Resultats globals: 17 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 7 registres trobats
Materials acadèmics, 9 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
3 p, 706.0 KB Intel·ligència artificial a les xarxes socials : aliades per a la detecció de tendències suïcides / Ramírez-Cifuentes, Diana (Universitat Pompeu Fabra) ; Puntí Vidal, Joaquim (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Medina-Bravo, Pilar (Universitat Pompeu Fabra) ; Velazquez Dorta, Diego Alejandro (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Gonfaus Sitjes, Josep Maria (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; González Sabaté, Jordi (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Freire, Ana ; Baeza-Yates, Ricardo
A Espanya, el tabú associat als problemes mentals i, en ocasions, el difícil accés a consultes psicològiques, dificulten l'ajuda a persones que pateixen depressió o que tenen trastorns alimentaris. [...]
En España, el tabú asociado a los problemas mentales y, en ocasiones, el difícil acceso a consultas psicológicas, dificultan la ayuda a personas que sufren depresión o que tienen trastornos alimentarios. [...]
In Spain, the taboo associated with mental problems and the difficult access to psychological consultations make it very difficult to help people who suffer from depression or who have eating disorders. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents

Documents de recerca 7 registres trobats  
1.
915.8 KB Evolución de mensajes de odio en redes sociales : Origen e impacto / Pérez Herrera, Fernando José ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación que permite extraer datos de los mensajes de las redes sociales, concretamente en la red social llamada Twitter. Todos los mensajes publicados tienen un rango de difusión que define si han llegado a más o menos usuarios de esta red, sin importar el tipo de contenido de un tweet : político, social, personal, publicitario. [...]
This project presents the development of an application that allows data extraction from network messages of social networks, specifically in the social network called Twitter. All messages published have a diffusion range that defines whether they have reached more or fewer users of this network, regardless of the content type's tweet: political, social, advertising or personal. [...]
Aquest projecte presenta el desenvolupament d'una aplicació que permet extreure dades dels missatges de les xarxes socials, concretament a la xarxa social anomenada Twitter. Tots els missatges publicats tenen un rang de difusió que defineix si han arribat a més o menys usuaris d'aquesta xarxa, sense importar el tipus de contingut d'un tweet: polític, social, publicitari o personal. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
576.3 KB Cerca de patrons espai-temporals en l'ús d'extremismes en xarxes socials / Ramírez López, Edgar ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Des de l'aparició de les xarxes socials, sempre hi ha hagut missatges d'amenaces, intimidacions, violència. . . entre d'altres, però amb l'aparició de l'estat d'alarma del Covid el 15 de Març de 2020, diferents organitzacions han fet córrer la veu de que la pandèmia estava servint d'excusa per a la disseminació de missatges racistes i d'odi en contra de la població xinesa i posteriorment en contra de persones racialitzades o migrades. [...]
Since the advent of social media, there have always been messages of threats, intimidations, violence. . . among others, but with the appearance of the Covid alarm state on March 15 by 2020, various organizations have spread the word that the pandemic was serving as an excuse for the dissemination of racist and hate messages against the Chinese population and subsequently against racialized or migrated people. [...]
Desde la aparición de las redes sociales, siempre ha habido mensajes de amenazas, intimidaciones, violencia. . . entre otros, pero con la aparición del estado de alarma del Covid el 15 de marzo de 2020, diferentes organizaciones han hecho correr la voz de que la PANDEMIA estaba sirviendo de excusa para la diseminación de mensajes racistas y de odio en contra de la población china y posteriormente en contra de personas racializadas o migradas. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 1.8 MB Predictive Model Development using Machine Learning Techniques / Lozano Férriz, Eric ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The School of Engineering at UAB has a didactic blog composed of multiple posts where problems are solved by using Machine Learning techniques. The main objective of the project is to expand this blog with different educational publications where, in addition to explaining the development of the model, there are also explained previous steps such as data exploration, data preparation, and data analysis. [...]
Desde hace años, la universidad posee un blog didáctico formado por diversos posts donde se resuelven problemáticas mediante el uso de técnicas de Aprendizaje Computacional. El objetivo principal del proyecto es el de ampliar dicho blog con distintas publicaciones didácticas donde, además de la explicación del desarrollo del modelo, se expliquen las fases previas tales como la exploración, preparación y análisis de los datos. [...]
Des de fa anys, la universitat posseeix un blog didàctic format per diversos posts on es resolen problemàtiques mitjançant l'ús de tècniques d'Aprenentatge Computacional. el objectiu principal del projecte és el d'ampliar aquest blog amb diferents publicacions didàctiques on, a més de l'explicació de el desenvolupament del model, s'expliquin les fases prèvies tals com l'exploració, preparació i anàlisi de les dades. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
9 p, 1.0 MB Aplicación de técnicas de Machine Learning para Data Science And Engineering Club / Nicu, Cosmina Ioana ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente en las grandes empresas se generan a diario una gran cantidad de datos que provoca interés en especialistas en el campo de Machine Learning. En este artículo se ha desarrollado la aplicación de técnicas de Aprendizaje Computacional en tres conjuntos de datos para su posterior publicación en el Blog Data UAB. [...]
Currently, in big companies, a large amount of data is generated daily, causing interest in specialists in the field of Machine Learning. In this article, the application of Machine Learning techniques has been developed in three data sets for subsequent publication in the Blog Data UAB. [...]
Actualment a les grans empreses es generen diàriament una gran quantitat de dades que provoca interès a especialistes en el camp de Machine Learning. En aquest article s'ha desenvolupat l'aplicació de tècniques d'Aprenentatge Computacional en tres conjunts de dades per a la posterior publicació en el Bloc Data UAB. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.2 MB Fostering machine learning tasks for the data science and engineering Club UAB / Estany González, Jaume Gerard ; González Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
There is a raising need for companies to hire professionals specialised in the data science field. Therefore, to encourage students to use platforms with the purpose of teaching about it is a priority for the teachers of these fields. [...]
Hay una creciente necesidad para las empresas de contratar a profesionales especializados en el campo de las ciencias de datos. Por eso, animar a los estudiantes a utilizar plataformas con la intención de enseñar sobre él es una prioridad para los docentes de estos campos. [...]
Hi ha una creixent necessitat per a les empreses de contractar a professionals especialitzats al camp de les ciències de dades. Per això animar als estudiants a utilitzar plataformes amb la intenció d'ensenyar sobre ell és una prioritat pels docents d'aquests camps. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
9 p, 7.2 MB Towards a Data Science and engineering club at UAB / Velazquez Dorta, Diego Alejandro ; González Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La contratación de profesionales especializados en Machine Learning es una necesidad que se hace cada vez más presente para las empresas. Por lo tanto, alentar a los jóvenes estudiantes a aprender este conjunto de habilidades en particular debería ser una prioridad en todos los campus universitarios. [...]
The hiring of specialized professionals in Machine Learning has been and still is an increasing necessity for companies. Therefore encouraging young students to learn this particular set of skills should be a priority in every university campus. [...]
La contractació de professionals especialitzats en Machine Learning és una necessitat que es fa cada vegada més present per a les empreses. Per tant, encoratjar els joves estudiants a aprendre aquest conjunt d'habilitats en particular hauria de ser una prioritat en tots els campus universitaris. [...]

