Resultados globales: 57 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 9 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 6 registros
Materiales académicos, Encontrados 41 registros
Artículos Encontrados 9 registros  
1.
20 p, 576.4 KB Barrera o passaport per a la integració? : ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest estudi explora les ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya. A partir de la hipòtesi que les perspectives sobre les llengües locals d'aquesta població varien segons l'orientació migratòria, vam entrevistar 34 japonesos. [...]
This study explores the language ideologies of the Japanese residing in Catalonia. Starting from the hypothesis that this population's perspectives on local languages vary according to its immigration orientation, we interviewed 34 Japanese. [...]

2014 - 10.2436/20.8030.02.80
Revista de llengua i dret, Núm. 62 (2014) , p. 86-105  
2.
39 p, 1.4 MB Japoneses en Cataluña : lengua, integración y globalización / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
A menudo se afirma que la clave para una integración exitosa es el dominio de la lengua de la sociedad receptora. No obstante, en Cataluña, dos lenguas con valores sociales diferentes están en conflicto dentro de su propio territorio, lo cual plantea una importante pregunta: dado que el dominio de la lengua de la sociedad receptora es la clave para una plena integración, ¿qué pasa con los japoneses en una sociedad como la catalana? Este estudio expone la heterogénea situación lingüística de los japoneses residentes en Barcelona por medio de un análisis estadístico que muestra el papel de las lenguas en juego.
It is often stated that the key for a successful integration is the command of the host society's language. However, in Catalonia, two languages with different social values are in conflict within their own territory, which raises an important question: given that the command of the host society's language is the key to full integration, what happens to the Japanese in a society such as Catalonia? This study exposes the heterogeneous linguistic situation of the Japanese living in Barcelona through the statistical method "Principal Components Analysis" that shows the role of the languages at stake.

2017
Inter Asia papers, Núm. 57 (2017) , p. 1-39  
3.
8 p, 339.8 KB Language life of Japanese expatriates in non-English speaking countries : the case of Barcelona and Madrid / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona)
Starting from the question of whether expatriates can survive a temporary stay in the host society without any knowledge of the local language, this study explores the language life of Japanese expatriates in Barcelona and Madrid. [...]
2015 - 10.1016/j.sbspro.2015.11.303
Procedia: social and behavioral sciences, Vol. 212 (2015) , p. 85-92  
4.
19 p, 291.7 KB La transmissió de la llengua d'herència a les famílies de l'Escola Complementària de la Llengua Japonesa de Barcelona (2004-2014) / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Aquest estudi se centra en la transmissió lingüística del japonès a les famílies de l'Escola Complementària de la Llengua Japonesa de Barcelona. A partir de les dades recollides de les dues recerques realitzades els anys 2004 i 2014, l'estudi intenta identificar diversos patrons d'ús lingüístic d'aquestes famílies i explorar quin lloc hi ocupa el japonès, i examinar si hi ha hagut cap canvi en la transmissió d'aquesta llengua durant aquesta dècada. [...]
This paper focuses upon the language transmission of Japanese in the families of the Japanese Language Supplementary School of Barcelona. Basing on the data collected in two studies conducted in 2004 and 2014, we seek to identify various language use patterns and to explore the position occupied by Japanese, examining whether there has been any change in the transmission of this language during this decade. [...]

2017 - 10.2436/20.2504.01.124
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 27 (2017) , p. 43-61  
5.
19 p, 427.1 KB Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La present recerca explora la presència del català i del castellà en les parles dels japonesos residents a Catalunya. A partir de les dades recollides mitjançant entrevistes i observacions dels participants, s'ha comprovat que és força habitual que el contacte lingüístic dins aquesta població es produeixi en un sol mot, predominantment en castellà. [...]
This study explores the presence of the Catalan and Spanish languages in the discourses of the Japanese people living in Catalonia. Based on the data collected through interviews and participant observations, it has been found that it is quite common for language contact within this population to occur in a single word predominantly in Spanish. [...]

