Resultados globales: 78 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 34 registros
Materiales académicos, Encontrados 43 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
7 p, 92.8 KB Intravenous Cyclophosphamide Pulse Therapy in the Treatment of Systemic Sclerosis-Related Interstitial Lung Disease : A Long Term Study / Simeón-Aznar, Carmen Pilar (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Fonollosa Pla, Vicent (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Tolosa-Vilella, Carles (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Selva-O'Callaghan, A (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Solans-Laqué, Roser (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Palliza, E (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Muñoz, Xavier (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Vilardell-Tarrés, M (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
Interstitial lung disease (ILD) frequently complicates systemic sclerosis (SSc). Cyclophosphamide (CYC) is a promising immunosuppressive therapy for SSc-related ILD. Our objective was to investigate the effectiveness of an intravenous CYC (iv CYC) pulse regime in SSc-related ILD during treatment and thereafter. [...]
2008 - 10.2174/1874306400802010039
The Open Respiratory Medicine Journal, Vol. 2 (5 2008) , p. 39-45  

Documentos de investigación Encontrados 34 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
281 p, 4.0 MB Influencia del monómero residual, el diseño y la falta de ajuste de las prótesis dentales con soporte mucoso, en las lesiones de la mucosa oral / Fonollosa Pla, José María ; Fonollosa Pla, Vicent, dir.
Introducció. La patologia de la mucosa oral inclou lesions i alteracions relacionades amb l'ús de pròtesis dentals de suport mucós elaborades amb materials acrílics, tant recents com antigues. La seva etiologia pot ser degut a l'traumatisme d'un mal ajust o disseny que no aconsegueix transmetre de forma homogènia les forces oclusals i / o genera friccions, contactes i sobrepressions, sobre la mucosa oral i els teixits tous adjacents. [...]
Introducción. La patología de la mucosa oral incluye lesiones y alteraciones relacionadas con el uso de prótesis dentales de soporte mucoso elaboradas con materiales acrílicos, tanto recientes como antiguas. [...]
Introduction. The pathology of the oral mucosa includes injuries and alterations related to the use of mucosal-bearing dental prostheses made with acrylic materials, both recent and old. Its etiology may be due to the trauma of a poor fit or design that fails to transmit the occlusal forces in a homogeneous way and / or generates friction, contacts and overpressures on the oral mucosa and adjacent soft tissues. [...]

2021  
2.
The gut microbiota as a therapeutic target in multiple sclerosis / Calvo Barreiro, Laura ; Espejo, Carmen, dir. ; Eixarch Ahufinger, Herena, dir. ; Montalbán Gairín, Xavier, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir.
L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia crònica i degenerativa, i el trastorn inflamatori desmielinitzant del sistema nerviós central (SNC) més comú arreu del món. Tot i que la seva etiologia autoimmune encara es desconeix, en la seva patogènia participen tant la resposta immune innata com l'adaptativa. [...]
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y degenerativa y el trastorno inflamatorio desmielinizante del sistema nervioso central (SNC) más común en todo el mundo. Aunque su etiología autoinmune todavía no está clara, en su patogenia participan tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa. [...]
Multiple sclerosis (MS) is a chronic and degenerative disease and the most common inflammatory demyelinating disorder of the central nervous system (CNS) worldwide. Although its autoimmune aetiology is still unclear, both innate and adaptive immune responses participate in MS pathogenesis. [...]

2020  
3.
108 p, 737.6 KB Tesi doctoral : factors pronòstics en la pèrdua visual en l'arteritis de cèl·lules gegants / Mestre Torres, Jaume ; Solans, Roser, dir. ; Martínez Valle, Fernando, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
L'arteritis de cèl·lules gegants és la vasculitis més freqüent en persones majors de 50 anys. Es classifica segons els criteris de Hunder (1990), essent la cefalea el símptoma més freqüent. L'afectació vascular s'ha estudiat de forma extensa amb diferents proves d'imatge i amb la biòpsia de l'artèria temporal, havent-se suggerit que existeixen dos subtipus de la malaltia. [...]
Giant cell arteritis is the most frequently diagnose vasculitis among patients older than 50 years. Classification is done by Hunder criteria (1990). Headache is the most frequent symptom. Vascular involvement has been extensively studied by imaging techniques, including temporal artery biopsy, suggesting the existence of two different clinical subsets of the disease. [...]

