Results overview: Found 39 records in 0.03 seconds.
Articles, 23 records found
Research literature, 4 records found
Course materials, 12 records found
Articles 23 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 598.3 KB Revistes d’arqueologia a Catalunya : l’aportació des de Cota Zero / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Cruells Banzo, Walter (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
El paper de les revistes d’arqueologia a Catalunya s’entén en el marc d’un procés de consolidació i professionalització de l’activitat arqueològica. En aquest context l’existència de canals de difusió més ràpids que les tradicionals publicacions en paper (monografies, miscel·lànies, etc. [...]
The role of archaeological journals in Catalonia should be understood in the framework of a process of consolidation and professionalization of archaeological activity. In this context the existence of channels that offer a faster distribution than traditional paper publications (monographs, miscellaneous works, etc. [...]

2016
Revista d'Arqueologia de Ponent, Núm. 26 (2016) , p. 321-324  
2.
28 p, 898.5 KB Patrimoni arqueològic i medi natural : propostes de protecció integral en jaciments del Riberal de l’Ebre / Genera, Margarida ; Alvarez, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Gómez, Anna ; Ramírez, Bárbara ; Galindo, Jordi
2004
Tribuna d'arqueologia, 2004, p. 269-296  
3.
22 p, 636.6 KB Disseny i planificació del sistema defensiu a l’establiment de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre) / Genera i Monells, Margarida ; Brull i Casadó, Carlos ; Gómez Bach, Anna
2003
Tribuna d'arqueologia, 2003, p. 95-116  
4.
4 p, 65.9 KB Chris Fowler, Jan Harding y Daniela Hofmann (eds.). The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford University Press. Oxford, 2015, 1200 pp., 197 ils. ISBN 978-0-19-954584-1. / Molist, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2017
Trabajos de prehistoria, Vol. 73, núm. 2 (2017) , p. 378-381  
5.
9 p, 183.1 KB Crònica 2014 / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2014
Ausa, Vol. 26 Num. 174 (2014) , p. 1275-1291  
6.
7 p, 173.9 KB Crònica 2012 / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2012
Ausa, Vol. 25 Núm. 170 (2012) , p. 1019-1031  
7.
7 p, 232.3 KB Crònica 2011 / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2011
Ausa, Vol. 25 Núm. 168 (2011) , p. 513-525  
8.
8 p, 144.1 KB Crònica 2010 / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2010
Ausa, Vol. 24 Núm. 166 (2010) , p. 793-807  
9.
7 p, 129.7 KB Crònica 2009 / Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
2009
Ausa, Vol. 23 Núm. 164 (2009) , p. 457-468  
10.
7 p, 283.3 KB La qualitat de l’aire i la salut com a nous factors en la definició de polítiques de mobilitat / Pérez, Katherine (Agència de Salut Pública de Barcelona) ; Gómez-Gutiérrez, Anna (Agència de Salut Pública de Barcelona)
En aquest article s’analitza l’impacte que la contaminació (tant de l’aire com l’acústica) derivada de la mobilitat té en a la salut de les persones. També s’hi proposen una sèrie de polítiques de mobilitat que es poden dur a terme per reduir aquest impacte negatiu. [...]
Se analiza el impacto que la contaminación (tanto del aire como la acústica) derivada de la movilidad tiene en la salud de las personas. También se proponen una serie de políticas de movilidad que se pueden llevar a cabo para reducir este impacto negativo. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 26-32 (Articles)
2 documents

