Results overview: Found 314 records in 0.02 seconds.
Articles, 144 records found
Contributions to meetings and congresses, 4 records found
Books and collections, 39 records found
Research literature, 64 records found
Learning materials, 3 records found
Course materials, 60 records found
Articles 144 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 606.7 KB Millorar el posicionament d'Europa en el sector de la bioeconomia / Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
UrBIOfuture és un projecte europeu que es proposa cartografiar els programes educatius actuals que desenvolupen el seu currículum enfocat al sector bioindustrial, aconseguir l'alineament entre les institucions educatives i de recerca amb el sector industrial, identificar els actuals forats entre l'oferta formativa i les necessitats reals dels professionals i empreses del sector i proposar una eina que permeti promoure les vocacions al sector bio.
UrBIOfuture es un proyecto europeo que se propone cartografiar los programas educativos actuales que desarrollan su currículum enfocado en el sector bioindustrial, conseguir el alineamiento entre las instituciones educativas y de investigación con el sector industrial, identificar los actuales huecos entre la oferta formativa y las necesidades reales de los profesionales y empresas del sector y proponer una herramienta que permita promover las vocaciones al sector bio.

2023
UAB divulga, Juny 2023, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 227.4 KB Anàlisis de programes formatius híbrids a nivell iberoamericà / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
S'ha publicat un informe, en què participa el CRiEDO de la UAB, que es focalitza en la gestió que es fa dels programes formatius híbrids, que combinen equilibradament activitatats presencials i online, als països iberoamericans. [...]
Se ha publicado un informe, en el que participa el CRiEDO de la UAB, que se focaliza en la gestión que se hace de los programas formativos híbridos, que combinan equilibradamente actividades presenciales y online, en los países iberoamericanos. [...]

2023
UAB divulga, Maig 2023, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 528.4 KB Noves competències formatives per al sector de l'automoció / Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
L'avenç de la indústria de l'automoció passa per aconseguir més eficiència en la producció, l'electrificació dels vehicles o avançar a l'electrònica perquè tinguin una conducció autònoma, entre d'altres. [...]
El avance de la industria de la automoción pasa por conseguir más eficiencia en la producción, la electrificación de los vehículos o avanzar en la electrónica para que tengan una conducción autónoma, entre otros. [...]

2023
UAB divulga, Abril 2023
2 documents
4.
17 p, 705.6 KB El Desarrollo de competencias profesionales en el Prácticum de maestros / Del Arco Bravo, Isabel (Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Armengol Asparó, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El objetivo del estudio es analizar el desarrollo competencial que promueve el Practicum en la formación de maestros, desde la visión de sus protagonistas. Bajo una metodología mixta y secuencial, se triangulan datos cuantitativos obtenidos de cuestionarios con datos de entrevistas y grupos de discusión. [...]
The objective of the study is to analyze the competence development promoted by the Practicum in teacher training, from the perspective of its protagonists. Under a mixed and sequential methodology, quantitative data obtained from questionnaires are triangulated with data from interviews and discussion groups. [...]

2021 - 10.48082/espacios-a21v42n07p09
Espacios, Vol. 42 Núm. 7 (2021) , p. 128-144  
5.
3 p, 685.6 KB La competència digital docent dels futurs i futures mestres, en estudi / Mercader Juan, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB ha participat en un estudi sobre la percepció i avaluació de la competència digital docent (CDD) dels mestres en formació. [...]
El Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo Organizativo (CRiEDO) del Departamento de Pedagogía Aplicada participa en un estudio sobre la percepción y evaluación de la competencia digital docente (CDD) de los Maestros en formación. [...]

2022
UAB divulga, Abril 2022
2 documents
6.
3 p, 702.1 KB L'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius catalans / López-Crespo, Saida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Un estudi realitzat en el marc d'una tesi doctoral ha permès conèixer com el professorat aprèn informalment en els centres educatius catalans. Els resultats de l'estudi mostren de qui i/o amb qui aprenen informalment els docents, quines activitats porten a terme per aprendre informalment i quins factors condicionen la participació dels docents en aquestes activitats.
Un estudio realizado en el marco de una tesis doctoral ha permitido conocer cómo el profesorado aprende informalmente en los centros educativos catalanes. Los resultados del estudio muestran de quién y/o con quién aprenden informalmente los docentes, qué actividades llevan a cabo para aprender informalmente y qué factores condicionan la participación de los docentes en estas actividades.