2019  
4.
4.8 MB Evolución de diversos parámetros fisiológicos y valoración de las medidas preventivas, y de respuesta en emergencias en condiciones hiperbáricas, implementadas en trabajadores de tuneladoras de gran diámetro EPBS (earth pressure balance) / Ruiz i Caballero, Agustí ; Martín Mateo, Miguel, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
IntroduccióLa creixent utilització de tuneladores de gran diàmetre EPBs (Earth Pressure Balance), ha comportat l'aparició de nous riscos i dificultats per als serveis d'emergències, que haurien de conèixer amb detall i disposar de procediments d'intervenció específics. [...]
Introducció La creixent utilització de tuneladores de gran diàmetre EPBs (Earth Pressure Balance), ha comportat l'aparició de nous riscos i dificultats per als serveis d'emergències, que haurien de conèixer amb detall i disposar de procediments d'intervenció específics. [...]
Introducción. La creciente utilización de tuneladoras de gran diámetro EPBs (Earth Pressure Balance), ha comportado la aparición de nuevos riesgos y dificultades para los servicios de emergencias, que deberían conocerlos con detalle y disponer de procedimientos de intervención específicos. [...]
Introduction Growing use of EPBs (Earth pressure balance) high diameter tunneling machines has incurred the appearance of new risks and difficulties for the emergency services, that should know in detail and have specific intervention proceedings. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
190 p, 4.7 MB Contribución de la inflamación del aloinjerto renal a la inflamación sistémica / Carabén Redaño, Anna ; Serón Micas, Daniel, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
El transplantament renal ha permès millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb malaltia renal crònica ja que disminueix la mortalitat respecte als pacients en diàlisis. Malgrat això, la malaltia cardiovascular constitueix la primera causa de defunció del pacient després del trasplantament renal i està associada a la presència d'inflamació sistèmica (nivells elevats de proteïna C reactiva o de la interleucina 6 en sang). [...]
El trasplante renal ha permitido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica ya que disminuye la mortalidad respecto a los pacientes en diálisis. A pesar de esto, la enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de fallecimiento del paciente después del trasplante renal y está asociada a la presencia de inflamación sistémica (niveles elevados de proteína C reactiva o de la interleucina 6 en sangre). [...]
Renal transplantation has improved the survival and life quality of patients with chronic kidney disease since it reduces mortality compared to patients in dialysis. Despite this fact, cardiovascular disease is the first cause of death of kidney transplanted patients and is associated with the presence of systemic inflammation (elevated blood levels of C-reactive protein or interleukin 6). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
102 p, 5.7 MB La inflamación subclínica del injerto como modulador de la evolución del trasplante renal : repercusión a nivel inmunológico, histológico y sistémico / García Carro, Clara ; Serón Micas, Daniel, dir. ; Moreso, Francesc, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
El trasplante renal es el tratamiento de elección de la ERC terminal. Enlas últimas décadas, ha mejorado de manera notable la supervivenciadel paciente y del injerto a corto y medio plazo. Sin embargo, a los 10años del trasplante, el 25-35% presenta disfunción del órgano,requiriendo tratamiento dialítico. [...]
Kidney transplantation is the treatment of choice for end-stage CKD. In the last decades, graft and patient survival have dramatically improved. However, at 10 years after transplantation, 25-35% of patients present graft failures and the necessity of renal replacement therapy. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
157 p, 2.6 MB Malaltia relacionada amb la IgG4 / Fernández Codina, Andreu ; Martínez Valle, Fernando, dir. ; Torres Ramírez, Inés Ma. de, dir. ; Solans, Roser, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La malaltia relacionada amb la IgG4 (IgG4-RD) és una patologia fibroinflamatòria autoimmune sistèmica, caracteritzada pel desenvolupament de masses fibròtiques que poden portar a l'alteració de l'arquitectura dels teixits i a la disfunció orgànica. [...]
IgG4-Related disease (IgG4-RD) is a rare systemic autoimmune fibroinflammatory condition, characterized by the development of fibrotic masses and organ dysfunction. In this doctoral thesis, IgG4-RD was studied in Spanish patients for the first time creating a nationwide registry, based on the international consensus criteria on IgG4-RD pathology. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
253 p, 2.7 MB Características epidemiológicas de una gran cohorte de pacientes con enfermedades mediadas por mecanismos inmunes / Díaz Mendoza, Ana Carolina ; Marsal Barril, Sara, dir. ; López Lasanta, María, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
OBJETIVOS: El objetivo del presente proyecto ha sido describir las características epidemiológicas de una gran cohorte de pacientes representativos de la población española con enfermedades mediadas por mecanismos inmunes como son la Artritis Reumatoide (AR), la Artritis Psoriásica (Aps) y el Lupus Eritematoso Sistémico (LES). [...]
OBJECTIVES: To describe the epidemiological characteristics of a large cohort of patients representative of the Spanish population with immune mediated diseases such as Rheumatoid Arthritis (RA), Psoriatic Arthritis (PsA) and Systemic Lupus Erythematosus. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
9.
