Resultats globals: 83 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 2 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 8 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Materials didàctics, 8 registres trobats
Materials acadèmics, 24 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 43 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
16 p, 162.8 KB Vint anys d'Interpretació als Serveis Públics a Catalunya : estat de la qüestió i recerca / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article presenta una reflexió sobre l'evolució de la interpretació als serveis públics (ISP) a Catalunya des de les primeres iniciatives fins a l'actualitat. Comencem per analitzar els trets distintius d'aquesta modalitat en relació amb altres maneres de traduir i d'interpretar i en caracteritzem l'excepcionalitat, que rau en el fet que dona resposta a una necessitat social i a l'exercici de drets fonamentals. [...]
This article addresses the evolution of public service interpreting (PSI) in Catalonia, from the early stages to the current times. We start by highlighting the differentiating traits that distinguish PSI from other kinds of translation and interpretation and we characterise its exceptionality, which is tied to the fact that PSI addresses a social need related to the observance of fundamental rights. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.67
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 175-190  
2.
23 p, 254.1 KB Barreras lingüísticas en los servicios públicos en Cataluña : la percepción de los trabajadores / Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
El presente artículo tiene por objeto ofrecer un análisis sobre la cuestión de la comunicación interlingüística en los servicios públicos en Cataluña. Las reflexiones que en él presentamos se basan en los resultados de un estudio realizado a través de encuestas a trabajadores de los servicios públicos. [...]
The aim of this paper is to provide an analysis on the topic of intercultural communication in the public services in Catalonia. The study is based on the results of a survey conducted among public service providers. [...]

2012
Sendebar, Núm. 23 (2012) , p. 37-59  

Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
14 p, 1.1 MB El projecte EYLBID : creació de materials per treballar la diversitat cultural i lingüística i sensibilitzar sobre la intermediació lingüística per part de menors / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
2021
IX Jornada sobre interpretació als serveis públics a Catalunya. Dues realitat paral·leles: interpretació professional i no professional als serveis públics. Online, 27 de maig, 2021  

Llibres i col·leccions 8 registres trobats  
1.
130 p, 11.0 MB Inclusió, diversitat i comunicació entre cultures. Manual per a docents amb activitats per treballar a classe amb alumnat de secundària / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
2.
131 p, 13.0 MB Inclusión, diversidad y comunicación entre culturas : manual para docentes con actividades para realizar en clase con el alumnado de secundaria / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
3.
20 p, 4.8 MB Translation and interpreting : Bridges across languages and cultures / Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona)
This chapter looks at how translation and interpreting make communication across languages and cultures possible. After completing the chapter's activities, students will be able to: · Explain the complexity of communication across languages · Describe the value of translation and interpreting as a form of communication across languages · Distinguish between an interpreter and a translator · Give examples of misunderstandings inherent to communication, even in the absence of language barriers · Describe some of the difficulties translators and interpreters face and must overcome.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2022
Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education, 2022, p. 60-79  
4.
20 p, 5.5 MB Traduzione e interpretariato: Ponti tra lingue e culture / Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Questo capitolo tratta di come la traduzione e l'interpretariato rendono possibile la comunicazione tra lingue e culture diverse. Al termine di queste attività, gli studenti saranno in grado di: · Spiegare la complessità della comunicazione tra lingue · Descrivere il valore di traduzione e interpretariato come forme di comunicazione tra lingue · Spiegare la differenza tra un interprete e un traduttore · Fornire esempi di malintesi inerenti alla comunicazione, anche in assenza di una barriera linguistica · Descrivere alcune delle difficoltà che traduttori e interpreti devono affrontare e superare.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, 2022
Inclusione, diversità e comunicazione tra culture. Manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori, 2022, p. 60-79  
5.
129 p, 11.2 MB Inclusione, diversità e comunicazione tra culture : manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori ; Prima Edizione, Maggio 2022 / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Bevilacqua, Anna ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
I bambini e i giovani hanno un ruolo fondamentale nei processi migratori perché possono fungere da ponti tra le loro famiglie, le comunità locali e la scuola. L'educazione scolastica e l'immersione linguistica nella società ospite aiutano questi giovani a imparare la/e lingua/e ufficiale/i del nuovo Paese più velocemente dei loro genitori o di altri adulti. [...]
2022  
6.
131 p, 11.2 MB Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Eylbid
Children and young people play an important role in migratory processes because they may act as links between their families, local communities and their school. Schooling and linguistic immersion in the host society can help young people learn the official language(s) of their new country faster than their parents or other adults. [...]
2022  
7.
102 p, 519.6 KB Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics / Arumí Ribas, Marta ; Bestué, Carmen ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna ; Minett-Wilkinson, Jacqueline ; Onos, Liudmila ; Ruiz de Infante, Begoña ; Ugarte i Ballester, Xus ; Vargas-Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Informe dut a terme pel grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de qüestionaris adreçats als traductors, intèrprets i usuaris dels serveis públics. [...]
Barcelona : Linguamón - Casa de les Llengües, 2011  
8.
27 p, 6.7 MB Traducció i immigració : la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Minett-Wilkinson, Jacqueline (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Olaciregui, Miren (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Onos, Liudmila (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Ugarte i Ballester, Xus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'estudi que presentem té com a propòsit difondre els objectius, la metodologia i els principals resultats del projecte Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats, dut a terme pel grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) entre els anys 2009 i 2010. [...]
The aim of the present study is to publish the principal objectives, methodology and results of the project Translation and Immigration: the training of public service translators and interpreters, new solutions for new scenarios. [...]

Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2012 (Ciutadania i Immigració ; 8)
Recerca i immigració IV. Convocatòria ARAFI-2008, 2012, p. 157-183  

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
257 p, 3.5 MB Cross-linguistic communication and public policy: the institutionalization of community interpreting / Garcia-Beyaert, Sofia ; Subirats, Joan, (Subirats i Humet) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
The research is inherently interdisciplinary. As such, it draws on a variety of theoretical contributions from different fields, It willneed to summarize the most relevant aspects of some of these contributions to contextualize my analysis.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Materials didàctics 8 registres trobats  
1.
135.7 MB Adventures of a Young Language Broker (videogame) / Arnal, Jordi, desenvolupador de programari ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Antonini, Rachele ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Crafter, Sarah (The Open University) ; Estévez Grossi, Marta ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Programari creat per l'Associació Estratègica Eylbid cofinançada pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (acord núm. 2019-1-ES01-KA201-064417). El programari permet utilitzar el videojoc com una activitat d'aula amb els objectius següents: mostrar que la intermediació lingüística és una pràctica comuna que es duu a terme a moltes escoles arreu del món; promoure una comprensió més profunda del que sol implicar la intermediació lingüística per part dels joves; presentar algunes situacions que els docents puguin analitzar i discutir amb els seus alumnes des de múltiples perspectives com a part de la pràctica reflexiva; apreciar el multilingüisme i sensibilitzar els joves que tradueixen i interpreten a les escoles; proporcionar als joves intermediaris lingüístics eines i estratègies per expressar com se senten sobre la intermediació lingüística i per tenir cura de la salut emocional.
2022  
2.
130 p, 11.0 MB Inclusió, diversitat i comunicació entre cultures. Manual per a docents amb activitats per treballar a classe amb alumnat de secundària / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
3.
131 p, 13.0 MB Inclusión, diversidad y comunicación entre culturas : manual para docentes con actividades para realizar en clase con el alumnado de secundaria / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith, trad. (Universitat Rovira i Virgili) ; Torresi, Ira ; Eylbid
Tanto los/as niños/as como los/as adolescentes tienen un papel muy importante en los procesos migratorios porque suelen actuar como enlace entre la familia, la comunidad local y el centro educativo. [...]
Tant els infants com els adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris perquè acostumen a fer d'enllaç entre família, comunitat local i centre educatiu. L'escolarització i la immersió lingüística a la societat d'acollida poden ajudar els menors a aprendre la llengua o llengües oficials del nou país més ràpid que els seus pares o que altres adults. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Department de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental, juliol 2022  
4.
2 p, 235.9 KB Evaluation Sheet - Conference Interpreting / Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona)
2020  
5.
2 p, 378.1 KB Evaluation Sheet - Dialogue Interpreting / Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona)
This document can be filled and saved from a browser like Chrome. It offers a systematic evaluation method for dialogue interpreting exercises. It can be used for self-evaluation of interpreting recordings, for peer evaluations and/or for grading students' performances.
2020  
6.
129 p, 11.2 MB Inclusione, diversità e comunicazione tra culture : manuale per insegnanti con attività didattiche per le scuole superiori ; Prima Edizione, Maggio 2022 / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Bevilacqua, Anna ; Crafter, Sarah (Open University) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Eylbid
I bambini e i giovani hanno un ruolo fondamentale nei processi migratori perché possono fungere da ponti tra le loro famiglie, le comunità locali e la scuola. L'educazione scolastica e l'immersione linguistica nella società ospite aiutano questi giovani a imparare la/e lingua/e ufficiale/i del nuovo Paese più velocemente dei loro genitori o di altri adulti. [...]
2022  
7.
131 p, 11.2 MB Inclusion, Diversity and Communication Across Cultures : A Teacher's Book with Classroom Activities for Secondary Education / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Antonini, Rachele (Università di Bologna) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Crafter, Sarah (Open University) ; Dobrzynska, Karolina (University of Northampton) ; Estévez Grossi, Marta (Leibniz Universität Hannover) ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prokopiou, Evangelia (University of Northampton) ; Raigal Aran, Judith (Universitat Rovira i Virgili) ; Rubio Carbonero, Gema (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torresi, Ira (Università di Bologna) ; Eylbid
Children and young people play an important role in migratory processes because they may act as links between their families, local communities and their school. Schooling and linguistic immersion in the host society can help young people learn the official language(s) of their new country faster than their parents or other adults. [...]
2022  
8.
30 p, 1.5 MB Ethics and standards for The Community Interpreter, an international training tool / Garcia-Beyaert, Sofia ; Bancroft, Marjory A. ; Allen, Katharine ; Carriero-Contreras, Giovanna ; Socarrás-Estrada, Denis
The purpose of this document is to support the education and training of community interpreters. It does so by providing structured and detailed guidelines for professional conduct in accordance with principles and values that underlie widely accepted practice in the field. [...]
2015  