2019-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 4.4 MB Anàlisi semàntic d'imatges en xarxes socials amb tècniques de deep learning / Martin Belloso, Alberto ; González Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenten un seguit d'experiments realitzats mitjançant tècniques de Deep Learning, amb la intenció de crear un model capaç d'aprendre a classificar imatges extretes de xarxes socials segons diferents emocions o estats d'ànim a partir de les emoticones que les acompanyen. [...]
In this project a series of experiments carried out using Deep Learning techniques are presented with the goal of creating a model capable of learning to classify images extracted from social networks according to different emotions or moods from the accompanying emojis. [...]
En este proyecto se presentan una serie de experimentos realizados mediante técnicas de Deep Learning, con la intención de crear un modelo capaz de aprender a clasificar imágenes extraídas de redes sociales según diferentes emociones o estados de ánimo a partir de los emoticonos que las acompañan. [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  

Materials acadèmics 9 registres trobats  
1.
11 p, 129.8 KB Aprenentatge Computacional [104403] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura preten tant ampliar alguns dels temes desenvolupats durant "Intel·ligència Artificial", com introduir nous problemes associats a la intel·ligència artificial, principalment l'aprenentatge de conceptes i tendències a partir de dades. [...]
The course aims both to expand some of the topics developed during "Artificial Intelligence", and to introduce new problems associated with AI, mainly the learning of concepts and trends from data. It is about training students to be "data engineers/scientists", one of the occupations with the most brilliant future and most demanded by an increasing number of companies, including Facebook, Google, Microsoft and Amazon, to cite but a few. [...]
La asignatura pretende tanto ampliar algunos de los temas desarrollados durante "Inteligencia Artificial", como introducir nuevos problemas asociados a la inteligencia artificial, principalmente el aprendizaje de conceptos y tendencias a partir de datos. [...]

