Results overview: Found 70 records in 0.03 seconds.
Articles, 14 records found
Research literature, 19 records found
Course materials, 37 records found
Articles 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
2 p, 57.9 KB Identitat i representació cultural : perspectives des del Japó / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
2006
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 29 (2006) , p. 5-7  
2.
18 p, 6.3 MB Configuraciones socio-espaciales japonesas una aproximación tentativa a la polaridad uchi-soto / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El artículo se aproxima a la consideración etnográfica de las nociones de «público» y «privado» en la cultura japonesa contemporánea. Con este objetivo revisa a nivel teórico la polaridad cultural uchi-soto («interior-exterior») como temática central en la antropología de Japón de la segunda mitad del siglo xx. [...]
2013
Anales del Museo Nacional de Antropología, Núm. 15 (2013) , p. 102-119  
3.
16 p, 314.8 KB The impact of Japanese and South Korean audiovisual production in Spain : circulation, reception and influence / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
En los últimos años, las producciones audiovisuales japonesas y surcoreanas han pasado a formar parte del paisaje social español al ritmo que su circulación global convertía a Japón y Corea del Sur en auténticas superpotencias culturales. [...]
In recent years, Japanese and South Korean audiovisual productions have become part of the Spanish social landscape at the rate at which their global circulation was turning Japan and South Korea into veritable cultural superpowers. [...]

2020
L'Atalante, Núm. 29 (2020) , p. 7-22  
4.
18 p, 832.7 KB La escritura de lo ajeno. Ambivalencia e hibridación en el katakana japonés / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona)
El artículo plantea una aproximación cultural al katakana, una escritura silábica empleada principalmente en la adaptación de las voces extranjeras al japonés. El katakana se emplea también en la escritura de voces japonesas y sino-japonesas en casos especiales tales como expresar énfasis, representar formas onomatopéyicas, transcribir nombres o escribir términos científico-técnicos. [...]
This paper presents an ethnographic approach to katakana, a syllabic script mainly used for adapting foreign words to Japanese. Katakana is also applied to Japanese and Sino-Japanese words with special purposes such as denoting emphasis, representing onomatopoeia, transcribing names or writing scientific and technical terms. [...]

2014
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, Vol. 19, núm. 1 (2014) , p. 122-139  
5.
2 p, 50.9 KB Presentació / Guarné Cabello, Blai (University of Tokyo)
2006
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 29 (2006) , p. 6-7  
6.
11 p, 969.4 KB De micos i japonesos : mimetisme i anàstrofe en la representació orientalista / Guarné Cabello, Blai (Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Humanitats)
Es presenten algunes línies de treball d'un projecte en curs sobre les implicacions de l'orientalisme en la representació estereotípica del Japó per mitjà de l'anàlisi dels discursos de la paradoxa i de la civilització inversa, i la consideració de les estratègies d'animalització de l'Altre en la literatura de viatges de Pierre Loti i l'obra de ficció de Pierre Boulle.
Se presentan algunas líneas de trabajo de un proyecto en curso sobre las implicaciones del orientalismo en la representación estereotípica de Japón mediante el análisis de los discursos de la paradoja y de la civilización inversa, y la consideración de las estrategias de animalización del Otro en la literatura de viajes de Pierre Loti y la obra de ficción de Pierre Boulle.
A number of lines of investigation are presented from a current project into the implications of Orientalism in the stereotypical representation of Japan through the analysis of the discourses of the paradox and inverse civilisation, and the consideration of the animalisation strategies of the Other in the travel literature of Pierre Loti and the fiction of Pierre Boulle.

2008 - 10.7238/d.v0i10.513
Digit.HVM : Revista digital d'humanitats, Núm. 10 (2008) , p. 26-36
3 documents
7.
11 p, 101.3 KB Introducción. Campos imprevistos : etnografias de Asia oriental en el contexto académico español / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Beltrán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona)
Resum.
2014
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 30 (2014) , p. 5-15  
8.
18 p, 152.5 KB Tot objecte és polític : reflexions sobre un treball de camp al Japó / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona)
El títol del clàssic de la literatura etnogràfica Reflexions sobre un treball de camp al Marroc de P. Rabinow (1977) serveix d'inspiració per revisar l'experiència del treball de camp al Japó realitzat per l'autor de l'article entre els anys 2004 i 2006. [...]
The title of Paul Rabinow's classic work Reflections on Fieldwork in Morocco (1977) inspired a review of the author's fieldwork experience in Japan between 2004 and 2006. The time prior to this fieldwork, the research itself, and the experience of returning from the field are described through ethnographic vignettes that explore how a research project focused on katakana script as a cultural practice took shape. [...]

