Results overview: Found 59 records in 0.01 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 8 records found
Course materials, 49 records found
Articles 2 records found  
1.
22 p, 4.3 MB Three Different Pathways Prevent Chromosome Segregation in the Presence of DNA Damage or Replication Stress in Budding Yeast / Palou Marin, Gloria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Palou, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Zeng, Fanli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Vashisht, Ajay A. (University of California. Department of Biological Chemistry) ; Wohlschlegel, James A. (University of California. Department of Biological Chemistry) ; Garcia Quintana, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
A surveillance mechanism, the S phase checkpoint, blocks progression into mitosis in response to DNA damage and replication stress. Segregation of damaged or incompletely replicated chromosomes results in genomic instability. [...]
2015 - 10.1371/journal.pgen.1005468
PLoS Genetics, Vol. 11, Issue 9 (September 2015) , art. e1005468  
2.
6 p, 1.1 MB A role for the spindle assembly checkpoint in the DNA damage response / Palou, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Palou, Gloria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Garcia Quintana, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Spontaneous DNA damage poses a continuous threat to genomic integrity. If unchecked, genotoxic insults result in genomic instability, a hallmark of cancer cells. In eukaryotic cells a DNA Damage Response (DDR) detects and responds to genotoxic stress, acting as an anti-cancer barrier in humans. [...]
2016 - 10.1007/s00294-016-0634-y
Current Genetics, Vol. 63, Num. 2 (August 2016) , p. 275-280  

Research literature 8 records found  
1.
30 p, 554.3 KB Acoustical analysis of hypernasal voice : towards a clinical prediction test / Bermúdez Cervantes, Eric ; Garcia Quintana, David, dir. (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Hypernasalization of oral voice sounds results in a decrease of energy, due to nasal attenuation, and in loss of acoustical clues with the subsequent loss of intelligibility. Whereas severe and moderate hypernasality is easily perceived auditorily, mild cases are difficult to assess. [...]
La hipernasalitat en els sons orals es deu a una pèrdua d'energia degut a la pròpia atenuació nasal i la pèrdua de claus acústiques, amb una pèrdua d'intel·ligibilitat. Aquest fet és fàcil de mesurar en els casos severs però molt complicat en els casos moderats. [...]