Materials acadèmics 24 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 103.4 KB Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics [44713] / Bestue Salinas, Maria Carmen ; Garcia Beyaert, Sofia ; Qu Lu, Xianghong ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Sola Comino, Leonor ; Brescia Zapata, Marta ; Bustins, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Traducció Especialitzada L'objectiu general d'aquesta part del mòdul és que els/les estudiants aprenguin a dur a terme traduccions especialitzades en els àmbits jurídic, tècnic i audiovisual. Els objectius específics són els següents: traduir textos jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística, detectar i resoldre els problemes que es presenten per traduir textos especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística i conèixer els aspectes principals del mercat laboral en els àmbits de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual en la seva combinació lingüística. [...]
Specialised translation The general objective of this part of the module is for students to learn to perform specialised legal, technical and audiovisual translations. Its specific objectives to that end are for them to translate legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; to detect and solve translation problems in specialised legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; and to be aware of the main aspects of the labour market as far as specialised legal, technical and audiovisual translation in their respective language combinations is concerned 1 Public Service Interpreting The general objective of this theoretical and practical course is to introduce students to Public Service Interpreting (PSI) so that they can: Know the specificities of PSI within Translation and Interpreting Studies. [...]
Traducción Especializada El objetivo general de esta parte del módulo es aprender a llevar a cabo traducciones especializadas dentro de los ámbitos jurídico, técnico y audiovisual. Los objetivos específicos son los siguientes: traducir textos jurídicos, técnicos y audiovisuales con su combinación lingüística; detectar y resolver los problemas que se presentan para traducir textos especializados jurídicos, técnicos y audiovisuales en su combinación lingüística; y conocer los aspectos principales del mercado laboral dentro de los ámbitos de la traducción especializada jurídica, técnica y audiovisual en su combinación lingüística. [...]