2014
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 30 (2014) , p. 93-110  
9.
6 p, 98.9 KB Ressenyes / Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Elisenda ARDÉVOL y Luis PÉREZ TOLÓN (eds. ) Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. Diputación de Granada, Biblioteca de Etnología núm. 3, Granada, 1996, 422 pp.
1997
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, Núm. 10 (1997) , p. 208-213  
10.
19 p, 288.9 KB Fortaleses i febleses del Treball de Final de Grau a la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona : epistemologia, heteroglòssia, visibilitat / Aguilar-Amat, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Edo, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Guarné Cabello, Blai (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
El Treball de Final de Grau és una assignatura de síntesi mitjançant la qual l'estudiant, supervisat per un tutor, demostra la capacitat d'aplicar els coneixements i les competències que ha adquirit al llarg del Grau en un àmbit concret de caire acadèmic o professional, ja explorat anteriorment o encara per explorar. [...]
The Final Year Project (TFG - Treball de Final de Grau) is a compulsory subject in the final year of the Bachelor's degree. Under the supervision of a tutor, students demonstrate the ability to apply acquired skills and know-how in a specific academic or professional field, which can be an area where research has already been carried out or as yet to be studied. [...]

2018
Quaderns : revista de traducció, Núm. 25 (2018) , p. 267-285 (Experiències)  

Articles : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
280 p, 2.3 MB Genesis, desarrollo y características de la sociedad civil japonesa / Malo Sanz, Mario ; Guarné Cabello, Blai, dir.
Els deu anys transcorreguts des del Triple Desastre de març de 2011 al Japó ens han proporcionat una perspectiva temporal àmplia per a la interpretació de les dinàmiques d'articulació de la societat civil i l'administració pública nipona davant d'aquests esdeveniments, però no prou extensa com per a comprendre en el seu conjunt una sèrie de processos socials, llurs característiques es remunten a l'inici de la modernitat occidental en aquell país. [...]
Estos diez años trascurridos desde el Triple Desastre de marzo de 2011 en Japón nos han proporcionado una perspectiva temporal amplia para interpretar las dinámicas de articulación de la sociedad civil y la administración pública nipona ante dichos acontecimientos, pero no lo suficientemente extensa como para comprender en su conjunto una serie de procesos sociales cuyas características se remontan al inicio de la modernidad occidental en aquel país. [...]
The ten years since the Triple Disaster of March 2011 in Japan have provided us with a broad temporal perspective to interpret the articulation dynamics of Japanese civil society and public administration in the face of these events, but not long enough to understand in their set a series of social dynamics whose characteristics go back to modernity. [...]

2021  
2.
358 p, 6.0 MB La mentalidad del traductor misionero, entre el Evangelio y la cultura. Propuesta teórica y estudio histórico sobre los dominicos españoles traductores del chino en Filipinas (1583-1612) / Lu, Yuting ; Guarné Cabello, Blai, dir. ; Parcerisas, Francesc, 1944-, dir.
L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és explorar com era la mentalitat d'un traductor missioner en un període històric concret i en un context cultural molt diferent al seu. A partir de la revisió crítica de l'orientació postcolonial, la tesi planteja un estudi complex de la mentalitat dels traductors missioners, considerant no només el seu compromís amb les institucions socials i religioses del moment, sinó també amb la seva pròpia identitat com a religiosos i teòlegs. [...]
El objetivo principal de esta tesis doctoral es investigar cómo era la mentalidad de un traductor misionero en un período histórico concreto y en un contexto cultural muy diferente al suyo. A partir de la revisión crítica del enfoque poscolonial, la tesis plantea un estudio complejo de la mentalidad de los traductores misioneros, considerando no solo su compromiso con las instituciones sociales y religiosas del momento, sino también con su propia identidad como religiosos y teólogos. [...]
The main objective of this doctoral thesis is to investigate how the mentality of a missionary translator was like in a specific historical period and in a very different cultural context compared to his own. [...]