2019
Grau en Logopèdia [889]  
2.
191 p, 2.8 MB Control of cytokinesis by the mitotic cyclin dependent kinase M-Cdk1 / Ren, Ping ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
La citocinesi és el darrer procés regulat del cicle de divisió cel·lular mitòtica eucariota. Les cèl·lules entren en citocinesi un cop la segregació dels cromosomes s'ha completat satisfactòriament. [...]
Cytokinesis is the final regulated process in the eukaryotic mitotic cell division cycle. Cells enter cytokinesis once that chromosome segregation is satisfactorily completed. During cytokinesis cells physically separate, giving place to two daughter cells. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
268 p, 7.9 MB Adaptació i validació d'una versió bilingüe (català/castellà) del protocol Consensus auditory-perceptual evaluation of voice (CAPE-V) per a l'avaluació clínica de la qualitat vocal / Calaf, Neus ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Les alteracions de la veu afecten un percentatge significatiu de la població. Les persones amb alteracions vocals expressen patir efectes adversos en la seva qualitat de vida a conseqüència de la seva veu. [...]
A significant percentage of the population is affected by alterations of voice. Individuals experiencing voice alterations report adverse consequences in their life quality due to their voice. Evaluation of voice quality is one of the key foundations of clinical voice evaluation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
258 p, 3.3 MB Control de la mitosi pel mecanisme de vigilància de fase S / Palou Marín, Roger ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Palou Marín, Gloria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
A les cèl·lules eucariotes el checkpoint de la fase S, un dels mecanisme de vigilància de la cèl·lula, respon a agressions genotòxiques per protegir la integritat genòmica. Com a part de la resposta a estrès replicatiu i dany al DNA, aquest checkpoint impedeix el pas a mitosi fins que l'agressió hagi estat superada, evitant així la inestabilitat genòmica conseqüència de la segregació de cromosomes danys o que no han acabat de ser replicats. [...]
The S phase checkpoint is a surveillance mechanism in eukaryotic cells that preserve genomic integrity in response to genotoxic insults. This checkpoint inhibits mitosis onset till the stress has been solved, avoiding genomic instability that results from the segregation of damaged or not fully replicated chromosomes. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
241 p, 3.0 MB Ciclina E2, nova diana del checkpoint de fase S. Paper en la modulació de la resposta a inhibidors de la topoisomerasa I / Guerra Moreno, Àngel ; Schwartz Navarro, Simó, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
El checkpoint de la fase S constitueix una barrera anti-càncer. Quan aquest mecanisme de vigilància detecta situacions que posen en perill la integritat genòmica, tals com dany al DNA o estrès replicatiu, genera una resposta que engloba la protecció de la replicació, l'aturada del cicle cel·lular i l'activació i coordinació dels sistemes de reparació del DNA. [...]
The S-phase checkpoint acts as an anti-cancer barrier. When the surveillance mechanism detects dangerous situations for the genome integrity such as DNA damage or replication stress, the S-phase checkpoint generates its own response, including replication protection, cell cycle arrest and activation and coordination of DNA repair systems. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
6.
175 p, 1.6 MB Novel Modes of Regulation of Cyclin Dependent Kinase Cdk1 / Zeng, Fanli ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Les quinases dependents de ciclina (CDKs) dirigeixen la progressió del cicle cel·lular a les cèl·lules eucariotes. A l'organisme eucariota model Saccharomyces cerevisiae (llevat de gemmació) una sola quinasa dependent de ciclina, Cdk1, és essencial i suficient per dirigir el cicle cel·lular. [...]
Cyclin dependent kinases are drive cell division cycle progression in eukaryotic cells. In the model eukaryotic organism Saccharomyces cerevisiae (budding yeast) a single Cyclin Dependent Kinase, Cdk1, is essential and sufficient to drive the cell cycle. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
7.
165 p, 7.6 MB Testing the cell cycle phase specificity of cyclins : can an earlier cyclin trigger a later event? / Asrar Ahmad, Malik ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Progression through the cell cycle is directed by cyclin dependent kinases (CDKs), which are essential for normal and cancer cell proliferation. CDKs are activated by association with cyclins specific to each cell cycle phase (G1, S, G2, and M). [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
201 p, 5.5 MB El Mecanisme de vigilància de la fase S estabilitza els nivells de la ciclina CLB6 en resposta a estrès genotòxic / Palou Marín, Glòria ; Garcia Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Les cèl·lules eucariotes estan constantment exposades a dany al DNA i a estrès replicatiu (estrès genotòxic), font d'inestabilitat genòmica. L'anomenat mecanisme de vigilància (checkpoint) de la fase S detecta la presència d'estrès genotòxic i genera una resposta que inclou l'aturada preventiva de la replicació i del cicle cel·lular, per tal de donar temps a la superació del problema, i la protecció de la replicació dels cromosomes. [...]
Eukaryotic cells are permanently exposed to DNA damage and to replication stress (genotoxic stress), a source of genomic instability. A surveillance mechanism, the S phase checkpoint, detects and responds to genotoxic stress, and elicits a response that includes the arrest of cell cycle progression -to give time to overcome the insult- and the protection of chromosome replication. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  

Course materials 49 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 108.8 KB Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [42894] / Garcia Quintana, David ; Ariño Carmona, Joaquín ; Boix i Borràs, Esther ; Farrés, Jaume ; Casamayor Gracia, Antonio ; Chillón Rodríguez, Miguel ; Claro Izaguirre, Enrique ; Bosch i Merino, Assumpció ; Galea, Elena ; Saura Antolin, Carlos Alberto ; Bayascas Ramírez, José Ramón ; Reverter Cendros, David ; Pallarès i Goitiz, Irantzu ; Sánchez Groot, Natalia ; Torrent Burgas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global del mòdul és que l'estudiant adquireixi competències bàsiques de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, per tal d'establir unes bases sòlides com a futura científica biomolecular. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire fundamental competencies in Biochemistry, Molecular Biology, and Biomedical research, to gain a solid grounding as a biomolecular scientist. [...]
El objetivo global del módulo es que el estudiante adquiera competencias básicas de investigación en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, para sentar unas bases sólidas como futura científica biomolecular. [...]

