Resultados globales: 62 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 10 registros
Libros y colecciones, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 16 registros
Materiales académicos, Encontrados 35 registros
Artículos Encontrados 10 registros  
1.
2 p, 200.0 KB Epilogue : Generative Syntax: Questions, Crossroads, and Challenges / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
2019 - 10.5565/rev/catjl.289
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 287-288 (Articles)  
2.
33 p, 440.1 KB Generative Grammar and the Faculty of Language : Insights, Questions, and Challenges / Chomsky, Noam (University of Arizona) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
This paper provides an overview of what we take to be the key current issues in the field of Generative Grammar, the study of the human Faculty of Language. We discuss some of the insights this approach to language has produced, including substantial achievements in the understanding of basic properties of language and its interactions with interfacing systems. [...]
Aquest treball proporciona una visió general dels aspectes clau actuals en el camp de la gramàtica generativa: l'estudi de la facultat del llenguatge humà. Es tractaran algunes de les visions a què aquest enfocament del llenguatge ha donat lloc, incloent-hi èxits importants en la comprensió de les propietats bàsiques del llenguatge i les seves interaccions amb els sistemes d'interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.288
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 229-261 (Articles)  
3.
61 p, 1.2 MB La gramática en la Enseñanza Media : competencias oficiales y competencias necesarias / Bosque, Ignacio (Universidad Complutense de Madrid) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Este trabajo ofrece una revisión crítica de las llamadas competencias, presentes en diferentes textos oficiales, cuya función es la de determinar qué aspectos de una materia deben ser asimilados, desarrollados y aplicados por los estudiantes. [...]
This study reviews the so-called competences listed in various official documents. The ostensible role of such competences is to determine which aspects of a school subject must be assimilated, carried out and applied by the students. [...]

2018 - 10.5565/rev/regroc.20
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 141-201 (Articles)  
4.
29 p, 283.7 KB Predicados ligeros y valoración de rasgos / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Este artículo explora la noción de predicado ligero, utilizada por la teoría gramatical para discutir sobre fenómenos que pertenecen al ámbito de la semántica léxica. El trabajo tiene tres objetivos: revisar para qué tipo de categorías gramaticales (V, N, Adj, etc. [...]
This paper explores the notion of light predicate, which has been used by linguistic theory to discuss phenomena that belong to the lexical semantics domain. This work has three goals: review what kind of grammatical categories (V, N, Adj, etc. [...]

2010
Dicenda, Vol. 28 (2010) , p. 27-55 (Artículos)  
5.
53 p, 206.0 KB L'estudi formal de la subordinació i l'estatus de les subordinades adverbials / Brucart, José Ma. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2009 - 10.2436/20.2502.01.36
Llengua & literatura, Núm. 20 (2009) , p. 139-191  
6.
6 p, 126.2 KB "Isogloss" : a new journal for linguistic variation in Romance and Iberian languages / Acedo-Matellán, Víctor (University of Cambridge. Queens' College) ; Etxepare, Ricardo (Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques (IKER)) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Ordóñez, Francisco (Stonybrook University) ; Roca Urgell, Francesc (Universitat de Girona)
These pages introduce Isogloss, a journal devoted to the study of the variation of Romance and Iberian languages.
2015 - 10.5565/rev/isogloss.12
Isogloss, Vol. 1 Núm. 1 (2015) , p. i-vi (Editorial)  
7.
31 p, 160.3 KB Defectivitat morfològica i variació sintàctica / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La morfologia pot estudiar-se des de dues perspectives: la primera concep aquesta informació d'una manera abstracta, relacionant-la amb els sistemes de cas/concordança i la computació cíclica (aquesta és la perspectiva dels darrers treballs de Chomsky); la segona té a veure amb la riquesa morfològica, és a dir, amb el fet que les marques flexives tinguin més o menys manifestació explícita. [...]
2007
Caplletra, Núm. 42 (2007) , p. 219-250  
8.
7 p, 57.0 KB Diccionari Ballesta de Gramàtica Generativa, Monografia del Catalan Journal of Linguistics, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2004 / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Obra ressenyada: Diccionari Ballesta de Gramàtica Generativa, Monografia del Catalan Journal of Linguistics. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2004.
2004
Caplletra, Núm. 37 (2004) , p. 272-278  
9.
24 p, 499.9 KB On the prepositional nature of non-finite verbs / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica)
This paper investigates the prepositional nature of non-finite verbal forms. Assuming well-known observations that relate the categories P and V on the one hand (see Chomsky 1970, 1981, Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000, Hale & Keyser 2002, and Svenonius 2003, 2007, 2008, among others), and P and C on the other (see den Besten 1983, Emonds 1985, Kayne 2000, and van Riemsdijk 1978) I argue that some non-finite verbs -in particular, past participles and gerunds- incorporate a preposition as a result of the interaction between the categories C and T, which can manifest itself as a species of P in non-finte contexts (see Demirdache & Uribe- Etxebarria 2000, and Pesetsky & Torrego 2004). [...]
Aquest article investiga la natura preposicional de les formes verbals no finites. A partir d'ob- servacions prou conegudes que relacionen les categories P i V, d'una banda, (v. Chomsky 1970, 1981, Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000, Hale & Keyser 2002 i Svenonius 2003, 2007, 2008, entre altres), i P i C de l'altra (v. [...]