2021  
3.
324 p, 4.7 MB The Ainu Ethnicity in Contemporary Japan : Museums, Parks and Reconstructed Villages / Battipaglia, Sabrina ; Guarné Cabello, Blai, dir. ; Ghidini, Chiara, dir.
Aquesta recerca se centra en la representació de la cultura tradicional ainu en museus a l'aire lliure, parcs culturals i pobles reconstruïts al Japó actual. El seu principal objectiu és explorar com aquests llocs estan contribuint a la redefinició de la cultura ainu a través de pràctiques de turistificació i mercantilització. [...]
Esta investigación se centra en la representación de la cultura tradicional ainu en museos al aire libre, parques culturales y pueblos reconstruidos en el Japón actual. Su principal objetivo es explorar cómo estos lugares están contribuyendo a la redefinición de la cultura ainu a través de prácticas de turistificación y mercantilización. [...]
This research focuses on the representation of Ainu traditional culture in open museums, cultural parks, and reconstructed villages in contemporary Japan. Its main objective is to explore how these places are contributing to the redefinition of Ainu culture through touristification and commodification practices. [...]

2021  
4.
63 p, 1004.1 KB Les implicacions socials dels moviments religiosos japonesos (1945-2020) / Comas Saavedra, Paula ; Guarné Cabello, Blai, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es realitza una aproximació a l'estudi del fenomen de les organitzacions religioses al Japó contemporani fent especial èmfasi en el període històric i cultural de la postguerra. [...]
En este trabajo se realiza una aproximación al estudio del fenómeno de las organizaciones religiosas en el Japón contemporáneo haciendo especial énfasis en el período histórico y cultural de la posguerra. [...]
In this essay an approach is made to the study of the phenomenon of religious organizations in contemporary Japan with special emphasis on the post-war historical and cultural period. Through the social analysis of the different historical stages, more specifically from 1945 to the present day, this essay develops a chronological axis that considers the different religious tendencies of each moment. [...]

2021
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
5.
La conformación del karate de Okinawa entre la tradición y la modernidad. Una aproximación a los procesos interculturales en el contexto de la globalización / González de la Fuente, Eduardo ; Guarné Cabello, Blai, dir. ; Pita Céspedes, Gustavo, dir.
El karate és una de les arts marcials més famoses del món, i un de les principals icones culturals incorporats des del Japó a la cultura global. En termes històrics, el boom internacional del karate, iniciat en els anys 60, precedeix a l'interès global per altres manifestacions de la cultura popular japonesa com el sushi, l'animi, el manga o el J-pop. [...]
El karate es una de las artes marciales más famosas del mundo, y uno de los principales iconos culturales incorporados desde Japón a la cultura global. En términos históricos, el boom internacional del karate, iniciado en los años 60, precede al interés global por otras manifestaciones de la cultura popular japonesa como el sushi, el anime, el manga o el J-pop. [...]
Karate is one of the most famous martial arts in the world, and one of the main cultural icons incorporated from Japan into the global culture. In historical terms, the international boom of karate, which began in the 1960s, precedes the global interest in other manifestations of Japanese popular culture like sushi, anime, manga or J-pop. [...]

2020  
6.
131 p, 984.9 KB El cine de la Nuberu Bagu como correlato artístico de la nueva izquierda japonesa. Una lectura política de las producciones culturales / de Vargas Díaz del Río, Ferran ; Guarné Cabello, Blai, dir.
Aquesta tesi doctoral analitza el corrent cinematogràfic de la Nuberu Bagu partint de la premissa que les seves característiques permeten considerar-lo un component integrant de la ideologia de la Nova Esquerra japonesa, pertanyent ambdós fenòmens a la denominada ""època de la política"" (seiji no kisetsu) (1966-1971). [...]
Esta tesis doctoral analiza la corriente cinematográfica de la Nuberu Bagu partiendo de la premisa de que sus características permiten considerarla un componente integrante de la ideología de la Nueva Izquierda japonesa, perteneciendo ambos fenómenos a la denominada "época de la política" (seiji no kisetsu) (1966-1971). [...]
This Ph. D. dissertation analyses the Nūberu Bāgu film trend based on the premise that its characteristics allow it to be considered an integral component of the Japanese New Left ideology, with both phenomena belonging to what is known as the "season of politics" (seiji no kisetsu) (1966-1971). [...]

