altres factors afecten al raonar sobre el paradigma a major risc, major rendibilitat o alt risc, alt rendiment. [...]

2017
Grau en Estadística Aplicada [973]  
2.
13 p, 210.3 KB The β-Meixner model / Ferreiro Castilla, Albert ; Schoutens, Wim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031)  
3.
18 p, 223.9 KB Lévy area for Gaussian processes: A double Wiener--Itô integral approach / Ferreiro Castilla, Albert ; Utzet i Civit, Frederic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
"Vegeu el resum a l'inici del document del fitxer adjunt. ".
Centre de Recerca Matemàtica 2010 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 955)  
4.
24 p, 256.0 KB Inversion of analytic characteristic functions and infinite convolutions of exponential and Laplace densities / Ferreiro Castilla, Albert ; Utzet i Civit, Frederic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
This paper shows that certain quotients of entire functions are characteristic functions. Under some conditions, we provide expressions for the densities of such characteristic functions which turn out to be generalized Dirichlet series which in turn can be expressed as an infinite linear combination of exponential or Laplace densities. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2009 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 911)  
5.
31 p, 345.0 KB A new look at the Heston characteristic function / Baño Rollin, Sebastian del ; Utzet i Civit, Frederic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
A new expression for the characteristic function of log-spot in Heston model is presented. This expression more clearly exhibits its properties as an analytic characteristic function and allows us to compute the exact domain of the moment generating function. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2009 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 846)  

Course materials 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
4 p, 117.9 KB Introducció a l'Enginyeria Financera [104875] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the student to a very active area, both scientifically and professionally, such as financial mathematics. The main educational goal is to show the student the different applications of mathematical and statistical concepts in financial engineering, focusing on their proper use and interpretation of results. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2022-23
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
2.
4 p, 102.6 KB Gestió financera [100133] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the student to a very active area, both scientifically and professionally, such as financial mathematics. The main educational goal is to show the student the different applications of mathematical and statistical concepts in financial engineering, focusing on their proper use and interpretation of results. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1282]
Grau en Física i Grau en Matemàtiques [1286]
Grau en Matemàtiques [777]
Grau en Estadística Aplicada [973]
3 documents
3.
4 p, 103.3 KB Anàlisi de Dades Financeres [104412] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the student to a very active area, both scientifically and professionally, such as financial mathematics. The main educational goal is to show the student the different applications of mathematical and statistical concepts in financial engineering, focusing on their proper use and interpretation of results. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
4.
4 p, 102.2 KB Enginyeria Financera Avançada [104876] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és aprofundir en la descripció dels diferents actius financers així com mostrar les eines i conceptes matemàtics i estadístics que s'empren per la seva gestió, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the student to a very active area, both scientifically and professionally, such as financial mathematics. The main educational goal is to deepen in the description of the different financial assets and to show the mathematical and statistical tools used for their management and valuation, focusing on their proper use and interpretation of the results. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es profundizar en la descripción de los diferentes activos financieros así como mostrar las herramientas y conceptos matemáticos y estadísticos que se utilizan para su gestión, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada [1424]
3 documents
5.
4 p, 103.1 KB Introducció a l'Enginyeria Financera [104875] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the student to a very active area, both scientifically and professionally, such as financial mathematics. The main educational goal is to show the student the different applications of mathematical and statistical concepts in financial engineering, focusing on their proper use and interpretation of results. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2021-22
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
6.
4 p, 101.9 KB Enginyeria Financera Avançada [104876] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és aprofundir en la descripció dels diferents actius financers així com mostrar les eines i conceptes matemàtics i estadístics que s'empren per la seva gestió, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es profundizar en la descripción de los diferentes activos financieros así como mostrar las herramientas y conceptos matemáticos y estadísticos que se utilizan para su gestión, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2020-21
Grau en Estadística Aplicada [1424]
3 documents
7.
4 p, 102.8 KB Introducció a l'Enginyeria Financera [104875] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2020-21
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
8.
4 p, 101.6 KB Enginyeria Financera Avançada [104876] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és aprofundir en la descripció dels diferents actius financers així com mostrar les eines i conceptes matemàtics i estadístics que s'empren per la seva gestió, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es profundizar en la descripción de los diferentes activos financieros así como mostrar las herramientas y conceptos matemáticos y estadísticos que se utilizan para su gestión, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2019-20
Grau en Estadística Aplicada [1424]
3 documents
9.
4 p, 102.3 KB Introducció a l'Enginyeria Financera [104875] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura es introduir l'estudiant en un àrea molt activa tant científicament com professionalment com és la matemàtica financera. L'objectiu formatiu principal és mostrar a l'estudiant les diferents aplicacions de conceptes matemàtics i estadístics en l'enginyeria financera, incidint en la seva correcta utilització i interpretació dels resultats. [...]
El Objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en un área muy activa tanto científicamente como profesionalmente como es la matemática financiera. El objetivo formativo principal es mostrar al estudiante las diferentes aplicaciones de conceptos matemáticos y estadísticos en la ingeniería financiera, incidiendo en su correcta utilización e interpretación de los resultados. [...]

2019-20
Grau en Estadística Aplicada [1424]
3 documents
10.
4 p, 76.6 KB Introducció a l'Enginyeria Financera [103215] / Ferreiro Castilla, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs, de introducció a un àrea molt activa tant científicament com professionalment. L'objectiu formatiu fonamental de l'assignatura és el d'introduir les eines de la probabilitat i de l'estadística bàsiques per tal d'analitzar dades financeres, incidint sobre la seva correcta utilització i la interpretació dels resultats. [...]
2018-19
Grau en Estadística Aplicada [973]  

Course materials : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.