2010 - 10.5565/rev/catjl.95
Catalan journal of linguistics, Vol. 9, Núm. (2010) , p. 79-102  
10.
9 p, 474.5 KB Introduction. The Minimalist Program and the concept of Universal Grammar / Fortuny Andreu, Jordi (University of Groningen. Center for Language and Cognition) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
This volume offers a collection of brief and orginal articles that aim at developing the minimalist approach to language. In this introduction, we would like to discuss certain issues concerning the Minimalist Program and the concept of Universal Grammar as well as to present the contributions of the volume. [...]
2009 - 10.5565/rev/catjl.139
Catalan journal of linguistics, V. 8 (2009) p. 7-15  

Libros y colecciones Encontrados 1 registros  
1.
704 p, 5.7 MB Relaciones sintácticas. Homenaje a José M. Brucart y M. Lluïsa Hernanz / Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) ed. ; Rodríguez Sellés, Yolanda, ed. ; Fernández Sánchez, Javier, ed.
El presente volumen recoge los trabajos de algunos amigos y colegas de M. Lluïsa Hernanz i José M. Brucart. Con este libro se pretende rendir homenaje a su dilatada labor docente, a su inestimable contribución al estudio de la gramática del español y a su particular manera de concebir la formación universitaria como una actividad orientada también a educar en valores.
Bellaterra : Departament de Filologia Espanyola, 2017  

Documentos de investigación Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
1.9 MB Exploring the left periphery: the cases of Korean and Spanish / Lee, Mi-kyung ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. ; Yoshida, Masaya, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Aquesta tesi tracta sobre la perifèria esquerra de coreà i espanyol des de la perspectiva de lingüística comparada. Aquest treball ofereix dades empíriques de in-situ de focus/Qu-/tòpic, scrambling i topicalització en coreà, que sembla que no és compatible amb la cartografia (Rizzi 1997 i següents). [...]
Esta tesis trata de la periferia izquierda de coreano y español desde perspectiva de lingüística cruzada. Este trabajo ofrece datos empíricos de in-situ de focus/Qu-/tópico, scrambling y topicalización en coreano, que parece que no es compatible con la cartografía (Rizzi 1997 y siguientes). [...]
This dissertation deals with the Left Periphery of Korean and Spanish from a cross-linguistic perspectives. This work provides empirical data of in-situ of focus/wh/topic,scrambling and topicalization in Korean, which seem to be not compatible with the cartographic project (Rizzi 1997 et seq. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
64 p, 1.3 MB La terminología gramatical en Secundaria y Bachillerato. Estudio comparativo de los glosarios de RAE-ASALE e IEC / Mora Romo, Pilar ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El tema que aborda este estudio es la terminología gramatical en Secundaria y Bachillerato. Se exponen las principales causas y consecuencias actuales de la confusión terminológica en las materias de lengua de los institutos, así como los problemas que se originan en el proceso de unificación de la terminología gramatical.
El tema que es presenta en aquest estudi és la terminologia gramatical en Secundària i Batxillerat. S'exposen les principals causes i conseqüències actuals de la confusió terminològica en les matèries de llengua dels instituts, i també els problemes que s'originen en el procés d'unificació de la terminologia gramatical.

