Results overview: Found 19 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 12 records found
Articles 4 records found  
1.
4 p, 135.6 KB La enseñanza de las lenguas en la educación primaria / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Los diseños curriculares de las áreas de lengua definidos en el marco de la reforma de la enseñanza obligatoria se han hecho eco en líneas generales de las nuevas directrices surgidas de las aportaciones de la lingüística, la psicología y la pedagogía, y fundamentan sus propuestas en una concepción funcional del lenguaje, una concepción constructivista del aprendizaje y una concepción activa y comunicativa de la enseñanza de la lengua. [...]
1993
Aula de innovación educativa, Num. 14 (May 1993) , p. 53-56  
2.
3 p, 119.9 KB Las lenguas en la escuela / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
En los últimos veinte años se han producido cambios muy importantes en el sistema educativo español debidos por una parte a la instauración de la democracia y por otra a la renovación pedagógica que este hecho posibilitó. [...]
1998
Aula de innovación educativa, Núm. 70 (1998) , p. 6-9  
3.
2 p, 107.5 KB Hablar para escribir / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El diálogo de los alumnos con los maestros y de los alumnos entre sí es importante en el uso de la lengua escrita para su aprendizaje. Esto es así porque este diálogo es la base de una actividad reflexivamprescindible para que los escolares aprendan a asumir el control de los procesos de composición escrita.
2002
Aula de innovación educativa, Núm. 111 (2002) , p. 15-17  
4.
2 p, 43.1 KB La lectura a les activitats d'escriptura / Guasch, Oriol ; Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
2012
Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, Núm. 56 (2012) , p. 5-9  

Books and collections 1 records found  
1.
10 p, 71.7 KB Coordinació entre assignatures i implicació de l'alumnat / Ribas Seix, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Bigas, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Milian, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàtica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Bonil, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Màrquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
La coordinació entre el professorat de diferents disciplines és normalment una assignatura pendent a les etapes universitàries. En aquest cas, s'ha portat a terme conjuntament entre dues assignatures de la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 163-172
3 documents

Research literature 2 records found  
1.
362 p, 990.9 KB La Comprensió dels temps verbals a primària : estudi descriptiu dels coneixements dels alumnes de quart i sisè sobre el verb com a codificador temporal / Torralba, Mireia ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Aquest estudi se centra en l'exploració dels coneixements sobre el verb i els temps verbals d'alumnes de segona i tercera etapa de primària. Es parteix de cinc supòsits: a) els alumnes tenen un coneixement interioritzat dels elements lingüístics i del seu funcionament en l'ús, fruit de la seva experiència lingüística i de la representació que se'n fan; b) l'aprenentatge significatiu de la gramàtica es produeix quan l'alumne estableix relacions entre els coneixements que ja ha adquirit i els que li són nous; c) l'ensenyament de la gramàtica ha de ser vinculat a l'ús lingüístic; c) la reflexió metalingüística és l'instrument metodològic privilegiat per explorar el coneixement construït, i d) la incidència de la instrucció és fonamental en la construcció del coneixement. [...]
This study aims to assess students' knowledge and awareness of verbs and verb tenses in the second and third stages of Primary education in the Spanish school system. It is based on five assumptions: a) students have an interiorised knowledge of linguistic elements and their usage as a result of their linguistic experience and their own representation of this experience; b) the significant learning of grammar takes places when the student establishes relationships between existing and new knowledge; c) the teaching of grammar has to be linked to the linguistic usage; c) metalinguistic reflection is the preferential methodological tool to explore constructed knowledge; and d) the influence of instruction is key in the construction of knowledge. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
2.
96 p, 9.9 MB Processos de composició escrita i programes d'immersió : : els canvis de llengua en la interacció per a la composició en L2 / Guasch, Oriol ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
8 documents

Course materials 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
6 p, 114.7 KB Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme [102073] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres d'educació primària. En concret dóna eines per a la fonamentació de la planificació de la formació lingüística dels escolars en un currículum multilingüe i en un context social de llengües en contacte. [...]
2013-14  
2.
5 p, 107.8 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2013-14  
3.
5 p, 107.8 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2013-14  
4.
7 p, 23.8 KB Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme [102073] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres d'educació primària. En concret dóna eines per a la fonamentació de la planificació de la formació lingüística dels escolars, de l'ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua oral, i de la planificació i ús de la biblioteca escolar Els objectius formatius de l'assignatura són : Conèixer la diversitat lingüística del món actual, els fenòmens sociolingüístics que es desprenen de les relacions entre les llengües i les comunitats que les parlen i la incidència d'aquests fenòmens en l'establiment de polítiques lingüístiques, amb una atenció especial a Europa, l'Estat espanyol i Catalunya. [...]
2012-13
Grau en Educació Primària [896]  
5.
5 p, 16.7 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2012-13
Grau en Educació Primària [896]  
6.
5 p, 16.7 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2012-13
Grau en Educació infantil [847]  
7.
7 p, 23.5 KB Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme [102073] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura aporta coneixements bàsics necessaris per a tots els futurs mestres d'educació primària. En concret dóna eines per a la fonamentació de la planificació de la formació lingüística dels escolars, de l'ensenyament, aprenentatge i avaluació de la llengua oral, i de la planificació i ús de la biblioteca escolar Els objectius formatius de l'assignatura són : Conèixer la diversitat lingüística del món actual, els fenòmens sociolingüístics que es desprenen de les relacions entre les llengües i les comunitats que les parlen i la incidència d'aquests fenòmens en l'establiment de polítiques lingüístiques, amb una atenció especial a Europa, l'Estat espanyol i Catalunya. [...]
2011-12
Grau en Educació Primària [896]  
8.
6 p, 19.5 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2011-12
Grau en Educació Primària [896]  
9.
6 p, 19.5 KB Acollida lingüística a l'escola [101999] / Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta assignatura, compartida per les titulacions de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària i per les mencions de Llengües i d'Educació Inclusiva, aporta els coneixements bàsics necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nou vingut als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les llengües oficials i la implementació d'aquest ensenyament a les aules. [...]
2011-12
Grau en Educació infantil [847]  
10.
3 p, 20.0 KB Didáctica de la segona llengua [21925] / Ribas Seix, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
2009-10
Diplomat en Professorat d'EGB [452]  

Course materials : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Guasch, O
1 Guasch, Oriol,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.