Resultats globals: 112 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats
Materials acadèmics, 110 registres trobats
Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
4.8 MB Composició del Patrimoni net en les empreses de l'IBEX 35 no financeres : El cas de la reserva de capitalització / Rodriguez Duran, Arminda ; Gómez Valls, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
A l'article 25 de la Llei de l'Impost de Societats es regula la reducció en concepte de reserva de capitalització, un incentiu fiscal que permet a les empreses reduir la seva base imposable en la liquidació del impost de societats per el 10% de l'augment dels fons propis que es produeix entre l'inici del període i el final. [...]
2022
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]  
2.
53 p, 12.3 MB El estado de flujo de efectivo como fuente de información financiera / Vij, Rachita ; Gómez Valls, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El objetivo principal de este trabajo es visualizar las cuentas anuales y más detalladamente los Estados de flujos efectivos. El estudio se basa en el análisis de los estados de flujos efectivos como fuente de información financiera. [...]
2020
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
2 documents

Materials acadèmics 110 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 96.6 KB Pràctiques Externes [44448] / Sentis Ros, Xavier ; Gómez Valls, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
Aquestes pràctiques tenen un doble objectiu. D'una banda facilitar que l'alumne pugui posar en pràctica els coneixements comptables i d'auditoria adquirits durant el primer semestre del màster i, per una altra, posar a l'estudiant en contacte amb la realitat pràctica de l'exercici professional en l'àmbit de la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria de comptes. [...]
These practices have a double aim. By a part facilitate that the student can put in practice the countable knowledges, fiscal and of audit purchased during the first period of the master and, by another, put to the student in contact with the practical reality of the professional exercise in the field of the accounting, the taxation and the audit of accounts. [...]
Estas prácticas tienen un doble objetivo. Por una parte facilitar que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos contables y de auditoría adquiridos durante el primer semestre del máster y, por otra, poner al estudiante en contacto con la realidad práctica del ejercicio profesional en el ámbito de la contabilidad, la fiscalidad y la auditoría de cuentas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
2.
4 p, 98.9 KB Treball de Final de Màster [44447] / Gómez Valls, Francesc ; Álvarez Gómez, Manuel ; Uroz Felices, Francesc Josep ; van Hemmen, Stefan Felix ; Vilardell Riera, Immaculada ; Rovira Val, Maria Rosa ; Ballonga Xaver, Jordi ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Lara Serrano, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
El treball es realitzarà incorporant els coneixements més rellevants dels principals mòduls del màster. Es tracta de realitzar un TFM on es demostri la capacitat per raonar, analitzar i opinar (d'una manera transversal) sobre: - L'elaboració dels comptes anuals d'una empresa. [...]
The work will make incorporating the most notable knowledges of the main modules of the máster. It treats to make a TFM where show the capacity to reason, analyse and think (of a transversal way) on: - The preparation of the annual accounts of a company. [...]
El trabajo se realizará incorporando los conocimientos más relevantes de los principales módulos del máster. Se trata de realizar un TFM donde se demuestre la capacidad para razonar, analizar y opinar (de un modo transversal) sobre alguna o varias áreas analizadas durante el primer curso del programa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
3.
5 p, 103.0 KB Auditoria Aplicada [44446] / Gómez Valls, Francesc ; Sentis Ros, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
En aquesta assignatura es desenvoluparan les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades a Espanya (NIA-ÉS). La base del temari és estudiar l'aplicació pràctica de les NIA-ÉS a les diferents masses patrimonials tant del balanç com el compte de pèrdues i guanys. [...]
In this subject will develop the International Norms of Audit adapted in Spain (NIA-IS). The base of the course is to study the practical application of ISA (adopted in the Spain regulation) to the distinct balance items so much of the balance like the account of losses and gains. [...]
En esta asignatura se desarrollarán las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas en España (NIA-ES). La base del temario es estudiar la aplicación práctica de las NIA-ES a las distintas masas patrimoniales tanto del balance como la cuenta de pérdidas y ganancias. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
4.
5 p, 104.3 KB Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació [44445] / Gómez Valls, Francesc ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Ripoll Zarraga, Ane Elixabete ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Normes Internacionals de comptabilitat NIC-NIIF - Marc legal de la consolidació a Espanya (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estats financers consolidats - Normes de consolidació.
- International norms of accounting. - Legal standards of the consolidation in Spain (NOFCAC, RD 1159/2010) - Financial states consolidated - Norms of consolidation.
- Normas Internacionales de contabilidad, NIC-NIIF - Marco legal de la consolidación en España (NOFCAC, RD 1159/2010) - Estados financieros consolidados - Normas de consolidación.