155 p, 2.6 MB Esclerosis sistémica y enfermedad hepato-biliar : estudio bidireccional de la relación entre la esclerosis sistémica y la enfermedad hepato-biliar / Marí Alfonso, Begoña ; Tolosa Vilella, Carles, dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune sistémica (EAS) que puede afectar a la mayoría de órganos internos mediante la acumulación de colágeno en los tejidos y/o desarrollo de una vasculopatía obliterante, en un entorno de disfunción autoinmune. [...]
Systemic sclerosis (SSc) is a chronic autoimmune systemic disease (ASD) that may affect most internal organs caused by an accumulation of collagen in tissues and/or the development of obliterative vasculopathy in the context of autoimmune dysfunction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
105 p, 732.8 KB Comorbilidad como factor predisponente a fiebre neutropénica o infección documentada en los pacientes con linfoma sometidos a tratamiento con quimioterapia / Bañuelos Ávila, Ana Jaqueline ; Alijotas-Reig, Jaume, dir. ; Ruiz, Isabel, (Ruiz Camps) dir. ; Fonollosa Pla, Vicent, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
El tratamiento con quimioterapia de pacientes con linfoma, la fiebre neutropénica y la infección documentada, pueden limitar la dosis o duración de los ciclos de quimioterapia disminuyendo la efectividad de la misma. [...]
Treatment with chemotherapy for patients with lymphoma, neutropenic fever, and documented infection may limit the dose or duration of chemotherapy cycles, decreasing the effectiveness of the same. Our main objective was to identify factors that may be related to the presence of neutropenic fever or documented infection in patients with lymphoma receiving intermediate and high myeloablative chemotherapy regimens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Documentos de investigación : Encontrados 34 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 43 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 114.1 KB Pràctiques Clíniques Mèdiques II [103624] / Fonollosa Pla, Vicent ; Sabria Leal, Miquel ; Corcoy Pla, Rosa ; Valles Daunis, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
This is an optional subject that can be taken after the fifth year and whose general objective is to familiarize the student with professional practice in real context.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
2.
6 p, 113.4 KB Pràctiques Clíniques Mèdiques I [103621] / Fonollosa Pla, Vicent ; Monreal Bosch, Manuel ; Valles Daunis, Jorge ; Guerra Ramos, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
It is an optional subject that can be taken from the fourth year and whose general objective is that the student becomes familiar with the professional practice in real context.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del cuarto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
3.
6 p, 113.9 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris [103609] / Fonollosa Pla, Vicent ; Monreal Bosch, Manuel ; Bella Cueto, Maria Rosa ; Torres Bonafonte, Olga Herminia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
This is an optional subject which can be studied from the third course and whose overall objective is to familiarise the student with professional practice in a real context, incorporated into the activities of a hospital service, or laboratory or research team, performing their own tasks in a supervised manner. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede estudiar a partir del tercer curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado a las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
4.
10 p, 121.6 KB Medicina i Cirurgia I [102945] / Fonollosa Pla, Vicent ; Carballo García, Alejandro ; Joshi i Jubert, Nayana ; Hernández Hermoso, José Antonio ; Lamas Gómez, Claudia Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 El seu objectiu general és l'estudi de les afeccions del aparell locomotor i de les malalties sistèmiques autoimmunes, i suposa, per tant, el coneixement dels aspectes generals i bàsics de les malalties musculoesquelètiques, així com de les afeccions, fonamentalment, del teixit conjuntiu Objectius docents: 1. [...]
Development of semiology and complementary examination of the locomotor system and of the systemic autoimmune diseases. General etiology of musculoskeletal diseases and of systemic autoimmune diseases. [...]
Su objetivo general es el estudio de las afecciones del aparato locomotor y de las enfermedades sistémicas autoinmunes, y supone, por lo tanto, el conocimiento de los aspectos generales y básicos de las enfermedades musculoesqueléticas, así como de las afecciones, fundamentalmente, del tejido conjuntivo. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
5.
11 p, 131.9 KB Fisiopatologia i Semiologia Clínica [102936] / Fonollosa Pla, Vicent ; Tor Aguilera, Jordi ; Oristrell Salvà, Joaquín ; Casademont Pou, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L' assignatura es programa al tercer curs del Grau de Medicina, que correspon a l'inici del període clínic, un cop s'han assolit els coneixements bàsics sobre l'estructura i funció del cos humà i abans d'introduir-se en l'estudi de les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques i en la pràctica clínica . [...]
The subject is programmed in the third year of the Degree of Medicine, which corresponds to the beginning of the clinical period, once the basic knowledge about the structure and function of the human body has been obtained and before entering the study of the different medical and surgical pathologies and in clinical practice. [...]
La asignatura se programa en el tercer curso del grado de Medicina, que corresponde al inicio del periodo clínico, una vez se han adquirido los conocimientos básicos sobre la estructura y función del cuerpo humano y antes de introducirse al estudio de las diferentes patologías médicas y quirúrgicas y a la práctica clínica. [...]