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
2.
5 p, 106.8 KB Modalitats de Traducció B-A [44529] / Romero Ramos, Maria Guadalupe ; Amorós Soldevila, Xènia ; Kelso, Fiona Megan ; Garcia Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Qu Lu, Xianghong ; Gonzalez Cruz, Sonia ; Chen, Tzu Yiu ; Espín García, María Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'alumnat es familiaritzi amb els fonaments de la traducció (directa i inversa) i de la interpretació d'enllaç, els recursos que s'utilitzen i les tasques bàsiques de documentació en un entorn de traducció especialitzada. [...]
The general objective of this module is for students to become familiar with the fundamentals of (direct and inverse) translation and of liaison interpreting, as well as with the resources used and the basic documentation tasks performed in specialised translation. [...]
El objetivo general de este módulo es que los estudiantes se familiaricen con los fundamentos de la traducción (directa e inversa) y de la interpretación de enlace, los recursos que se utilizan y las tareas básicas de documentación en un entorno de traducción especializada. [...]

2023-24
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
3.
5 p, 105.0 KB Treball de Final de Màster [43982] / Arumí Ribas, Marta ; Branchadell, Albert 1964- ; Cid-Leal, Pilar ; Stampa Garcia-Ormaechea, Maria Guiomar ; Garcia Beyaert, Sofia ; Rubio Carbonero, Gema ; Gil Bardaji, Anna ; Bestue Salinas, Maria Carmen ; Vargas Urpi, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
-Fer un treball de final de màster en l'àmbit de la Interpretació de Conferències o en àmbits similars com ara la Interpretació als Serveis Públics. -Desenvolupar la capacitat reflexiva i crítica. [...]
-To carry out a final project on conference interpreting or a similar area, such as public service interpreting. -To develop the ability to reflect and think critically. -To develop a broader systematic knowledge of basic fields of study and master the associated skills and working methods. [...]
-realizar un trabajo de fin de máster en el campo de la Interpretación de Conferencias o en campos afines como la Interpretación en los Servicios Públicos. - desarrollar capacidad reflexiva y crítica. [...]

2023-24
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1399]
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
4.
6 p, 111.3 KB Mediació social per a traductors i intèrprets [101457] / Arumí Ribas, Marta ; Garcia Beyaert, Sofia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és introduir l'alumnat en els coneixements i les habilitats pràctiques necessaris per a gestionar la comunicació lingüística i cultural entre persones i col·lectius de diferents procedències, posant l'èmfasi en la pluralitat social i lingüística segons les relacions de gènere, ètnia i lloc d'origen. [...]
The aim of this subject is to provide an introduction to the knowledge and practical abilities necessary to manage linguistic and cultural communication between people and communities of different origins. [...]
La función de esta asignatura es introducir al alumnado en los conocimientos y habilidades prácticas necesarios para la gestión de la comunicación lingüística y cultural entre personas y grupos de diferentes orígenes, poniendo el énfasis en la pluralidad social y lingüístico según las relaciones de género, etnia y lugar de origen Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de: Demostrar haber adquirido los conocimientos básicos en los campos de la Interpretación en los Servicios Públicos y la mediación intercultural. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
5.
7 p, 115.7 KB Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès) [101443] / Garcia Beyaert, Sofia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és que els estudiants puguin aplicar els coneixements i habilitats adquirides en l'assignatura de Tècniques de preparació la interpretació bilateral a situacions pràctiques d'interpretació bilateral de dificultat mitjana i alta. [...]
The goal of this subject is for students to be able to apply the knowledge and skills acquired in the previous subject of Preparatory techniques for bilateral interpreting B-A-B to practical bilateral interpreting situations of medium and high difficulty. [...]
La función de la asignatura es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la asignatura de Técnicas de preparación la interpretación bilateral a situaciones prácticas de interpretación bilateral de dificultad media y alta. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
6.
7 p, 114.3 KB Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès) [101440] / Garcia Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció de l'assignatura és posar a l'abast de l'estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació bilateral així com introduir l'estudiant en les tècniques bàsiques d'aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat. [...]
The purpose of this subject is to provide students with the theoretical and methodological knowledge needed for bilateral interpreting, as well as to introduce them to the basic techniques of this mode of interpreting, so that they can put them into practice in simple simulated professional situations. [...]
La función de esta asignatura es facilitar al estudiante los conocimientos teóricos y metodológicos propios de la interpretación bilateral, así como introducirle en las técnicas básicas de esta modalidad para que pueda ponerlas a la práctica en situaciones profesionales simuladas de poca dificultad. [...]