2022
UAB divulga, Abril 2022
2 documents
7.
27 p, 7.7 MB Urban-Rural Gradients Predict Educational Gaps : evidence from a Machine Learning Approach Involving Academic Performance and Impervious Surfaces in Ecuador / Santos-García, Fabián (Technological University Indoamerica. Research Center for the Territory and Sustainable Habitat (CITEHS)) ; Valdivieso, Karina (Technological University Indoamerica. Center for Research in Human Sciences and Education (CICHE)) ; Rienow, Andreas (Ruhr University Bochum. Institute of Geography) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu)
Academic performance (AP) is explained by a multitude of factors, principally by those related to socioeconomic, cultural, and educational environments. However, AP is less understood from a spatial perspective. [...]
2021 - 10.3390/ijgi10120830
ISPRS international journal of geo-information, Vol. 10 Núm. 12 (december 2021) , p. 830  
8.
14 p, 254.6 KB Teachers' informal learning and organizational learning in Spain / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Duran-Bellonch, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO)
Purpose: The purpose of this study is to focus on the informal learning (IL) processes of teachers in primary and secondary schools in Spain. Its objective is to study the strategies currently used by teachers to generate IL, identifying the factors that condition such learning and the changes that must be introduced to enhance it. [...]
2021 - 10.1108/JWL-02-2021-0017
Journal of workplace learning, 9 July 2021  
9.
3 p, 713.5 KB L'Observatori per a la qualitat de l'equitat en educació superior : una iniciativa liderada des de la UAB / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Les polítiques d'igualtat en educació superior busquen desenvolupar contextos universitaris on els diferents col·lectius quedin lliures d'etiquetes com a 'vulnerables'. La Universitat Autònoma de Barcelona lidera el projecte Erasmus+ de la Comissió Europea denominat ORACLE, un projecte que busca la inclusió educativa de totes les comunitats que formen part de les universitats iberoamericanes. [...]
Las políticas de equidad en educación superior buscan desarrollar contextos universitarios donde los diferentes colectivos queden libres de etiquetas como 'vulnerables'. La Universitat Autònoma de Barcelona lidera el proyecto Erasmus+ de la Comisión Europea denominado ORACLE, un proyecto que busca la inclusión educativa de todas las comunidades que forman parte de las universidades iberoamericanas. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
2 documents
10.
3 p, 517.1 KB Estratègies d'orientació i acció tutorial : eines que poden evitar l'abandonament escolar prematur / Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Avançar cap a unes societats més inclusives i equitatives requereix parar esment als contextos educatius, socials i laborals. A Espanya, la continuïtat en els itineraris de formació i educació dels joves es veu amenaçada per l'alta taxa d'abandó escolar en edats primerenques. [...]
Avanzar hacia unas sociedades más inclusivas e igualitarias requiere prestar atención a los contextos educativos, sociales y laborales. En España, la continuidad en los itinerarios de formación y educación de los jóvenes se ve amenazada por la alta tasa de abandono escolar en edades tempranas. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
2 documents

