Resultats globals: 16 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 8 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials didàctics, 5 registres trobats
Articles 8 registres trobats  
1.
8 p, 518.8 KB La modelización en la formación inicial de maestros : ¿qué mecanismos o estrategias la promueven? / Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), UAB) ; Couso Lagarón, Digna (Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), UAB)
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar los mecanismos didácticos que promueven una práctica de modelización productiva en la formación inicial de maestros. Para ello, analizamos episodios de video de las discusiones cuando los futuros maestros participan en un escenario de enseñanza y aprendizaje basado en un ciclo de modelización. [...]
2017
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2017) , p. 137-144  
2.
8 p, 524.8 KB El papel de las TIC en la enseñanza de las ciencias en secundaria desde la perspectiva de la práctica científica / López Simó, Víctor (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Couso Lagarón, Digna (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Simarro Rodríguez, Cristina (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Garrido Espeja, Anna (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Grimalt Álvaro, Carme (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hernández Rodríguez Maria Isabel (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pintó Casulleras, Roser (CRECIM – Universitat Autònoma de Barcelona)
Ante el amplio abanico de TICs disponibles en las clases de ciencia, el marco de la práctica científica y sus tres dimensiones (modelización, indagación y argumentación) ayudan a definir el papel de estas herramientas digitales en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en secundaria. [...]
2017
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2017) , p. 691-698  
3.
6 p, 474.2 KB El uso del ciclo de modelización para trabajar el modelo ser vivo – función relación en el aula de primaria: Diseño y análisis de una propuesta / Tena Gallego, Èlia (CRECIM-UAB) ; Garrido Espeja, Anna (CRECIM-UAB) ; López Rebollal, Núria (CSIRE)
En este trabajo presentamos una propuesta didáctica que pretende hacer avanzar a alumnos de primaria en la construcción del modelo ser vivo, en concreto la función de relación en los animales. Esta propuesta, diseñada en base a un ciclo de modelización, se implementó con 25 alumnos de 5º de primaria. [...]
2017
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2017) , p. 1115-1120  
4.
6 p, 827.5 KB La construcción del modelo materia en la formación inicial de maestros : análisis desde la perspectiva de la modelización / Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), UAB) ; Couso Lagarón, Digna (Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), UAB)
Esta investigación se lleva a cabo en una asignatura del grado de primaria que tiene un doble objetivo: promover la participación en las prácticas de modelización, y promover la construcción de modelos conceptuales clave como el modelo materia-partícula. [...]
2017
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2017) , p. 2015-2020  
5.
6 p, 464.9 KB La competencia de uso de pruebas científicas : ¿qué dimensiones de la competencia se promueven en las actividades del aula de ciencias? / Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
El uso de pruebas científicas es la competencia científica que obtiene peores resultados en las pruebas para alumnos pero la menos trabajada por los profesores de ciencias. Conocer las dimensiones de esta competencia y cuáles de ellas se trabajan y cómo en el aula de ciencias de nuestro país puede ayudar a diseñar actividades adecuadas para promoverla, así como conocer las características que debe tener una formación de profesorado que quiera potenciar la utilización de pruebas científicas en el aula. [...]
2013
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2013) , p. 1507-1512 (Innovacions didàctiques)  
6.
6 p, 79.7 KB El nou marc d’avaluació de la competència científica PISA 2015 : revisió i reflexions didàctiques / Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Simarro Rodríguez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Després d’uns primers anys en què l’anomenat ensenyament per competències ha estat omnipresent en gran part dels sistemes educatius, el nou marc d’avaluació de la compe-tència científica de PISA 2015 planteja d’una manera molt més operativa i pràctica l’educació per formar ciutadans científicament alfabetitzats. [...]
After some recent years in which the well-known competence-based teaching has been omnipresent in most educational systems, the new framework for assessing scientific liter-acy in PISA 2015 presents in a much more operational and practical way the education for the achievement of scientific literacy. [...]

2014
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 28 (Juny 2014) , p. 21-23  
7.
6 p, 57.2 KB Educació científica humanitzada / Özer, Ferah (Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Turquia)) ; Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica)
L'article analitza els fonaments de la ciència a l'escola i les seves interrelacions amb el concepte de Naturalesa de les ciències mitjançant l'ús dels seus antecedents històrics i fent referència a la història de la ciència. [...]
The article discusses the foundations of school science and its interrelations with the concept of Nature of Science by using its historical background and refers to history of science. By explaining the relationships and concepts, the article describes mainly how the science education can or should be more humanized to be able to teach to pupils.

