Results overview: Found 81 records in 0.01 seconds.
Articles, 23 records found
Research literature, 7 records found
Course materials, 51 records found
Articles 23 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 107.6 KB Crítica de libros / Flaquer, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2009
Revista internacional de sociología, Vol. 67 Núm. 2 (maig-agost 2009) , p. 503-506  
2.
20 p, 202.0 KB Father involvement in the care of children in Spain before and during the economic recession La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante la recesión económica / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologi) ; Navarro-Varas, Lara (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Antón-Alonso, Fernando (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Ruiz-Forès, Núria (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Cónsola, Albert (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Este artículo analiza los factores que inciden en la implicación paterna en el cuidado de los hijos. La importancia analítica del cuidado de los menores radica tanto en su elevada exigencia temporal como en su papel en la distribución de roles de género en el seno de las parejas. [...]
The purpose of this article is to analyse underlying factors of father involvement in the care of children. The importance of analysing childcare lies both in its high time requirement and in its relevance for the distribution of gender roles within couples. [...]

2019 - 10.22325/fes/res.2018.61
Revista española de sociología, Vol. 28 Núm. 2 (2019) , p. 249-268  
3.
9 p, 79.5 KB Sobre la lucha contra las nuevas desigualdades / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2001
FRC : revista de debat polític, Núm. 2 (2001)  
4.
6 p, 327.2 KB Noves famílies i canvi d'ordre social / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Aquest article intenta interpretar els canvis recents en la família en les societats avançades a partir de les transformacions en profunditat del sistema de dominació, fent èmfasi en els processos de deslegitimació, desinstitucionalització i individualització.
The article attemps to interpret recent changes in the family advanced societies in the face of profound transformations in the system of domination, focusing on the processes of delegitimation, deinstitutionalization, and individualization.

1996
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 8 (1996) , p. 48-53  
5.
32 p, 6.0 MB La situació de la família a Barcelona / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
El present document constitueix l'Informe sobre la Situació de la Família a la ciutat de Barcelona impulsat per l'Àmbit de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de l'Any Internacional de la Família i realitzat per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. [...]
1995
Barcelona societat, Núm. 3 (1995) , p. 12-37  
6.
8 p, 3.2 MB La familia como paradigma / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona)
En un contexto de individualización de las relaciones sociales asociado con el declive de la tradición patriarcal, uno de los mayores retos con los que se enfrenta la socialización familiar es la generación y transmisión de nuevos valores. [...]
In a context of individualization of the social relationships associated with the decline of the patriarcal tradition, one of the main challenges with which the family socialization faces is the creation and transmission of the new values. [...]

2001
Revista de educación (Madrid), Núm. 325 (2001) , p. 25-32  
7.
16 p, 2.5 MB Pobreza y familia / Flaquer, Lluís, 1946-
2003 - 10.3989/arbor.2003.i694.731
Arbor, Vol. 176, núm. 694 (2003) , p. 327-342  
8.
26 p, 4.3 MB Familia y estado de bienestar en la Europa del sur / Flaquer, Lluís, 1946-
En los últimos años los países de Europa meridional han cobrado una renovada actualidad en lo que respecta al análisis de las políticas públicas. Marginados durante mucho tiempo de la investigación comparada, recientemente han atraído la atención de los estudiosos de la política social en tanto que aparentemente proporcionaban un modelo basado en una familia fuerte y resistente, que supuestamente constituía una salvaguarda contra la exclusión social.
2003 - 10.3989/arbor.2003.i685.633
Arbor, Vol. 174, núm. 685 (2003) , p. 195-220  
9.
19 p, 1.2 MB Familia y análisis sociológico : el caso de España / Iglesias de Ussel, Julio (Universidad de Granada) ; Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo realiza un análisis de los trabajos disponibles sobre la sociología de la familia en España. Un conjunto de circunstancias existentes a finales del siglo XIX hacían presagiar el rápido desarrollo de esta especialidad. [...]
1993
Revista española de investigaciones sociológicas, Num. 61 (1993) , p. 57-75  
10.
5 p, 309.4 KB Las asechanzas del intimismo : Helena Béjar. El ámbito íntimo: Privacidad, individualismo y modernidad (Madrid, Alianza, 1988) / Flaquer, Lluís, 1946-
1988
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 43 (1988) , p. 177-181  

