Results overview: Found 29 records in 0.02 seconds.
Articles, 5 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 22 records found
Articles 5 records found  
1.
11 p, 754.8 KB Worldwide population distribution of the common LCE3C-LCE3B deletion associated with psoriasis and other autoimmune disorders / Bassaganyas, Laia (Centre de Regulació Genòmica) ; Riveira Muñoz, Eva (Fundació IrsiCaixa. Laboratori de Retrovirologia) ; García Aragonés, Manel (Centre de Regulació Genòmica) ; González, Juan R. (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) ; Cáceres Aguilar, Mario (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Armengol, Lluís (Centre de Regulació Genòmica) ; Estivill, Xavier (Centre de Regulació Genòmica)
Background: there is increasing evidence of the importance of copy number variants (CNV) in genetic diversity among individuals and populations, as well as in some common genetic diseases. We previously characterized a common 32-kb insertion/deletion variant of the PSORS4 locus at chromosome 1q21 that harbours the LCE3C and LCE3B genes. [...]
2013 - 10.1186/1471-2164-14-261
BMC genomics, Vol. 14 (2013) , art. 261  
2.
13 p, 1.7 MB A measure of agreement across numerous conditions : Assessing when changes in network structures are tissue-specific / Cáceres, Alejandro (Centro de Investigacion Biomedica en Red en Epidemiologia y Salud Publica) ; González Ruiz, Juan Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Background: There is great interest to study how gene pathways change their structure across different tissues. The assessment of inter-study reliability of pathway changes across tissues can inform on the fraction of tissues with specific functional changes in network structure. [...]
2019 - 10.1186/s12864-018-5340-3
BMC genomics, Vol. 20 (January 2019) , art. 26  
3.
11 p, 3.5 MB Following the footprints of polymorphic inversions on SNP data : from detection to association tests / Cáceres, Alejandro (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) ; González, Juan R. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Inversion polymorphisms have important phenotypic and evolutionary consequences in humans. Two different methodologies have been used to infer inversions from SNP dense data, enabling the use of large cohorts for their study. [...]
2015 - 10.1093/nar/gkv073
Nucleic acids research, Vol. 43, issue 8 (April 2015) , e53  
4.
16 p, 830.3 KB Identification of polymorphic inversions from genotypes / Cáceres, Alejandro (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) ; Sindi, Suzanne S. (Brown University. Center for Computational Molecular Biology (Providence, Estats Units d'Amèrica)) ; Raphael, Benjamin J. (Brown University. Center for Computational Molecular Biology (Providence, Estats Units d'Amèrica)) ; Cáceres Aguilar, Mario, dir. (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; González, Juan R. (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental)
Background: Polymorphic inversions are a source of genetic variability with a direct impact on recombination frequencies. Given the difficulty of their experimental study, computational methods have been developed to infer their existence in a large number of individuals using genome-wide data of nucleotide variation. [...]
2012 - 10.1186/1471-2105-13-28
BMC bioinformatics, Vol. 13, N. 28 (February 2012) , p. 1-16
2 documents
5.
22 p, 4.2 MB A flexible count data model to fit the wide diversity of expression profiles arising from extensively replicated RNA-seq experiments / Esnaola, Mikel (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) ; Puig, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; González Buisán, David (Centre de Regulació Genòmica) ; Castelo, Robert (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut) ; González Ruiz, Juan Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Background: High-throughput RNA sequencing (RNA-seq) offers unprecedented power to capture the real dynamics of gene expression. Experimental designs with extensive biological replication present a unique opportunity to exploit this feature and distinguish expression profiles with higher resolution. [...]
2013 - 10.1186/1471-2105-14-254
BMC bioinformatics, Vol. 14, N. 254 (August 2013) , p. 1-47
2 documents

