Resultados globales: 12 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Materiales académicos, Encontrados 8 registros
Artículos Encontrados 2 registros  
1.
1 p, 138.1 KB Presentación / García Rodríguez, Joseph (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ferrús, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Poch, Dolors, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2020 - 10.5565/rev/doblele.75
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 6 (2020) , p. 1 (Dossier)  
2.
3 p, 314.5 KB Introducción : Los senderos transitables del ELE: aportaciones a la investigación y la evaluación / García Rodríguez, Joseph (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Igarreta Fernández, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los trabajos que componen este número se proponen ofrecer nuevas aportaciones en distintos ámbitos del ELE. Las reflexiones y conclusiones extraídas por los distintos autores abren nuevas líneas de investigación que permitirán profundizar y mejorar diversos aspectos de la enseñanza del español como lengua extranjera. [...]
2016 - 10.5565/rev/doblele.15
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 2 (Diciembre 2016) , p. 1-3 (Articles)  

Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
648 p, 3.9 MB Las Unidades fraseológicas del español y el catalán con elementos de la naturaleza : estudio cognitivo-contrastivo y propuesta de un diccionario electrónico de fraseología bilingüe / García Rodríguez, Joseph ; Prat Sabater, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Esta tesis doctoral constituye un avance en los estudios fraseológicos del español y el catalán desde los puntos de vista cognitivo, contrastivo y lexicográfico mediante el análisis de unidades fraseológicas (UFS) de ambas lenguas que contienen un elemento léxico de la naturaleza (agua, tierra, fuego y aire). [...]
This doctoral thesis is a breakthrough in phraseological studies of Spanish and Catalan from cognitive, contrastive and lexicographical points of view through the analysis of phraseologisms of both languages that contain a lexical element of nature (water, earth, air and fire). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
58 p, 800.2 KB El tratamiento de los coloquialismos en los diccionarios didácticos : análisis lexicográfico, lexicológico y pragmático / García Rodríguez, Joseph ; Prat Sabater, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball pretén contribuir d'una manera significativa a les investigacions que fins al moment s'han portat a terme sobre el lèxic col·loquial i els diccionaris didàctics. S'analitzen, des d'un punt de vista lexicogràfic, lexicològic i pragmàtic, els mots que apareixen etiquetats amb la marca de col·loquial o semblant. [...]
Este trabajo pretende aportar más luz a las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento acerca del léxico coloquial y los diccionarios didácticos. Se analizan, desde un punto de vista lexicográfico, lexicológico y pragmático, los vocablos que aparecen etiquetados con la marca de coloquial o semejante. [...]

2014  

Materiales académicos Encontrados 8 registros  
1.
6 p, 113.3 KB Llenguatges i contextos II [103700] / Prats Carreras, Sònia ; Garriga Escribano, Cecilio ; García Rodríguez, Joseph ; Bascuñana Torres, Jennifer ; Barranqueras Martinez, Àngel ; Simone, Giuseppe ; Prat Sabater, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura és una de les primeres que troben els alumnes en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües» i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures. [...]
This is one of the first subjects taken by students within "Ensenyament i aprenentatge de les llengües" ( Language Teaching and Learning), and provides an understanding of the ambit that will serve as a basis for all the other subjects. [...]
Esta asignatura es una de las primeras que cursan los alumnos en la materia «Enseñanza y aprendizaje de las lenguas», y proporciona unos conocimientos que servirán fundamentalmente para las demás asignaturas. [...]

2021-22
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
2.
6 p, 116.1 KB Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera [105862] / García Rodríguez, Joseph ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura pretén aportar a l'alumnat una visió general i completa del diferents aspectes relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera (ELE). Es tracta de proporcionar les eines teòrico-pràctiques suficients perquè, en cursos posteriors, els i les estudiants siguin capaços d'afrontar amb més detall l'anàlisi de diversos fenòmens lingüístics i culturals que succeeixen a l'aula d'ELE, en general, i en el context xinès, en particular. [...]
This subject aims to provide students with a general and complete overview of the different aspects related to Spanish as a foreign language. The aim is to provide sufficient theoretical-practical tools so that, in subsequent courses, students are able to tackle in more detail the analysis of various linguistic and cultural phenomena that occur in the ELE classroom, in general, and in the Chinese context, in particular. [...]
Esta asignatura pretende aportar al alumnado una visión general y completa de los distintos aspectos relacionados con el español como lengua extranjera. Se trata de proporcionar las herramientas teórico-prácticas suficientes para que, en cursos posteriores, los y las estudiantes sean capaces de afrontar con más detalle el análisis de diversos fenómenos lingüísticos y culturales que suceden en el aula de ELE, en general, y en el contexto chino, en particular. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
3.
6 p, 111.9 KB Llenguatges i contextos II [103700] / Prats Carreras, Sònia ; Garriga Escribano, Cecilio ; García Rodríguez, Joseph ; Prat Sabater, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura és una de les primeres que troben els alumnes en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües» i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures. [...]
Esta asignatura es una de las primeras que cursan los alumnos en la materia «Enseñanza y aprendizaje de las lenguas», y proporciona unos conocimientos que servirán fundamentalmente para las demás asignaturas. [...]

