Results overview: Found 60 records in 0.04 seconds.
Articles, 1 records found
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 25 records found
Course materials, 33 records found
Articles 1 records found  
1.
33 p, 3.2 MB A model of checkpoint behavior for applications that have I/O / León, Betzabeth (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Méndez, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Luque, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Due to the increase and complexity of computer systems, reducing the overhead of fault tolerance techniques has become important in recent years. One technique in fault tolerance is checkpointing, which saves a snapshot with the information that has been computed up to a specific moment, suspending the execution of the application, consuming I/O resources and network bandwidth. [...]
2022 - 10.1007/s11227-022-04482-8
Journal of Supercomputing, (April 2022)  

Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
6 p, 101.3 KB Nova metodologia per a la docència de projectes fi de carrera basada en grups de debat i cooperació / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En aquest treball s'analitza un canvi metodològic durant la realització i seguiment del Projectes de Fi de Carrera (PFC), que permeti un seguiment actiu, afavoreixi el treball en grups col·laboratius, la avaluació formativa, amb l'objectiu de millorar la qualitat i els resultats acadèmics dels Projectes de Fi de Carrera. [...]
2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008
2 documents

Research literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 822.1 KB Hub de sensores y controladores IoT con analítica Cloud y control desde app móvil / Pariente Perea, Daniel ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo busca crear una automatización en un entorno domótico, el cual debe de ser capaz de realizar tareas de forma automática a partir de ciertos eventos en su entorno. Dependiendo del tipo de entorno donde se utilice, el sistema tendrá unas tareas diferentes con respecto a las anteriores. [...]
Aquest projecte cerca crear una automatització en un entorn domòtic, el qual ha de ser capaç de realitzar tasques de forma automàtica a partir de certs esdeveniments al seu entorn. Depenent del tipus d'entorn on s'utilitzi, el sistema tindrà tasques diferents respecte a les anteriors. [...]
The goal of this project seeks to create an automation in a home automation environment, which must be able to perform tasks automatically from certain events in its environment. Depending on the type of environment where it is used, the system will have different tasks compared to the previous ones. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
946.5 KB CVC World of Services / Vera García, Ruben ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En los últimos años, la tendencia global del mercado y las empresas tecnológicas es el de ofrecer Software como servicio alojado en la nube. Esto permite a una organización poder ejecutar y poner en marcha aplicaciones disponibles en línea y bajo demanda para sus clientes con un coste inicial reducido. [...]
In recent years, the global trend of the market and technology companies is to offer Software as a Service hosted in the Cloud. This enables an organization to be able to run and deploy applications available online and on-demand for its customers with a reduced initial cost. [...]
En aquests últims anys, la tendència global del mercat i les empreses tecnològiques és el d'oferir Software com a servei allotjat en el núvol. Això permet a una organització executar i posar en marxa aplicacions disponibles en línia i sota demanda per als seus clients amb un cost inicial reduït. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
1.4 MB Hub de sensores y controladores IoT con repositorio cloud y control desde app móvil / Borrega Álvarez, Abel ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto pretende crear un sistema domótico capaz de adaptarse a las necesidades que tenga el usuario. Dependiendo del ámbito de uso (personal, industrial o instalación agrícola remota) este usuario buscará unas especificaciones diferentes. [...]
This project aims to create a home automation system capable of adapting to the needs of the user. Depending on the scope of use (personal, industrial or remote agricultural facility) this user will look for different specifications. [...]
Aquest projecte pretén crear un sistema domòtic capaç d'adaptar-se a les necessitats que tingui l'usuari. Depenent de l'àmbit d'ús (personal, industrial o instal·lació agrícola remota) aquest usuari buscarà unes especificacions diferents. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 418.5 KB ConVIDA controlar variables per al diagnòstic individual d'ASD (Acute Stress Disorder) / Frontana Martinez, Adrian ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Després de la crisi de COVID-19, ens trobem davant d'un escenari mai vist abans, tota la humanitat ha estat exposada a confinament general i les seves diferències d'impacte sobre les persones es determinaran segons les condicions individuals. [...]
Tras la crisis de Covid-19, nos encontramos ante un escenario nunca visto antes, toda la humanidad ha sido expuesta a confinamiento general y sus diferencias de impacto sobre las personas se determinarán según las condiciones individuales. [...]
After the COVID-19 crisis, we are faced with a scenario never seen before, all of humanity has been exposed to general confinement and its differences in impact on people will be determined by individual conditions. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