Articles : 144 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 4 records found  
1.
Prácticas educativas Basadas en la Evidencia - Estrategias para su promoción (PBE-Tools) / Ion, Georgeta, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)
El proyecto PBE-Tools tiene por finalidad promover e impulsar prácticas educativas basadas en evidencias generando recursos para que el profesorado y los equipos educativos puedan transferir y usar la investigación educativa para la mejora de los centros educativos no universitarios, desde un planteamiento colaborativo y de comunidades de investigación.
2016
Prácticas educativas Basadas en la Evidencia, : 2016  
2.
8 p, 102.9 KB Estudi de casos en desenvolupament organitzacional / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luis 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
L'aportació tracta de la incorporació de la metodologia de l'estudi de casos per a l'anàlisi institucional, en el marc de l'assignatura de Desenvolupament Organitzacional de la llicenciatura en Pedagogia. [...]
This communication presents the incorporation of the methodology of the study of cases for institutional analysis, in the subject organizational development master's degree in Pedagogy. The methodology let the student study individuals situations, in specifics institutions contexts, thus promoting the competence for the direct intervention in educations process. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
3.
11 p, 159.6 KB Un estudi sobre la transició secundària - Universitat / Gairín Sallán, Joaquín coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Guillamón Ramos, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luis 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Quinquer, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
La present comunicació presenta algunes reflexions i resultats obtinguts fruït de l'estudi de camp realitzat a partir del projecte La transició secundària universitat i incorporació a la universitat. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
4.
7 p, 63.3 KB Reflexiones en torno al uso de las herramientas de comunicación en la propuesta de virtual del Instituto Universitario de Postgrado / Bosco, Alejandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El Instituto Universitario de Postgrado (IUP) es una institución de formación superior conformada por tres universidades públicas españolas (Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid) y Santillana Formación, la empresa del Grupo Santillana especializada en la formación de adultos a través de Internet. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Books and collections 39 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
103 p, 7.7 MB Supporting educational and social inclusion of youth early leavers and youth at risk of early leaving through mechanisms of orientation and tutorial action / Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu)
The Project "Apoyando la inclusión educativa y social de los jóvenes con riesgo de abandonar prematuramente a través de mecanismos de orientación y acción tutorial" ("Supporting the Educational and Social inclusion of Young People at Risk aof Leaving Prematurely Through Guidance Mechanisms and Tutorial Action") (Orienta4YEL: https://www. [...]
This work aims to be a synthesis of the Project and its most significant contributions, seeking to give an overview of everything carried out and achieved, while reporting on the mechanisms that enable access to accumulated knowledge. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. EDO-SERVEIS, 2022  
2.
22 p, 518.6 KB Aprendizaje y buenas prácticas sobre la pandemia en educación superior en España / Gairín Sallán, Joaquín, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdés Gázquez, María (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barcelona : EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona, 2021 (Informes, 13)
Educación Superior y Pandemia. Aprendizajes y buenas prácticas en Iberoamérica, 2021, p. 70-91  
3.
4 p, 143.0 KB Introducción al informe / Gairín Sallán, Joaquín, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muñoz Moreno, José Luis, 1980- coord. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barcelona : EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona, 2021 (Informes, 13)
Educación Superior y Pandemia. Aprendizajes y buenas prácticas en Iberoamérica, 2021, p. 6-9  
4.
255 p, 9.2 MB Educación Superior y Pandemia : Aprendizajes y buenas prácticas en Iberoamérica / Gairín Sallán, Joaquín, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Muñoz Moreno, José Luis, 1980- coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aguilar Chávez, Nohemy Scarleth ; de Alburquerque Moreira, Ana Maria ; Alcántara Zapata, Elsa ; Amarilla Gaette, María Luján ; Arce González, Consuelo ; Assis de Miranda, Nonato ; Benavides Meneses, Matías ; Bizelli, José Luís ; Capocasale, Alejandra ; Castillo G., Carolina ; Contreras Chacón, Azael Eduardo ; Corea Tórrez, Norma Cándida ; Correa, Gladys ; Fernandes Costa, Ana Sheila ; Jerónimo, Miguel ; González Rubio, Janeth ; Guerrero Rodríguez, Lilia Esther ; Hernández Sánchez, Isaías Javier ; Jacobina Aires, Carmenisia ; Medrano Rodríguez, Hernán ; Lopes Reis, Márcia ; Lorena Reyes, Carmen ; Marenco, Paola ; Molina Yuncosa, Nuby ; Nossar, Karina ; Palmeros y Avila, Guadalupe ; Pinheiro, Fernanda Paula ; Questa-Torterolo, Mariela ; Ramón González, Victor ; Román Medina, Luciano ; Sajevicius, Dora ; Santacruz Zárate, Venialdo ; Soligo, Marina ; Soria-Valencia, Edith ; Tafur Puente, Rosa María ; Tejera Techera, Andrea ; Terreros Barrios, Nicolasa ; Vázquez Clavera, María Inés ; Leiva Guerrero, María Verónica ; Valdés Gázquez, María
La aportación actual no entra en analizar aspectos generales de la pandemia (naturaleza, origen, extensión general y en el país, etc. ) o de otras situaciones que se derivan del confinamiento, por considerar que son suficientemente conocidos. [...]
Barcelona EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona 2021 (Informes)  
5.
46 p, 4.3 MB Network ASCENT : Joint publication and good practices for automotive engineering and sales management strategies / Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Suárez, Cecilia Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Chiacchiarini, Héctor (Universidad Nacional del Sur (Argentina)) ; Pesce, Gabriela (Universidad Nacional del Sur (Argentina)) ; Maíz, Santiago (Universidad Nacional del Sur (Argentina)) ; Sarmoria, Claudia (Universidad Nacional del Sur (Argentina)) ; Defranco, Gabriel (Universidad Nacional de La Plata) ; Luna, Veronica (Universidad Nacional de La Plata) ; Pary, Gastón (Universidad Nacional de La Plata) ; Martins, Claudio (Universidad Nacional de La Plata) ; Ahuett Garza, Horacio (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic)) ; Castillo Gómez, Joel (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic)) ; Orta Castañón, Pedro Antonio (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic)) ; Avendaño Alcaraz, Jorge Abel (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic)) ; Martínez Alarcón, Jorge Andrés (Universidad Iberoamericana (Mèxic)) ; Martínez Ordaz, José Emiliano (Universidad Iberoamericana (Mèxic)) ; Castro Pinto, Fernando (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Leal Alves, Marcelo Augusto (Universidade de São Paulo) ; Profito, Francisco José (Universidade de São Paulo) ; Kaminski, Paulo Carlos (Universidade de São Paulo) ; Massarani, Marcelo (Universidade de São Paulo) ; Fussenecker, Claudia (Hochschule Düsseldorf) ; Penz, Eva (FH JOANNEUM (Àustria)) ; Steiner, Kurt (FH JOANNEUM (Àustria)) ; Sprenger, Hanna (FH JOANNEUM (Àustria)) ; Wagenhofer, Verena (AVL List GmbH)
Graz (Austria) : FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, 2021  
6.
78 p, 3.6 MB Aprendre a Aprendre. Avaluació de programes educatius d'EduCaixa / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'avaluació del programa educatiu 'Aprendre a Aprendre' tracta de verificar els resultats i efectes de la proposta desenvolupada per l'escola Virolai i aplicada en 16 centres educatius amb la finalitat de millorar les competències dels seus estudiants. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS, 2021  
7.
100 p, 7.9 MB Laboratorio de políticas y prácticas para el desarrollo social de la Educación Superior / Gairín Sallán, Joaquín, ed. ; Rodríguez-Gómez, David, ed.
El Proyecto 'Laboratorio de Políticas y Prácticas para el Desarrollo Social en la Educación Superior' (ACCES4ALL), se focaliza en promover la educación y la inclusión social en la universidad de aquellos grupos menos representados así como los estudiantes poco habituales en el contexto europeo, proponiendo instrumentos y estrategias para lograrlo. [...]
Bellaterra : EDO-SERVEIS, 2021  
8.
321 p, 15.4 MB La gestión de los centros educativos en situación de confinamiento en Iberoamérica / Gairín Sallán, Joaquín, coord. ; Mercader Juan, Cristina, coord.
La Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE) se creó en 2008 y, actualmente, es una asociación internacional conformada por treinta instituciones de educación superior y ministerios de educación pertenecientes a diecisiete países iberoamericanos (organizaciones miembro), junto a más de 500 instituciones colaboradoras. [...]
Barcelona : EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (Informes ; 9)  
9.
94 p, 9.7 MB La equidad en la Educación Superior. Estrategias para la intervención / Gairín Sallán, Joaquín, ed. ; Castro Ceacero, Diego, ed. ; Bosco Bernal, Juan, ed. ; Barrera-Corominas, Aleix, ed.
Bellaterra : EDO-SERVEIS, 2019  
10.
270 p, 2.4 MB La gestión de la responsabilidad social en las universidades Iberoamericanas / Gairín Sallán, Joaquín, coord. ; López-Crespo, Saida, coord. ; Acuña, Rosa Emilia (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) ; Aguilar Chávez, Nohemy Scarleth (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) ; Aires, Carmenísia Jacobina (Universidade de Brasília) ; Altafaja Vela, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Aquino Arias, José Concepción (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Mèxic)) ; Arce González, Consuelo (Universidad del Tolima (Colòmbia)) ; Barrales Villegas, Adoración (Universidad Veracruzana) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bizelli, José Luís (Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho") ; Bosco Bernal, Juan ; Contreras Chacón, Azael Eduardo (Universidad de Los Andes) ; Corea Tórrez, Norma Cándida (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) ; Cunha, Joana (Instituto Politécnico de Leiria) ; Dajer Torres, Regina (Universidad Veracruzana) ; Díaz Romero Ardiles, Armando (Universidad Católica Boliviana "San Pablo") ; Donoso Díaz, Sebastián (Universidad de Talca (Xile)) ; Eneida Méndez, Abril (Universidad de Panamá) ; Fernandes Costa, Ana Sheila (Universidade de Brasília) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Garzón Castrillón, Ana (Universidad Estatal de Milagro (Equador)) ; González Caballero, Víctor Ramón (Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (Paraguai)) ; González Rubio, Janeth (Universidad del Tolima (Colòmbia)) ; Jerónimo, Miguel (Instituto Politécnico de Leiria) ; Marenco, Paola (Universidad Católica del Uruguay) ; Martínez Barrientos, María Alejandra (Universidad Católica Boliviana "San Pablo") ; Medrano Rodríguez, Hernán (Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León - IIIEP) ; Mendoza Lámbiz, Lamed ; Molina Contreras, Nuby Lisbeth (Universidad de Los Andes) ; Moreira, Ana Maria de Albuquerque (Universidade de Brasília) ; Musselli, Sharon ; Nossar, Karina ; Palmeros y Ávila, Guadalupe (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Mèxic)) ; Pinheiro, Fernanda Paula (Instituto Politécnico de Leiria) ; Ramos González, Renato Emmanuel (Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León - IIIEP) ; Reis, Márcia Lopes (Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho") ; Rivera Contreras, Sofía (Universidad Estatal de Milagro (Equador)) ; Román Medina, Luciano (Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (Paraguai)) ; Sajevicius, Dora (Instituto de Formación Docente Elbio Fernández (Montevideo, Uruguai)) ; Sánchez Díaz, Sebastián (Universidad de Talca (Xile)) ; Sánchez Huarcaya, Alex Oswaldo (Pontificia Universidad Católica del Perú) ; Sandoval Manríquez, Mario (Universidad de Los Lagos (Xile)) ; Scaffo, Sonia (Instituto de Formación Docente Elbio Fernández (Montevideo, Uruguai)) ; Soligo, Marina da Camino Ancona Lopez (Universidade Paulista) ; Tafur Puente, Rosa María (Pontificia Universidad Católica del Perú) ; Tejera, Andrea (Universidad ORT Uruguay) ; Terreros Barrios, Nicolasa (Universidad Especializada de las Américas-UDELAS (Panamà)) ; Vázquez, María Inés (Instituto Universitario Asociación Cristina de Jóvenes (Montevideo, Uruguai)) ; Villarroel Montaner, Daniel (Universidad San Sebastián (Xile))
La presente aportación recoge el trabajo de 47 especialistas de 14 países iberoamericanos que aportan sus estudios y valoraciones sobre la temática. Se proporciona así una visión amplia del desarrollo de esta en los distintos países, proporcionando para cada uno de ellos referencias normativas, la realidad en sus universidades, algún ejemplo relevante y algunas reflexiones y propuestas para la mejora. [...]
Barcelona : EDO-SERVEIS, 2019 (Informes)  