Research literature 2 records found  
1.
41 p, 1.6 MB Búsqueda de nuevas terapias que favorezcan la neuroregeneración en la esclerosis múltiple / Mota Foix, Miriam ; Sánchez, Àlex, dir. (Universitat de Barcelona) ; González Ruíz, Juan Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Los objetivos de este estudio son determinar la huella genética que define la diferenciación de NSC a astrocito, neurona y oligodendrocito. Determinar las vías relacionadas con los procesos de diferenciación hacia cada uno de los tres tipos celulares. [...]
Els objectius d'aquest estudi són determinar la petjada genètica que defineix la diferenciacició de NSC a astròcit, neurona o oligodendrocit. Determinar les vies relacionades amb els processos de diferenciació cap a cadascun dels tres tipus cel·lulars. [...]

2015
Grau en Estadística Aplicada [973]  
2.
41 p, 901.2 KB Modelización de conteos mediante la distribución Poisson-Tweedie (PT) : aplicación en datos de ultrasecuenciación / Carrasco Peña, Manuel ; González, Juan Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2013
Grau en Estadística Aplicada [973]  

Course materials 22 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 109.8 KB Treball de Final de Màster [42402] / Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Cordomi Montoya, Arnau ; Coronado Zamora, Marta ; González Wong, Angel ; Yero Corona, Daniel ; Marco Sola, Santiago ; Martínez Urtaza, Jaime ; Cáceres Aguilar, Mario ; Espinosa Morales, Antonio ; Masgrau Fontanet, Laura ; González Ruíz, Juan Ramón ; Puig Font, Marta ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea Sánchez, Raquel ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La Tesi de Màster (MT) és un treball de recerca autònom i individual que brinda a l'estudiant l'oportunitat de centrar-se en alguns dels temes tractats en els mòduls acadèmics del màster, així com d'integrar totes les capacitats i competències assolides al llarg del màster. [...]
La Tesis de Máster (MT) es un trabajo de investigación autónomo e individual que brinda al estudiante la oportunidad de centrarse en algunos de los temas tratados en los módulos académicos del máster, así como de integrar todas las capacidades y competencias logradas a lo largo del máster. [...]

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
2.
4 p, 103.0 KB Pràctiques Professionals [42400] / Egea Sánchez, Raquel ; Barbadilla Prados, Antoni ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Ventura Zamora, Salvador ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Coronado Zamora, Marta ; Yero Corona, Daniel ; Marco Sola, Santiago ; Masgrau Fontanet, Laura ; Conchillo Solé, Oscar ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 El principal objectiu d'aquestes pràctiques és promoure la interacció dels estudiants amb els ambients de recerca i professional que hi ha al seu voltant.
1 El principal objetivo de estas prácticas es promover la interacción de los estudiantes con los ambientes de investigación y profesional que hay a su alrededor.

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
3.
5 p, 106.1 KB Genòmica [42399] / Barbadilla Prados, Antoni ; Hervás Fernández, Sergi ; Coronado Zamora, Marta ; Martínez Urtaza, Jaime ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea Sánchez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La capacitat tecnològica per generar macrodades genòmiques i multiòmiques creix a un ritme incessant sense un seguiment paral·lel d'experts en bioinformàtica per fer front als reptes integració d'aquestes macrodades moleculars. [...]
La capacidad tecnológica para generar macrodatos genómicos y multiómicos crece a un ritmo incesante sin un seguimiento paralelo de expertos en bioinformática para hacer frente a los retos integración de estos macrodatos moleculares. [...]

2020-21
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
4.
4 p, 99.6 KB Visualització de Dades i Modelització [43482] / Puig Casado, Pere ; Camps Camprubí, Rosa ; Delgado de la Torre, Rosario ; González Ruíz, Juan Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Curs de R. Tots els exercicis pràctics es faran utilitzant el paquet estadístic R. Aquest curs introductòri és bàsic pels posteriors desenvolupaments. Visualització de grans conjunts de dades amb R GViz, Maps i Tabplot. [...]
Curso de R. Todos los ejercicios prácticos se harán utilizando el paquete estadístico R. Este curso introductorio es básico por los posteriores desarrollos. Visualización de grandes conjuntos de datos con R GViz, Maps y Tabplot. [...]