2016 - 10.2436/20.2504.01.119
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 26 (2016) , p. 249-267  
6.
18 p, 1018.6 KB El Col·legi Japonès de Barcelona: un estudi pilot sobre les ideologies lingüístiques d'una comunitat expatriada a Catalunya / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2005
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 18 (2005) , p. 209-228  
7.
10 p, 340.3 KB Els usos lingüístics dels nens japonesos i nipocatalans/nipocastellans escolaritzats a Catalunya. El cas dels alumnes del Col·legi Japonès de Barcelona i de l'Escola Complementària de Llengua Japonesa de Barcelona / Fukuda, Makiko (Universitat de Barcelona)
The paper presents patterns of language use of the schoolchildren who attend one of the two japanese educational establishments in Barcelona: the Japanese School of Barcelona and the Supplementary Japanese School of Barcelona. [...]
2009
Interlingüística, Vol. 18 (2009) , p. 707-716  
8.
29 p, 763.6 KB Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya : l'organització interna i la seva implicació en l'ecosistema lingüístic català / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El procés de globalització ha augmentat la interconnexió de les nacions, ha accelerat la mobilitat de les persones i dels béns. La globalització econòmica, sobretot, ha eliminat la barrera de la mobilitat i ha permès al capital humà altament qualificat moure's lliurement. [...]
El proceso de globalizacion ha aumentado la interconexion de las naciones, ha acelerado la movilidad de las personas y de los bienes. La globalizacion economica, sobre todo, ha eliminado la barrera de la movilidad y ha permitido al capital humano altamente cualificado moverse libremente. [...]
The process of globalization has increased interconnectedness among nations and accelerated the mobility of people and goods. Economic globalization in particular has eliminated the barrier of mobility and has allowed highly skilled human capital to move freely. [...]

2010
Revista de llengua i dret, Núm. 53 (juny 2010) , p. 213-241  
9.
14 p, 157.8 KB Colonias japonesas en el extranjero : miniaturas de la sociedad japonesa / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia
En este artículo, examinamos los rasgos socioculturales generales y la organización interna de las colonias japonesas expatriadas. El nuestro objetivo es identificar el mecanismo y algunos factores que producen estas "miniaturas" de la sociedad japonesa en el extranjero. [...]
In this article we examine the general social and cultural features and the internal organization of expatriated Japanese colonies. We aim to identify the mechanism and some factors that produce these "miniatures" of the Japanese society oversea. [...]

2008
Inter Asia papers, N. 3 (2008) p. 1-24  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
10 p, 131.5 KB Asia Oriental y la interculturalidad / Beltrán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Casas-Tost, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Golden, Seán, 1948-, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Mas, Jordi, 1972- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Nolla, Albert 1974- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Prado, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca InterAsia)
Granada : Universidad de Granada , 2007 (Colección Española de Investigación sobre Asia Pacífico (CEIAP); 1)
La Investigación sobre Asia Pacífico en España, 2006, p. 909-918  

Documentos de investigación Encontrados 6 registros  
1.
24 p, 684.5 KB El japonès estàndard. Problemes i debats previs a la creació de la llengua comuna a partir del període Meiji / Torres Alemany, José Luis ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'arribada del període Meiji va significar, en gran part, el començament de la ràpida modernització de Japó. Amb l'abolició de la política del sakoku que va mantenir l'arxipèlag aïllat durant gairebé dos segles, es va iniciar una vertadera revolució a tots els nivells: es van introduir un nou sistema polític, sistema educatiu i sistema de lleis, entre moltes altres innovacions. [...]
The arrival of the Meiji period meant, largely, the beginning of the rapid modernization of Japan. With the abolition of the sakoku policy, which kept Japan isolated for nearly two hundred years, a revolution began at all levels: a new political system, educational system and system of laws were introduced, among many other innovations. [...]

2016
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2.
64 p, 2.0 MB Sociolingüística japonesa aplicada a la traducción : problemas de traducción del lenguaje de género en el manga y el anime / Muñoz Ramón, Javier ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La primera parte de este trabajo es un análisis de varios aspectos sociolingüísticos del lenguaje japonés tales como los registros de formalidad, los dialectos, los sociolectos, y demás, para entender la diversidad de este idioma. [...]
La primera part d'aquest treball és un analisi de diferents aspectes sociolingüístics del llenguatge japonès, tal com els registres de formalitat, els dialectes, els sociolectes, i d'altres, per entendre la diversitat d'aquest idioma. [...]
The first part of this thesis includes a description of some aspects of Japanese sociolinguistics, such as: registers (keigo, sonkeigo, teiniego…), regional dialects, sociolects (gendered speech, social class sociolects, generational sociolects…), idiolects, and slang. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
3.
31 p, 632.2 KB La cultura Ainu : una anàlisi sociocultural / Barber Garriga, Tehina ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Avui en dia, la presència de minories ètniques i culturals al Japó és un fet present poc reconegut socialment. Entre les diverses minories, centraré el meu estudi en els ainu. Aquests havien aconseguit tenir una cultura i una llengua pròpia, fins que l'aparició dels japonesos a Hokkaido, va encaminar la seva història cap a l'extinció, degut a les fortes polítiques d'assimilació a les que foren sotmesos. [...]
Hoy en día, la presencia de minorías étnicas y culturales en Japón es un hecho presente poco reconocido socialmente. Entre las diversas minorías, centraré mí estudio en los ainus. Estos habían conseguido tener una cultura y una lengua propia, hasta que la aparición de los japoneses en Hokkaido, encaminó su historia hacia la extinción, debido a las fuertes políticas de asimilación a las que fueron sometidos. [...]
Nowadays, the presence of ethnic and cultural minorities in Japan is a little socially recognized fact. Among the various existing minorities, I will focus my study on the ainu. They had got a culture and a language of their own, until the appearance of the Japanese in Hokkaido led them toward extinction, due to the strong assimilation's policies they were subjected to. [...]

