Resultats globals: 18 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 4 registres trobats
Materials acadèmics, 14 registres trobats
Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
64 p, 986.9 KB Análisis jurídico del contrato de obra o servicio determinado / Díaz Sánchez, Carlos ; Fuste Miquela, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En 2010 se llevaba a cabo la reforma laboral del mercado de trabajo, cuyo objetivo principal era entre otros, reducir la temporalidad de las contrataciones. Una de las modificaciones más substanciales fue la del contrato de obra o servicio determinado, estableciendo entre otros cambios una duración máxima de tiempo respecto a su utilización, con el único fin de reducir el uso abusivo e inadecuado llevado a cabo por parte de las empresas. [...]
A 2010 es portava a terme la reforma laboral del mercat de treball amb l'objectiu principal entre d'altres, de reduir la temporalitat de les contractacions. Una de les modificacions més substancials va ser, la de la contractació d'obra o servei determinat, establint entre d'altres canvis una duració màxima de temps respecte a la seva utilització amb l'únic fi de reduir l'ús abusiu i inadequat portat a terme per les empreses. [...]
In 2010, he carried out the labor reform of the labor market, whose main objective was among others, reduce the temporality of hiring. One of the most substantial changes was the contract of work or service, establishing among other changes a maximum length of time on their use, with the sole purpose of reducing the abuse and misuse carried out by the companies. [...]

2016
Grau en Relacions Laborals [806]  
2.
74 p, 1.2 MB Anàlisi de l'actual marc general de contractació laboral i de les seves propostes de modificació / Rovira Jurado, Claudi ; Fuste Miquela, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
2016
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [994]  
3.
41 p, 628.7 KB Modalidades contractuales : contratación indefinida vs. contratación temporal / Bravo López, Luz Divina ; Fuste Miquela, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En España existe un problema histórico de altas tasas de temporalidad y dualidad en el mercado de trabajo, debido a que los contratos más utilizados, en la práctica, son los temporales estructurales de obra y servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción. [...]
A Espanya existeix un problema històric d'altes taxes de temporalitat i dualitat al mercat de treball, a causa que els contractes més utilitzats, en la pràctica, són els temporals estructurals d'obra i servei determinat i eventual per circumstàncies de la producció. [...]
In Spain there is a historical problem of high rates of temporary and duality in the labor market, because most used contracts, in practice, are the structural temporary works and services and eventual certain production circumstances. [...]

2013
Grau en Relacions Laborals [806]  
4.
43 p, 669.9 KB Modalidades contractuales : el contrato de trabajo fijo discontinuo / Soto Agustina, Núria ; Fuste Miquela, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
En dicho documento trataremos sobre el contrato de trabajo fijo discontinuo, este contrato es un instrumento extraordinario que se utiliza para adaptar la plantilla de la empresa a las exigencias del mercado y a la propia estructuración cíclica de muchas empresas. [...]
En aquest document tractarem sobre el contracte de treball fix discontinu, aquest contracte és un instrument extraordinari que s'utilitza per adaptar la plantilla de l'empresa a les exigències del mercat i la pròpia estructuració cíclica de moltes empreses. [...]
In this document we will discuss the discontinuous fixed employment contract, this contract is an extraordinary tool that is used to adapt the template of the company to the market requirements and cyclic structure itself of many companies. [...]

2013
Grau en Relacions Laborals [806]  

Materials acadèmics 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
6 p, 117.4 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Consolidar el coneixement de les bases del Dret del Treball assolides a DTI i adquirir la capacitat d'aplicació dels instruments reguladors del règim jurídic de la Relació Individual de Treball (primera part). [...]
The basic objective is to consolidate knowledge (DTI) and acquire the ability to apply the regulatory instruments of the legal regime of the Individual Employment Relationship (first part). It includes: Employment contracts Professional classification, rights and duties of the parties Equality and fundamental rights in the employment relationship Working time and related conciliation rights Salary. [...]
Consolidar el conocimiento de las bases del Derecho del Trabajo alcanzado en DTI y adquirir la capacidad de aplicación de los instrumentos reguladores del régimen jurídico de la Relación Individual de Trabajo (primera parte). [...]

2021-22
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
2.
6 p, 111.6 KB Dret del treball I [100489] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Martínez Fons, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Assolir el coneixement de les nocions jurídiques bàsiques del Dret del Treball. L'assignatura és la base a partir de la qual es desenvoluparan Dret del Treball II i III; Dret de la Seguretat Social, Dret Sindical i d'altres assignatures jurídiques relacionades amb l'àmbit general de les relacions de treball. [...]
Obtain knowledge of the basic legal notions of Labor Law. The subject is the basis from which Labor Law II and III, Social Security Law, Trade Union Law and other legal subjects related to the general scope of labor relations will be studied. [...]
Obtener el conocimiento de las nociones jurídicas básicas del Derecho del Trabajo. La asignatura es la base a partir de la cual se cursarán Derecho del Trabajo II y III, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Sindical y otras asignaturas jurídicas relacionadas con el ámbito general de les relaciones de trabajo. [...]

2021-22
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
3.
6 p, 117.2 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Es proposa com a objectiu bàsic consolidar el coneixement i adquirir la capacitat d'aplicació dels instruments reguladors del règim jurídic de la Relació Individual de Treball (primera part). Inclou diversos continguts formatius, d'entre els quals destaquen: Classes i tipus de contractes de treball Classificació profesional, drets i deures de les parts Igualtat i drets fonamentals en la relació de treball Règim jurídic del temps de treball i dels drets de conciliació vinculats Règim jurídic del salari L'assoliment dels resultats d'aprenentatge és bàsic perquè l'alumnat pugui superar, al llarg del segon semestre, l'assignatura Dret del Treball III.
Se propone como objetivo básico consolidar el conocimiento y adquirir la capacidad de aplicación de los instrumentos reguladores del régimen jurídico de la Relación Individual de Trabajo (primera parte). [...]