2020-21
Màster Universitari en Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria Computació i [1292]
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1293]
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1439]
3 documents
5.
5 p, 106.1 KB Anàlisi de Dades Longitudinals [104879] / González Ruíz, Juan Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Els objectius principals d'aquesta assignatura són: - Conèixer els models estadístics per a l'anàlisi de dades longitudinals (informació que s'obté a partir de mesuraments efectuats al llarg del temps) que solen aparèixer freqüentment en ciències de la salut (biologia, medicina, farmacologia, toxicologia, química i / o enginyeria ) - Conèixer els models estadístics per analitzar l'evolució temporal de les taxes d'incidència i mortalitat d'una malaltia per a detectar canvis temporals i per què són deguts - Conèixer els models estadístics per analitzar el temps fins l'ocurrència d'un esdeveniment d'interès que apareix de forma recurrent (recaigudes tumorals, migranya, infarts, . [...]
Los objetivos principales de esta asignatura son: - Conocer los modelos estadísticos para el análisis de datos longitudinales (información que se obtiene a partir de mediciones efectuadas a lo largo del tiempo) que suelen aparecer frecuentemente en ciencias de la salud (biología, medicina, farmacología, toxicología, química y/o ingeniería) - Conocer los modelos estadísticos para analizar la evolución temporal de las tasas de incidencia y mortalidad de una enfermedad para detectar cambios temporales y porqué son debidos - Conocer los modelos estadísticos para analizar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento de interés que aparece de forma recurrente (recaídas tumorales, migraña, infartos, …) teniendo en cuenta el efecto de covariables, el efecto de la intervención y/o el efecto de observar varios eventos con anterioridad - Conocer los modelos estadísticos para analizar datos obtenidos a partir de medidas repetidas a lo largo del tiempo utilizando modelos lineales (rehospitalizaciones, recaída de una enfermedad, …) - Conocer los modelos estadísticos para analizar datos obtenidos a partir de medidas repetidas a lo largo del tiempo utilizando modelos no lineales (crecimiento tumoral en ratas, evolución del peso de los niños tras nacer, …) - Ser capaces de leer de forma crítica un artículo científico en el que se plantee el análisis de un estudio en el que se disponga de información recogida a lo largo del tiempo. [...]

2020-21
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
6.
4 p, 103.8 KB Aprenentatge Automàtic 1 [104870] / González Ruíz, Juan Ramón ; Valls Marsal, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquesta assignatura pretén familiaritzar l'alumne amb diferents mètodes d'aprenentatge automàtic aplicant el punt de vista utilitzat quan es disposa de grans quantitats de dades.
Esta asignatura pretende familiarizar al alumno con diferentes métodos de aprendizaje automático aplicando el punto de vista utilizado cuando se dispone de grandes cantidades de datos.

2020-21
Grau en Estadística Aplicada [1424]
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia [1440]
3 documents
7.
3 p, 98.6 KB Visualització de Dades i Modelització [43482] / Puig Casado, Pere ; Camps Camprubí, Rosa ; Delgado de la Torre, Rosario ; González Ruíz, Juan Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Curs de R. Tots els exercicis pràctics es faran utilitzant el paquet estadístic R. Aquest curs introductòri és bàsic pels posteriors desenvolupaments. Visualització de grans conjunts de dades amb R GViz, Maps i Tabplot. [...]
Curso de R. Todos los ejercicios prácticos se harán utilizando el paquete estadístico R. Este curso introductorio es básico por los posteriores desarrollos. Visualización de grandes conjuntos de datos con R GViz, Maps y Tabplot. [...]

