Resultats globals: 15 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Materials acadèmics, 4 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
11 p, 1.2 MB Using AWS EC2 as Test-Bed infrastructure in the I/O system configuration for HPC applications / Gómez Sánchez, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Encinas, Diego (Universidad Nacional de la Plata. Instituto de Investigación en Informática) ; Panadero, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Bezerra, Aprigio (Universidade Estadual de Santa Cruz. Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas) ; Méndez, Sandra (Leibniz Supercomputing Centre) ; Naiouf, Marcelo (Universidad Nacional de la Plata. Instituto de Investigación en Informática) ; De Giusti, Armando (Universidad Nacional de la Plata. Instituto de Investigación en Informática) ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Luque, Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
In recent years, the use of public cloud platforms as infrastructure has been gaining popularity in many scientific areas and High Performance Computing (HPC) is no exception. These kinds of platforms can be used by system administrators as Test-Bed systems for evaluating and detecting performance inefficiencies in the I/O subsystem, and for taking decisions about the configuration parameters that have influence on the performance of an application, without compromising the performance of the production HPC system. [...]
2016
Journal of computer science & technology, Vol. 16, Issue 2 (Nov. 2016) , p. 65-75  

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
178 p, 2.1 MB Analyzing the parallel applications' I/O behavior impact on HPC systems / Gómez Sánchez, Pilar ; Rexachs del Rosario, Dolores Isabel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
Donat que el volum de dades generat per les aplicacions científiques creix i la pressió sobre el sistema d'E/S dels sistemes HPC també augmenta, es proposa un model de comportament d'E/S per les aplicacions cientifiques paral·leles de pas de missatges MPI (Message Passing Interface) amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de les aplicacions en el sistema d'E/S. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
62 p, 2.6 MB Telemedicina aplicada a la dismenorrea / Vilar Benavides, Elisabeth ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'ha creat una aplicació d'ús mèdic que permet veure l'eficàcia dels tractament aplicats a pacient que pateixen de dismenorrea. Aquesta aplicació està dissenyada per a ser utilitzada per a dos tipus d'usuaris, el pacient que és l'encarregat d'introduir la informació sobre els seus símptomes en els moments que aquests apareixen, i l'investigador que analitza aquesta informació per a avaluar els tractaments utilitzats. [...]
En este proyecto se ha creado una aplicación de uso médico que permite ver la eficacia de los tratamientos aplicados a pacientes que sufren de dismenorrea. Esta aplicación está diseñada para ser utilizada por dos tipos de usuarios, el paciente que es el encargado de introducir la información sobre sus síntomas en los momentos que estos ocurren, y el investigador que analiza dicha información para evaluar los tratamientos utilizados. [...]
During this project we created an applicaction for medical use to evaluate the efficacy of treatments applied to patients that suffer from dysmenorrhea. This applicaction is desgined to be used by two types of users: patient and researcher. [...]

2014  
3.
27 p, 665.5 KB Implementación de una herramienta de gestión de cambios dentro del ERP eSengoⓇ, e introducción al ERP eSengoⓇ y al framework SherpaBeansⓇ / Pons Aguilar, Dídac ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Esta memoria trata sobre la implementación de un gestor de peticiones de cambio, basado en los estándares definidos por ITIL. Este gestor se implementa dentro del ERP eSengo, desarrollado por Isencia S. [...]
Aquesta memòria tracta sobre l'implementació d'un gestor de peticions de canvi, basat en els estàndard definits per ITIL. Aquest gestor s'inclou a l'ERP eSengo, desenvolupat per Isencia S. L. També es fa una breu explicació sobre els submòduls necessaris i els estats del fluxe de execució del gestor. [...]
In this memory we discuss about the implementation of a change request manager based on ITIL's standard definitions. This manager is included in eSengo, and ERP developed by Isencia S. L. Although there are and explanation about the developed sub-module that gives functionality to the manager. [...]