2022-23
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
2.
11 p, 129.8 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", juntament amb assignatures com "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
The Course on Machine Learning is embedded in the "Computing" mention, along with other subjects like "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computer Vision" and "Robotics, Language and Planning". Due to its contents, this subject is not only for students who follow the "Computing" mention, but indeed for any student of the Computer Engineering grade, since it is closely related to the subject of "Artificial Intelligence" in the second year. [...]
La asignatura de Aprendizaje Computacional, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con asignaturas como "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Visión por Computador" y "Robótica, Lenguaje y Planificación". [...]

2022-23
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 111.5 KB Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador [44251] / Fornes Bisquerra, Alicia ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Riba Fierrez, Pau ; Gonzalez Sabaté, Jordi ; Bogdanovic, Igor ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en els temes d'adquisició i digitalització d'imatges i vídeo, introduint també la digitalització 3D i el modelatge de sòlids. Aquesta assignatura se centra en l'estudi de documents humanístics i culturals per mitjà de l'anàlisi i reconeixement d'imatges (visió per ordinador) i a la creació de models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, 1 models geomètrics 3D que permetin crear representacions virtuals d'objectes o edificis arqueològics, històrics, artístics. [...]
This module aims to introduce students to the topics of image and video acquisition and digitization, also introducing 3D digitization and solid modeling. This course focuses on the study of humanistic and cultural documents through the analysis and recognition of images (computer vision) and the creation of 3D geometric models that allow the creation of virtual representations of archaeological, historical, and artistic objects or buildings. [...]
Este módulo pretende introducir al alumnado en los temas de adquisición y digitalización de imágenes y vídeo, introduciendo también la digitalización 3D y el modelado de sólidos. Esta asignatura se centra en el estudio de documentos humanísticos y culturales por medio del análisis y reconocimiento de imágenes (visión por computadora) y a la creación de modelos geométricos 3D que permitan crear representaciones virtuales de objetos o edificios arqueológicos, históricos, artísticos. [...]

2021-22
Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals [1453]
3 documents
4.
11 p, 130.3 KB Aprenentatge Computacional [104403] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura preten tant ampliar alguns dels temes desenvolupats durant "Intel·ligència Artificial", com introduir nous problemes associats a la intel·ligència artificial, principalment l'aprenentatge de conceptes i tendències a partir de dades. [...]
The course aims both to expand some of the topics developed during "Artificial Intelligence", and to introduce new problems associated with AI, mainly the learning of concepts and trends from data. It is about training students to be "data engineers/scientists", one of the occupations with the most brilliant future and most demanded by an increasing number of companies, including Facebook, Google, Microsoft and Amazon, to cite but a few. [...]
La asignatura pretende tanto ampliar algunos de los temas desarrollados durante "Inteligencia Artificial", como introducir nuevos problemas asociados a la inteligencia artificial, principalmente el aprendizaje de conceptos y tendencias a partir de datos. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
5.
11 p, 130.1 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", juntament amb assignatures com "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
The Course on Machine Learning is embedded in the "Computing" mention, along with other subjects like "Knowledge, Reasoning and Uncertainty", "Computer Vision" and "Robotics, Language and Planning". Due to its contents, this subject is not only for students who follow the "Computing" mention, but indeed for any student of the Computer Engineering grade, since it is closely related to the subject of "Artificial Intelligence" in the second year. [...]
La asignatura de Aprendizaje Computacional, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con asignaturas como "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Visión por Computador" y "Robótica, Lenguaje y Planificación". [...]

2021-22
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
11 p, 133.0 KB Aprenentatge Computacional [104403] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura preten tant ampliar alguns dels temes desenvolupats durant "Intel·ligència Artificial", com introduir nous problemes associats a la intel·ligència artificial, principalment l'aprenentatge de conceptes i tendències a partir de dades. [...]
La asignatura pretende tanto ampliar algunos de los temas desarrollados durante "Inteligencia Artificial", como introducir nuevos problemas asociados a la inteligencia artificial, principalmente el aprendizaje de conceptos y tendencias a partir de datos. [...]

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
7.
11 p, 133.9 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", juntament amb assignatures com "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
La asignatura de Aprendizaje Computacional, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con asignaturas como "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Visión por Computador" y "Robótica, Lenguaje y Planificación". [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
8.
10 p, 127.8 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", juntament amb assignatures com "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
La asignatura de Aprendizaje Computacional, se enmarca dentro de la mención de "Computación", junto con asignaturas como "Conocimiento, Razonamiento e Incertidumbre", "Visión por Computador" y "Robótica, Lenguaje y Planificación". [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
9.
10 p, 105.9 KB Aprenentatge Computacional [102787] / Gonzalez Sabaté, Jordi ; Rodriguez Lopez, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura d'Aprenentatge Computacional, s'emmarca dins de la menció de "Computació", junt amb les assignatures de "Coneixement, Raonament i Incertesa", "Visió per Computador" i "Robòtica, Llenguatge i Planificació ". [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.