Results overview: Found 47 records in 0.02 seconds.
Contributions to meetings and congresses, 1 records found
Research literature, 22 records found
Course materials, 24 records found
Contributions to meetings and congresses 1 records found  
1.
6 p, 101.3 KB Nova metodologia per a la docència de projectes fi de carrera basada en grups de debat i cooperació / Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Morajko, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
En aquest treball s'analitza un canvi metodològic durant la realització i seguiment del Projectes de Fi de Carrera (PFC), que permeti un seguiment actiu, afavoreixi el treball en grups col·laboratius, la avaluació formativa, amb l'objectiu de millorar la qualitat i els resultats acadèmics dels Projectes de Fi de Carrera. [...]
2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008
2 documents

Research literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
9 p, 418.5 KB ConVIDA controlar variables per al diagnòstic individual d'ASD (Acute Stress Disorder) / Frontana Martinez, Adrian ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Després de la crisi de COVID-19, ens trobem davant d'un escenari mai vist abans, tota la humanitat ha estat exposada a confinament general i les seves diferències d'impacte sobre les persones es determinaran segons les condicions individuals. [...]
Tras la crisis de Covid-19, nos encontramos ante un escenario nunca visto antes, toda la humanidad ha sido expuesta a confinamiento general y sus diferencias de impacto sobre las personas se determinarán según las condiciones individuales. [...]
After the COVID-19 crisis, we are faced with a scenario never seen before, all of humanity has been exposed to general confinement and its differences in impact on people will be determined by individual conditions. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
2.
13 p, 1017.7 KB Assistent virtual capaç d'identificar i tractar l'estrès causat per la Covid-19 / Codinach Ortiz, Joan ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball se centra per una banda, en la creació d'un chatbot per poder identificar les persones que han resultat psicològicament afectades a causa de la Covid-19, i per altra banda, presentar aquesta proposta en el concurs anual que presenta IBM anomenat "Call For Code". [...]
Este trabajo se centra por un lado, en la creación de un chatbot para poder identificar a las personas que han resultado psicológicamente afectadas debido al Covid-19, y por otra parte, presentar esta propuesta en el concurso anual que presenta IBM llamado " Call For Code ". [...]
This project focuses on the one hand, in the creation of a chatbot that will identify the people that have been affected by the Covid-19. On the other hand, this project would be presented to the annual competition presented by IBM called "Call For Code". [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
8 p, 2.1 MB Talentua : university environment within the context of virtual campus and the company-student matching (part III) / Briceño Pizarro, Dyhagho ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Talentua is a project that was consolidated in June 2018 to be a meeting point for students of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) School of Engineering. With the passing of the months and the participation in the UAB Startup Lab 2019 competition make the project gain in size, becoming an enriched LMS (Learning Management System) and a second platform for matching between students and companies. [...]
Talentua és un projecte que es consolida al juny de 2018 amb l'objectiu de ser un punt de trobada per estudiants de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El pas dels mesos i la participació en el concurs Startup Lab UAB 2019 fan que el projecte guanyi dimensió, esdevenint una plataforma LMS (Learning Management System) enriquida i una segona plataforma destinada a fer matching entre estudiants i empreses. [...]
Talentua es un proyecto que se consolida en junio de 2018 con el objetivo de ser un punto de encuentro para estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El paso de los meses y la participación en el concurso Startup Lab UAB 2019 hacen que el proyecto gane dimensión, convirtiéndose en una plataforma LMS (Learning Management System) enriquecida y una segunda plataforma destinada a hacer matching entre estudiantes y empresas. [...]