2013
2 documents
4.
21 p, 1.8 MB Crear dispositivo para personas sordas (plataforma hardware Arduino) / Codina Barberà, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El trabajo expuesto en la presente memoria tiene como objetivo la creación de un prototipo de avisos para gente sorda. El sistema se encargará de facilitar la interactuación entre una persona con problemas auditivos y los señales sonoros que pueden hallarse en una casa. [...]
El treball exposat en aquesta memòria té com a objectiu la creació d'un prototip d'avisos per a gent sorda. El sistema s'encarregarà de facilitar la interactuació entre una persona amb problemes auditius i els senyals sonors que poden trobar-se en una casa. [...]
The work described in this report is intended to create a prototype of notices for deaf people. The system is responsible for facilitate the interaction between a deaf person and sound singnals that can be found in a house. [...]

2013
2 documents
5.
78 p, 1.2 MB Implantació de l'ERP SAP ISH-Med de gestió assistencial d'hospitals / Lecha Núñez, Raül ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte pretén mostrar les diferents tasques que composen la implantació de la solució assistencial de SAP, anomenada SAP ISH i SAP ISH-Med, en els processos concrets d'Urgències i Hospitalització d'un hospital, tenint en compte que es troben englobats dins de la implantació de la solució per a tots els processos assistencials del centre. [...]
Este proyecto pretende mostrar las diferentes tareas que componen la implantación de la solución asistencial de SAP, SAP ISH y SAP ISH-Med, en los procesos concretos de Urgencias y Hospitalización de un hospital, teniendo en cuenta que quedan englobados en la implantación de la solución para todos los procesos asistenciales del centro. [...]
This project aims to show the different tasks that make up the implementation of the SAP healthcare solution, known as SAP ISH and SAP ISH-Med, specifically in the Emergency and Hospitalization processes and, considering that they are included in the implementation of the solution for all care processes of the center. [...]

2011  
6.
30 p, 431.4 KB Módulo documentación máquinas recreativas SAP / García Bernedo, Marcos ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El negocio de las máquinas recreativas está regulado por cada una de las Administraciones Públicas de cada Comunidad Autónoma. Por ello, es obligatorio la generación de documentación que acompaña a cada una de las máquinas que están siendo explotadas. [...]
El negoci de les màquines recreatives està regulat per cadascuna de les Administracions Públiques de cada Comunitat Autònoma. És per això, què és obligatori la generació de la documentació que acompanya a cadascuna de les màquinas que estàn sent explotades. [...]
The business of the recreative machines is regulated by each of the Public Administrations of every Autonomous Community. For it, there is obligatory the generation of documentation that accompanies on each of the machines that are being exploited. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010
2 documents
7.
63 p, 1.2 MB Portal-foro para el aprendizaje de lenguas hispano-japonesas / Gómez Campos, Michael-Jorge ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El trabajo descrito en esta memoria es el resultado de un proyecto de colaboración universitaria entre la Universidad Autónoma de Bellaterra, la Universidad Complutense de Madrid y la Keio University Shonan Fujisawa Campus de Japón, cuya finalidad es la de ayudar a estudiantes de lenguas japonesa y española en horas extra escolares a mejorar y practicar sus conocimientos elementales de las lenguas de estudio mediante el empleo de tecnologías Web. [...]
El treball descrit en aquesta memòria és el resultat d'un projecte de col·laboració universitària entre la Universitat Autònoma de Bellaterra, la Universidad Complutense de Madrid i la Keio University Shonan Fujisawa Campus de Japó, amb la finalitat d'ajudar a estudiants de llengües japonesa i espanyola en horari extraescolar a millorar i practicar el seus coneixements elementals de les llengües de estudi mitjançant la utilització de tecnologies Web. [...]
The described work in this report is the outcome from university collaboration between Autonomous University of Bellaterra, Universidad Complutense of Madrid and Keio University Shonan Fujisawa Campus from Japan, in the pursuit of help spanish and japanese language students in out-of-school timetable to improve and to practice their knowledge with Web technologies collaboration. [...]