2013
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 26 (Desembre 2013) , p. 34-39  
8.
6 p, 390.8 KB La competència d'ús de proves científiques : quines dimensions es promouen a les activitats de l'aula de ciències? / Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica) ; Couso Lagarón, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica)
L'ús de proves científiques és la competència científica que obté pitjors resultats en les proves per a alumnes, com és el cas de les proves internacionals PISA, però la menys treballada pels professors de ciències. [...]
2013
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 24 (Març 2013) , p. 42-47  

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
429 p, 18.2 MB Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica / Garrido Espeja, Anna, autor ; Couso, Digna, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Des del recent marc de pràctiques científiques es vol promoure un ensenyament de les ciències on els estudiants participin d'una Activitat Científica Escolar (ACE) anàloga a la de la ciència. Des d'aquesta perspectiva es pretén compartir amb els alumnes no només els productes de la ciència sinó també els seus processos cognitius i discursius, participant en les pràctiques interrelacionades de modelització, argumentació i indagació escolar. [...]
The recent framework of scientific practices proposes science learning as students' participation in a School Scientific Activity (SSA) analogous to that of science. From this perspective the aim is to share with students not only the products of science but also their cognitive and discourse processes, by participating in the interrelated school practices of modeling, argumentation and inquiry. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
201 p, 4.8 MB Spanish case studies (Project TRACES) / Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Simarro Rodríguez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moreno, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona)
2012 (Deliverables Projecte TRACES)  
3.
117 p, 3.3 MB Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d’ús de proves científiques / Garrido Espeja, Anna ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Treball de recerca del màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
2012  

Materials didàctics 5 registres trobats  
1.
17 p, 1.3 MB Generació d’electricitat per inducció electromagnètica : seqüència didàctica per a l’estudi de la inducció electromagnètica / López Simó, Víctor (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Pintó, R. (Roser) (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Coromines, Josep (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Tena i Gallego, Èlia (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Treball que correspon a les pràctiques que es fan als tallers REVIR organitzats pel CRECIM de la UAB. La seqüència pretén que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO assoleixi una major comprensió del fenomen de la inducció electromagnètica i del funcionament d’un generador elèctric.
Bellaterra CRECIM 2016 (REVIR)  
2.
14 p, 973.9 KB Moviment, forces i energia en un salt de puenting, seqüència didàctica per a l’estudi del moviment / Herreras Blanco, Lluïsa (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; López, Víctor (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Treball que correspon a les pràctiques que es fan als tallers REVIR organitzats pel CRECIM de la UAB. La seqüència pretén que l’alumnat de 1r de Batxillerat assoleixi una millor comprensió del concepte elasticitat d’una corda, identifiqui la força elàstica com a exemple de força no constant i sigui capaç d’analitzar i interpretar les magnituds cinemàtiques i les transferències d’energia d’un moviment. [...]
Bellaterra CRECIM 2016 (REVIR)  
3.
19 p, 1.4 MB Regulació de la temperatura dels animals. Seqüència didàctica per l’estudi de la termoregulació animal i les adaptacions / Herrera, Lluïsa (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Pintó, R. (Roser) (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Recull de materials de les pràctiques dutes a terme durant els tallers REVIR, impartits pel CRECIM (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica). En aquesta sessió es pretén que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO entengui que els éssers vius tenen moltes maneres d’adaptar-se a la climatologia. [...]
Bellaterra CRECIM 2016 (REVIR)  
4.
15 p, 1.0 MB Equilibri químic als oceans : seqüència didàctica per a l’estudi de l’equilibri químic / Grimalt Álvaro, Carme (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))) ; Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Simarro Rodríguez, Cristina (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Tortosa Moreno, Montserrat (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Sáez García, Marcela (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Treball que correspon a les pràctiques que es fan als tallers REVIR organitzats pel CRECIM de la UAB. La seqüència pretén que l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat entengui què és l’equilibri químic i com podem modificar-lo.
Bellaterra CRECIM 2016 (REVIR)  
5.
15 p, 1.0 MB Biodiversitat en un estany : seqüència didàctica per a l’estudi de la biodiversitat / Herreras Blanco, Lluïsa (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Garrido Espeja, Anna (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Massagué Crespi, Alba (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)) ; Garrido Millán, Jose (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM))
Treball que correspon a les pràctiques que es fan als tallers REVIR organitzats pel CRECIM de la UAB. La seqüència pretén que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO es familiaritzi amb la utilització del microscopi òptic i la lupa binocular i assoleixi, també, una millor comprensió del concepte de biodiversitat tot obtenint una visió general de les diferències existents entre els diversos organismes que es poden trobar en un estany.
Bellaterra CRECIM 2016 (REVIR)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.