Results overview: Found 26 records in 0.03 seconds.
Research literature, 3 records found
Course materials, 23 records found
Research literature 3 records found  
1.
168 p, 2.1 MB La Pedra Rosetta de les proteïnes fluorescents : una descripció atomística / Armengol Torrella, Pau, autor. ; Gelabert Peiri, Ricard, supervisor acadèmic. ; Moreno Ferrer, Miquel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química.
Fluorescent Proteins have become a focus of scientific interest due to their applications in biomedical problems and bio-imaging. The growing interest in red fluorescent proteins demands a clear and systematic rationalization of the processes occurring in this complicated biosistems. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
2.
220 p, 1.6 MB Theoretical analyses of phenomen a involving photoactive proteins: a multiscale approach / Nadal Ferret, Marc ; Gelabert Peiri, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Moreno Ferrer, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
A la tesi Theoretical analysis of phenomena involving photoactive proteins: a multiscale approach (Anàlisi teòrica de fenòmens relatius a proteïnes fotoactives: un tractament multiescala) s'estudia una col·lecció de problemes relatius a les proteïnes fotoactives. [...]
In the thesis Theoretical analysis of phenomena involving photoactive proteins: a multiscale approach a collection of issues regarding photoactive proteins is studied. Our analysis requires the use of multiscale techniques (that is, thorough high-level calculations on a specific region combined with less demanding calculations on the rest of the system) and brings about the development of new methodologies to understand what happens there. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
180 p, 10.7 MB Excited state intramolecular proton transfer reactions coupled with non adiabatic processes : electronic structure and quantum dynamical approaches / Ortiz Sánchez, Juan Manuel ; Moreno Ferrer, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Gelabert Peiri, Ricard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Els enllaços d'hidrogen són d'importància universal en química i bioquímica. Les propietats dels enllaços d'hidrogen en l'estat electrònic fonamental han estat estudiades durant molt anys. Malgrat tot, molt poc es coneix sobre les reaccions químiques on intervenen enllaços d'hidrogen en els estats electrònics excitats. [...]
Hydrogen Bonds are of universal importance in chemistry and biochemistry. The properties of hydrogen bonds in the electronic ground state have been investigated since long ago. Nevertheless, much less is known about the chemical reactions involving hydrogen bonds in excited electronic states. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
2 documents

Course materials 23 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 106.6 KB Fonaments de Química [102447] / Gelabert Peiri, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura està dividida en quatre parts diferenciades. En la primera es repassen conceptes que haurien d'haver-se adquirit a batxillerat, tals com formulació i nomenclatura química, igualació de reaccions químiques i realització de càlculs estequiomètrics. [...]
La asignatura está dividida en cuatro partes diferenciadas. En la primera se repasan conceptos que deberían haberse adquirido en el bachillerato, tales como la formulación y la nomenclatura química, la igualación de reaccioens químicas y la realiación de cálculos estequiométricos. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria Química [951]
3 documents
2.
4 p, 102.0 KB Química per a Físics [100147] / Moreno Ferrer, Miquel ; Gelabert Peiri, Ricard ; García Viloca, Mireia ; Comas Vives, Aleix ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura és el de despertar en l'estudiant interès pels fenòmens de la natura que són de l'àmbit de la química, és a dir, l'estudi de la matèria i les seves transformacions, i la consciència que aquests processos es basen en les lleis generals del món físic. [...]
El objetivo general de la asignatura es el de despertar en el estudiante interés por los fenómenos de la naturaleza que pertenecen al ámbito de la química, es decir, el estudio de la materia y sus transformaciones, y la consciencia que estos procesos se basan en leyes generales del mundo físico. [...]

2019-20
Grau en Física [1281]
3 documents
3.
4 p, 103.1 KB Química Quàntica [102503] / Moreno Ferrer, Miquel ; Gelabert Peiri, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu fonamental del curs és l'adquisició de coneixements bàsics de Química Quàntica. Donat que la Química Quàntica tracta amb sistemes atomics/moleculars, pels quals la física que s'aplica és poc intuitiva, un objetiu important del curs és que els alumnes aprenguin a raonar amb conceptes quàntics i a deduir-ne les seves implicacions a nivell macroscòpic. [...]
El objetivo fundamental del curso es la adquisición de conocimientos básicos de Química Cuántica. Dado que la Química Cuántica trata con sistemas atómicos/moleculares para los que la física que se aplica es poco intuitiva, un objetivo importante del curso consiste en que los alumnos aprendan a razonar con los conceptos cuánticos y a deducir las implicaciones que conlleva a nivel macroscópico. [...]