2016
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
4.
45 p, 1.1 MB L'ús dels dialectes al Japó : El Kansai-ben / Hornos Nolla, Silvia ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball se centra en els dialectes regionals del Japó que, degut al mite de l'homogeneïtat, sovint queden en segon pla. Es compon de dues parts, una teòrica i una altra més pràctica. El treball se centra en els dialectes regionals del Japó que, degut al mite de l'homogeneïtat, sovint queden en segon pla. [...]
El trabajo se centra en los dialectos regionales de Japón, los cuales a menudo quedan en segundo plano debido al mito de la homogeneidad. Se compone de dos partes, una teórica y otra más práctica. [...]
This thesis is about Japanese regional dialects, which often remain in the background due to the myth of homogeneity. It has two different parts, one more theoretic and other one more practical. This thesis is about Japanese regional dialects, which often remain in the background due to the myth of homogeneity. [...]

2015
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
5.
34 p, 362.0 KB Adquisición lingüística de una lengua extranjera : castellano para nativos de japonés / Robles Serrano, Estefanía ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Per tal de trobar la forma més eficaç d'arribar a dominar una llengua s'ha de comprendre primer com funcionen els mecanismes interns que permeten a l'ésser humà adquirir i utilitzar el llenguatge i de quina manera es poden estimular aquets. [...]
Con el fin de encontrar la forma más eficaz de llegar a dominar una lengua se debe comprender primero cómo funciona el proceso que permite al ser humano adquirir y utilizar el lenguaje y de qué manera se puede estimular el mismo. [...]
With the aim of defining the best way to become proficient in a foreign language, we must understand first how the internal mechanisms that allow us to acquire and use the language work, and how can we stimulate them. [...]

2015
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
6.
41 p, 776.9 KB Adaptación de conceptos foráneos en la lengua japonesa / Sánchez Marimón, Óscar ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El contacte entre diverses llengües produeix que es vegen influenciades i canvien. En aquest treball analitze el cas concret de la llengua japonesa: amb quines llengües entrà en contacte i com adaptà el seu lèxic. [...]
El contacto entre diversas lenguas produce que éstas se vean influenciadas y cambien. En este trabajo analizo el caso concreto de la lengua japonesa: con qué lenguas entró en contacto y cómo adaptó el léxico de ellas. [...]
The contact between different languages has an important influence and makes them change. In this paper I study the case of the Japanese language: which languages it has come into contact with and how the words were adapted from them. [...]

2015
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  

Materiales académicos Encontrados 41 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 100.8 KB Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals [44258] / Guarné Cabello, Blai ; Fukuda, Makiko ; Serra Vilella, Alba ; Saiz Lopez, Amelia ; Jo Jeong, Mihwa ; Paoliello, Antonio ; Figliulo, Roberto ; Grau de Pablos, Tomás ; Mas Lopez, Jordi ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 1 "Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals" és un mòdul obligatori de 10 ECTS que se centra en l'estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris transnacionals, i les imatges i els discursos representacionals relacionats amb l'Àsia Oriental. [...]
El Módulo 1 "Productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales" es un módulo obligatorio de 10 ECTS que se centra en el estudio de la circulación global de los productos culturales y las industrias creativas, las corrientes identitarias transnacionales, y las imágenes y los discursos representacionales relacionados con Asia Oriental. [...]