2020  
7.
227 p, 27.3 MB El concepto wenming : discurso, espacio y práctica civilizatoria en Nanjing, China / Romero-Moreno, Aran ; Guarné Cabello, Blai, dir. ; Masdeu Torruella, Irene, dir.
Durant les últimes dècades el Partit Comunista Xinès ha estat emprant la retòrica wenming (civilització, civisme, cultura) per assentar les bases morals d'un "nou estil de societat" (shu xin feng), això és, una societat de classe mitja. [...]
En las últimas décadas el Partido Comunista Chino ha estado empleando la retórica wenming (civilización, civismo, cultura) para asentar las bases morales de un "nuevo estilo de sociedad" (shu xin feng), esto es, una sociedad de clase media. [...]
In the last decades the Communist Party of China has been employing the rhetoric of wenming (civilization, civilized, culture) to set the moral grounds of a "new style of society" (shu xin feng), that is, a middle class society. [...]

2020  
8.
80 p, 421.0 KB El modelo de producción japonesa del videojuego y su plasmación en la industria española : deslocalización y procesos de producción / Grau de Pablos, Tomás ; Lozano Méndez, Artur, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Guarné Cabello, Blai, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se analiza la industria del videojuego y el modelo de producción dominante, implantado por la industria japonesa en los años ochenta. Este fenómeno se ejemplifica en el caso de España a través de una progresión histórica del proceso de adaptación, que se elaborará tanto a partir de análisis de contenidos como de entrevistas de miembros prominentes de la industria. [...]
En aquest treball s'analitza la indústria del videojoc i el model de producció dominant, implantat per la indústria japonesa en els anys vuitanta. Aquest fenomen s'exemplifica en el cas d'Espanya a través d'una progressió històrica del procés d'adaptació, que s'elaborarà tant a partir d'anàlisis de continguts com d'entrevistes de membres prominents de la indústria. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, juliol 2012  
9.
62 p, 765.5 KB Suicidio y naturaleza en Japón : el bosque Aokigahara y el trasfondo cultural que esconde / Farré Tortajada, Alba ; Guarné Cabello, Blai, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tractarà d'esbrinar si existeix la possibilitat d'una relació cultural entre la societat japonesa i l'acció d'anar a llevar-se la vida en un bosc. El bosc en el qual gira entorn aquest treball és el ja popularment conegut com a Bosc dels Suïcidis o Bosc Aokigahara, el qual s'erigeix com un dels llocs més populars del món per a cometre suïcidi i la història del qual s'ha convertit en tot un fenomen no només al Japó sinó també a Occident. [...]
Este trabajo tratará de averiguar si existe la posibilidad de una relación cultural entre la sociedad japonesa y la acción de ir a quitarse la vida en un bosque. El bosque en el que gira en torno este trabajo es el ya popularmente conocido como Bosque de los Suicidios o Bosque Aokigahara, el cual se erige como uno de los lugares más populares del mundo para cometer suicidio y cuya historia se ha convertido en todo un fenómeno no sólo en Japón sino también en Occidente. [...]
This essay will try to find out if there is any possibility of a cultural relationship between Japanese society and the action of going to commit suicide in a forest. The forest in which this work revolves around is the one popularly known as Suicide Forest or Aokigahara Forest, which stands as one of the most popular places in the world to commit suicide and which history has become a phenomenon not only in Japan but also in the West. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
10.
37 p, 6.5 MB 'Yamato Nadeshiko' : the ideal of Japanese Women / Plaza Balagué, Marta ; Guarné Cabello, Blai, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This graduation thesis deals with the ideal of Japanese women as Yamato Nadeshiko. Throughout this capstone project, gender roles will be described and analyzed within different historical periods until modern times. [...]
Aquest treball de final de grau tracta sobre la figura de les Yamato Nadeshiko com a l'ideal de la dona japonesa. A través del treball es descriuran els rols de gènere a través de diferents èpoques al Japó fins a la modernitat i s'analitzarà l'estat actual de l'ideal de la dona al Japó a través de la cultura popular actual així com d'experiències personals.
Este trabajo de final de grado trata sobre la figura de las Yamato Nadeshiko como a ideal de la mujer japonesa. A través de este trabajo, se describirán y analizarán los roles de género en distintas épocas en Japón hasta llegar a la modernidad. [...]