13 p, 1017.7 KB Assistent virtual capaç d'identificar i tractar l'estrès causat per la Covid-19 / Codinach Ortiz, Joan ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball se centra per una banda, en la creació d'un chatbot per poder identificar les persones que han resultat psicològicament afectades a causa de la Covid-19, i per altra banda, presentar aquesta proposta en el concurs anual que presenta IBM anomenat "Call For Code". [...]
Este trabajo se centra por un lado, en la creación de un chatbot para poder identificar a las personas que han resultado psicológicamente afectadas debido al Covid-19, y por otra parte, presentar esta propuesta en el concurso anual que presenta IBM llamado " Call For Code ". [...]
This project focuses on the one hand, in the creation of a chatbot that will identify the people that have been affected by the Covid-19. On the other hand, this project would be presented to the annual competition presented by IBM called "Call For Code". [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
8 p, 2.1 MB Talentua : university environment within the context of virtual campus and the company-student matching (part III) / Briceño Pizarro, Dyhagho ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Talentua is a project that was consolidated in June 2018 to be a meeting point for students of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) School of Engineering. With the passing of the months and the participation in the UAB Startup Lab 2019 competition make the project gain in size, becoming an enriched LMS (Learning Management System) and a second platform for matching between students and companies. [...]
Talentua és un projecte que es consolida al juny de 2018 amb l'objectiu de ser un punt de trobada per estudiants de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El pas dels mesos i la participació en el concurs Startup Lab UAB 2019 fan que el projecte guanyi dimensió, esdevenint una plataforma LMS (Learning Management System) enriquida i una segona plataforma destinada a fer matching entre estudiants i empreses. [...]
Talentua es un proyecto que se consolida en junio de 2018 con el objetivo de ser un punto de encuentro para estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El paso de los meses y la participación en el concurso Startup Lab UAB 2019 hacen que el proyecto gane dimensión, convirtiéndose en una plataforma LMS (Learning Management System) enriquecida y una segunda plataforma destinada a hacer matching entre estudiantes y empresas. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
107 p, 2.2 MB Efficient communication management in cloud environments / Espínola Brítez, Laura María ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Las aplicaciones científicas con requisitos de High Performance Computing (HPC) están migrando a entornos cloud debido a las ventajas que ofrece. El cloud computing juega un papel importante teniendo en cuenta la potencia de computo que proporciona, debido a que evita el costo de mantenimiento asociado a un clúster físico. [...]
Scientific applications with High Performance Computing (HPC) requirements are migrating to cloud environments due to the facilities that it offers. Cloud computing plays a major role considering the compute power that it provides, avoiding the cost of physical cluster maintenance. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
121 p, 3.7 MB Mejorando la red de los servicios de motores de búsqueda a través de enrutamiento basado en la aplicación / Carrión Jumbo, Joe ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Els sistemes de còmput complexos com els Serveis de Motors de Cerca proveeixen serveis a milions d'usuaris, i la seva demanda pot canviar sobtadament. Aquesta inestable demanda impacta significativament als components del servei (com xarxa de dades i nodes). [...]
Los sistemas de cómputo complejos como los Servicios de Motores de Búsqueda proveen servicios a miles de usuarios, y su demanda puede cambiar repentinamente. Esta inestable demanda impacta significativamente a los componentes del servicio (como red de datos y nodos). [...]
Large-scale computer systems like Search Engines provide services to thousands of users, and their user demand can change suddenly. This unstable demand impacts sensitively to the service components (like network and hosts). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
12 p, 3.8 MB FoodGiving : Aplicació Android / Macias Garcia, Ramon ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte desenvolupat està íntegrament enfocat al tercer sector, és a dir, el resultat és una aplicació sense ànim de lucre i amb una finalitat social. Ens hem centrat en el gran problema de la falta d'aliments i per poder conèixer més sobre aquest problema i poder aprofundir més en una possible solució hem comptat amb l'ajuda inicial del Banc d'aliments de Barcelona. [...]
The developed project is focused on the third sector, in other words, the result is a non-profitable application with a social purpose. We wanted to attend to the community problem of lack of food and learn more deeply about it and in order to find a possible solution we met with the people of the Barcelona's Food Bank. [...]
El proyecto desarrollado está íntegramente enfocado en el tercer sector, es decir, el resultado es una aplicación sin ánimo de lucro y con una finalidad social. Nos hemos centrado en el gran problema de la falta de alimentos y para poder conocer más sobre este problema y poder profundizar más en una posible solución hemos contado con la ayuda inicial del Banco de alimentos de Barcelona. [...]