2020-21
Grau en Educació Primària [1140]
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
4.
6 p, 115.8 KB Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera [105862] / García Rodríguez, Joseph ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta assignatura pretén aportar a l'alumnat una visió general i completa del diferents aspectes relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera (ELE). Es tracta de proporcionar les eines teòrico-pràctiques suficients perquè, en cursos posteriors, els i les estudiants siguin capaços d'afrontar amb més detall l'anàlisi de diversos fenòmens lingüístics i culturals que succeeixen a l'aula d'ELE, en general, i en el context xinès, en particular. [...]
Esta asignatura pretende aportar al alumnado una visión general y completa de los distintos aspectos relacionados con el español como lengua extranjera. Se trata de proporcionar las herramientas teórico-prácticas suficientes para que, en cursos posteriores, los y las estudiantes sean capaces de afrontar con más detalle el análisis de diversos fenómenos lingüísticos y culturales que suceden en el aula de ELE, en general, y en el contexto chino, en particular. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura [1449]
3 documentos
5.
6 p, 111.0 KB Llenguatges i contextos II [103700] / Garriga Escribano, Cecilio ; Prats Carreras, Sònia ; Oliver del Olmo, Sonia ; Borras Comes, Joan Manel ; García Rodríguez, Joseph ; Prat Sabater, Marta ; Gutiérrez González, Yurena María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura és una de les primeres que troben els alumnes en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües», i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures. [...]
Esta asignatura es una de las primeras que cursan los alumnos en la materia «Enseñanza y aprendizaje de las lenguas», y proporciona unos conocimientos que servirán fundamentalmente para las demás asignaturas. [...]

2019-20
Grau en Educació Primària [896]
3 documentos
6.
6 p, 109.6 KB Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1 [101284] / Ríos Mestre, Antonio ; García Rodríguez, Joseph ; Pardina Cosculluela, Iván Lorenzo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura "Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets 1" es concep com una assignatura alternativa al pla d'estudis del Grau en Traducció i Interpretació destinada a l'alumnat estranger que, en el marc dels diferents programes d'intercanvi, està cursant un semestre o un curs a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
La asignatura "Idioma Castellano para Traductores e Interpretes 1" se concibe como una asignatura alternativa en el plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación destinada a los alumnos extranjeros que, en el marco de los distintos programas de intercambio, están cursando un semestre o un curso en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documentos
7.
5 p, 83.3 KB Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1 [101284] / Pardina Cosculluela, Iván Lorenzo ; García Rodríguez, Joseph ; Igarreta Fernandez, Alba ; Julia Luna, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'assignatura "Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets 1" es concep com una assignatura alternativa al pla d'estudis del Grau en Traducció i Interpretació destinada a l'alumnat estranger que, en el marc dels diferents programes d'intercanvi, està cursant un semestre o un curs a la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
The subject "Spanish Language for Translators and Interpreters 1" is conceived as an alternative subject in the curriculum of the Degree in Translation and Interpretation for foreign students who, in the framework of the different exchange programs, are studying a semester or A course at the Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
La asignatura "Idioma Castellano para Traductores e Interpretes 1" se concibe como una asignatura alternativa en el plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación destinada a los alumnos extranjeros que, en el marco de los distintos programas de intercambio, están cursando un semestre o un curso en la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2018-19
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documentos
8.
7 p, 86.4 KB Expressió escrita llengua espanyola [100019] / Ortuño Ortin, Maria Paz ; Valdés Gázquez, Ramón ; Borras Comes, Joan Manel ; García Rodríguez, Joseph ; Pleitez Vela, Tania Raquel ; Cánovas Hernández, Germán ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1 Obviamente, todas las actividades, prácticas y trabajos deberán ser originales y no está permitido el plagio total o parcial de materiales aj indicar su origen, la calificación será automáticamente un suspenso (0). [...]
El objetivo de esta asignatura es que los alumnos adquieran los fundamentos metodológicos necesarios para la producción de textos en lengua española. Deben ser rigurosos a la hora de mencionar y citar las fuentes que emplean en esas producciones y saber parafrasear ideas que han extraído de las referencias bibliográficas. [...]

2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
2 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.