2017
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  

Research literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 37 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 102.3 KB Introducció a l'Antropologia Social i Cultural [101576] / Masdeu Torruella, Irene ; Guarné Cabello, Blai ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural està dedicada al coneixement de la diversitat cultural, les relacions interculturals i la problemàtica de l'etnocentrisme, així com a diversos aspectes relacionats amb la comunicació i la mediació intercultural, com un eix bàsic pel foment del respecte per la diversitat i la igualtat. [...]
Introduction to Social and Cultural Anthropology focuses on knowledge of cultural diversity, intercultural relations and the issue of ethnocentrism, as well as different aspects of communication and cross-cultural mediation, with a view to promoting respect for diversity and sociocultural equality. [...]
Introducción a la Antropología Social y Cultural está dedicada al conocimiento de la diversidad cultural, las relaciones interculturales y la problemática del etnocentrismo, así como a diversos aspectos de la comunicación y mediación intercultural, como un eje básico para el fomento del respeto a la diversidad y la igualdad. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
2.
5 p, 108.3 KB Diversitat Ètnica de l'Àsia Oriental [101533] / Guarné Cabello, Blai ; Pita Céspedes, Gustavo ; Pavon Belizon, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest curs planteja l'estudi de la diversitat ètnica de l'Àsia Oriental, específicament a les societats japonesa i xinesa (amb referència també a Taiwan). Inclou diferents perspectives teòriques procedents de l'estudi històric, polític, i etnològic. [...]
The aim of this course is to study the ethnic diversity of East Asia, specifically in Japanese and Chinese societies (with reference also to Taiwan). It includes different theoretical perspectives from historical, political, and ethnological study. [...]
Este curso plantea el estudio de la diversidad étnica de Asia Oriental, específicamente en las sociedades japonesa y china (con referencia también a Taiwán). Incluye diferentes perspectivas teóricas procedentes del estudio histórico, político y etnológico. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
3.
5 p, 106.3 KB Societat de l'Àsia Oriental [101525] / Guarné Cabello, Blai ; Masdeu Torruella, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Societat de l'Àsia Oriental se centra en la consideració dels elements clau per a la comprensió sociocultural de les societats japonesa i xinesa contemporànies, fent especial èmfasi en els discursos representacionals relatius a la construcció cultural de la identitat col·lectiva i el seu encaix en el context de la globalització. [...]
East Asian Society focuses on the elements key to a sociocultural understanding of the contemporary Japanese and Chinese societies, with particular emphasis on their representational discourses on collective identity formation in the context of globalisation. [...]
Sociedad de Asia Oriental se centra en la consideración de los elementos clave para la comprensión sociocultural de las sociedades japonesa y china contemporáneas, haciendo especial énfasis en los discursos representacionales sobre la construcción cultural de la identidad colectiva en el contexto de la globalización. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
4.
4 p, 100.8 KB Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals [44258] / Guarné Cabello, Blai ; Masdeu Torruella, Irene ; Fukuda, Makiko ; Serra Vilella, Alba ; Figliulo, Roberto ; Grau de Pablos, Tomás Grau ; Pavón Belizón, Manuel ; Mas Lopez, Jordi ; Lozano Mendez, Artur ; Torres Simon, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 1 "Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals" és un mòdul obligatori de 10 ECTS que se centra en l'estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris transnacionals, i les imatges i els discursos representacionals relacionats amb l'Àsia Oriental. [...]
Module 1 "Cultural products, representational discourses and transnational identities" is a compulsory module of 10 ECTS that focuses on the study of the global circulation of cultural products and creative industries, transnational identities, and images & discourses related to East Asia. [...]
El Módulo 1 "Productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales" es un módulo obligatorio de 10 ECTS que se centra en el estudio de la circulación global de los productos culturales y las industrias creativas, las corrientes identitarias transnacionales, y las imágenes y los discursos representacionales relacionados con Asia Oriental. [...]