2020-21
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documentos
2.
6 p, 122.5 KB Idioma III: Japonès Modern [101570] / Fukuda, Makiko ; Umemoto, Tomoko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és, d'una banda, consolidar les competències lingüístiques bàsiques adquirides a l'Idioma I i al II de manera que els estudiants puguin començar a aplicar-les; i de l'altra, continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió del gràfic, l'estructura morfològica, lèxica, semàntica, i sintàctica de la llengua japonesa (equivalent a A2. [...]
La función de esta asignatura es por un lado, consolidar las competencias lingüísticas básicas adquiridas en el Idioma I y en el II de manera que los estudiantes puedan empezar a aplicarlas; y por otro, continuar profundizando en el conocimiento y la comprensión del gráfico, la estructura morfológica, léxica, semántica, y sintáctica de la lengua japonesa (equivalente a A2. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos
3.
6 p, 122.9 KB Idioma IV: Japonès Modern [101568] / Fukuda, Makiko ; Hanawa, Takatoshi ; Serra Vilella, Alba ; Shimoyoshi, Ayumi ; Umemoto, Tomoko ; Hernandez Garcia, Maria Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és, d'una banda, consolidar les competències lingüístiques bàsiques adquirides a Idioma I, II i III de manera que els estudiants puguin començar a aplicar-les de manera bàsica; i de l'altra, continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió de la grafia, de l'estructura morfològica, lèxica, semàntica, i sintàctica de la llengua japonesa (equivalent a A2. [...]
La función de esta asignatura es, por un lado, consolidar las competencias lingüísticas básicas adquiridas en Idioma I, II y III de forma que los estudiantes puedan empezar a aplicarlas de manera básica, y, por otra parte, seguir profundizando en el conocimiento y la comprensión de la grafía y de la estructura morfológica, léxica, semántica y sintáctica de la lengua japonesa (equivalente a A2. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos
4.
6 p, 110.1 KB Text i Context II: Japonès [101552] / Altimir Losada, Mercè ; Fukuda, Makiko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en japonès, així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en japonés, así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos
5.
6 p, 111.2 KB Lingüística de les Llengües de l'Àsia Oriental [101540] / Fukuda, Makiko ; Sola Comino, Leonor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta assignatura és iniciar l'estudiant en el coneixement dels aspectes enciclopèdics fonamentals relacionats amb les dues principals llengües de l'Àsia Oriental: el xinès i el japonès. [...]
El objetivo de esta asignatura es iniciar al estudiante en el conocimiento de los aspectos enciclopédicos fundamentales relacionados con las dos principales lenguas de Asia Oriental: el chino y el japonés. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos
6.
6 p, 108.0 KB Pràctiques Externes [101521] / Edo Julià, Miquel ; Fukuda, Makiko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és permetre als estudiants d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica en relació amb el món de l'Àsia Oriental, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva empleabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora. [...]
La función de esta asignatura consiste en que los estudiantes apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación académica en relación con el mundo de Asia oriental, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad emprendedora. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documentos
7.
6 p, 110.0 KB Idioma i traducció C6 (japonès) [101362] / Altimir Losada, Mercè ; Fukuda, Makiko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma C així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en Idioma C así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documentos
8.
5 p, 108.8 KB Text i Context II: Japonès [101552] / Altimir Losada, Mercè ; Fukuda, Makiko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en japonès, així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa. [...]
La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del estudiante en japonés, así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua estándar de tipología diversa. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documentos
9.
7 p, 129.6 KB Idioma III: Japonès Modern [101570] / Fukuda, Makiko ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és, d'una banda, consolidar les competències lingüístiques bàsiques adquirides a l'Idioma I i al II de manera que els estudiants puguin començar a aplicar-les; i de l'altra, continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió del gràfic, l'estructura morfològica, lèxica, semàntica, i sintàctica de la llengua japonesa (equivalent a A2. [...]
La función de esta asignatura es por un lado, consolidar las competencias lingüísticas básicas adquiridas en el Idioma I y en el II de manera que los estudiantes puedan empezar a aplicarlas; y por otro, continuar profundizando en el conocimiento y la comprensión del gráfico, la estructura morfológica, léxica, semántica, y sintáctica de la lengua japonesa (equivalente a A2. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documentos
10.
6 p, 117.4 KB Idioma IV: Japonès Modern [101568] / Fukuda, Makiko ; Hanawa, Takatoshi ; Shimoyoshi, Ayumi ; Umemoto, Tomoko ; Mas López, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és, d'una banda, consolidar les competències lingüístiques bàsiques adquirides a Idioma I, II i III de manera que els estudiants puguin començar a aplicar-les de manera bàsica; i de l'altra, continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió de la grafia, de l'estructura morfològica, lèxica, semàntica, i sintàctica de la llengua japonesa (equivalent a A2. [...]
La función de esta asignatura es, por un lado, consolidar las competencias lingüísticas básicas adquiridas en Idioma I, II y III de forma que los estudiantes puedan empezar a aplicarlas de manera básica, y, por otra parte, seguir profundizando en el conocimiento y la comprensión de la grafía y de la estructura morfológica, léxica, semántica y sintáctica de la lengua japonesa (equivalente a A2. [...]

2019-20
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 41 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
6 Fukuda, Makiko,
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.