2020
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
4.
107 p, 2.2 MB Efficient communication management in cloud environments / Espínola Brítez, Laura María ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Las aplicaciones científicas con requisitos de High Performance Computing (HPC) están migrando a entornos cloud debido a las ventajas que ofrece. El cloud computing juega un papel importante teniendo en cuenta la potencia de computo que proporciona, debido a que evita el costo de mantenimiento asociado a un clúster físico. [...]
Scientific applications with High Performance Computing (HPC) requirements are migrating to cloud environments due to the facilities that it offers. Cloud computing plays a major role considering the compute power that it provides, avoiding the cost of physical cluster maintenance. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
121 p, 3.7 MB Mejorando la red de los servicios de motores de búsqueda a través de enrutamiento basado en la aplicación / Carrión Jumbo, Joe ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Els sistemes de còmput complexos com els Serveis de Motors de Cerca proveeixen serveis a milions d'usuaris, i la seva demanda pot canviar sobtadament. Aquesta inestable demanda impacta significativament als components del servei (com xarxa de dades i nodes). [...]
Los sistemas de cómputo complejos como los Servicios de Motores de Búsqueda proveen servicios a miles de usuarios, y su demanda puede cambiar repentinamente. Esta inestable demanda impacta significativamente a los componentes del servicio (como red de datos y nodos). [...]
Large-scale computer systems like Search Engines provide services to thousands of users, and their user demand can change suddenly. This unstable demand impacts sensitively to the service components (like network and hosts). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
12 p, 3.8 MB FoodGiving : Aplicació Android / Macias Garcia, Ramon ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte desenvolupat està íntegrament enfocat al tercer sector, és a dir, el resultat és una aplicació sense ànim de lucre i amb una finalitat social. Ens hem centrat en el gran problema de la falta d'aliments i per poder conèixer més sobre aquest problema i poder aprofundir més en una possible solució hem comptat amb l'ajuda inicial del Banc d'aliments de Barcelona. [...]
The developed project is focused on the third sector, in other words, the result is a non-profitable application with a social purpose. We wanted to attend to the community problem of lack of food and learn more deeply about it and in order to find a possible solution we met with the people of the Barcelona's Food Bank. [...]
El proyecto desarrollado está íntegramente enfocado en el tercer sector, es decir, el resultado es una aplicación sin ánimo de lucro y con una finalidad social. Nos hemos centrado en el gran problema de la falta de alimentos y para poder conocer más sobre este problema y poder profundizar más en una posible solución hemos contado con la ayuda inicial del Banco de alimentos de Barcelona. [...]

2016-02-10
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
7.
86 p, 2.6 MB A dynamic link speed mechanism for energy saving in interconnection networks / Hoang Hai, Nguyen ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
El crecimiento de la potencia de procesamiento de los sistemas de computación paralelos requiere redes de interconexión de mayor nivel de complejidad y un mayor rendimiento, por lo que consumen más energía. [...]
The growing processing power of parallel computing systems requires interconnection networks a higher level of complexity and higher performance, thus they consume more energy. A larger amount of energy consumed leads to many problems related to cost, cooling infrastructure and system stability. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
8.
177 p, 1.6 MB Multipath Fault-tolerant Routing Policies to deal with Dynamic Link Failures in High Speed Interconnection Networks / Zarza, Gonzalo Alberto ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Les xarxes d'interconnexió tenen com un dels seus objectius principals comunicar i enllaçar els nodes de processament dels sistemes de còmput d'altes prestacions. En aquest context, les fallades de xarxa tenen un impacte considerablement alt, ja que la majoria dels algorismes d'encaminament no van ser dissenyats per tolerar aquestes anomalies. [...]
Las redes de interconexión tienen como uno de sus objetivos principales comunicar y enlazar los nodos de procesamiento de los sistemas de cómputo de altas prestaciones. En este contexto, los fallos de red tienen un impacto considerablemente alto, ya que la mayoría de los algoritmos de encaminamiento no fueron diseñados para tolerar dichas anomalías. [...]
Interconnection networks communicate and link together the processing units of modern high-performance computing systems. In this context, network faults have an extremely high impact since most routing algorithms have not been designed to tolerate faults. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
9.
144 p, 6.7 MB Predictive and Distributed Routing Balancing for High Speed Interconnection Networks / Nuñez Castillo, Carlos Heriberto ; Franco Puntes, Daniel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
En los clusters de altas prestaciones, los requerimientos actuales de las comunicaciones de las aplicaciones, como el patrón de tráfico, el volúmen de comunicaciones entre otras, pueden cambiar a lo largo del tiempo y son difíciles de predecir. [...]
In high performance clusters, current parallel application communication needs, such as traffic pattern, communication volume, etc. , change along time and are difficult to know in advance. Such needs often exceed or do not match available resources causing resource use imbalance, network congestion, throughput reduction and message latency increase, thus degrading the overall system performance. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
10.
182 p, 3.4 MB Estudio del servidor de aplicaciones Glassfish y de las aplicaciones J2EE / Serra Manchado, David ; Franco Puntes, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo principal del proyecto consiste en realizar un estudio sobrel J2EE y Glassfish. Realizar un análisis de sus componentes así como de sus posibles alternativas tanto de aplicaciones como de servidores. [...]
L'objectiu principal del projecte consisteix a realitzar un estudi sobre el J2EE i Glassfish. Realitzar una anàlisi dels seus components així com de les seves possibles alternatives tant d'aplicacions com de servidors. [...]