2021-22
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
5.
4 p, 102.4 KB Introducció a l'Antropologia Social i Cultural [101576] / Masdeu Torruella, Irene ; Guarné Cabello, Blai ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural està dedicada al coneixement de la diversitat cultural, les relacions interculturals i la problemàtica de l'etnocentrisme, així com a diversos aspectes relacionats amb la comunicació i la mediació intercultural, com un eix bàsic pel foment del respecte per la diversitat i la igualtat. [...]
Introduction to Social and Cultural Anthropology focuses on knowledge of cultural diversity, intercultural relations and the issue of ethnocentrism, as well as different aspects of communication and cross-cultural mediation, with a view to promoting respect for diversity and sociocultural equality. [...]
Introducción a la Antropología Social y Cultural está dedicada al conocimiento de la diversidad cultural, las relaciones interculturales y la problemática del etnocentrismo, así como a diversos aspectos de la comunicación y mediación intercultural, como un eje básico para el fomento del respeto a la diversidad y la igualdad. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
6.
5 p, 106.4 KB Societat de l'Àsia Oriental [101525] / Guarné Cabello, Blai ; Masdeu Torruella, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Societat de l'Àsia Oriental se centra en la consideració dels elements clau per a la comprensió sociocultural de les societats japonesa i xinesa contemporànies, fent especial èmfasi en els discursos representacionals relatius a la construcció cultural de la identitat col·lectiva i el seu encaix en el context de la globalització. [...]
East Asian Society focuses on the elements key to a sociocultural understanding of the contemporary Japanese and Chinese societies, with particular emphasis on their representational discourses on collective identity formation in the context of globalisation. [...]
Sociedad de Asia Oriental se centra en la consideración de los elementos clave para la comprensión sociocultural de las sociedades japonesa y china contemporáneas, haciendo especial énfasis en los discursos representacionales sobre la construcción cultural de la identidad colectiva en el contexto de la globalización. [...]

2021-22
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents
7.
4 p, 99.4 KB Estudis de Cas [44260] / Guarné Cabello, Blai ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 3 "Estudis de cas" és un mòdul obligatori de 9 ECTS amb una orientació fonamentalment pràctica que desenvolupa els continguts considerats als mòduls teòrics a partir de casos d'estudi concrets. [...]
El Módulo 3 "Estudios de caso" es un módulo obligatorio de 9 ECTS con una orientación fundamentalmente práctica que desarrolla los contenidos considerados en los módulos teóricos a partir de casos de estudio concretos. [...]

2020-21
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
8.
4 p, 100.8 KB Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals [44258] / Guarné Cabello, Blai ; Fukuda, Makiko ; Serra Vilella, Alba ; Saiz Lopez, Amelia ; Jo Jeong, Mihwa ; Paoliello, Antonio ; Figliulo, Roberto ; Grau de Pablos, Tomás ; Mas Lopez, Jordi ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 1 "Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals" és un mòdul obligatori de 10 ECTS que se centra en l'estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris transnacionals, i les imatges i els discursos representacionals relacionats amb l'Àsia Oriental. [...]
El Módulo 1 "Productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales" es un módulo obligatorio de 10 ECTS que se centra en el estudio de la circulación global de los productos culturales y las industrias creativas, las corrientes identitarias transnacionales, y las imágenes y los discursos representacionales relacionados con Asia Oriental. [...]

2020-21
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
9.
3 p, 97.0 KB Política i Societat de l'Àsia Oriental [43485] / Beltrán Antolín, Joaquín ; Masdeu Torruella, Irene ; Saiz Lopez, Amelia ; Crespín Perales, Montserrat ; Guarné Cabello, Blai ; Pita Céspedes, Gustavo ; Lozano Mendez, Artur ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El Mòdul 4 "Política i societat de l'Àsia Oriental" és un mòdul de 10 ECTS que aborda de manera detallada diversos aspectes del pensament polític, econòmic i social de l'Àsia Oriental per a poder entendre la seva relació amb Europa i Amèrica en la construcció de la modernitat. [...]
El Módulo 4 "Política y sociedad de Asia Oriental" es un módulo de 10 ECTS que aborda de forma pormenorizada diversos aspectos del pensamiento político, económico y social de Asia Oriental para poder entender su relación con Europa y América en la construcción de la modernidad. [...]

2020-21
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament [1180]
Màster en Estudis Globals d'Àsia Oriental [1452]
3 documents
10.
5 p, 103.3 KB Introducció a l'Antropologia Social i Cultural [101576] / Guarné Cabello, Blai ; Masdeu Torruella, Irene ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural està dedicada al coneixement de la diversitat cultural, les relacions interculturals i la problemàtica de l'etnocentrisme, així com a diversos aspectes relacionats amb la comunicació i la mediació intercultural, com un eix bàsic pel foment del respecte per la diversitat i la igualtat. [...]
Introducción a la Antropología Social y Cultural está dedicada al conocimiento de la diversidad cultural, las relaciones interculturales y la problemática del etnocentrismo, así como a diversos aspectos de la comunicación y mediación intercultural, como un eje básico para el fomento del respeto a la diversidad y la igualdad. [...]

2020-21
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [823]
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]
3 documents

Course materials : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.