Results overview: Found 105 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 10 records found
Course materials, 88 records found
Articles 5 records found  
1.
12 p, 88.4 KB ¿Quina administració pública per a quina societat? : una mirada sobre els intents de reforma administrativa en l'Espanya constitucional / Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Gallego, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
2004
FRC : revista de debat polític, Núm. 8 (2004)  
2.
32 p, 338.7 KB Constraints on political autonomy in decentralized Spain? Analysing the impact of territorial financing and governments' ideology on regional policy-making / Gallego, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Gispert Brosa, Cristina de (Universitat de Barcelona) ; González, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Vilalta, Maite (Universitat de Barcelona) ; Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Este artículo analiza el impacto de la descentralización del Estado en un aspecto de la diversidad territorial, concretamente en la discrecionalidad de las políticas públicas regionales, como una expresión de su autonomía política para el autogobierno. [...]
2018 - 10.18042/cepc/rep.180.05
Revista de estudios políticos, Núm. 180 (abril 2018) , p. 131-162
2 documents
3.
12 p, 1.5 MB Reformas de 'New Public Management' : el caso de la Administración sanitaria catalana / Gallego, Raquel
1996
Gestión y análisis de políticas públicas, Num. 5 (1996) , p. 163-174  
4.
19 p, 243.1 KB El despliegue de la Ley de Dependencia en el País Vasco y la Comunidad de Madrid (2007-2012) : el margen de la autonomía política / Barbieri, Nicolás (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gallego, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ongizate arloko politikak aldatzeko saioak legitimitate eta koordinaziorako erronka bilakatzen dira, eta bereziki garrantzitsu izaten dira deszentralizatutako Estatuen baitan. Maila anitzeko gobernuko egoeretan tentsioak agertzen dira politika publikoetako emaitzak kapitalizatzean, eta zaildu egiten dute administrazioen arteko lankidetza. [...]
Los intentos de cambio en las políticas de bienestar implican desafíos de legitimidad y coordinación que son especialmente relevantes en Estados descentralizados. Escenarios de gobierno multinivel revelan tensiones por capitalizar resultados de las políticas públicas y dificultan la cooperación interadministrativa. [...]

2015 - 10.5569/1134-7147.60.07
Zerbitzuan : gizarte zerbitzuetako aldizkaria, Vol. 60 (2015) , p. 134-159  
5.
8 p, 76.7 KB Susana Aguilar, Nuria Font y Joan Subirats (eds.) Política ambiental en España. Subsidiariedad y desarrollo sostenible (Valencia, Tirant Lo Blanch, Colección Ciencia Política, 1999) / Gallego, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
2000
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 90 (2000) , p. 306-313  

Books and collections 2 records found  
1.
410 p, 6.3 MB Autonomies i desigualtats a Espanya : percepcions, evolució social i polítiques de benestar / Gallego, Raquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Subirats, Joan, (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Adelantado Gimeno, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Alegre, Miquel Àngel, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Equitat) ; Alfama, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Barberà, Pablo (New York University) ; Chela, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Equitat) ; Couceiro López, Mariña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cruells López, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; González, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Equitat) ; Iglesias, Mariela (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Monteiro, María Gabriela (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Riba i Romeva, Clara (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials) ; Souto, Julio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Institut d'Estudis Autonòmics (Catalunya)
[Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2011 (Con(textos) A ; 13)  
2.
209 p, 4.6 MB Descentralització i autonomia política : l'impacte de la ideologia i el finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia / Gallego, Raquel dir. ; Barbieri, Nicolás ; Gispert Brosa, Cristina de ; González, Sheila ; Vilalta, Maite
Per què Catalunya i Andalusia han desplegat models sanitaris diferents? Es tracta de decisions altament condicionades pel model de finançament territorial, o hi ha marge per a la decisió diferencial en base a la ideologia dels partits en el govern? La sanitat és l'àmbit sectorial de major pes pressupostari en mans dels governs autonòmics i és una peça essencial dels seus respectius règims de benestar. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2014 (Institut d'Estudis Autonòmics ; 92)  

