Results overview: Found 7 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 1 records found
Course materials, 4 records found
Articles 2 records found  
1.
12 p, 939.1 KB Video-Based Feedback for Collaborative Reflection among Mentors, University Tutors and Students / Liesa, E. (Universitat Ramon Llull. Departament de Psicologia) ; Mayoral, Paula (Universitat Ramon Llull. Departament de Psicologia) ; Giralt Romeu, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Angulo, Salvador (Universitat Ramon Llull. Departament de Psicologia)
Using video technology to support individual and collaborative reflection in pre-service teacher education is an increasingly common practice. This paper explores the type of teaching practice challenges identified by the pre-service teachers and the feedback provided during analysis by school mentors and university tutors through the use of the VEO app to supervise a teaching practicum. [...]
2023 - 10.3390/educsci13090879
Education sciences, Vol. 13 Núm. 9 (september 2023) , article number 879  
2.
26 p, 329.6 KB Student teachers' positioning with regard to their key learning experiences in the first practicum / Giralt Romeu, Mireia (Universitat Ramon Llull) ; Liesa Hernández, Eva (Universitat Ramon Llull) ; Mayoral Serrat, Paula (Universitat Ramon Llull) ; Becerril Balín, Lorena (Universitat Oberta de Catalunya)
This exploratory study consists of a description of which kind of key learning experiences student teachers' have to face during their first practicum in schools and how they positioned their selves in these situations. [...]
Este estudio exploratorio describe el tipo de experiencias clave de aprendizaje a las que se en-frentan los estudiantes docentes durante su primera práctica en las escuelas y cómo se posiciona-ron en estas situaciones. [...]

2020 - 10.5565/rev/qpsicologia.1570
Quaderns de psicologia, Vol. 22 Núm. 2 (2020) , p. 1570 (Sección temática)  

Research literature 1 records found  
1.
85 p, 1.0 MB La identitat reflexiva de les docents d'Educació Infantil i Primària / Albella Gallego, Cristina ; Giralt Romeu, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La següent investigació té per finalitat descriure la competència reflexiva de diferents docents d'educació infantil i primària. Aquesta descripció es fa a partir dels incidents crítics que viuen a l'aula, els quals, els porten a engegar processos de reflexió que canvien la seua identitat docent; dels dispositius de reflexió que fan servir i dels nivells d'aprofundiment que desenvolupen. [...]
La siguiente investigación tiene por finalidad describir la competencia reflexiva de diferentes docentes de educación infantil y primaria. Esta descripción se hace a partir de los incidentes críticos que viven en el aula, los cuales, los llevan a poner en marcha procesos de reflexión que cambian su identidad docente; de los dipositivos de reflexión que usan y de los niveles de profundización que desarrollan. [...]
The following research aims to describe the reflexive competence of different teachers of primary and early childhood education. This description is based on the critical incidents that live in the classroom, which lead them to start reflection processes that change their teacher identity; the reflection devices they use and the levels of depth they develop. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Infantil [847]  

Course materials 4 records found  
1.
5 p, 107.6 KB Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu [102027] / Laborda Molla, Cristina ; Giralt Romeu, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura forma part de la matèria Educació Inclusiva. En el marc de l'escola inclusiva actual, es fa necessari un context en el que el docent com agent d'innovació i gestió de la diversitat faciliti la transformació de l'escola ordinària a fi i efecte d'augmentar la seva capacitat per atendre a tot l'alumnat posant l'èmfasi en l'alumnat amb necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu. [...]
This subject is part of the Inclusive Education subject. In the context of the current inclusive school, it is necessary to have a context in which the teacher is an innovator agent and manager of the diversity that eases the transformation of the ordinary school with the aim to increase its capability to attend all the students giving emphasis to students with specific cognitive learning needs. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Educación Inclusiva. En el marco de la escuela inclusiva actual, es necesario un contexto en el que el docente como agente de innovación y gestor de la diversidad, facilite la transformación de la escuela ordinaria con el fin de aumentar su capacidad para atender a la totalidad del alumnado, poniendo especial atención aquel con necesidades educativas específicas de carácter cognitivo. [...]

2022-23
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Infantil [847]
Grau en Educació Primària [896]
3 documents
2.
5 p, 109.6 KB Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) [102024] / Martinez Capon, Inés ; Giralt Romeu, Mireia ; Martinez Angli, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Que l'estudiant conegui els processos desenvolupament i aprenentatge que tenen lloc a la primera infància, que identifiqui la interacció i c subjecte capaç. Objectius: Concebre l'infant de 0 a 6 anys com un subjecte actiu, protagonista del seu procés de desenvolupament i aprenentatge, que cons activitats conjuntes, pautades per la cultura i capaç d'adquirir nivells significatius d'autonomia. [...]
That the student know the processes development and learning that take place to the first infancy, that identify the interaction and social communication how a factor determining and that it contemplate the child how an able subject. [...]
Que el estudiante conozca los procesos desarrollo y aprendizaje que tienen lugar en la primera infancia, que identifique la interacción y comunicación social como un factor determinante y que contemple al niño como un sujeto capaz. [...]

2022-23
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Infantil [847]
3 documents
3.
5 p, 109.7 KB Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) [102024] / Martínez Capón, Inés ; Giralt Romeu, Mireia ; Martinez Angli, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Que l'estudiant conegui els processos desenvolupament i aprenentatge que tenen lloc a la primera infància, que identifiqui la interacció i c subjecte capaç. Objectius: Concebre l'infant de 0 a 6 anys com un subjecte actiu, protagonista del seu procés de desenvolupament i aprenentatge, que cons activitats conjuntes, pautades per la cultura i capaç d'adquirir nivells significatius d'autonomia. [...]
That the student know the processes development and learning that take place to the first infancy, that identify the interaction and social communication how a factor determining and that it contemplate the child how an able subject. [...]
Que el estudiante conozca los procesos desarrollo y aprendizaje que tienen lugar en la primera infancia, que identifique la interacción y comunicación social como un factor determinante y que contemple al niño como un sujeto capaz. [...]

2021-22
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1363]
Grau en Educació Infantil [847]
3 documents
4.
11 p, 126.0 KB Formació Psicopedagògica i Social [42089] / Merino Pareja, Rafael ; García Gracia, Maribel ; Monereo Font, Carlos ; Troiano i Gomà, Helena ; Roca Casas, Enric ; Suñe Soler, Nuria ; Henao Agudelo, Claudia ; Morodo, Andy ; Flecha Fernandez Sanmamed, Ainhoa ; París Mañas, Georgina ; Arderiu Rodríguez, Melània ; Giralt Romeu, Mireia ; Burriel Manzanares, Francesca ; Miro Marti, Eva ; Adell Meseguer, Maria Inmaculada ; Berengueras Pont, Maria Merce ; Tarrés Vallespí, Anna ; Tarabini-Castellani, Aina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Emmarcar l'actual sistema educatiu en general i especialment de secundària en relació a la seva evolució històrica i social. Comprendre i valorar les polítiques educatives i l'impacte de les diverses reformes en relació a les desigualtats socioeducatives. [...]
Enmarcar el actual sistema educativo en general y especialmente de secundaria en relación a su evolución histórica y social. Comprender y valorar las políticas educativas y el impacto de les diversas reformas en relación a las desigualdades socioeducativas. [...]

2020-21
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1141]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1216]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1217]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1218]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [930]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [931]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [932]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [933]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [934]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [936]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [937]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [940]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [941]
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.