Articles : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 7 records found  
1.
308 p, 1.7 MB Cohabitation, marriage and children's economic well-being : Spain in comparative perspective / Hu, Xiaoteng, autor. ; Flaquer, Lluís, 1946- supervisor acadèmic. ; Moreno Mínguez, Almudena, supervisor acadèmic. ; Garriga, Anna, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
L'auge de la cohabitació constitueix un dels canvis demogràfics més remarcables esdevinguts als països occidentals. A Espanya la cohabitació i el naixement de fills de parelles cohabitants han passat de ser un cas excepcional a constituir un comportament familiar socialment acceptat. [...]
L'auge de la cohabitació constitueix un dels canvis demogràfics més remarcables esdevinguts als països occidentals. A Espanya la cohabitació i el naixement de fills de parelles cohabitants han passat de ser un cas excepcional a constituir un comportament familiar socialment acceptat. [...]
El auge de la cohabitación constituye uno de los cambios demográficos más significativos en los países occidentales. En España la cohabitación y el nacimiento de hijos de parejas cohabitantes han pasado de ser un caso excepcional a constituir un comportamiento familiar socialmente aceptado. [...]
The rise in cohabitation is one of the most striking demographic changes to have occurred in Western countries. In Spain, cohabitation and having children in cohabitation have increasingly shifted from a rare and deviant pattern of family to a fairly normal and socially accepted family behavior. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
522 p, 5.4 MB Les violences de genre. Analyse comparative des pratiques judiciaires et médiatiques En France et en Espagne / Franquet, Laetitia ; Flaquer, Lluis, dir. ; Cuin, Charles-Henry, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Aquesta tesi pretén millorar el coneixement i la comprensió de les violències de gènere. Més concretament, està lligada a comprendre com la seva presa de consciència ha emergit dins l'esfera política sota l'impuls del feminisme d'estat espanyol i com les institucions estatals franceses i espanyoles han enfrontat la problemàtica i han traduït legislativament aquest problema social. [...]
Cette thèse cherche à améliorer la connaissance et la compréhension des violences de genre. Elle s'attache plus particulièrement à comprendre comment leur prise en charge a émergé dans la sphère politique sous l'impulsion des féministes d'État espagnoles et comment les institutions étatiques française et espagnole se sont saisies et ont traduit législativement ce problème social. [...]
The aim of this thesis is to improve the knowledge and understanding of gender-related acts of violence. More particularly, it aims at understanding how their undertaking has emerged in the political sphere, spurred on by State feminists in Spain, and how the French and Spanish political institutions have taken up and brought this social issue before the courts. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
99 p, 7.5 MB Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a Catalunya : pràctiques, representacions i condicions materials de vida / Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Flaquer, Lluís, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Objectius: L'objectiu de la tesi és explicar les tendències de canvi en les relacions de gènere en famílies joves tant respecte a les de conyugalidad com a les de parentalitat. L'anàlisi es focalitza sobre: (a) les formes de segregació sexual en les pràctiques de cura dels fills i en el treball domèstic; (b) la relació entre la divisió sexual del treball familiar amb la divisió sexual del treball en el mercat laboral d'ambdós cònjuges; (c) la diversitat de les pràctiques, representacions i combinacions del treball de cura, del treball remunerat i els valors en l'educació dels fills. [...]
Objetivos: El objetivo de la tesis es explicar las tendencias de cambio en las relaciones de género en familias jóvenes tanto respecto a las de conyugalidad como respecto a las de parentalidad. El análisis se focaliza sobre: (a) las formas de segregación sexual en las prácticas de cuidado de los hijos y en el trabajo doméstico; (b) la relación entre la división sexual del trabajo familiar y la división sexual del trabajo en el mercado laboral de ambos cónyuges; (c) la diversidad de las prácticas, representaciones y combinaciones del trabajo de cuidado, del trabajo remunerado y la educación de los hijos; (d) El análisis sistemático permite construir cuatro tipos familiares básicos. [...]
Goals: The aim of the thesis is to explain the change tendencies in the gender relations in young families so much with regard to those of conjugality as with regard to those of parentality. The analysis is focused on: (a) the forms of sexual segregation in the practices of children care and in the domestic work; (b) the relation between the sexual division of the family-work and the sexual division of the labour market work of both spouses; (c) the diversity of practices, representations and combinations in the care work, and in the remunerated work and the education of the children, whose systematical analysis allows to construct four basic familiar types. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
8 documents
4.
19 p, 66.3 KB Family policy and welfare state in Southern Europe / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) 2000 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 185)  
5.
92 p, 9.9 MB Alguns aspectes sociològics de la privacitat : tesi de doctorat / Flaquer, Lluís, 1946- ; Giner, Salvador, 1934- , dir.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
5 documents
6.
235 p, 1.2 MB Cambios en la fecundidad y el empleo femenino en los estados de bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada : el papel del mercado laboral, la familia y las políticas familiares / Moreno Mínguez, Almudena ; Flaquer, Lluís, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El estudio de investigación presentado en esta disertación doctoral analiza desde una perspectiva comparada la paradójica situación demográfica y laboral que caracteriza a los Estados de bienestar del entorno mediterráneo (España, Italia y Grecia) según la cual y a diferencia del conjunto de los países de la Unión Europea, el descenso generalizado experimentado por la fecundidad no se ha visto acompañado de un incremento similar en las tasas de actividad y ocupación femeninas. [...]
The research study presented in this doctoral dissertation analyzes from a compared perspective the paradoxical demographic and labour situation that characterizes the welfare states of the Mediterranean area (Spain, Italy and Greece). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
2 documents
7.
641 p, 3.2 MB Estructura y dinámica de la monoparentalidad en España / Treviño, Rocío ; Flaquer, Lluís, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
The thesis analyses the homogeneity or heterogeneity of single parenthood from a cross-sectional and longitudinal perspective, whereby the relevancy and theoretical and methodological implications of the use of the term one-parent family as a category of sociological analysis is examined. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  