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
5.
5 p, 103.0 KB Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES) [44443] / Gómez Valls, Francesc ; Sentis Ros, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (Escola FUAB-f)
- Conèixer i saber interpretar les normes d'informació financera en general i, en concret les relatives a auditoria. - Conèixer la normativa espanyola i europea en relació a l'auditoria de comptes. [...]
- Know and know interpret the norms of financial information in general and, in concrete the relative to auditing. - Know the Spanish and European rule in relation to the auditing of accounts. - Analyse the International Standards on Auditing (ISA) and as they have adapted in Spain.
- Conocer y saber interpretar las normas de información financiera en general y, en concreto las relativas a auditoría. - Conocer la normativa española y europea en relación a la auditoría de cuentas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat [1480]
3 documents
6.
6 p, 110.0 KB Comptabilitat Financera I [102128] / Gómez Valls, Francesc ; Rizo Gubianas, Jordi ; Sentis Ros, Xavier ; Lara Serrano, Maria Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu d'aquesta assignatura es, per una part, estudiar les principals normes de registre i valoració incorporades en el Pla General de Comptabilitat i, per altra, conèixer les diferències amb el Pla de Comptabilitat per a petites i mitjanes empreses i quines empreses poden aplicar el Pla Pimes. [...]
The objectives of course are, first study the main norms of mesurement and estimation incorporated in the Spanish General Accounting Plan (SGAP) and second to know the differences with the General Accounting for small and medium enterprises and which companies can apply that plan. [...]
El objetivo de esta asignatura es, por una parte, estudiar las principales normas de registro y valoración incorporadas en el Plan General de Contabilidad y, por otra, conocer las principales diferencias con el Plan General de Pequeñas y Medianas empresas y que empresas pueden aplicar el Plan Pymes. [...]

2022-23
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
7.
7 p, 111.9 KB Anàlisi d'Estats Financers [102126] / Gómez Valls, Francesc ; Buza Rodríguez, José Julio ; Rizo Gubianas, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Context L'assignatura figura contextualitzada dins la matèria Comptabilitat Financera, precedida per Comptabilitat Financera I i II, i representa la cloenda de la matèria i del coneixement comptable fonamental ja que el seu contingut bàsics és la interpretació de la informació financera inclosa en els comptes anuals. [...]
Context The subject is in the matter Financial Accounting. Is preceded by Financial Accounting I and II, and represents the final of the matter and the fundamental accounting knowledge since his basic content is the interpretation of the financial information included in the annual accounts. [...]
Contexto La asignatura figura contextualizada dentro de la materia Contabilidad Financiera, precedida por Contabilidad Financiera I y II, y representa la conclusión de la materia y del conocimiento contable fundamental ya que su contenido básico es la interpretación de la información financiera incluida en las cuentas anuales. [...]

2022-23
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
8.
6 p, 106.1 KB Comptabilitat i Fiscalitat [102102] / Gómez Valls, Francesc ; Rizo Gubianas, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
1. Conèixer els conceptes bàsics de la fiscalitat empresarial. 2. Analitzar les relacions entre la comptabilitat i la fiscalitat en base a l'impost sobre societats. 3. Calcular el resultat comptable i el resultat fiscal 4. [...]
1. Know the basic concepts of the taxation business. 2. Analyse the relations between the accounting and the taxation in base to the tax on societies. 3. Calculate the accounting profit and the fiscal profit 4. [...]
1. Conocer los conceptos básicos de la fiscalidad empresarial. 2. Analizar las relaciones entre la contabilidad y la fiscalidad en base al impuesto sobre sociedades. 3. Calcular el resultado contable y el resultado fiscal 4. [...]

2022-23
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
9.
5 p, 107.9 KB Comptabilitat Financera II [102127] / Lara Serrano, Maria Isabel ; Gómez Valls, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Estudiar les normes d'elaboració dels Comptes Anuals del Pla General de Comptabilitat per a la seva presentació i també com a pas preparatori de l'assignatura següent d'Anàlisi Estats Financers.
To study the accounting regulation ( the Spanish General Accounting Plan) to elaborate the Annual Accounts for its presentation and as a previous stage to the acc.
Estudiar las normas de elaboración de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad para su presentación y como paso previo a la siguiente asignatura de Análisis de Estados Contables.

2022-23
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents
10.
4 p, 100.2 KB Pràctiques Externes [102098] / Uroz Felices, Francesc Josep ; Celma, Jordi ; Gómez Valls, Francesc ; Rovira Val, Maria Rosa ; Leiva Portoles, Diego ; Sentis Ros, Xavier ; Lopez Anton, Margarida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'assignatura té dos objectius principals. 1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el grau. 2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al mon professional i empresarial vinculat a l'àrea de la comptabilitat i les finances empresarials i que els permeti identificar el perfil professional més adequat a les habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.
The subject has two main objectives: 1. To put intor practice the theoretical acquired in the different courses followed during the degree in order ton enhance the academic training ot the student. 2. [...]
La asignatura tiene dos objetivos principales. 1. Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las diferentes materias cursadas durante el grado. 2. Facilitar al 'estudiante una primera aproximación directa al mundo profesional y empresarial vinculado al área de la contabilidad y finanzas empresariales que les permita identificar el perfil profesional mása adecuado a las habilidades y competencias adquiridas durante su formación académica.

2022-23
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]
3 documents

Materials acadèmics : 110 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.