Books and collections : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 64 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
27 p, 609.1 KB Implementing evidence-informed practice for school inclusion - Guidelines for policymakers / Ion, Georgeta, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Suárez, Cecilia Inés (Universitat Autònoma de Barcelona) ; López-Crespo, Saida (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Iftimescu, Simona, coord. (University of Bucharest) ; Stingu, Mihaela, coord. (University of Bucharest) ; Marin, Elena, coord. (University of Bucharest) ; Gaber, Slavko (University of Ljubljana) ; Tasner, Veronika (University of Ljubljana) ; Kos, Ziva (University of Ljubljana) ; Šušterič, Nika (University of Ljubljana) ; Brown, Chris (Durham University) ; Flood, Jane (Durham University) ; Călinec, Marcela Claudia (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Oancea, Ana Maria (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Jarnea, Claudia (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Ion, Camelia Elena (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament) ; Burriel Manzanares, Francesca (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament)
This resource package includes guidelines that school leaders and policymakers at various levels of the educational system should consider when planning educational processes and change, and we urge them to maintain and strengthen their efforts in providing all students with meaningful access to the full range of opportunities education should offer.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), 2023
6 documents
2.
46 p, 1.3 MB Pla de desenvolupament i coaching per a la pràctica informada en l'evidència per a la inclusió escolar / Iftimescu, Simona, coord. (University of Bucharest) ; Ion, Georgeta, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Stingu, Mihaela, coord. (University of Bucharest) ; Marin, Elena, coord. (University of Bucharest) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Suárez, Cecilia Inés (Universitat Autònoma de Barcelona) ; López-Crespo, Saida (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Brown, Chris (Durham University) ; Flood, Jane (Durham University) ; Gaber, Slavko (University of Ljubljana) ; Tasner, Veronika (University of Ljubljana) ; Kos, Ziva (University of Ljubljana) ; Šušterič, Nika (University of Ljubljana) ; Călinec, Marcela Claudia (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Oancea, Ana Maria (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Jarnea, Claudia (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Ion, Camelia Elena (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala) ; Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament) ; Burriel Manzanares, Francesca (Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament)
This resource package comprises a self-assessment tool, EIP general guidelines, EIP implementation guidelines, a coaching plan and an EIP resource package dedicated to school leaders and to schools, aimed at improving EIP for inclusion and at guiding them through their EIP adoption process.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) 2023
5 documents
3.
284 p, 38.9 MB La gestión y funcionamiento de programas formativos híbridos en la Universidad en Iberoamérica / Gairín Sallán, Joaquín coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Barrera-Corominas, Aleix Coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El presente informe revisa los formatos y procesos vinculados a la formación semipresencial en las instituciones de enseñanza superior y universidades del contextoiberoamericano. Se trata, por tanto, de presentar, comentar y valorar la presencia que tienen en la universidad esos programas formativos híbridos. [...]
Barcelona EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona 2022 (Informes)  
4.
433 p, 40.8 MB Actitudes hacia la Inclusión de procesos de Validación de Aprendizajes Previos para la obtención de grado en el Sistema de la Universidad Boliviana / Martínez Barrientos, Maria Alejandra ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
Els processos de Validació d'Aprenentatge Previs a Bolívia encara es troben limitats a la certificació de competències laborals des dels aprenentatges no formals i informals, però no s'ha plantejat la vinculació d'aquest reconeixement amb la seva inclusió a itineraris formatius que estableixin una relació funcional i de llarg abast entre el món laboral i l'acadèmic. [...]
En Bolivia los procesos de Validación de Aprendizaje Previos están aún limitados a la certificación de competencias laborales desde los aprendizajes no formales e informales, pero no se ha planteado la vinculación de este reconocimiento con su inclusión en itinerarios formativos que establezcan una relación funcional y de largo alcance entre el mundo del trabajo y el mundo académico. [...]
In Bolivia, the Prior Learning Validation processes are still limited to the certification of labor competencies from non-formal and informal apprenticeships. However, linking this recognition with its inclusion in training itineraries that establish a functional and long-term relationship has not been proposed between the world of work and the academic world. [...]