Research literature 10 records found  
1.
28 p, 690.2 KB El bressol de l'educació a Sabadell i Terrassa / Lopez Canalda, Jordi ; Gallego, Raquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'escola bressol i el pas dels infants per aquesta, ha esdevingut en els darrers anys un tema de debat quan parlem del sistema educatiu d'un país. Són diferents visions les que consideren de vital importància aquesta etapa, per una banda, hi ha el consens científic al voltant com a espai privilegiat per a l'educació dels infants; i, per l'altra, aquells plantejaments on s'emfasitza l'escola bressol com a eina afavoridora de la conciliació laboral dels progenitors i, sobretot, de l'accés de la dona a l'àmbit laboral. [...]
El jardín de infancia y el paso de los niños por esta, se ha convertido en los últimos años un tema de debate cuando hablamos del sistema educativo de un país. Son diferentes visiones las que consideran de vital importancia esta etapa, por un lado, existe el consenso científico en torno como espacio privilegiado para la educación de los niños; y, por otro, aquellos planteamientos donde se enfatiza la guardería como herramienta favorecedora de la conciliación laboral de los progenitores y, sobre todo, del acceso de la mujer al ámbito laboral. [...]
The kindergarten and how the children go through it, has become a topic of debate in recent years when we talk about the education system of a country. There are different views that consider this stage of vital importance, on the one hand, there is the scientific consensus around it as a privileged space for the education of children; and, on the other hand, those approaches where the nursery school is emphasized as a tool that favours the work-life balance of parents and, above all, the access of women to the workplace. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2.
46 p, 442.4 KB El rol de les CCAA en la política sanitària central. La implementació del RD 16/2012 / Ripoll Pascual, Maria Magdalena ; Gallego, Raquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El RD 16/2012 "Mesures urgents per assegurar la sostenibilitat del SNS" substitueix la universalitat en l'accés a l'assistència sanitària pública per la condició d'assegurat o beneficiari, excloent a una part important de la població. [...]
El RD 16/2012 "Medidas urgentes para asegurar la sostenibilidad del SNS" sustituye la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública por la condición de asegurado o beneficiario, excluyendo a una parte importante de la población. [...]
RD 16/2012 "Urgent measures to ensure the sustainability of the SNS" replaces the universality of access to public health care with the status of insured or beneficiary, excluding a significant part of the population. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
3.
39 p, 1.2 MB La imperativa necessitat de suportar mecenatge i patrocini cultural dins del marc estatal i autonòmic d'Espanya / Espuny Aguiló, Joaquim ; Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'estabilitat i generositat de la legislació francesa o la dilatada trajectòria i la consideració social pel que fa als nord-americans garanteixen un òptim desenvolupament del mecenatge i el patrocini cultural. [...]
La estabilidad y generosidad de la legislación francesa o la dilatada trayectoria y la consideración social con respecto a los norteamericanos garantizan un óptimo desarrollo del mecenazgo y el patrocinio cultural. [...]
The balance and bounty of French legislation or the long-lasting record and social consideration with respect to North Americans guarantee an optimal development of patronage and sponsorship in the cultural sphere. [...]