2019-20
1431 [1431]
3 documents
4.
5 p, 80.1 KB Química Quàntica [102503] / Moreno Ferrer, Miquel ; Gelabert Peiri, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu fonamental del curs és l'adquisició de coneixements bàsics de Química Quàntica. Donat que la Química Quàntica tracta amb sistemes atomics/moleculars, pels quals la física que s'aplica és poc intuitiva, un objetiu important del curs és que els alumnes aprenguin a raonar amb conceptes quàntics i a deduir-ne les seves implicacions a nivell macroscòpic. [...]
The main goal of the course is to acquire basic knowledge of quantum chemistry. Because quantum chemistry deals with atomic and molecular systems and the physics that describes their behavior and properties is not intuitive, an important goal of the course is that the students learn how to reason using quantum concepts and to work out their implications at a macroscopical level. [...]
El objetivo fundamental del curso es la adquisición de conocimientos básicos de Química Cuántica. Dado que la Química Cuántica trata con sistemas atómicos/moleculares para los que la física que se aplica es poco intuitiva, un objetivo importante del curso consiste en que los alumnos aprendan a razonar con los conceptos cuánticos y a deducir las implicaciones que conlleva a nivel macroscópico. [...]

2018-19
Grau en Química [953]
3 documents
5.
4 p, 75.0 KB Química per a Físics [100147] / Moreno Ferrer, Miquel ; Gelabert Peiri, Ricard ; García Viloca, Mireia ; Comas Vives, Aleix ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu general de l'assignatura és el de despertar en l'estudiant interès pels fenòmens de la natura que són de l'àmbit de la química, és a dir, l'estudi de la matèria i les seves transformacions, i la consciència que aquests processos es basen en les lleis generals del món físic. [...]
2018-19
Grau en Física [1281]  
6.
5 p, 80.2 KB Química Quàntica [102503] / Moreno Ferrer, Miquel ; Gelabert Peiri, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu fonamental del curs és l'adquisició de coneixements bàsics de Química Quàntica. Donat que la Química Quàntica tracta amb sistemes atomics/moleculars, pels quals la física que s'aplica és poc intuitiva, un objetiu important del curs és que els alumnes aprenguin a raonar amb conceptes quàntics i a deduir-ne les seves implicacions a nivell macroscòpic. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
7.
6 p, 87.1 KB Fonaments de Química [102524] / Suades Ortuño, Joan ; Branchadell Gallo, Vicenç ; Gallardo García, Iluminada ; Gelabert Peiri, Ricard ; Gené Torrabadella, Jordi ; Fábregas Martínez, Esteve ; Moreno Ferrer, Miquel ; Yáñez López, Ramón ; García Viloca, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1 L'objectiu de l'assignatura és doble. El primer objectiu d'aquest curs introductori és homogeneïtzar el nivell dels alumnes, en tots els coneixements que formen part de les assignatures de Química dels estudis de preuniversitaris. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
8.
6 p, 83.1 KB Espectroscòpia [102531] / Gelabert Peiri, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
In the topic of Spectroscopy the focus is the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, and how this interaction can be used to determine details on the structure of the latter. [...]
2016-17
Química [953]
2 documents
9.
6 p, 31.7 KB Espectroscòpia [102531] / Gelabert Peiri, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
In the topic of Spectroscopy the focus is the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, and how this interaction can be used to determine details on the structure of the latter. [...]
2015-16
Química [953]
2 documents
10.
2 p, 90.4 KB Espectroscòpia [102531] / Gelabert Peiri, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
In the topic of Spectroscopy the focus is the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, and how this interaction can be used to determine details on the structure of the latter. [...]
2014-15
Química [953]
2 documents

Course materials : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.