Articles : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 4 records found  
1.
88 p, 360.7 KB Els arxius del moviment llibertari a Catalunya : guia d’arxius i de fonts documentals / Fernàndez Gómez, Anna ; Perpinyà Morera, Remei (Dir)
A partir de la constatació de la dispersió i varietat de fonts documentals que existeixen a Catalunya que fan referència al moviment llibertari i que fa difícil accedir-hi i conèixer-les en la seva totalitat, es va decidir fer aquest treball amb la intenció de sistematitzar i donar a conèixer els principals centres i les principals fonts documentals que aporten o poden aportar informació útil pel coneixement i l’estudi dels diferents aspectes relacionats amb el moviment llibertari a Catalunya (no es recopilen només els centres i fonts documentals sobre el tema que es poden consultar a Catalunya, sinó també aquells centres de la resta de l’Estat espanyol o d’altres llocs del món que conserven documentació relativa a Catalunya) des d’una perspectiva històrica, per tal que puguin ser utilitzades per tots aquells professionals relacionats amb la matèria i per totes aquelles altres persones que hi estiguin interessades.
A partir de la constatación de la dispersión y variedad de fuentes documentales que existen en Catalunya que hacen referencia al movimiento libertario y que hace difícil acceder a ellos y conocerlos en su totalidad, se decidió llevar a cabo este trabajo con la intención de sistematizar y dar a conocer los principales centros y las principales fuentes documentales que aporten o puedan aportar información útil para el conocimiento y el estudio de los diferentes aspectos relacionados con el movimiento libertario en Catalunya (no se recopilan sólo los centros y fuentes documentales sobre el tema que se pueden consultar en Catalunya, sino también aquellos centros del resto del Estado español o de otros lugares del mundo que conserven documentación relativa a Catalunya) desde una perspectiva histórica, para que puedan ser utilizadas por todos aquellos profesionales relacionados con la materia y por todas aquellas otras personas que puedan estar interesadas.
Due to the dispersion and variety of documentation that exist in Catalonia referring to the libertarian movement that make difficult the access and see them in their entirety, I decided to do this research with the aim of systematizing and presenting the main institutions and the main documentary sources that provide or may provide useful information for understanding and studying the different aspects of the libertarian movement in Catalonia (not just those that we can find in Catalonia, also in the rest of the State or elsewhere retaining documentation related with Catalonia) from a historical perspective, so they can be used by all professionals related in the subject and for all those other people who are interested.

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2014  
2.
475 p, 10.3 MB Las Estructuras de combustión en la prehistoria reciente en el nordeste de la península Ibérica / Fernández Ruiz, Joaquim, autor ; Gómez, Anna (Gómez Bach), supervisor acadèmic ; Molist, Miquel, 1956- supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria
Esta investigación es la primera síntesis y la primera propuesta morfodescriptiva de hogares de del Nordeste de la Península Ibérica del periodo cronocultural entre el Neolítico y la edad del Bronce. [...]
This research is the first synthesis and morpho typological proposal of Northeast homes in the Iberian Peninsula throughout the chronocultural period ranged between the Neolithic and the Bronze Age. This paper attempts to create a useful tool in the field of archaeology through the creation of a corpus of homes and contribute to a better understanding of the structures of combustion. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
2 documents
3.
151 p, 1.6 MB Aplicación de tests serológicos para la identificación de infecciones recientes por VIH en Cataluña / Romero Morales, Anabel ; Esteve Gómez, Anna, dir. ; Casabona Barbarà, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Esta tesis doctoral es el resultado de la aplicación de los tests serológicos para identificar infecciones recientes (IR) entre los nuevos diagnósticos de VIH. Los trabajos que se presentan han sido coordinados por el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, y han participado hospitales, laboratorios de atención primaria, una clínica de infecciones de transmisión sexual y centros de cribado alternativos. [...]
This PhD dissertation is the result of the application of the serological tests to identify recent infections among new HIV diagnoses. The studies presented have been coordinated by the Centre for Epidemiological Studies on HIV/STI in Catalonia, and have participated hospitals, laboratories, primary care centers, a clinic for sexually transmitted infections and alternative screening centers. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
283 p, 8.3 MB Contaminants orgànics persistents a la conca mediterrània : el cas del Delta de l'Ebre / Gómez Gutiérrez, Anna ; Albaigés Riera, Joan, dir. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya)) ; Bayona Termens, Josep Maria, dir. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya))
Els contaminants orgànics persistents (COPs) són compostos tòxics, persistents, bioacumulables i capaços de ser transportats per l'atmosfera a tot el planeta, incloses aquelles zones remotes on mai s'han produït ni emprat. [...]
Persistent Organic Pollutants (POPs) are compounds which have shown to be toxic, persistent, bioaccumulable and susceptible to atmospheric transport to remote areas where they have never been produced or used. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009  

Course materials 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
7 p, 94.1 KB Geoarqueologia i Arqueometria [44064] / Clop García, Xavier ; Risch, Roberto ; Palomo Pérez, Antoni ; Gómez Bach, Anna Maria ; Soriano Llopis, Ignacio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del mòdul és capacitar al/la estudiant per gestionar correctament l'estudi dels artefactes abiòtics de cronologia prehistòrica. De manera més precisa, s'abordaran les directrius teòriques, les metodologies i les estratègies de recerca que es poden desenvolupar en l'estudi dels materials ceràmics, dels materials metàl·lics i de l'indústria lítica. [...]
El objetivo del módulo es capacitar al/la estudiante para gestionar correctamente el estudio de los artefactos abióticos de cronología prehistórica. De forma más precisa, se abordarán las directrices teóricas, las metodologías y las estrategias de investigación que se pueden desarrollar en el estudio de de los materiales cerámicos, de los materiales metálicos y de la industria lítica. [...]