2020  
4.
221 p, 3.6 MB Lògiques d'accés escolar i processos de segregació social : mplicacions en el terreny de les desigualtats educatives / Benito Pérez, Ricard ; Alegre, Miquel Àngel, 1975-, dir. ; González, Isaac 1944- , dir. ; Gallego, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Aquesta tesi s'aproxima, des d'una perspectiva sociològica, a les implicacions de les dinàmiques de segregació escolar en el terreny de les desigualtats educatives. La tesi es presenta en format de compendi de publicacions (cinc articles i un capítol de llibre). [...]
This doctoral dissertation approaches, from a sociological perspective, to the implications of the dynamics of school segregation in terms of educational inequalities. It is based on a compilation of publications (five articles and a book chapter). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
261 p, 2.7 MB The Threat of redistribution under democracy : explaining income redistribution based on intersectoral relationships of the elites : the cases of Honduras and El Salvador / Martínez Vallejo, Diego Fernando ; Gallego, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Si bien una considerable literatura afirma que las democracias tenderían a redistribuir el ingreso de ricos a pobres, incluso desde un punto de vista meramente procedimental, existe evidencia que apunta a señalar lo contrario: los regímenes democráticos pueden mantener e incluso acentuar la desigualdad, rasgo aún más evidente en países pobres o en vías de desarrollo. [...]
Despite the existence of a sizable body of literature claiming that democracy would tend towards income redistribution, even from a merely procedural perspective, there is evidence that points in the opposite direction: democratic regimes can maintain-even accentuate-inequality, more obviously so in poor or developing countries. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
329 p, 3.3 MB Trayectoria y cambios de dirección en las políticas públicas: análisis de la reforma del sistema sanitario brasileño (1975-2015) / Monteiro, Maria Gabriela ; Gallego, Raquel, dir. ; Teixeira, Sonia M. Fleury, (Sonia Maria Fleury) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
En las últimas décadas, los estudiosos de la política pública demostraron especial interés en la búsqueda de una explicación para los cambios y continuidades en las instituciones y en las políticas públicas. [...]
In recent decades, scholars of public policy have shown special interest in the search for an explanation for the changes and continuities in institutions and public policies. The main theoretical developments, by treating institutions as relatively enduring features of social and political life (standards, rules, procedures, values) that structure the behaviors, ended up giving more emphasis to the explanations focused on continuity rather than change. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
325 p, 3.7 MB El rol del govern de la Ciutat: autoritat, col·laboració i discurs. Anàlisi dels casos de Barcelona i Bilbao durant el període democràtic i els cicles dels mandats 2007-2011/2011-2015 / Frígols Fernández, Joan ; Gallego, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Durant les darreres dècades s'han produït importants transformacions que influeixen en la forma de governar les ciutats i que introdueixen nous reptes per als seus equips de govern. D'una banda, trobem la tendència a que el poder es dilueixi, i per tant, a que la capacitat d'actuar de manera autònoma dels equips de govern sigui menor. [...]
Throughout the past decades there have been important transformations that influence the way cities are governed. These transformations are generating new challenges for the city government teams. On the one hand, there's a trend of diluting power, which means reducing the government's capacity to work in an autonomous way. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
8.
228 p, 2.2 MB Estado centralizado y Policy frames: impactos diferenciales en la implementación de la política de género. Estudio de caso de dos comunas rurales, Región del Maule-Chile / Baeza Cabezas, María Patricia ; Gallego, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
En un Estado centralizado, como es el caso de Chile, la implementación no se ha concebido como un objeto de estudio de interés. En general, se da por supuesto que la variabilidad interterritorial en los resultados de la implementación únicamente puede deberse a factores de orden institucional. [...]
The implementation of gender policy in centralized states such as Chile has not been a central object of study. Mainly, policy-makers have assumed that inter-territorial varying results have ensued from institutional factors. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
409 p, 4.9 MB Políticas públicas de promoción económica y tejido económico-empresarial: ¿Estrategias de adaptación o estrategias de cambio en las comunidades autonómas? / Rodrigo Cortés, Ana ; Gallego, Raquel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
La presente investigación se centra en estudiar cuál es la relación que se establece entre las estrategias públicas de promoción económica y la configuración económico-­-empresarial de los territorios. [...]
This PhD thesis intends to study the relationship between the economic promotion public policies strategies and the economic business framework of the regions. Being the Spanish Autonomous Communities the territorial unit of the analysis, the research makes an analytical photograph of these two variables: on one hand, the structure and configuration of economic public strategies are characterized. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
46 p, 326.3 KB Detección del maltrato animal en la clínica veterinaria y aspectos legales al respecto / Feo Bernabé, Luis ; Gallego Pascual, Raquel ; Gómez Portero, Sandra
2011 (Treballs de l'assignatura Deontologia Veterinària)  