2021  
5.
495 p, 4.8 MB Aprenentatge informal en docència del professorat universitari novell / Encinar Prat, Laia ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
La docència és una de les funcions que desenvolupa el professorat universitari, però la formació reglada que reben entorn aquesta és escassa. A més, el professorat novell, que es troba en l'etapa inicial del seu desenvolupament professional, es caracteritza per l'inici de la construcció de la seva identitat docent, el contrast de les seves expectatives amb la realitat i les inseguretats vers la docència. [...]
La docencia es una de las funciones que desarrolla el profesorado universitario, pero la formación reglada que reciben acerca de ésta es escasa. Además, el profesorado novel, que se encuentra en la etapa inicial de su desarrollo profesional, se caracteriza por el inicio de la construcción de su identidad docente, el contraste de sus expectativas con la realidad y las inseguridades entorno la docencia. [...]
Teaching is one of the functions performed by university professors, but the formal training they receive for it is rare. In addition, novice professors, who are in the initial stage of their professional development, are characterized by the beginning of their teaching identity construction, the contrast of their expectations with reality and insecurities towards teaching. [...]

2021  
6.
469 p, 5.2 MB Análisis de la identidad organizacional en la Universidad a partir de los académicos. Promover y gestionar cambios / Martínez Orozco, Elizabeth ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
La Universitat viu canvis sense precedents per tal de donar resposta a les exigències que li planteja la societat. Si bé les organitzacions afronten canvis globals, les universitats com a organitzacions educatives no són l'excepció. [...]
La Universidad vive cambios sin precedentes a fin de dar respuesta a las exigencias que le plantea la sociedad. Si bien las organizaciones afrontan cambios globales, las Universidades como organizaciones educativas no son la excepción. [...]
The University is undergoing unprecedented changes in order to respond to the demands of society. Organizations face global changes and universities, as educational organizations, are no exception. The transition from a university focused on education and training in a local environment, to a research university with a global focus is an indisputable trend that impacts its organizational identity. [...]

2020  
7.
366 p, 4.6 MB Barreras y facilitadores percibidos por estudiantes que acceden a la universidad mediante vías no habituales / Pérez-Maldonado, Cristina ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
La present tesi doctoral té la finalitat d'aconseguir una major claredat en la identificació de les dificultats en l'accés a la universitat dels estudiants procedents de vies no habituals a les universitats públiques catalanes. [...]
La presente Tesis Doctoral tiene la finalidad de arrojar una mayor claridad en la identificación de las dificultades en el acceso a la universidad de los estudiantes procedentes de vías no habituales en las universidades públicas catalanas. [...]
The aim of this doctoral thesis is to provide greater clarity in identifying the difficulties of access to university for students coming from non-traditional backgrounds in Catalan public universities. [...]