2019
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
3.
57 p, 2.8 MB Parámetros de variación del SE no paradigmático / Maes Aguilar, Elena ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La manifestación morfológica del argumento interno (AI) de verbos transitivos en contextos de SE paradigmático está ligada a dos factores diferentes: por un lado, gramaticales (los rasgos del género, número y animacidad/persona) del AI; por otro lado, la distribución geográfica. [...]
La manifestació morfològica de l'argument intern (AI) de verbs transitius en contextos de SE paradigmàtic està lligada a dos factors diferents: d'una banda, gramaticals (els trets de gènere, nombre i animacitat/persona) de l'AI; de l'altra banda, la distribució geogràfica. [...]

2019
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
4.
44 p, 1.5 MB La enseñanza del sujeto en la ESO, una asignatura pendiente / Díaz Lázaro, Tania ; Brucart, José Ma., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Dos son los propósitos que se persiguen con el presente trabajo: por un lado, demostrar la existencia de aspectos relacionados con la asignatura de Literatura y Lengua Castellana que deben ser sometidos a una revisión, y, por otro lado, realizar una propuesta que dé solución a estas cuestiones. [...]
Dos són els propòsits que es persegueixen amb el present treball: d'una banda, demostrar l'existència d'aspectes relacionats amb l'assignatura de Literatura i Llengua Castellana que han de ser sotmesos a una revisió, i, d'altra banda, fer una proposta que doni solució a aquestes qüestions. [...]

2019
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
5.
38 p, 1.7 MB El movimiento A en español : características, análisis y variación / Cervera Casillas, Maria ; Gallego, Ángel J., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo tiene tres objetivos. El primero de ellos es describir el llamado movimiento A en español, prestando especial atención a sus características y al análisis que se ha planteado en la bibliografía; el segundo es ofrecer un repaso de las distintas construcciones en las que se produce dicho movimiento (elevación, pasiva, etc. [...]
Aquest treball té tres objectius. El primer d'ells és descriure l'anomenat moviment A en espanyol, prestant especial atenció a les seves característiques i les análisis que s'han plantejat en la bibliografia; el segon és oferir un repàs de les diverses construccions en les quals es produeix aquest moviment (elevació, passiva, etc. [...]

2017
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]  
6.
240 p, 1.2 MB Verb doubling in chinese / Zhong, Qiuyue ; Gallego, Ángel J., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica
Esta investigación es un trabajo sobre la duplicación verbal en chino. En primer lugar, presento el fenómeno de duplicación en diferentes idiomas. El fenómeno de duplicación se observa en muchas lenguas y distintos dominios. [...]
The present thesis aims to discuss verb doubling phenomenon in Chinese. First, I offer doubling phenomenon in languages, which shows that doubling phenomenon is observed in different languages and in different domains. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
7.
33 p, 718.6 KB La Periferia izquierda de la oración. Bases de una propuesta configuracional / Bañeras Carrió, Maria ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es ofrecer una revisión crítica de las aproximaciones formales a la llamada "periferia izquierda" de la oración (en el sentido de Rizzi 1997 y ss. [...]
2016
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
8.
36 p, 613.0 KB El subjuntivo como concordancia modal : nueva propuesta gramatical y bases teóricas para su aplicación didáctica / Fernández Serrano, Irene ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Rodríguez, Yolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Partimos de la idea de que el modo subjuntivo en español es un epifenómeno y exploramos aquí una de sus manifestaciones. Estudiamos la teoría de que la flexión verbal subjuntiva en oraciones subordinadas sustantivas en español se trata en realidad de un modal tácito. [...]
La nostra premissa és que el mode subjuntiu en espanyol és un epifenomen i explorem aquí una de les seves manifestacions. Estudiem la teoria de que la flexió verbal subjuntiva en oracions subordinades substantives en espanyol es tracta en realitat d'un modal tàcit. [...]