2018-19
1406 [1406]
2 documents
2.
5 p, 82.8 KB Les Societats Prehistòriques [100388] / Gómez Bach, Anna Maria ; Rihuete Herrada, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la matèria Història del grau d'Història. Els 30 ECTS d'assignatures bàsiques vinculades a la matèria d'Història que tenen com objectiu garantir els coneixements mínims indispensables que han de permetre als estudiants cursar amb èxit els crèdits obligatoris i optatius que es preveuen per al grau d'Història. [...]
2018-19
Grau en Història [803]  
3.
5 p, 82.0 KB Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica [100713] / Gassiot Ballbé, Ermengol ; Palomo Pérez, Antoni ; Gómez Bach, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura té com a objectiu la introducció pràctica als coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de camp en arqueologia prehistòrica. Es donarà un èmfasi especial als mètodes i tècniques d'anàlisi de la formació dels jaciments arqueològics i estratigrafia arqueològica. [...]
2018-19
Grau en Arqueologia [811]  
4.
7 p, 92.3 KB Prehistòria de Catalunya [100380] / Molist Montaña, Miguel ; Gómez Bach, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectiu: Estudi, revisió de les evidencies del poblament prehistòric en l'actual territori de Catalunya i de les regions més properes a fi de conèixer l'evolució cultural, socioeconòmica des del primer poblament fins a la formació de les societats ibèriques. [...]
2018-19
Grau en Història [803]
Grau en Arqueologia [811]  
5.
4 p, 79.2 KB Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica [100713] / Palomo Pérez, Antoni ; Estévez Escalera, Jordi ; Rodriguez Anton, David ; Gómez Bach, Anna Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura té com a objectiu la introducció pràctica als coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de camp en arqueologia prehistòrica. Es donarà un èmfasi especial als mètodes i tècniques d'anàlisi de la formació dels jaciments arqueològics i estratigrafia arqueològica. [...]
2017-18
Grau en Arqueologia [811]  
6.
4 p, 80.4 KB Les Societats Prehistòriques [100388] / Gómez Bach, Anna Maria ; Rihuete Herrada, Cristina ; Garcia Casas, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la matèria Història del grau d'Història. Els 30 ECTS d'assignatures bàsiques vinculades a la matèria d'Història que tenen com objectiu garantir els coneixements mínims indispensables que han de permetre als estudiants cursar amb èxit els crèdits obligatoris i optatius que es preveuen per al grau d'Història. [...]
2017-18
Grau en Història [803]  
7.
4 p, 78.9 KB Introducció a la Prehistòria [100336] / Mora Torcal, Rafael ; Palomo Pérez, Antoni ; Gómez Bach, Anna Maria ; Tornero Dacasa, Carlos Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la matèria Història del grau d'Història. Els 30 ECTS d'assignatures bàsiques vinculades a la matèria d'Història (6 crèdits de Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna e Història Contemporània, respectivament) que tenen com objectiu garantir els coneixements mínims indispensables que han de permetre als estudiants cursar amb èxit els crèdits obligatoris i optatius que es preveuen per als cursos segon, tercer i quart. [...]
2017-18
Grau en Història [803]  
8.
9 p, 247.3 KB Les Societats Prehistòriques [100388] / Castro Martínez, Pedro V. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; González Marcén, Paloma (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2013-14
Història [803]  
9.
11 p, 91.1 KB Prehistòria de Catalunya [100380] / Molist, Miquel ; Gómez, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2013-14
Història [803]
Arqueologia [811]  
10.
11 p, 136.6 KB Prehistòria de Catalunya [100380] / Molist, Miquel, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Gómez Bach, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2012-13
Arqueologia [811]  

Course materials : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Gomez, Angel Custodio
5 Gomez, Antonio
5 Gomez, Antonio
1 Gómez, A
2 Gómez, Adrianna
7 Gómez, Alberto Luis
1 Gómez, Alejandro
2 Gómez, Alma Adrianna
2 Gómez, Amparo
1 Gómez, Ana
1 Gómez, Andromeda-Celeste
1 Gómez, Andromeda-Celeste
2 Gómez, Andrés
5 Gómez, Antonio
2 Gómez, Antonio.
1 Gómez, Auxiliadora
1 Gómez, Auxiliadora
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.