Course materials 51 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 115.1 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera Ferrer, José Antonio ; Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El mòdul se centra en l'anàlisi i avaluació de diversos mecanismes de redistribució de renda i oportunitats que funcionen en els Estats del benestar contemporanis. En concret, el mòdul permet l'aprofundiment teòric i empíric en el coneixement científic-social acumulat sobre quatre grans qüestions clau: 1) Els fonaments normatius subjacents als principis de justícia distributiva que els Estats del benestar intenten implementar, així com la percepció i valoració social dels mateixos i de la seva realització efectiva. [...]
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro grandes cuestiones clave: 1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. [...]

2019-20
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]
3 documents
2.
7 p, 92.4 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera Ferrer, José Antonio ; Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro grandes cuestiones clave: 1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. [...]
2018-19
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
3.
7 p, 93.1 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera Ferrer, José Antonio ; Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro grandes cuestiones clave: 1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. [...]
2017-18
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
4.
4 p, 26.3 KB Estructura social [100475] / Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu d L'assignatura d'Estructura Social ofereix a l'alumnat aquells coneixements que resulten Els conting imprescindibles per a comprendre els processos d'estructuració de la desigualtat social en les societats modernes avançades i que li poden brindar elements molt útils i valuosos per analitzar els diversos factors associats amb la gènesi de la criminalitat així com els contextos socials en què apareix.
2015-16
Grau en Criminologia [805]  
5.
2 p, 69.1 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera Ferrer, José Antonio ; Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro grandes cuestiones clave: 1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los mismos y de su realización efectiva. [...]
2013-14
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
6.
5 p, 103.5 KB Estructura social [100475] / Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu de L'assignatura d'Estructura Social ofereix a l'alumnat aquells coneixements que resulten Els contingu imprescindibles per a comprendre els processos d'estructuració de la desigualtat social en les societats modernes avançades i que li poden brindar elements molt útils i valuosos per analitzar els diversos factors associats amb la gènesi de la criminalitat així com els contextos socials en què apareix.
2014-15
Grau en Criminologia [805]  
7.
4 p, 102.5 KB Estructura social [100475] / Flaquer Vilardebó, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu de L'assignatura d'Estructura Social ofereix a l'alumnat aquells coneixements que resulten Els contingu imprescindibles per a comprendre els processos d'estructuració de la desigualtat social en les societats modernes avançades i que li poden brindar elements molt útils i valuosos per analitzar els diversos factors associats amb la gènesi de la criminalitat així com els contextos socials en què apareix.
2013-14  
8.
2 p, 69.1 KB Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats [42717] / Noguera, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2012-13
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
9.
4 p, 13.3 KB Estructura social [100475] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu d L'assignatura d'Estructura Social ofereix a l'alumnat aquells coneixements que resulten Els conting imprescindibles per a comprendre els processos d'estructuració de la desigualtat social en les societats modernes avançades i que li poden brindar elements molt útils i valuosos per analitzar els diversos factors associats amb la gènesi de la criminalitat així com els contextos socials en què apareix.
2012-13
Grau en Criminologia [805]  
10.
4 p, 13.0 KB Estructura social [100475] / Flaquer, Lluís, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'objectiu d L'assignatura d'Estructura Social ofereix a l'alumnat aquells coneixements que resulten Els conting imprescindibles per a comprendre els processos d'estructuració de la desigualtat social en les societats modernes avançades i que li poden brindar elements molt útils i valuosos per analitzar els diversos factors associats amb la gènesi de la criminalitat així com els contextos socials en què apareix.
2011-12
Grau en Criminologia [805]  

Course materials : 51 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
78 Flaquer, Lluis,
78 Flaquer, Lluís,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.