2022-23
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
2.
6 p, 111.4 KB Aprenentatge Integrat en Medicina I [103633] / Garcia Quintana, David ; Aguilera, José ; Sanchez Aldeguer, José ; Fábregas Batlle, Pere Jordi ; Sousa Valente, Juan Tony ; Villamizar Avendaño, Juan Manuel ; De Cardona Recasens, Eva ; Puigdomenech Poch, Maria ; Fernández León, Alejandro ; Buloz Osorio, Edgar ; Catalina Hernández, Èric ; Guerra Moreno, Àngel ; Gella, Alejandro ; Acosta Rizo, Carlos Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 Si bé l'aprenentatge de la Medicina s'aborda, a efectes pràctics, organitzat en assignatures corresponents a diferents àmbits de coneixement, aquesta distinció no existeix en el funcionament de l'organisme humà, en les bases de les diferents patologies, les diagnosis o els tractaments. [...]
For practical reasons, Medical studies are organized according to independent courses that relate with 1 For practical reasons, Medical studies are organized according to independent courses that relate with different areas of knowledge. [...]
1 Si bien el aprendizaje de la Medicina se aborda, a efectos prácticos, organizado en asignaturas correspondientes a diferentes ámbitos de conocimiento, esta distinción no existe en el funcionamiento del organismo humano, en las bases de las diferentes patologías, las diagnosis o los tratamientos. [...]

2022-23
Pla d'estudis de Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
3.
8 p, 115.8 KB Biofísica [102962] / Garcia Quintana, David ; Cladera i Cerdà, Josep ; Gutierrez Neira, Patricia Carolina ; Peralvarez Marin, Alex ; Marin Garcia, Maria Isabel ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura Biofísica forma part de la formació bàsica dels dos primers cursos del Grau en Medicina. Un dels seus objectius principals és explicar les bases físiques del funcionament d'alguns dels aparells i sistemes de l'organisme humà que tenen un fort component físic. [...]
The Biophysics course is part of the first two years of basic training in the Degree in Medicine. One of its main objectives is to explain the physical bases of the functioning of some of the organs and systems of the human organism with a strong physical component. [...]
La asignatura Biofísica forma parte de la formación básica de los dos primeros cursos del Grado en Medicina. Uno de sus objetivos principales es explicar las bases físicas del funcionamiento de algunos de los aparatos y sistemas del organismo humano que cuentan con un fuerte componente físico. [...]

2022-23
Pla d'estudis de Medicina [1192]
Grau en Medicina [1509]
3 documents
4.
5 p, 104.9 KB Anàlisi Avançada de la Veu [106736] / Garcia Quintana, David ; Rowson, Helen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu general de l'assignatura és l'adquisició de competències especialitzades en avaluació de la veu, com a formació avançada per a futures professional logopedes de veu: terapeutes vocals, voice coach o investigadores en veu. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire specialized skills in voice evaluation, as part of an advanced training as future SLT professionals, be it as vocal therapists, vocal coaches or voice researchers. [...]
El objetivo general de la asignatura es la adquisición de competencias especializadas en evaluación de la voz, como formación avanzada para futuras profesionales logopedas de voz: terapeutas vocales, voice coach o investigadoras en voz. [...]

2022-23
Grau en Logopèdia [1383]
3 documents
5.
6 p, 108.4 KB Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [42894] / Garcia Quintana, David ; Ariño Carmona, Joaquín ; Boix i Borràs, Esther ; Farrés, Jaume ; Casamayor Gracia, Antonio ; Chillón Rodríguez, Miguel ; Claro Izaguirre, Enrique ; Bosch i Merino, Assumpció ; Galea, Elena ; Saura Antolin, Carlos Alberto ; Sola Viñals, Silvia ; Bayascas Ramírez, José Ramón ; Reverter Cendrós, David ; Pallarès i Goitiz, Irantzu ; Sánchez de Groot, Natalia ; Torrent Burgas, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu global del mòdul és que l'estudiant adquireixi competències bàsiques de recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, per tal d'establir unes bases sòlides com a futura científica biomolecular. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire fundamental competencies in Biochemistry, Molecular Biology and Biomedical research, to gain a solid grounding as a biomolecular scientist. [...]
El objetivo global del módulo es que el estudiante adquiera competencias básicas de investigación en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, para sentar unas bases sólidas como futura científica biomolecular. [...]

2021-22
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina [1153]
3 documents
6.
4 p, 103.1 KB Advanced Voice Analysis and Characterization [103705] / Garcia Quintana, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu general de l'assignatura és l'adquisició de competències especialitzades en avaluació de la veu, com a formació avançada per a futures professional logopedes de veu: terapeutes vocals, voice coach o investigadores en veu. [...]
The global objective of the course is for the student to acquire specialized skills in voice evaluation, as part of an advanced training as future SLT professionals, be it as vocal therapists, vocal coaches or voice researchers. [...]
El objetivo general de la asignatura es la adquisición de competencias especializadas en evaluación de la voz, como formación avanzada para futuras profesionaes logopedas de voz: terapeutas vocales, voice coach o investigadoras en voz. [...]