2013  

Research literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 129.8 KB Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social [44432] / Verdu Tirado, Jordi ; Domènech Argemí, Miquel ; Franco Puntes, Daniel ; Giraldo Luque, Santiago ; Jordan Avila, Santiago ; Marca Frances, Guillem ; Espinosa Morales, Antonio ; Basart Muñoz, Josep M ; Pedret Ferré, Carles ; Tejedor Calvo, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu del mòdul és aportar a l'alumnat la visió general dels recursos tecnològics i comunicatius disponibles en l'àmbit de l'emprenedoria social. Tenint en compte els diversos "background" acadèmics, no és objectiu del mòdul que aquests es converteixen en experts en l'àmbit tecnològic i comunicatiu, sinó que adquireixin el coneixement de les diferents eines i solucions tecnològiques que estan disponibles a dia d'avui en aquest àmbit. [...]
The objective of the module is to provide students with an overview of the technological and communication resources available in the field of social entrepreneurship. Taking into account the student's different academic background, it is not the objective of this module that they become experts in the technological and communicative field, but rather that they acquire knowledge of the different technological tools and solutions that are currently available in this field. [...]
El objetivo del módulo es aportar al alumnado la visión general de los recursos tecnológicos y comunicativos disponibles en el ámbito de la emprendeduría social. Teniendo en cuenta los diversos "backgrounds" académicos, no es objetivo de este módulo que los alumnos se conviertan en expertos en el ámbito tecnológico y comunicativo, sino que adquieran el conocimiento de las diferentes herramientas y soluciones tecnológicas que están disponible actualmente en este ámbito. [...]

2021-22
1476 [1476]
3 documents
2.
4 p, 102.8 KB Sistemes Distribuïts [44212] / Espinosa Morales, Antonio ; Franco Puntes, Daniel ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius del mòdul són els següents: Donar solucions a problemes d'anàlisi amb eines de codi obert com ara Linux, Mysql i Spark Entendre les limitacions de les eines de gestió de dades per seleccionar les eines necessàries per a un determinat problema Aprendre metodologies de consulta a gestors de dades de cada tecnologia Utilitzar eines de Cloud Computing per solucionar problemes d'anàlisi de dades Aplicar una metodologia d'anàlisi de dades per resoldre problems pràctiques Al final de les sessions de teoria i de laboratori els estudiants haurien de tenir suficients coneixements per entendre els requeriments de un problema d'anàlisi de dades en un contexte industrial. [...]
Los objectivos del módul son los siguientes: Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, Mysql y Spark Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas necesarias para un determinado problema Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. [...]

2020-21
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1439]
3 documents
3.
5 p, 109.8 KB Sistemes Distribuïts i el Núvol [104406] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
4.
5 p, 106.4 KB Desenvolupament d'Aplicacions de Dades Massives [104358] / Espinosa Morales, Antonio ; Franco Puntes, Daniel ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer els conceptes fonamentals dels Sistemes distribuïts i paradigmes de processament massiu de dades. Models de programació per aplicacions de processament "batch", en memòria i en "streaming". [...]
El objetivo de esta asignatura es conocer los conceptos fundamentales del diseño de las aplicaciones intensivas de datos respecto a su fiabilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Se estudiarán los Sistemas distribuidos y paradigmas de procesamiento masivo de datos. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
5 p, 108.3 KB Computació en Entorns al Núvol [104357] / Franco Puntes, Daniel ; Espinosa Morales, Antonio ; Pons Pons, Pedro Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és poder fer servir sistemes de computació al núvol i ser capaç de desenvolupar aplicacions informàtiques i administrar els sistemes al núvol. Per això cal conèixer els sistemes al núvol, les tecnologies que fan servir, els serveis que proporcionen i cal entendre el seu funcionament.
El objetivo de esta asignatura es poder utilizar sistemas de computación en la nube y ser capaz de desarrollar aplicaciones informáticas y administrar los sistemas en la nube. Por eso hay que conocer los sistemas en la nube, las tecnologías que utilizan, los servicios que proporcionan y hay que entender su funcionamiento.