2019-20
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Eng [1439]
3 documents
8.
4 p, 107.7 KB Treball de Final de Màster [42402] / Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Moure, Juan C ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Cordomi Montoya, Arnau ; González Wong, Angel ; Yero Corona, Daniel ; Marco Sola, Santiago ; Cáceres Aguilar, Mario ; Espinosa Morales, Antonio ; Masgrau Fontanet, Laura ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea Sánchez, Raquel ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La Tesi de Màster (MT) és un treball de recerca autònom i individual que brinda a l'estudiant l'oportunitat de centrar-se en alguns dels temes tractats en els mòduls acadèmics del màster, així com d'integrar totes les capacitats i competències assolides al llarg del màster. [...]
La Tesis de Máster (MT) es un trabajo de investigación autónomo e individual que brinda al estudiante la oportunidad de centrarse en algunos de los temas tratados en los módulos académicos del máster, así como de integrar todas las capacidades y competencias logradas a lo largo del máster. [...]

2019-20
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
9.
4 p, 102.0 KB Pràctiques Professionals [42400] / Egea Sánchez, Raquel ; Barbadilla Prados, Antoni ; Pardo Carrasco, Leonardo ; Ruíz Panadero, Alfredo ; Marechal, Jean-Didier Pierre ; Cordomi Montoya, Arnau ; González Wong, Angel ; Yero Corona, Daniel ; Cáceres Aguilar, Mario ; Espinosa Morales, Antonio ; Masgrau Fontanet, Laura ; Ruíz Herrera Moreno, Aurora ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Daura Ribera, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
1 El principal objectiu d'aquestes pràctiques és promoure la interacció dels estudiants amb els ambients de recerca i professional que hi ha al seu voltant.
1 El principal objetivo de estas prácticas es promover la interacción de los estudiantes con los ambientes de investigación y profesional que hay a su alrededor.

2019-20
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents
10.
4 p, 103.7 KB Genòmica [42399] / Barbadilla Prados, Antoni ; Cáceres Aguilar, Mario ; González Ruíz, Juan Ramón ; Casillas Viladerrams, Sònia ; Egea Sánchez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
La capacitat tecnològica per generar macrodades genòmiques i multiòmiques creix a un ritme incessant sense un seguiment paral·lel d'experts en bioinformàtica per fer front als reptes integració d'aquestes macrodades moleculars. [...]
La capacidad tecnológica para generar macrodatos genómicos y multiómicos crece a un ritmo incesante sin un seguimiento paralelo de expertos en bioinformática para hacer frente a los retos integración de estos macrodatos moleculares. [...]

2019-20
Máster Universitario en Bioinformática / Bioinformatics [1112]
3 documents

Course materials : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Gonzalez, J.
4 Gonzalez, J.L.
1 Gonzalez, J.M.
1 Gonzalez, Javier M.
2 Gonzalez, Jessica
1 Gonzalez, José Luis
5 Gonzalez, Juan Pablo
5 Gonzalez, Juan R.
6 Gonzàlez, J.
5 Gonzàlez, Jordi
1 González, J Becerra
6 González, J.
6 González, J. L.
1 González, J. M.
1 González, J. P.
1 González, J.A.
1 González, J.I.
1 González, J.J.
4 González, J.L.
1 González, J.M.
2 González, J.P.
11 González, Javier
1 González, Jennifer
1 González, Jerónimo Pablo
2 González, Jessika
1 González, Jesús Emilio
1 González, Joan Miquel
5 González, Jordi
1 González, Jorge
1 González, Jorge F.
1 González, Jorge F.
1 González, Jorge García
1 González, Jose M
5 González, Josefa
2 González, Josep
2 González, José
3 González, José A.
2 González, José Carlos
1 González, José I.
1 González, José María
1 González, José-Antonio
4 González, Juan
1 González, Juan A.
1 González, Juan Diego
7 González, Juan José
1 González, Juan Manuel
5 González, Juan Pablo
1 González, Juan Ramón,
3 González, Juan Vicente
1 González, Julian
1 González, Julián
2 González, Jéssica
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.