2020-21
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
4.
6 p, 111.8 KB Dret del treball I [100489] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Assolir el coneixement de les nocions jurídiques bàsiques del Dret del Treball. L'assignatura és la base a partir de la qual es desenvoluparan Dret del Treball II i III; Dret de la Seguretat Social, Dret Sindical i d'altres assignatures jurídiques relacionades amb l'àmbit general de les relacions de treball. [...]
Obtener el conocimiento de las nociones jurídicas básicas del Derecho del Trabajo. La asignatura es la base a partir de la cual se cursarán Derecho del Trabajo II y III, Derecho de la Seguretat Social, Derecho Sindical y otras asignaturas jurídicas relacionades con el ámbito general de les relaciones de trabajo. [...]

2020-21
Màster Universitari en Drets Sociolaborals [1122]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
5.
11 p, 119.8 KB Dret del Treball i de la Seguretat Social I [102292] / Gala Durán, Carolina ; Calzada Balcells, Maria Teresa ; Sánchez Rodríguez, Francisco Javier ; Fuste Miquela, Josep Maria ; Rojo Torrecilla, Eduardo ; Gutiérrez Colominas, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball i de la Seguretat Social I és una assignatura que s'imparteix al primer quadrimestre del tercer any de carrera. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi els elements estructurals d'una matèria que té la seva continuïtat en el segon quadrimestre en l'assignatura Dret del Treball i de la Seguretat Social II. [...]
Derecho del Trabajo I es una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer año de carrera. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera los elementos estructurales de una materia que tiene su continuidad en el segundo cuatrimestre en la asignatura Derecho del Trabajo II. [...]

2019-20
Grau en Dret [949]
3 documents
6.
7 p, 114.3 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Bosch Casas, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball II té uns continguts que són continuadors de Dret del Treball I i previs a Dret del Treball III. Es proposa com a contingut bàsic la primera part de la "Relació Individual de Treball", que inclou l'accés a l'ocupació, el sistema de contractació laboral i els drets i deures bàsics de la relació de treball assalariat, específicament el règim jurídic del salari, la jornada i l'horari laborals. [...]
Derecho del Trabajo II es una asignatura que tiene unos contenidos que son continuación de Derecho del Trabajo I y previos a Derecho del Trabajo III. Se propone como contenido básico la primera parte de la "Relación Individual de Trabajo", que incluye el acceso al empleo, el sistema de contratación y los derechos y deberes básicos de la relación de trabajo asalariado, específicamente el régimen jurídico del salario, la jornada y el horario laborales. [...]

2019-20
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
7.
8 p, 113.8 KB Dret del treball I [100489] / Ysàs Molinero, Helena ; Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball I és una assignatura que s'imparteix al segon quadrimestre del primer any de carrera. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi nocions bàsiques una matèria -El Dret del treball en sentit ampli-- essencial dins el grau. [...]
Derecho del Trabajo I es una asignatura que se imparte el segundo cuatrimestre del primer año de carrera. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera nociones básicas de la materia -El Derecho del trabajo en sentido amplio-- esencial dentro del grado. [...]

2019-20
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
8.
11 p, 95.9 KB Dret del Treball i de la Seguretat Social I [102292] / Gala Durán, Carolina ; Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball I és una assignatura que s'imparteix al primer quadrimestre del tercer any de carrera. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi els elements estructurals d'una matèria que té la seva continuïtat en el segon quadrimestre en l'assignatura Dret del Treball i de la Seguretat Social II. [...]
Derecho del Trabajo I es una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer año de carrera. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera los elementos estructurales de una materia que tiene su continuidad en el segundo cuatrimestre en la asignatura Derecho del Trabajo II. [...]

2018-19
Grau en Dret [949]
3 documents
9.
7 p, 88.6 KB Dret del treball II [100499] / Fuste Miquela, Josep Maria ; Rubio Arjona, Jesus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball II té uns continguts que són continuadors de Dret del Treball I i previs a Dret del Treball III. Es proposa com a contingut bàsic la primera part de la "Relació Individual de Treball", que inclou l'accés a l'ocupació, el sistema de contractació laboral i els drets i deures bàsics de la relació de treball assalariat, específicament el règim jurídic del salari, la jornada i l'horari laborals. [...]
Labor Law II has content that is a continuation of Labor Law I and prior to Labor Law III. Introducing and analizing the first part of the "Individual Work Relationship", which includes access to work, the employment contracts and the basic rights and duties of the wage labor relationship, specifically the legal regime of working time and salary. [...]
Derecho del Trabajo II es una asignatura que tiene unos contenidos que son continuación de Derecho del Trabajo I y previos a Derecho del Trabajo III. Se propone como contenido básico la primera parte de la "Relación Individual de Trabajo", que incluye el acceso al empleo, el sistema de contratación y los derechos y deberes básicos de la relación de trabajo asalariado, específicamente el régimen jurídico del salario, la jornada y el horario laborales. [...]

2018-19
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents
10.
8 p, 91.7 KB Dret del treball I [100489] / Ysàs Molinero, Helena ; Fuste Miquela, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Dret del Treball I és una assignatura que s'imparteix al segon quadrimestre del primer any de carrera. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumne adquireixi nocions bàsiques una matèria -El Dret del treball en sentit ampli-- essencial dins el grau. [...]
Derecho del Trabajo I es una asignatura que se imparte el segundo cuatrimestre del primer año de carrera. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumno adquiera nociones básicas de la materia -El Derecho del trabajo en sentido amplio-- esencial dentro del grado. [...]

2018-19
Grau en Relacions Laborals [806]
3 documents

Materials acadèmics : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.