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
6.
6 p, 113.4 KB Fonaments d'Informàtica [104339] / Cesar Galobardes, Eduardo ; Franco Puntes, Daniel ; Villar Mesurado, Sergio ; Parraga Pinzon, Edixon Alexander ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori a la informàtica. Es divideix en dos grans eixos, el primer comprèn l'estudi del Sistema Operatiu a nivell usuari i, molt especialment, la capacitat de desenvolupar programes de comandes (shell scripts) en Linux i l'aprenentatge bàsic d'un llenguatge compilat (C). [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio a la informática. Se divide en dos grandes ejes, el primero comprende el estudio del Sistema Operativo a nivel usuario y, muy especialmente, la capacidad de desarrollar programas de comandos (shell scripts) en Linux y el aprendizaje básico de un lenguaje compilado (C) . [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
7.
4 p, 102.5 KB Sistemes Distribuïts [44212] / Espinosa Morales, Antonio ; Franco Puntes, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius del mòdul són els següents: Donar solucions a problemes d'anàlisi amb eines de codi obert com ara Linux, mysql i Spark Entendre les limitacions de les eines de gestió de dades per seleccionar les eines necessàries per a un determinat problema Aprendre metodologies de consulta a gestors de dades de cada tecnologia Utilitzar eines de Cloud Computing per solucionar problemes d'anàlisi de dades Aplicar una metodologia d'anàlisi de dades per resoldre problems pràctiques Al final de les sessions de teoria i de laboratori els estudiants haurien de tenir suficients coneixements per entendre els requeriments de un problema d'anàlisi de dades en un contexte industrial. [...]
Los objectivos del módul son los siguientes:¡ Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, mysql y Spark Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas necesarias para un determinado problema Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. [...]

2019-20
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1439]
3 documents
8.
4 p, 76.3 KB Architecture of Parallel Computers [43342] / Moure, Juan C ; Luque Fadón, Emilio ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel ; Franco Puntes, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Know and understand the organization and operation of the different architectures of parallel computers, both internally to the compute node and at the system level Implement the suitable strategy and methodology for the evaluation of performance (response time, throughput, reliability, power consumption . [...]
Conocer y comprender la organización y funcionamiento de las diferentes arquitecturas de computadores paralelos, tanto a nivel interno al nodo de cómputo como a nivel de sistema Aplicar la estrategia y metodología adecuada para la evaluación de las prestaciones (rendimiento, fiabilidad, consumo energético…) en un computador avanzado, incluyendo la correcta selección de índices, métricas y herramientas de medida y simulación Analizar e interpretar los resultados de la evaluación para identificar y cuantificar los cuellos de botella del rendimiento (cómputo, memoria, comunicaciones, entrada/salida) Conocer, seleccionar, implementar y analizar acciones de mejora de las prestaciones.

2017-18
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
2 documents
9.
142 p, 789.6 KB Gestió Aeronàutica. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; González, Glòria (González i Anadón) ; Franco Puntes, Daniel
El Grau de Gestió Aeronàutica ofereix una formació integrada en la logística del transport aeri en la que els estudiants s'especialitzen tant en aspectes socio-econòmics, legals i logístics rellevants per al sector aeronàutic, com en aspectes bàsics de navegació aèria. [...]
Bellaterra 2009 (Graus)
5 documents
10.
148 p, 2.5 MB Enginyeria química. Memòria i verificació / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; González, Glòria (González i Anadón) ; Franco Puntes, Daniel
El grau d'Enginyeria Química forma experts en els projectes d'instal·lacions de processos químics, per tal que puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu per al mediambient.
Bellaterra 2009 (Graus)
5 documents

Course materials : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.