2016-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
86 p, 2.6 MB A dynamic link speed mechanism for energy saving in interconnection networks / Hoang Hai, Nguyen ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
El crecimiento de la potencia de procesamiento de los sistemas de computación paralelos requiere redes de interconexión de mayor nivel de complejidad y un mayor rendimiento, por lo que consumen más energía. [...]
The growing processing power of parallel computing systems requires interconnection networks a higher level of complexity and higher performance, thus they consume more energy. A larger amount of energy consumed leads to many problems related to cost, cooling infrastructure and system stability. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Research literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 33 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 114.7 KB Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social [44432] / Pedret Ferré, Carles ; Domenech Argemi, Miquel ; Franco Puntes, Daniel ; Giraldo Luque, Santiago ; Marca Frances, Guillem ; Espinosa, Antonio ; Basart i Muñoz, Josep M ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu del mòdul és aportar a l'alumnat la visió general dels recursos tecnològics i comunicatius disponibles en l'àmbit de l'emprenedoria social. Tenint en compte els diversos "background" acadèmics, no és objectiu del mòdul que aquests es converteixen en experts en l'àmbit tecnològic i comunicatiu, sinó que adquireixin el coneixement de les diferents eines i solucions tecnològiques que estan disponibles a dia d'avui en aquest àmbit. [...]
The objective of the module is to provide students with an overview of the technological and communication resources available in the field of social entrepreneurship. Taking into account the student's different academic background, it is not the objective of this module that they become experts in the technological and communicative field, but rather that they acquire knowledge of the different technological tools and solutions that are currently available in this field. [...]
El objetivo del módulo es aportar al alumnado la visión general de los recursos tecnológicos y comunicativos disponibles en el ámbito del emprendimiento social. Teniendo en cuenta los diversos "backgrounds" académicos, no es objetivo de este módulo que los alumnos se conviertan en expertos en el ámbito tecnológico y comunicativo, sino que adquieran el conocimiento de las diferentes herramientas y soluciones tecnológicas que están disponible actualmente en este ámbito. [...]

2022-23
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social [1476]
3 documents
2.
5 p, 104.9 KB Mètodes Avançats de Processament i Gestió de Dades [104377] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer els mètodes i conceptes avançats de processament i gestió de dades massives, tant des del punt de vista de generació, adequació, transmissio i emmagatzematge com de processament i anàlisi per extraure informació útil. [...]
The objective of this course is to know the advanced methods and concepts of processing and management of massive data, both from the point of view of generation, adaptation, transmission and storage and, also, the processing and analysis to extract useful information. [...]
El objetivo de esta asignatura es conocer los métodos y conceptos avanzados de procesamiento y gestión de datos masivos, tanto desde el punto de vista de generación, adecuación, transmisión y almacenamiento como de procesamiento y análisis para extraer información útil. [...]

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
3.
6 p, 111.6 KB Sistemes Distribuïts i el Núvol [104406] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa, Antonio ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
The objective of this course is to be able to use cloud computing systems and be able to develop computer applications and manage cloud systems. That is why it is necessary to know the systems in the cloud, the technologies they use, the services they provide and it is necessary to understand how they work.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2022-23
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
4.
6 p, 111.6 KB Computació en Entorns al Núvol [104357] / Franco Puntes, Daniel ; Carrillo Jordan, Carles ; Espinosa, Antonio ; Mesa García, José Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
The objective of this course is to be able to use cloud computing systems and be able to develop computer applications and manage cloud systems. That is why it is necessary to know the systems in the cloud, the technologies they use, the services they provide and it is necessary to understand how they work.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2022-23
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
3 p, 98.0 KB Treball de Final de Màster [44029] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Martí Godia, Enric ; Franco Puntes, Daniel ; Suppi Boldrito, Remo ; Codina Gibello, Marc ; Gil, Debora ; Bartrina Prats, Lluís ; Espinosa Castillero, Jose Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és el desenvolupament d'un projecte en el qual els estudiants han d'aplicar els coneixements adquirits en els mòduls mestres per resoldre un problema pràctic relacionat amb IoT per a la salut digital. [...]
The objective of this module is the development of a project in which students must apply the knowledge acquired in the master modules to solve a practical problem related to IoT for eHealth. To do this, students must be able to analyze the problem, propose an initial hypothesis to solve it, design the appropriate methodology to validate this hypothesis and draw the conclusions arising from their work. [...]
El objetivo de este módulo es el desarrollo de un proyecto en el que los estudiantes deben aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos previos para resolver un problema práctico relacionado con IoT para eHealth. [...]