2021-22
Grau en Logopèdia [1383]
Grau en Logopèdia [828]
3 documents
7.
5 p, 108.8 KB Aprenentatge Integrat en Medicina I [103633] / Garcia Quintana, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Si bé l'aprenentatge de la Medicina s'aborda, a efectes pràctics, organitzat en assignatures corresponents a diferents àmbits de coneixement, aquesta distinció no existeix en el funcionament de l'organisme humà, en les bases de les diferents patologies, les diagnosis o els tractaments. [...]
For practical reasons, Medical studies are organized according to independent courses that relate with different areas of knowledge. However, such division does not occur within the human body, in the basis of diseases, diagnostic methods or treatments. [...]
Si bien el aprendizaje de la Medicina se aborda, a efectos prácticos, organizado en asignaturas correspondientes a diferentes ámbitos de conocimiento, esta distinción no existe en el funcionamiento del organismo humano, en las bases de las diferentes patologías, las diagnosis o los tratamientos. [...]

2021-22
Pla d'estudis de Medicina [1192]
3 documents
8.
7 p, 112.9 KB Biofísica [102962] / Cladera i Cerdà, Josep ; Dunach, Mireia ; Garcia Quintana, David ; Peralvarez Marin, Alex ; Marin Garcia, Maria Isabel ; Benseny Cases, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura de Biofísica es cursa durant el primer curs del Grau de Medicina (anual) i forma part de les assignatures de formació bàsica. Amb ella es pretén oferir una formació bàsica de fenòmens físics que tenen importància cabdal tant en l'estructura com en la funció que desenvolupen els éssers vius en estat de salut. [...]
Biophysics is one of the basic, mandatory courses in the first year of the Degree in Medicine. The objective of the course is to offer basic knowledge of the main physical phenomena of relevance to the structure and the function of the human organism in health, as well as some pathological scenarios. [...]
La asignatura de Biofísica (anual) se imparte durante el primer curso del grado de Medicina y forma parte de las asignaturas de formación básica. Con ella se pretende ofrecer una formación básica de fenómenos físicos que tienen una importancia primordial tanto en la estructura como en la función que desarrollan los seres vivos 1 que tienen una importancia primordial tanto en la estructura como en la función que desarrollan los seres vivos en estado de salud. [...]

2021-22
Pla d'estudis de Medicina [1192]
3 documents
9.
5 p, 108.7 KB Biologia molecular del càncer [100863] / Arús i Caraltó, Carles ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Garcia Quintana, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Descriure els trets diferencials del càncer envers els teixits normals i les bases moleculars i cel·lulars d'aquestes diferències. Es farà èmfasi en com la desregulació de propietats basals d'un teixit, com la proliferació cel·lular o els mecanismes de mort controlada, permeten la progressió del tumor, tant per mecanismes d'alteració genètica (p. [...]
The hallmarks of cancer with respect to normal tissues and the molecular and cellular basis of those differences will be described. The relevance of deregulation of basal properties of tissues, such as cellular proliferation or controlled death processes will be emphasized. [...]
Se describirán las características diferenciales principales del tejido tumoral con respecto al normal así como las bases celulares y moleculares de dichas diferencias. Se hará énfasis en la desregulación de propiedades basales de los tejidos normales, como la proliferación celular y los procesos de muerte controlada, y su efecto en la progresión tumoral, ya sea a través de mecanismos genéticos (p. [...]

2021-22
Grau en Bioquímica [814]
3 documents
10.
5 p, 107.0 KB Biologia molecular i cel·lular del càncer [101897] / Arús i Caraltó, Carles ; Bassols Teixidó, Anna Maria ; Garcia Quintana, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Descriure els trets diferencials del càncer envers els teixits normals i les bases moleculars i cel·lulars d'aquestes diferències. Es farà èmfasi en com la desregulació de propietats basals d'un teixit, com la proliferació cel·lular o els mecanismes de mort controlada, permeten la progressió del tumor, tant per mecanismes d'alteració genètica (p. [...]
The hallmarks of cancer with respect to normal tissues and the molecular and cellular basis of those differences will be described. The relevance of deregulation of basal properties of tissues, such as cellular proliferation or controlled death processes will be emphasized. [...]
Se describirán las características diferenciales principales del tejido tumoral con respecto al normal así como las bases celulares y moleculares de dichas diferencias. Se hará énfasis en la desregulación de propiedades basales de los tejidos normales, como la proliferación celular y los procesos de muerte controlada, y su efecto en la progresión tumoral, ya sea a través de mecanismos genéticos (p. [...]

2021-22
Grau en Ciències Biomèdiques [832]
3 documents

Course materials : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.