2023-24
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
7.
5 p, 102.6 KB Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics [44713] / Bestué, Carmen ; Santamaria, Laura ; Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Qu, Xianghong ; González Cruz, Sonia ; Sola Comino, Leonor ; Brescia Zapata, Marta ; Bustins, Sandra ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Traducció Especialitzada L'objectiu general d'aquesta part del mòdul és que els/les estudiants aprenguin a dur a terme traduccions especialitzades en els àmbits jurídic, tècnic i audiovisual. Els objectius específics són els següents: traduir textos jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística, detectar i resoldre els problemes que es presenten per traduir textos especialitzats jurídics, tècnics i audiovisuals en la seva combinació lingüística i conèixer els aspectes principals del mercat laboral en els àmbits de la traducció especialitzada jurídica, tècnica i audiovisual en la seva combinació lingüística. [...]
Specialised translation The general objective of this part of the module is for students to learn to perform specialised legal, technical and audiovisual translations. Its specific objectives to that end are for them to translate legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; to detect and solve translation problems in specialised legal, technical and audiovisual texts, in their respective language combinations; and to be aware of the main aspects of the labour market as far as specialised legal, technical and audiovisual translation in their respective language combinations is concerned Public Service Interpreting The general objective of this theoretical and practical course is to introduce students to Public Service Interpreting (PSI) so that they can: Know the specificities of PSI within Translation and Interpreting Studies. [...]
Traducción Especializada El objetivo general de esta parte del módulo es aprender a llevar a cabo traducciones especializadas dentro de los ámbitos jurídico, técnico y audiovisual. Los objetivos específicos son los siguientes: traducir textos jurídicos, técnicos y audiovisuales con su combinación lingüística; detectar y resolver los problemas que se presentan para traducir textos especializados jurídicos, técnicos y audiovisuales en su combinación lingüística; y conocer los aspectos principales del mercado laboral dentro de los ámbitos de la traducción especializada jurídica, técnica y audiovisual en su combinación lingüística. [...]

2022-23
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents
8.
4 p, 104.2 KB Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics [44356] / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Desenvolupar les competències necessàries per exercir d'intèrprets en l'àmbit dels serveis públics (com ara hospitals, escoles, serveis socials, oficines d'atenció al ciutadà, etc. ); Aprendre mètodes de recerca i gestió terminològica i documental; Aprendre a utilitzar les tècniques i eines pròpies de la interpretació bilateral; Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per poder actuar d'enllaç lingüístic i cultural entre l'administració pública i els usuaris dels serveis que parlen llengües diferents.
To develop the necessary skills to work as a public service interpreter (in settings such as hospitals, schools, social and citizen services, etc. ); To learn terminology research and managment techniques; To learn liaison interpreting tools and techniques To acquire the necessary knowledge and skills to serve as a language bridge between public services and users who speak diverse languages.
Desarrollar las competencias necesarias para ejercer de intérpretes en el ámbito de los servicios públicos (como por ejemplo hospitales, escuelas, servicios sociales y oficinas de atención al ciudadano, etc. [...]

2022-23
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
9.
5 p, 112.8 KB Introducció a la Interpretació als Serveis Públics [44349] / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Conèixer les especificitats de la ISP dins dels estudis de traducció i interpretació; Analitzar la seva evolució tant a nivell nacional com internacional; Conèixer el paper de l'intèrpret als serveis públics, així com la seva deontologia; Familiaritzar-se amb els protocols d'aquesta professió.
To be aware of the distinctive traits of public service interpreting (PSI) within the field of translation and interpreting studies. To analyse the evolution of PSI in Spain and internationally. To be aware of the role and deontology of public service interpreters. [...]
Conocer las especificidades de la ISP dentro de los estudios de traducción e interpretación; Analizar su evolución tanto a nivel nacional como internacional; Conocer el papel del intérprete en los Servicios Públicos, así como su deontología Familiarizarsecon los protocolos de esta profesión.