Course materials 88 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 120.3 KB Treball de Final de Màster [42457] / Gallego Calderon, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest mòdul es posen les bases metodològiques necessàries per a dissenyar i elaborar un treball final de màster (TFM) que respongui a les característiques pròpies de la recerca en ciències socials. [...]
This module provides the methodological bases necessary to design and elaborate a final master's thesis (TFM) characteristic of research in social sciences. It is an autonomous academic work. It will place the emphasis on rigour in the definition of concepts, the aims of research and the selection of the most appropriate methodology. [...]
En este módulo se ponen las bases metodológicas necesarias para diseñar y elaborar un trabajo final de máster (TFM) que responda a las características propias de la investigación en ciencias sociales. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
2.
3 p, 112.4 KB Pràctiques Professionals [42456] / Gallego Calderon, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Es pretén: 1. Que l'estudiant conegui amb la pròpia experiència el funcionament d'una organització pública o para-pública i que això li pugui servir de primer contacte amb l'àmbit professional propi d'aquesta titulació. [...]
The aim of this module is to allow the student to apply the knowledge acquired during the Master's degree. It is expected: 1. Students should know from their own experience how a public or parapublic organisation works and that this can provide them with a first contact with the professional environment of this degree. [...]
El objetivo de este módulo es que el/la estudiante pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el máster. Se pretende: 1. Que el/la estudiante conozca a partir de la propia experiencia el funcionamiento de una organización pública o para-pública y que eso le pueda servir de primer contacto con el ámbito professional propio de esta titulación. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
3.
15 p, 158.5 KB Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques [42454] / Gallego Calderon, Raquel ; Ballart i Hernàndez, Francesc Xavier ; Gomà Carmona, Ricard ; Blanco Fillola, Ismael Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1. Comprendre els principals models teòrics i metodològics de l'anàlisi i la gestió de les polítiques públiques. 2. Aprendre com s'apliquen aquests models teòrics i metodològics per a realitzar una recerca en aquest àmbit. [...]
Objectives of the course 1. Understand the main theoretical and methodological models of the analysis and management of public policies. 2. Learn how these theoretical and methodological models are applied to carry out research in this field. [...]
Objetivos del módulo 1. Comprender los principales modelos teóricos y metodológicos del análisis y la gestión de las políticas 1 1. Comprender los principales modelos teóricos y metodológicos del análisis y la gestión de las políticas públicas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
4.
8 p, 130.5 KB Organització, Recursos Humans i Gestió [41258] / Gallego Calderon, Raquel ; Martinez Quirante, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1. Incentivar i promoure en els estudiants un interès en l'aprenentatge dels elements configuradors de l'estructura i components dels sistemes organitzatius i de gestió de l'administració pública. [...]
1. To encourage and promote in students an interest in learning about the elements that make up the structure and components of public administration management and organizational systems. 2. To provide students with an understanding of the main theoretical models for analysing the various components of public administration organizational systems. [...]
1. Incentivar y promover en los estudiantes un interés en el aprendizaje de los elementos configuradores de la estructura y componentes de los sistemas organizativos y de gestión de la administración pública. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
5.
10 p, 153.6 KB Instruments d'Administració i Gestió Pública [41257] / Gallego Calderon, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'estudiant al finalitzar el mòdul: - Sabrà manejar els instruments bàsics de planificació, elaboració, execució i control pressupostaris. - Sabrà comprendre i aplicar les noves tècniques de gestió pressupostària - Sabrà comprendre i realitzar les operacions de la comptabilitat pública i analitzar els indicadors comptables i financers - Sabrà avaluar la situació econòmica i financera d'una administració pública a partir de la informació comptable i pressupostària. [...]
The student at the end of the module: - You will be able to handle the basic instruments of planning, preparation, execution and budgetary control - You will be able to understand and apply the new budget management techniques. [...]
El estudiante al finalizar el Módulo: - Sabrá manejar a los instrumentos básicos de planificación, elaboración, ejecución y control presupuestarios. - Sabrá comprender y aplicar las nuevas Técnicas de gestión Presupuestari - Sabrá Comprender y realizar las operaciones de la contabilidad pública y analizar los indicadores contables y financieros - Sabrá evaluar la situación económica y financiera de una administración pública a partir de la información contable y presupuestaria - Sabrá comprender y realizar las operaciones de contratación y de compras de las Administraciones Públicas - Sabrá definir y aplicar a los indicadores básicos de gestión pública 1 - Sabrá comprender y aplicar el marketing público y a los principales instrumentos e indicadores de gestión de la calidad - Sabrá entender los mecanismos de control presupuestario.