2021-22
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
6.
4 p, 105.1 KB Pràctiques Clíniques Mèdiques II [103624] / Fonollosa Pla, Vicent ; Sabria Leal, Miquel ; Corcoy i Pla, Rosa ; Valles Daunis, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2020-21
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
7.
4 p, 105.4 KB Pràctiques Clíniques Mèdiques I [103621] / Fonollosa Pla, Vicent ; Monreal Bosch, Manuel ; Valles Daunis, Jorge ; Guerra Ramos, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del quart curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del cuarto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real.

2020-21
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
8.
5 p, 107.6 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris [103609] / Fonollosa Pla, Vicent ; Monreal Bosch, Manuel ; Bella Cueto, Maria Rosa ; Torres Bonafonte, Olga Herminia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede estudiar a partir del tercer curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado a las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2020-21
Grau en Medicina [1192]
3 documentos
9.
9 p, 118.8 KB Medicina i Cirurgia I [102945] / Fonollosa Pla, Vicent ; Carballo García, Alejandro ; Joshi i Jubert, Nayana ; Hernández Hermoso, José Antonio ; Lamas Gómez, Claudia Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 El seu objectiu general és l'estudi de les afeccions del aparell locomotor i de les malalties sistèmiques autoimmunes, i suposa, per tant, el coneixement dels aspectes generals i bàsics de les malalties musculoesquelètiques, així com de les afeccions, fonamentalment, del teixit conjuntiu Objectius docents: 1. [...]
Su objetivo general es el estudio de las afecciones del aparato locomotor y de las enfermedades sistémicas autoinmunes, y supone, por lo tanto, el conocimiento de los aspectos generales y básicos de las enfermedades musculoesqueléticas, así como de las afecciones, fundamentalmente, del tejido conjuntivo. [...]

2020-21
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [960]
3 documentos
10.
11 p, 131.9 KB Fisiopatologia i Semiologia Clínica [102936] / Fonollosa Pla, Vicent ; Tor Aguilera, Jordi ; Oristrell Salvà, Joaquín ; Casademont Pou, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L' assignatura es programa al tercer curs del Grau de Medicina, que correspon a l'inici del període clínic, un cop s'han assolit els coneixements bàsics sobre l'estructura i funció del cos humà i abans d'introduir-se en l'estudi de les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques i en la pràctica clínica . [...]
La asignatura se programa en el tercer curso del grado de Medicina, que corresponde al inicio del periodo clínico, una vez se han adquirido los conocimientos básicos sobre la estructura y función del cuerpo humano y antes de introducirse al estudio de las diferentes patologías médicas y quirúrgicas y a la práctica clínica. [...]

2020-21
Grau en Medicina [1192]
Grau en Medicina [960]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 43 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.