2016
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
9.
28 p, 1.0 MB Adjetivos y adverbios como variantes de la misma categoría. El caso de los adverbios en -mente / Aceta Moreno, Cristina ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este trabajo tiene como finalidad principal explorar la hipótesis de que los adjetivos y los denominados "adverbios en -mente" puedan considerarse variantes de la misma categoría, basándonos en los estudios de Hale y Keyser (1993 y ss. [...]
Aquest treball té com a finalitat principal explorar la hipòtesi que els adjectius i els adverbis en -mente puguin considerar-se variants de la mateixa categoría, basant-nos en els estudis de Hale y Keyser (1993 i següents) i Mateu (2002, 2005) sobre categories en funció de la seva estructura argumental. [...]

2016
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
10.
73 p, 2.8 MB Tipos de leísmo y su distribución geográfica. Un análisis microparamétrico / Nogués Graell, Jordina ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En este trabajo se realiza un análisis microparamétrico del leísmo. En primer lugar se presenta el fenómeno, sus diferentes manifestaciones y su distribución geográfica. A continuación, se realiza un estudio de las diferentes hipótesis tradicionales y más actuales sobre los análisis del leísmo. [...]
En aquest treball es realitza un anàlisi microparamètric del "leísmo". Primer es presentarà el fenòmen, les diferents manifestacions i la seva distribució geogràfica. A continuació, es realitza un estudi de les diferents hipòtesis tradicionals i més actuals sobre els anàlisis del "leísmo". [...]

2016
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Documentos de investigación : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 35 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
5 p, 105.9 KB La Gramàtica a l'Aula: Metodologies i Aplicacions [104615] / Gallego, Ángel J ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura forma part de la matèria Llengua espanyola: sincronia i té com a objectiu el coneixement i domini dels procediments que permeten incorporar continguts de gramàtica a l'aula de Secundària i Batxillerat. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten incorporar contenidos de gramática en el aula de Secundaria y Bachillerato. [...]

2020-21
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
3 documentos
2.
6 p, 113.7 KB Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l'Anàlisi de la Paraula i el So [44254] / Valdés Gázquez, Ramón ; Machuca Ayuso, María Jesús ; Amores García, Montserrat ; Garriga Escribano, Cecilio ; Simone, Giuseppe ; Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul optatiu pretén introduir a l'alumnat en el tractament i anàlisi de produccions orals, escrites i sonores amb tecnologies digitals. En el cas dels textos escrits i corpus textuals es proposa reflexionar sobre les implicacions de el pas de l'edició en paper a l'edició digital per centrar després en l'edició digital. [...]
Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, 1 Este módulo optativo pretende introducir al alumnado en el tratamiento y análisis de producciones orales, escritas y sonoras con tecnologías digitales. [...]

2020-21
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documentos
3.
6 p, 112.9 KB Sintaxi de l'espanyol: l'oració composta [100584] / Gallego, Ángel J ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura s'integra en el conjunt de la matèria Llengua espanyola: sincronia, que forma part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura. [...]
"Sintaxis del español: la oración compuesta" se integra en el conjunto de la materia Lengua española: sincronía, que forma parte de los 108 créditos de formación obligatoria del Grado de Lengua y Literatura españolas, y que el estudiante cursa junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2020-21
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
4.
5 p, 106.1 KB Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple [100583] / Gallego, Ángel J ; Rodríguez Sellés, Yolanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
1 Aquesta assignatura forma part de la matèria Llengua espanyola: sincronia i té com a objectiu el coneixement i domini dels procediments que permeten la combinació de paraules en unitats sintàctiques més complexes fins al nivell de l'oració. [...]
1 Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten la combinación de palabras en unidades sintácticas más complejas hasta el nivel de la oración. [...]