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
6.
9 p, 134.4 KB Economia del Sector Públic [41256] / Gallego Calderon, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Objectius del mòdul 1. Entendre els fonaments de la intervenció del sector públic en l'economia i capacitar tècnicament en els instruments d'aquesta intervenció. A partir d'aquestes bases generals, l'estudiant podrà més específicament analitzar les actuacions concretes de despesa, com ara a la sanitat, l'ensenyament, les pensions, etc. [...]
- Understand the fundamentals of public sector intervention in the economy and provide technical training in the instruments of this intervention. Based on these general bases, the student will be able to more specifically analyse specific spending in fields like health, education, pensions, etc. [...]
Entender los fundamentos de la intervención del sector público en la economía y capacitar técnicamente en los instrumentos de esta intervención. A partir de estas bases generales, el estudiante podrá más específicamente analizar las actuaciones concretas de gasto, tales como la sanidad, la enseñanza, las pensiones, etc. [...]

2022-23
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
7.
6 p, 109.0 KB Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques [42271] / Pérez Durán, Ixchel ; Gallego, Raquel ; Leon, Margarita ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1. To understand the main theoretical and methodological models in public policy analysis and management. 2. To learn how to apply those theoretical and methodological models in order to carry out a research in this field. [...]
To understand the main theoretical debates in públic policy and methodological analysis and management. To provide with an overview of the main issues currently alive in debates on social policy, public administration reform and in public management To learn how to apply those theoretical and methodological models in order to carry out research in this field. [...]
1. To understand the main theoretical and methodological models in public policy analysis and management. 2. To learn how to apply those theoretical and methodological models in order to carry out a research in this field. [...]

2021-22
Màster Universitari en Ciència Política / Political Science [1118]
Màster Universitari en Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science [1451]
3 documents
8.
5 p, 106.4 KB Polítiques Socials i Àmbits de Benestar [43661] / Keller Gargante, Christel ; Subirats Humet, Joan ; Gallego, Raquel ; Vilà Mancebo, Antonio ; Blanco Fillola, Ismael Iván ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Doctor Robert
El mòdul de Polítiques Socials i Àmbits de Benestar tracta d'incorporar al bagatge general de coneixements del Màster els aspectes més vinculats a les polítiques públiques, tant en els seus aspectes generals com en els seus aspectes específics i sectorials. [...]
Module 2 attempts to incorporate into the general background of Master's knowledge the aspects most closely related to public policies, both in its general aspects and in its specific and sectoral aspects. [...]
El módulo de Políticas Sociales y Ámbitos de Bienestar trata de incorporar al bagaje general de conocimientos del Máster los aspectos más vinculados a las políticas públicas, tanto en sus aspectos generales como en sus aspectos específicos y sectoriales. [...]

2021-22
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària [1339]
3 documents
9.
12 p, 133.9 KB Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques [42454] / Gallego, Raquel ; Gomà Carmona, Ricard ; Subirats Humet, Joan ; Leon, Margarita ; Blanco Fillola, Ismael Iván ; Barbieri, Nicolás ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
1. Comprendre els principals models teòrics i metodològics de l'anàlisi i la gestió de les polítiques 1 1. Comprendre els principals models teòrics i metodològics de l'anàlisi i la gestió de les polítiques públiques. [...]
Objectives of the course 1 Objectives of the course 1. Understand the main theoretical and methodological models of the analysis and management of public policies. 2. Learn how these theoretical and methodological models are applied to carry out research in this field. [...]
1 Objetivos del módulo 1. Comprender los principales modelos teóricos y metodológicos del análisis y la gestión de las políticas públicas. 2. Aprender cómo se aplican estos modelos teóricos y metodológicos para realizar una investigación en este ámbito. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents
10.
5 p, 105.5 KB Treball de Final de Màster [42457] / Gallego, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest mòdul es posen les bases metodològiques necessàries per a dissenyar i elaborar un treball final de màster (TFM) que respongui a les característiques pròpies de la recerca en ciències socials. [...]
This module provides the methodological bases necessary to design and elaborate a final master's thesis (TFM) characteristic of research in social sciences. It is an autonomous academic work. It will place the emphasis on rigour in the definition of concepts, the aims of research and the selection of the most appropriate methodology. [...]
En este módulo se ponen las bases metodológicas necesarias para diseñar y elaborar un trabajo final de máster (TFM) que responda a las características propias de la investigación en ciencias sociales. [...]

2021-22
Màster Universitari en Gestió Pública [1119]
3 documents

Course materials : 88 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 Gallego, Raquel,
1 Gallego, Rocío
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.