2022-23
Màster Universitari en Interpretació de Conferències [1465]
3 documents
10.
5 p, 105.8 KB Modalitats de Traducció B-A [44529] / Romero Ramos, Lupe ; Amorós Soldevila, Xènia ; Kelso, Fiona Megan ; García-Beyaert, Sofía ; Suades Vall, Anna ; Qu, Xianghong ; Chen, Tzu Yiu ; Galán-Mañas, Anabel ; Espín García, María del Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu general d'aquest mòdul és que l'alumnat es familiaritzi amb els fonaments de la traducció (directa i inversa) i de la interpretació d'enllaç, els recursos que s'utilitzen i les tasques bàsiques de documentació en un entorn de traducció especialitzada. [...]
The general objective of this module is for students to become familiar with the fundamentals of (direct and inverse) translation and of liaison interpreting, as well as with the resources used and the basic documentation tasks performed in specialised translation. [...]
El objetivo general de este módulo es que los estudiantes se familiaricen con los fundamentos de la traducción (directa e inversa) y de la interpretación de enlace, los recursos que se utilizan y las tareas básicas de documentación en un entorno de traducción especializada. [...]

2022-23
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals [1401]
3 documents

Materials acadèmics : 24 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 43 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
Capsule: Translation and Interpreting: bridges across languages and cultures / Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
In this video capsule, Sofía García-Beyaert (Universitat Autònoma de Barcelona) presents chapter 3: Translation and Interpreting: bridges across languages and cultures, and provides some tips on how to use it in class.
2022 (EYLBID (Empowering Young Language Brokers for Inclusion in Diversity))  
2.
Diálogo de práctica (ES-ES): Toma de declaración y lectura de derechos a una mujer acusada de un presunto delito / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un agente de policía toma declaración a una mujer detenida por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en la vía pública y le lee sus derechos. El interrogatorio tiene lugar en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Manresa.
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
3.
Diálogo de práctica (ES-EN): Toma de declaración y lectura de derechos a una mujer acusada de un presunto delito / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un agente de policía toma declaración a una mujer detenida por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en la vía pública y le lee sus derechos. El interrogatorio tiene lugar en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Manresa.
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
4.
Diálogo de práctica (CA-CA): Presa de declaració i lectura de drets a una dona acusada d'un presumpte delicte / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un agente de policía toma declaración a una mujer detenida por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en la vía pública y le lee sus derechos. El interrogatorio tiene lugar en el área de custodia de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Manresa.
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
5.
Diálogo de práctica (ES-EN): Primera toma de declaración a la víctima de un atraco en el lugar de los hechos / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un coche patrulla de la policía acude a la salida de un restaurante donde un hombre ha sido víctima de un atraco. Se le ha acercado una mujer que le ha pedido el dinero y le ha amenazado con un cuchillo. [...]
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
6.
Diálogo de práctica (ES-FR): Primera toma de declaración a la víctima de un atraco en el lugar de los hechos / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un coche patrulla de la policía acude a la salida de un restaurante donde un hombre ha sido víctima de un atraco. Se le ha acercado una mujer que le ha pedido el dinero y le ha amenazado con un cuchillo. [...]
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
7.
Diálogo de práctica (CA-CA): Primera presa de declaració a la víctima d'un atracament al lloc dels fets / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un coche patrulla de la policía acude a la salida de un restaurante donde un hombre ha sido víctima de un atraco. Se le ha acercado una mujer que le ha pedido el dinero y le ha amenazado con un cuchillo. [...]
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
8.
Diálogo de práctica (ES-ES): Primera toma de declaración a la víctima de un atraco en el lugar de los hechos / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Un coche patrulla de la policía acude a la salida de un restaurante donde un hombre ha sido víctima de un atraco. Se le ha acercado una mujer que le ha pedido el dinero y le ha amenazado con un cuchillo. [...]
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
9.
Diálogo de práctica (CA-CA): Presa de declaració a comissaria a la víctima d'un atracament / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Una agente de policía que se ha personado en el lugar de los hechos toma ahora declaración formal en comisaría a la víctima de un atraco.
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents
10.
Diálogo de práctica (ES-EN): Toma de declaración en comisaría a la víctima de un atraco / Garcia-Beyaert, Sofia ; Suades Vall, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS
Una agente de policía que se ha personado en el lugar de los hechos toma ahora declaración formal en comisaría a la víctima de un atraco.
2022 (Situated Dialogues: Audio Materials for the Practice of Liaison Interpreting)
2 documents

Documents gràfics i multimèdia : 43 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Vegeu també: autors amb noms similars
1 Garcia-Beyaert, Sofia, UAB
1 Garcia-Beyaert, Sofía, UAB
77 García-Beyaert, Sofía
77 García-Beyaert, Sofía
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.