2020-21
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
5.
6 p, 110.2 KB Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura [43018] / Ferrus Anton, Beatriz ; Claveria Nadal, Gloria ; Pontón Gijón, Gonzalo ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mostrar, amb exemples pràctics, les condicions que defineixen la recerca en llengua i literatura, els eixos en què s'organitzen les disciplines i la relació entre la teoria i les dades. Introduir a l'estudiant en els principals paradigmes teòrics i les corresponents aplicacions pràctiques des dels quals s'ha pensat la recerca en llengua i literatura espanyoles.
Mostrar, con ejemplos prácticos, las condiciones que definen la investigación en lengua y literatura, los ejes en que se organizan las disciplinas y la relación entre la teoría y los datos. Introducir al estudiante en los principales paradigmas teóricos y las correspondientes aplicaciones prácticas desde los que se ha pensado la investigación en lengua y literatura españolas.

2019-20
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]
3 documentos
6.
4 p, 100.0 KB Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple [100583] / Gallego, Ángel J ; Subirats Ruggeberg, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura forma part de la matèria Llengua espanyola: sincronia i té com a objectiu el coneixement i domini dels procediments que permeten la combinació de paraules en unitats sintàctiques més complexes fins al nivell de l'oració. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten la combinación de palabras en unidades sintácticas más complejas hasta el nivel de la oración. [...]

2019-20
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
3 documentos
7.
4 p, 78.3 KB Estructura i Significat en la Gramàtica de l'Espanyol [104614] / Gallego, Ángel J ; Castillo Ros, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este curso aborda la noción de "análisis" en la gramática del español, centrándose en aquellos casos en los que interactúan aspectos formales (de estructura, ya sea morfologica o sintáctica) e interpretativos. [...]
2018-19
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
8.
4 p, 78.5 KB Sintaxi de l'espanyol avançada [100614] / Gallego, Ángel J ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Los estudiantes que cursen esta asignatura deberán ser capaces de demostrar al final de curso una serie de conocimientos y competencias básicas: 1) Manejar las herramientas básicas de la sintaxis formal y aplicarlas adecuadamente a la descripción y explicación de las construcciones objeto de estudio. [...]
2017-18
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
9.
6 p, 88.6 KB Morfologia de l'espanyol [100586] / Buenafuentes de la Mata, Cristina ; Castro Lopez, Bernat ; Colomina Samitier, Maria Pilar ; Gallego Bartolomé, Ángel J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura de "Morfologia de l'espanyol" forma part dels 30 crèdits obligatoris de la Matèria Llengua espanyola: sincronia, que l'estudiant cursa a segon i tercer de grau juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. [...]
1 La asignatura de "Morfología del español" forma parte de los 30 créditos obligatorios de la Materia Lengua española: sincronía, que el estudiante cursa segundo y tercero de grado junto con otras asignaturas de lengua y literatura españolas. [...]

2017-18
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
2 documentos
10.
2 p, 43.7 KB Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura [43018] / Amores, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Prat Sabater, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Gallego, Ángel J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este módulo constituye una primera aproximación a la alta investigación y está orientado fundamentalmente a los alumnos que deseen cursar estudios de Doctorado. Se plantea como una serie de seminarios dictados por diferentes investigadores que forman parte de los equipos de investigación que desarrollan proyectos punteros en el Departamento de Filología Española. [...]
2014-15
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera [1176]  

Materiales académicos : Encontrados 35 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.