Results overview: Found 53 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 14 records found
Course materials, 36 records found
Articles 3 records found  
1.
10 p, 125.8 KB Quadern Central : Barcelona, el 1898 / Gabriel, Pere 1945-
1898, una data clau. La fi de segle i de mil·lenni és també la constatació de la fi d'un imperi. S'ha analitzat ja, des de diversos punts de vista, quina va ser la incidència d'aquells històrics esdeveniments dins la història d'Espanya i de Catalunya. [...]
1998
Barcelona, metròpolis mediterrània, Num. 40 (Mar 1998) , p. 33-48  
2.
3 p, 340.1 KB Presentació de l'editor : Eric Hobsbawm (1917-2012), un historiador imprescindible / Gabriel, Pere, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2013
Rúbrica contemporánea, Vol. 2, Núm. 4 (2013) , p. 1-3  
3.
6 p, 33.4 KB Amb l'Excusa del llibre Industrials i polítics : Vicens Vives i la història social i obrera a Catalunya i Espanya / Gabriel, Pere, 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Aquest article far un balanç sobre la presència de reflexions, suggeriments interpretatius i caracteritzadors en relació a la conflictivitat obrera del segle XIX disn de l'obra de Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.
Este artículo hace un balance sobre la presencia de reflexiones, sugerencias interpretativos y caracterizadores en relación a la conflictividad obrera del siglo XIX dentro de la obra de Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.
This article lighthouse stock on the presence of thoughts, suggestions and interpretations in relation to characterize the labor unrest of the nineteenth century inside the book of Jaume Vicens Vives Industrials i Polítics.