2020  
8.
332 p, 6.0 MB Metodologías y estrategias evaluativas que aplica en aula el profesorado de la Universidad de Tarapacá. Un estudio de Caso / Capetillo Velásquez, Rubén ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
La tesi doctoral "Metodologies i estratègies avaluatives que aplica en aula el professorat de la Universitat de Tarapacá. Un estudi de cas ", correspon a l'Àmbit de pedagogia aplicada i segueix la Línia d'Investigació: Desenvolupament de professorat. [...]
La tesis doctoral "Metodologías y estrategias evaluativas que aplica en aula el profesorado de la Universidad de Tarapacá. Un estudio de caso", corresponde al Ámbito de pedagogía aplicada y sigue la Línea de Investigación: Desarrollo del profesorado. [...]
The doctoral thesis "Methodologies and evaluative strategies applied in the classroom by the teaching staff of the University of Tarapacá. A case study", corresponds to the Area of applied pedagogy and follows the Research Line: Teacher development. [...]

2021  
9.
475 p, 6.7 MB El rol directivo para la promoción del aprendizaje informal del profesorado en los centros educativos / López Crespo, Saida ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
L'aprenentatge que el professorat construeix informalment en el seu lloc de treball ha de ser considerat como una forma més d'aprenentatge professional. Reconèixer el valor d'aquest aprenentatge per a la millora professional i organitzativa és una primera condició per a la seva consideració. [...]
El aprendizaje que el profesorado construye informalmente en su lugar de trabajo debe ser considerado como una forma más de aprendizaje profesional. Reconocer el valor de este aprendizaje para la mejora profesional y organizativa es una primera condición para su consideración. [...]
The type of learning that teachers acquire informally in the workplace should be seen as another form of professional learning. Recognising the value of this type of learning for professional and organizational growth is a key condition for its appreciation. [...]

2020  
10.
568 p, 5.8 MB La dirección escolar y la ética organizacional en los centros de educación infantil y primaria de Catalunya. Análisis de facilitadores y barreras / Colorado Ramírez, Sara ; Gairín Sallán, Joaquín, dir.
La tesi treballa el desenvolupament ètic organitzacional en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya. Es planteja la concreció i validació d'un model i instrument de desenvolupament ètic organitzacional per als centres d'educació infantil i primària des de l'actuació organitzativa i de la direcció escolar. [...]
La tesis aborda el desarrollo ético organizacional en los centros de educación infantil y primaria de Catalunya. Se aborda la concreción y validación de un modelo e instrumento de desarrollo ético organizacional para los centros de educación infantil y primaria desde la actuación realizada por la organización como por la dirección escolar. [...]
The thesis deals with the ethical organizational development in the infant and primary education centers of Catalonia. The concretion and validation of a model and instrument of organizational ethical development for infant and primary education centers is addressed from the update carried out by the organization and by the school management. [...]

2020  

Research literature : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 3 records found  
1.
346.1 KB Model de Pràcticum Integrador (MPI) / Armengol Asparó, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació) ; Jariot, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació) ; Massot, Margarida (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació) ; Rodríguez, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació)
Els pràcticums tenen com a objectiu crear un espai de formació en el que els futurs professionals posin en pràctica els coneixements, habilitats i competències adquirides en altres assignatures del grau i desenvolupin les competències professionals que es desenvolupen als centres de pràctiques. [...]
2009

Conté: MPI : descripció del model -- MPI Bones pràctiques [aporta una guia de com implementar el model] -- Xarxa de centres MPI: criteris pe configurar una xarxa de centres de pràctiques d'excel·lència -- Comunicació facultat [en el marc d'unes jornades d'innovació] -- Quadern Habilitats Emocionals: taller adreçat l'estudiant de pràcticum -- Quadern Presentació Oral: taller adreçat l'estudiant de pràcticum -- Quadern Avaluació de necessitats: taller adreçat l'estudiant de pràcticum -- Quadern Recollir informació: Taller de com fer la recollida d'informació necessària per desenvolupar el pràcticum -- Ambit 1-9: definició de les competències a treballar en diferents tipologies de centres on els futurs professionals d'Educació Social, Pedagogia i Psicopedagogia poden treballar i fan pràctiques.

16 documents
2.
68 p, 2.9 MB Guía de formación ASCENT. Módulo 2. Formando el formador / Barrera-Corominas, Aleix, coord. ; Gairín Sallán, Joaquín ; Fussenecker, Claudia ; Schlösser, Martin ; Izard Granados, Gabriel
El desarrollo de bancos de prueba que permitan la aproximación de las competencias profesionales desarrolladas en las universidades al sector productivo y, más en concreto, una formación de los estudiantes más vinculada con las necesidades del mercado, hacen que este módulo formativo cobre especial importancia en el marco del proyecto ASCENT.
O desenvolvimento de bancos de provas que permitem a aproximaçao das competências profissionais desenvolvidas nas universidades ao setor produtivo e, mais especificamente, a formaçao de alunos mais ligados às necessidades do mercado, tornam este módulo de treinamento especialmente importante na Estrutura do projeto ASCENT.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. EDO-SERVEIS, 2018 (ASCENT Training Guide)
2 documents
3.
232 p, 3.1 MB Modelo para la mejora del acceso y permanencia de grupos vulnerables en educación secundaria postobligatoria (APESE) / Armengol Asparó, Carme, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Castro Ceacero, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Manzanares Moya, María Asunción (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Suárez, Cecilia Inés (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez Romero, Cristina (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; Iglesias Vidal, Edgar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ramos Pardo, Francisco Javier (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Gómez-Jarabo, Inmaculada (Universidad Complutense de Madrid) ; Del Arco Bravo, Isabel (Universitat de Lleida) ; Sánchez Delgado, Primitivo (Universidad Complutense de Madrid) ; Castillo Arredondo, Santiago (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; Encinar Prat, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente documento es resultado del Proyecto 'Acceso y permanencia de grupos vulnerables en la educación secundaria no obligatoria. Creación y validación de un modelo de intervención' financiado por la convocatoria de I+D RETOS (EDU2013-47452-R). [...]
2016  