2009  
8.
91 p, 2.1 MB Informatització de l'arxiu d'històries clíniques d'un hospital / González Buisán, David ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El sector sanitari és un dels més importants i sensibles dintre de l'economia espanyola, ja que és un element clau del benestar social. Per aquest motiu, el sector de la sanitat s'enfronta a nombrosos reptes, i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) obren un ampli ventall de possibilitats de renovació i millora. [...]
El sector sanitario es uno de los más importantes y sensibles dentro de la economía española, ya que es un elemento clave del bienestar social. Por este motivo, el sector de la sanidad se enfrenta a numerosos retos, y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) abren un amplio abanico de posibilidades de renovación y mejora. [...]
The health sector is one of the most important and sensitive issues within the Spanish economy as a key element of social welfare. For this reason, the health sector faces many challenges, and the Information and Communications Technologies (ICT) open up a wide range of possibilities for renewal and improvement. [...]

2009  
9.
67 p, 1.7 MB Implementació d'una aplicació web per representar i descarregar rutes de muntanya / Tomàs Vila, Francesc ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
2010  
10.
37 p, 463.5 KB RIA amb sistema modular per a generar consultes dinàmiques a una base de dades / Masip Balart, Jordi ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte s'han unificat les dades de l'empresa Solmania i s'han generat estadístiques i informes a diferents formats mitjançant una aplicació RIA implementada amb Adobe Flex. D'aquesta manera es pot fer un control dels paràmetres clau del negoci per ajudar a la companyia a aconseguir els objectius marcats d'una manera eficient. [...]
En este proyecto se han unificado los datos de la empresa Solmania y se han generado estadísticas e informes a diferentes formatos mediante la realización de una aplicación RIA implementada con Adobe Flex. [...]
Solmania business information has been treated in this project to generate statistics and different kind of reports by making a RIA application through Adobe Flex. This allows the company to control key parameters of business and achieve objectives in an efficient way. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2010
2 documents

Materials acadèmics 4 registres trobats  
1.
8 p, 122.0 KB Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals [43964] / Giraldo Luque, Santiago ; Crusafon Baqués, Carmina ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El mòdul respon a la necessitat que el professional de la informació conegui els usos i possibilitats que la tecnologia ofereix per al desenvolupament del seu treball quotidià referit a la gestió i producció de continguts. [...]
El módulo responde a la necesidad de que el profesional de la información conozca los usos y posibilidades que la tecnología ofrece para el desarrollo de su trabajo cotidiano referido a la gestión y producción de contenidos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals [1392]
3 documents
2.
5 p, 106.7 KB Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica [103125] / Pérez Tornero, José Manuel ; Pulido, Cristina ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius de l'assignatura són: 1. Conèixer les relacions entres els àmbits de la comunicació i l'educació, així com l'alfabetització mediàtica i sensibilitzar a l'alumnat amb els problemes i oportunitats que aquesta relació suscita. [...]
Los objetivos de la asignatura son: 1. Conocer las relaciones entras los ámbitos de la comunicación y la educación, así como la alfabetización mediática y sensibilizar al alumnado con los problemas y oportunidades que esta relación suscita. [...]

2020-21
Grau en Periodisme [1432]
Grau en Periodisme [971]
3 documents
3.
6 p, 88.0 KB Fonaments d'Enginyeria [103805] / Suppi Boldrito, Remo Lucio ; Mendez Muñoz, Victor ; Wong Gonzalez, Alvaro ; Tashakor, Ghazal ; Cortés Fité, Rafael ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és conéixer l'àmbit general de l'enginyeria, descriure els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer i aplicar conceptes vinculats a la resolució de problemes en enginyeria. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
6 p, 87.1 KB Fonaments d'Enginyeria [103805] / Suppi Boldrito, Remo Lucio ; Mendez Muñoz, Victor ; Tashakor, Ghazal ; Espinosa, Antonio ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu fonamental de l'assignatura és presentar l'àmbit general de l'enginyeria i els aspectes fonamentals de la professió d'enginyer així com treballar conceptes vinculats a la resolució de problemes en enginyeria. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.