2011
HMiC : història moderna i contemporània, Núm. 9 (2011) , p. 20-25  

Research literature 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
185 p, 9.6 MB La representació iconogràfica dels imaginaris simbòlics : nacionalismes i republicanismes al segle XIX / Peralta Ruiz, Gemma ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
En aquesta tesi s'analitzen els imaginaris simbòlics a través de la iconografia de premsa durant el darrer terç del segle XIX a Catalunya a través d'una triple vessant: la història política i social, la història de la premsa i la història de l'art. [...]
The symbolic imageries are analysed in this doctoral thesis through the press iconography from the last third of the 19th century in Catalonia. The analysis considered three different aspects: political and social history, press history and art history. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
8 documents
2.
447 p, 9.1 MB El Republicanisme federal i la cultura liberal democràtica a Mallorca (1840-1900) / Martorell Fullana, Catalina Maria ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Aquesta tesi té per objectiu conèixer el sorgiment i l'evolució del republicanisme federal a Mallorca en el vuit-cents. En ella s'han descrit els aspectes més ideològics, polítics i organitzatius del republicanisme mallorquí, però també s'han analitzat els aspectes més culturals i socials que ens han portat a conèixer el desenvolupament de tota una cultura republicana federal a la Mallorca del segle XIX. [...]
The objective of this thesis is the study of both appearance and evolution of federal republicanism in Majorca during the 19th century. Its ideological, political and organizational aspects have been described in this document. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
3.
657 p, 6.2 MB Pompeu Gener i el nacionalisme regeneracionista (1887-1906): La intel·lectualitat, la nació i el poder a Catalunya. / Vall i Ontiveros, Xavier ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Aquesta tesi doctoral es centra en l'estudi del pensament de Pompeu Gener, partint especialment de dos centres principals d'interès: les seves concepcions sobre la qüestió nacional, de tarannà regeneracionista, i les seves tesis intel·lectualistes. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
4.
264 p, 2.5 MB Associacionisme i vida política a Girona (1875-1931). Dades comarcals. / Pujol Gonzalo, Mª Àngels ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
L'Associacionisme a finals del segle XIX i principis del vint a Girona es caracteritza per una gran diversitat. Aquesta tesi doctoral es centra en els diferents tipus d'associació i la seva importància en connexió amb la vida política. [...]
The association at the end XIX century and the early 1900s in Girona is characterized by great diversity it. This doctoral thesis is centered on the types of association and their importance connected with the political life. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
5.
274 p, 5.9 MB Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de "Gràcia" y sus relaciones internacionales / Fernández Gómez, Francisco de Paula ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Tal como apunta el título de esta tesis, "Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de 'Gràcia' y sus relaciones internacionales", se pretende mostrar la verdadera fuerza y relevancia histórica de los primeros anarcocomunistas en España. [...]
As noted by the tittle of this PhD thesis, "Anarchist Communism in Spain (1882-1896). The group from 'Gràcia' and its international relations", the main interest of this research is to show the true strengh and historical relevance of the first anarchist communism in Spain. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
6.
672 p, 3.3 MB Sindicalismo y violencia en Catalunya 1902-1919 / Marinello Bonnefoy, Juan Cristóbal ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Esta investigación se centra en el análisis y reconstrucción de los episodios violentos ligados al sindicalismo en Catalunya durante las dos primeras décadas del siglo XX, prestando particular atención a las relaciones entre los distintos actores involucrados en la conflictividad laboral, es decir, sindicatos, empresarios, esquiroles y el Estado. [...]
This research focuses on the analysis and reconstruction of violent episodes linked to trade unionism in Catalonia during the first two decades of the 20th century, paying particular attention to the relationships among the different actors involved in industrial disputes, i. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
7.
600 p, 6.1 MB Les juntes de reformes socials i l'intervencionisme estatal en el món del treball a Catalunya, 1900-1923 / Luque i Fernández, Rafael ; Gabriel, Pere, , 1945-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Les Juntes de Reformes Socials neixen amb la llei de 13 de març de 1900 sobre condicions de treball de dones i nens. Estaven integrades per sis patrons i sis obrers, dos vocals nats -el rector i el metge- i presidides per l'Alcalde. [...]
Boards of Social Reforms are born with the law of 13 March 1900 on working conditions of women and children. Consisted of six workers and six employers, two ex officio members, the rector and the doctor, and chaired by the Mayor. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
8.
897 p, 7.9 MB Josep Roca i Roca : polític, periodista i escriptor republicà: els anys de joventut, 1848-1878 / Colom i Bussot, Juli ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Aquesta tesi analitza el primer període de la vida de Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848-Barcelona, 1924) incidint principalment en la triple vessant de polític, periodista i escriptor. Roca, bàsicament conegut com a director de La Campana de Gràcia i L' Esquella de la Torratxa, fou una de les personalitats importants del republicanisme català com a mínim entre 1868 i la Setmana Tràgica. [...]
This thesis analyzes the first period of the life of Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848-Barcelona, 1924) affecting primarily the triple aspect of politician, journalist and writer. Roca, basically known as director of La Campana de Gràcia and L'Esquella de la Torratxa, was one of the important personalities of the Catalan republicanism at least between 1868 and the Tragic Week. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
3 documents
9.
327 p, 8.5 MB El 1er de Maig a Catalunya (1890-1918) : : afirmació, lluita i festa / Rodríguez Calleja, María ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
Tal i com apunta el títol, la tesi El 1er de Maig a Catalunya (1890-1918). Afirmació, lluita i festa és un treball de recerca sobre l'evolució del 1er de Maig des de la primera celebració, l'any 1890, fins a finals de la Primera Guerra Mundial, l'any 1918. [...]
The thesis entitled El 1er de Maig a Catalunya (1890-1918). Afirmació, lluita i festa is a research about the May Day from the first celebration, in 1890, to the end of the First World War, in 1918. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
10.
661 p, 4.7 MB Jaume Miravitlles i Navarra : : intel·lectual, revolucionari i home de govern : els anys joves, 1906-1939 / Batalla i Galimany, Ramon ; Gabriel, Pere, 1945-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
És una recerca biogràfica sobre el polític i periodista Jaume Miravitlles i Navarra (1906-1988). Degut a la intensitat i duració de la seva activitat política i cultural, la tesi estudia només els anys joves, des del seu naixement a Figueres el 1906 fins al seu exili de 1939, però l'autor ja està treballant en la segona part de la biografia. [...]
This is a biographical research about the politician and journalist Jaume Miravitlles i Navarra (1906-1988). Due to the intensity and duration of his political and cultural activity, this thesis studies only the young years, from his birth in Figueres in 1906 until his exile in 1939, but the author is already working in the second part of the biography. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  

Research literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 36 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
2 p, 902.9 KB Història dels Moviments Socials. Segle XX-I [28844] / Gabriel, Pere. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Història [503]  
2.
3 p, 1.6 MB Història d'Espanya del S. XIX-II [28834] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
2005-06
Llicenciat en Història [503]  
3.
Història del moviment obrer IV [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1990-91
Llicenciat en Història [503]
2 documents
4.
Història dels fenòmens socials (Història contemporania d'Espanya) [0000] / Gabriel, Pere ; de Riquer, Borja ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1985-86
Llicenciat en Història [503]
2 documents
5.
2 p, 30.9 KB Història del Moviment obrer IV [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1982-83
Llicenciat en Història [503]  
6.
1 p, 27.7 KB Espanya 1898-1923 [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1985-86
Llicenciat en Història [503]  
7.
2 p, 36.4 KB Història dels fenòmens socials (Història contemporania d'Espanya) [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1982-83
Llicenciat en Història [503]  
8.
1 p, 185.0 KB Història del Moviment obrer IV [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1990-91
Menció en Història Moderna i Contemporània [563]  
9.
1 p, 171.1 KB Història d'Espanya (1898-1923) [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1990-91
Menció en Història Moderna i Contemporània [563]  
10.
1 p, 171.1 KB Història d'Espanya (1898-1923) [0000] / Gabriel, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1990-91
Menció en Història Moderna i Contemporània [563]  

Course materials : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 Gabriel, P.
30 Gabriel, Pere,
1 Gabriel, Pere, ,
1 Gabriel, Pere.
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.