Course materials 60 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 111.7 KB Comunicació i Aprenentatge: Experiències d'Usuari [44249] / Gonzalez Monfort, Maria de las Neus ; Gairin Sallan, Joaquín ; Mercader Juan, Cristina ; Masriera, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul introdueix a l'alumnat en el disseny de productes culturals relacionats amb l'educació patrimonial, des del punt de vista de la comunitat d'usuaris / es a la qual està destinat. Les temàtiques que s'abordaran principalment seran l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari / a, els processos d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar 1 d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar els mecanismes d'aprenentatge i ensenyament. [...]
This module introduces students to the design of cultural products related to heritage education, from the point of view of the user community for which it is intended. The main topics to be addressed will be the analysis of the different types of user, the teaching-learning processes, some educational methodologies, and the 1 of view of the user community for which it is intended. [...]
1 Este módulo introduce al alumnado en el diseño de productos culturales relacionados con la educación patrimonial, desde el punto de vista de la comunidad de usuarios/as a la que está destinado. [...]

2023-24
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
2.
7 p, 116.1 KB El Canvi i la Innovació. La Vinculació amb l'Entorn [44246] / Armengol Asparo, Maria Carme ; Gairin Sallan, Joaquín ; Muñoz Moreno, Jose Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Comprendre el context socioeducatiu en què es troba la institució educativa i conèixer i aplicar les estratègies i models de millora més adequats per gestionar el canvi.
Understanding the socio-educational context in which the educational institution is located and knowing and applying the most appropriate improvement strategies and models to manage change.
Comprender el contexto socioeducativo en el que se halla la institución educativa y conocer y aplicar las estrategias y modelos de mejora más adecuados para gestionar el cambio.

2023-24
Màster Universitari en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa [1454]
3 documents
3.
4 p, 103.5 KB Aspectes Generals de Mediació [44687] / Gairín Sallán, Joaquín ; Jurado de los Santos, Pedro ; Navas Navarro, Susana ; Sanahuja Bonfill, Josep Maria ; Olmos Rueda, Patricia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu del present mòdul és conèixer els fonaments generals de la mediació i els conceptes fonamentals de la mediació familiar i del dret privat. Així mateix, es pretenen establir les diferències conceptuals entre mediació, negociació i arbitratge i presentar diferents escoles o models de mediació. [...]
This module aims to learn the general foundations of mediation and the fundamental concepts of family mediation and private law. Likewise, it is intended to establish the conceptual differences between mediation, negotiation and arbitration and present different schools or models of mediation. [...]
El objetivo del presente módulo es el de conocer los fundamentos generales de la mediación y los conceptos fundamentales de la mediación familiar y del derecho privado. Asimismo, se pretenden establecer las diferencias conceptuales entre mediación, negociación y arbitraje y presentar diferentes escuelas o modelos de mediación. [...]

2022-23
Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat [1503]
3 documents
4.
6 p, 109.1 KB Comunicació i Aprenentatge: Experiències d'Usuari [44249] / González Monfort, Neus ; Gairín Sallán, Joaquín ; Mercader Juan, Cristina ; Masriera, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul introdueix a l'alumnat en el disseny de productes culturals relacionats amb l'educació patrimonial, des del punt de vista de la comunitat d'usuaris / es a la qual està destinat. Les temàtiques que s'abordaran principalment seran l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari / a, els processos d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar els mecanismes d'aprenentatge i ensenyament. [...]
This module introduces students to the design of cultural products related to heritage education, from the point of view of the user community for which it is intended. The main topics to be addressed will be the analysis of the different types of user, the teaching-learning processes, some educational methodologies, and the effectiveness of technology to implement the learning and teaching mechanisms. [...]
Este módulo introduce al alumnado en el diseño de productos culturales relacionados con la educación patrimonial, desde el punto de vista de la comunidad de usuarios/as a la que está destinado. Las temáticas que se abordarán principalmente serán el análisis de los distintos tipos de usuario/a, los procesos de enseñanza-aprendizaje, algunas metodologías educativas, y la eficacia de la tecnología para implementar los 1 enseñanza-aprendizaje, algunas metodologías educativas, y la eficacia de la tecnología para implementar los mecanismos de aprendizaje y enseñanza. [...]

2022-23
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
5.
5 p, 103.6 KB Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència [44460] / San Rafael Gutierrez, Sabiniana ; Gairín Sallán, Joaquín ; Paya Panades, Antonio ; Bonilla Carrasco, María Isabel ; Escobar García, Purificación ; Giménez Díez, David ; Leyva-Moral, Juan M ; Dolz Abadia, Maria Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
A la infància i l'adolescència hi ha moltes situacions que fa que els nens i les nenes i els/les adolescents en general, hagin de ser considerats població vulnerable. El nen i la nena igual que els i les adolescents, són vulnerables perquè es troben en risc constant de ser perjudicats, maltractats, perseguits, llastimats o influenciats per diferents agents enfront dels quals es troba en situació d'indefensió. [...]
There are many situations in childhood and adolescence that mean that children and adolescents in general should be considered vulnerable populations. Boys and girls, like teenagers, are vulnerable because they are at constant risk of being harmed, abused, persecuted, harmed or influenced by different agents in front of whom they are helpless. [...]
En la infancia y la adolescencia hay muchas situaciones que hace que los niños y las niñas y los / las adolescentes en general, deban ser considerados población vulnerable. El niño y la niña igual que los y las adolescentes, son vulnerables porque se encuentran en riesgo constante de ser perjudicados, maltratados, perseguidos, lastimados o influenciados por diferentes agentes frente a los que se encuentra en situación de indefensión. [...]