2021-22
Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health [1391]
3 documents
6.
3 p, 99.0 KB Computació al Núvol [44022] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
By the end of the lectures and practical labs students should have enough knowledge to understand the basic concepts about Cloud Computing and some experience designing and deploying cloud computing application architectures. [...]
2021-22
Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health [1391]
3 documents
7.
6 p, 111.8 KB Computació en Entorns al Núvol [104357] / Franco Puntes, Daniel ; Montemuiño Sosa, Carlos ; Espinosa Morales, Antonio ; Mesa García, José Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
The objective of this course is to be able to use cloud computing systems and be able to develop computer applications and manage cloud systems. That is why it is necessary to know the systems in the cloud, the technologies they use, the services they provide and it is necessary to understand how they work.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2021-22
Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
8.
4 p, 103.4 KB Sistemes Distribuïts [44212] / Espinosa Morales, Antonio ; Franco Puntes, Daniel ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius del mòdul són els següents: Donar solucions a problemes d'anàlisi amb eines de codi obert com ara Linux, Mysql i Spark Entendre les limitacions de les eines de gestió de dades per seleccionar les eines necessàries per a un determinat problema Aprendre metodologies de consulta a gestors de dades de cada tecnologia Utilitzar eines de Cloud Computing per solucionar problemes d'anàlisi de dades Aplicar una metodologia d'anàlisi de dades per resoldre problems pràctiques Al final de les sessions de teoria i de laboratori els estudiants haurien de tenir suficients coneixements per entendre els requeriments de un problema d'anàlisi de dades en un contexte industrial. [...]
The objectives of the module: -Solve data analysis problems with open source tools: Linux, Mysql, Spark -Understand tool data management limitations and learn criteria to select suitable tools for a specific problem -Learn data query methodologies related to each technology -Use Cloud Computing providers to solve data analysis problems -Apply a data analysis methodology to solve practical problems By the end of the lectures and practical labs students should have enough knowledge to understand the requirements of typical large data analysis problems in industrial contexts. [...]
Los objectivos del módul son los siguientes: Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, Mysql y Spark Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas necesarias para un determinado problema Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. [...]

2021-22
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering [1439]
3 documents
9.
6 p, 112.8 KB Sistemes Distribuïts i el Núvol [104406] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
The objective of this course is to be able to use cloud computing systems and be able to develop computer applications and manage cloud systems. That is why it is necessary to know the systems in the cloud, the technologies they use, the services they provide and it is necessary to understand how they work.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
10.
6 p, 114.7 KB Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social [44432] / Verdu Tirado, Jordi ; Domènech Argemí, Miquel ; Franco Puntes, Daniel ; Giraldo Luque, Santiago ; Jordan Avila, Santiago ; Marca Frances, Guillem ; Espinosa Morales, Antonio ; Basart Muñoz, Josep M.. ; Pedret Ferré, Carles ; Tejedor, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu del mòdul és aportar a l'alumnat la visió general dels recursos tecnològics i comunicatius disponibles en l'àmbit de l'emprenedoria social. Tenint en compte els diversos "background" acadèmics, no és objectiu del mòdul que aquests es converteixen en experts en l'àmbit tecnològic i comunicatiu, sinó que adquireixin el coneixement de les diferents eines i solucions tecnològiques que estan disponibles a dia d'avui en aquest àmbit. [...]
The objective of the module is to provide students with an overview of the technological and communication resources available in the field of social entrepreneurship. Taking into account the student's different academic background, it is not the objective of this module that they become experts in the technological and communicative field, but rather that they acquire knowledge of the different technological tools and solutions that are currently available in this field. [...]
El objetivo del módulo es aportar al alumnado la visión general de los recursos tecnológicos y comunicativos disponibles en el ámbito de la emprendeduría social. Teniendo en cuenta los diversos "backgrounds" académicos, no es objetivo de este módulo que los alumnos se conviertan en expertos en el ámbito tecnológico y comunicativo, sino que adquieran el conocimiento de las diferentes herramientas y soluciones tecnológicas que están disponible actualmente en este ámbito. [...]

2021-22
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social [1476]
3 documents

Course materials : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.