2022-23
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents
6.
6 p, 108.9 KB Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades [43227] / Arnau-Sabatés, Laura ; Espinet, Mariona ; Gairín Sallán, Joaquín ; Paris Romia, Gemma ; Martinez Minguez, Lurdes ; Moore de Luca, Emilee ; Empain, Joanna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en la metodologia de la investigació en educació Objectius específics de tipus cognitiu Conèixer els components i processos bàsics d'una investigació educativa. [...]
This module seeks to introduce students in the methodology of research in education Specific cognitive objectives Know the basic components and processes of an educational reserach. Know the theoretical-practical implications of the research Know the main methodologies and research methods in education Know the main techniques of information production Specific procedural objectives Analyze the methodological context of the educational research Identify the elements or components involved in educational research design Recognize different procedures and methods of educational research Document the research methodologies and methods. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en la metodología de la investigación en educación Objetivos específicos de tipo cognitivos Conocer los componentes y procesos básicos de una investigación educativa. [...]

2022-23
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
7.
6 p, 111.9 KB El Canvi i la Innovació. La Vinculació amb l'Entorn [44246] / Armengol Asparo, Maria Carme ; Gairín Sallán, Joaquín ; Muñoz Moreno, José Luis 1980- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Comprendre el context socioeducatiu en què es troba la institució educativa i conèixer i aplicar les estratègies i models de millora més adequats per gestionar el canvi.
Understanding the socio-educational context in which the educational institution is located and knowing and applying the most appropriate improvement strategies and models to manage change.
Comprender el contexto socioeducativo en el que se halla la institución educativa y conocer y aplicar las estrategias y modelos de mejora más adecuados para gestionar el cambio.

2022-23
Màster Universitari en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa [1454]
3 documents
8.
4 p, 104.3 KB Els Centres de Formació com a Organitzacions [44242] / Armengol Asparo, Maria Carme ; Gairín Sallán, Joaquín ; Castro Ceacero, Diego ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Conèxier, compendre i analitzar els components de les organitzacions educatives, així com els diferents models organitzatius existents.
Knowing, understanding, and analyzing the components of educational organizations, as well as the different existing organizational models.
Conocer, comprender y analizar los componentes de las organizaciones educativas, así como los diferentes modelos organizativos existentes.

2022-23
Màster Universitari en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa [1454]
3 documents
9.
6 p, 108.9 KB Comunicació i Aprenentatge: Experiències d'Usuari [44249] / González-Monfort, Neus ; Gairín Sallán, Joaquín ; González Marcén, Paloma ; Mercader Juan, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul introdueix a l'alumnat en el disseny de productes culturals relacionats amb l'educació patrimonial, des del punt de vista de la comunitat d'usuaris / es a la qual està destinat. Les temàtiques que s'abordaran principalment seran l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari / a, els processos 1 s'abordaran principalment seran l'anàlisi dels diferents tipus d'usuari / a, els processos d'ensenyament-aprenentatge, algunes metodologies educatives, i l'eficàcia de la tecnologia per implementar els mecanismes d'aprenentatge i ensenyament. [...]
1 This module introduces students to the design of cultural products related to heritage education, from the point of view of the user community for which it is intended. The main topics to be addressed will be the analysis of the different types of user, the teaching-learning processes, some educational methodologies, and the effectiveness of technology to implement the learning and teaching mechanisms. [...]
Este módulo introduce al alumnado en el diseño de productos culturales relacionados con la educación 1 Este módulo introduce al alumnado en el diseño de productos culturales relacionados con la educación patrimonial, desde el punto de vista de la comunidad de usuarios/as a la que está destinado. [...]

2021-22
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
10.
5 p, 104.0 KB Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència [44460] / San Rafael Gutiérrez, Sabiniana ; Gairín Sallán, Joaquín ; Escobar García, Purificación ; Aguayo-Gonzalez, Mariela ; Dolz Abadia, Maria Montserrat ; Bernabeu Tamayo, Maria Dolores ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
A la infància i l'adolescència hi ha moltes situacions que fa que els nens i les nenes i els/les adolescents en general, hagin de ser considerats població vulnerable. El nen i la nena igual que els i les adolescents, són vulnerables perquè es troben en risc constant de ser perjudicats, maltractats, perseguits, llastimats o influenciats per diferents agents enfront dels quals es troba en situació d'indefensió. [...]
There are many situations in childhood and adolescence that mean that children and adolescents in general should be considered vulnerable populations. Boys and girls, like teenagers, are vulnerable because they are at constant risk of being harmed, abused, persecuted, harmed or influenced by different agents in front of whom they are helpless. [...]
En la infancia y la adolescencia hay muchas situaciones que hace que los niños y las niñas y los / las adolescentes en general, deban ser considerados población vulnerable. El niño y la niña igual que los y las adolescentes, son vulnerables porque se encuentran en riesgo constante de ser perjudicados, maltratados, perseguidos, lastimados o influenciados por diferentes agentes frente a los que se encuentra en situación de indefensión. [...]

2021-22
Màster universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut [1479]
3 documents

Course materials : 60 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.