Results overview: Found 12 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 8 records found
Course materials, 1 records found
Articles 3 records found  
1.
2 p, 89.8 KB Producció biològica d'hidrogen i energia a partir d'aigües residuals / Guisasola i Canudas, Albert (Grup de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Investigadors del Departament d'Enginyeria Química de la UAB han aconseguit obtenir energia elèctrica i hidrogen de manera eficient a partir del procés de depuració d'aigües residuals. El sistema proposat utilitza bacteris que consumeixen la matèria orgànica i produeixen un corrent elèctric que permet la producció d'hidrogen, el vector energètic del futur. [...]
2015
UAB divulga, Abril 2015  
2.
2 p, 83.0 KB Carbó inorgànic per millorar la depuració d'aigües residuals / Guisasola i Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
Les estacions depuradores d'aigües residuals són reactors biològics on es cultiva una població complexa de microorganismes que degraden la matèria orgànica present en el medi. En aquest treball s'ha estudiat una possible via per eliminar, a més de la matèria orgànica, el nitrogen i el fòsfor, que afecten la riquesa de nutrients dels ecosistemes.
2007
UAB divulga, maig 2007, p. 1-2  
3.
2 p, 171.8 KB La lluita biològica contra l'eutrofització / Guisasola i Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
La presència de nitrogen i fòsfor a les aigües residuals afavoreix l'eutrofització, que genera un excessiu creixement d'algues, provocant una situació de limitació d'oxigen i la mort de gran part dels éssers vius. [...]
2009
UAB divulga, Octubre 2009, p. 1-2  

Research literature 8 records found  
1.
200 p, 2.7 MB A microbiological approach to improve the performance of single-chamber bioelectrochemical systems / Rago, Laura ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
La necesidad de energía renovable y la constante amenaza del calentamiento global han motivado el desarrollo de nuevas tecnologías más sostenibles que las actuales, como los sistemas bioelectroquímicos, también conocidos con el nombre de celdas electroquímicas microbianas (Microbial Electrochemical Cells, MXCs), que combinan la electroquímica con el metabolismo de un grupo particular de microorganismos llamados exoelectrógenos o ARB (Anode Respiring Bacteria). [...]
The need of renewable energy and the constant threat of global warming have motivated the development of emerging sustainable technologies. Among them, bioelectrochemical systems envisage a future where energy and other added value products, such as hydrogen, can be obtained from organic waste streams. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2.
248 p, 3.6 MB Scale-up opportunities of microbial electrolysis cells for hydrogen production from wastewater / Ruiz Franco, Yolanda ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
El tractament d'aigües residuals és avui en dia un procés energèticament intensiu, tot i l'energia química emmagatzemada dins la matèria orgànica contaminant. Mitjançant l'aplicació d'un potencial elèctric, les cel·les d'electròlisi microbiana (MEC) permeten recuperar part d'aquesta energia en forma d'hidrogen. [...]
Nowadays wastewater treatment is an energy-intensive process, even though wastewater contains a large amount of chemical energy stored within the organic contaminants. Microbial electrolysis cells (MEC) are able to recover part of this energy as hydrogen by applying an electric potential. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
206 p, 2.6 MB Hydrogen production from wastewater in single chamber microbial electrolysis cells: studies towards its scaling-up / Montpart i Planell, Núria ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Les cel·les microbianes d'electròlisi (MEC) són sistemes biocatalitzats que ofereixen la possibilitat de valoritzar aigües residuals produint hidrogen, el qual és un bon vector energètic i un reactiu àmpliament utilitzat a la indústria química. [...]
Microbial electrolysis cells (MEC) are microbially catalyzed systems that offer the possibility to valorize wastewater by producing hydrogen, which is a valuable energy carrier and a widely used reactant in the chemical industry. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
282 p, 11.7 MB Improving ebpr stability in wwtps aiming at simultaneous carbon and nutrient removal: from modelling studies to experimental validation / Guerrero Camacho, Francisco Javier ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
L'eliminació biològica de nutrients (EBN) a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) es considera el procés més rentable y mediambientalment més respectuós per a prevenir l'eutrofització i complir amb els cada cop més restrictius límits d'abocament. [...]
La eliminación biológica de nutrientes (EBN) en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) se considera el proceso más rentable y medioambientalmente más respetuoso para prevenir la eutrofización y cumplir con los cada vez más estrictos límites de vertido. [...]
Considering biological nutrient removal (BNR) in WWTPs seems nowadays an obligated short-term aim because it is the most economical and environmental alternative to prevent eutrophication of water bodies and to meet the increasingly stricter discharge limits. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
150 p, 2.5 MB Facing current EBPR bottlenecks in view of full-scale implementation / Tayà Cristellys, Carlota ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Des de fa temps s'han estudiat els processos d'eliminació biològica de fòsfor (EBPR) en aigües residuals, però la seva implementació a escala real ve associada moltes vegades a fallades no esperades. [...]
Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has been extensively studied, but its implementation at full-scale is still associated to unpredictable failures. Furthermore, when EBPR is implemented simultaneously to nitrogen and organic matter removal, some negative interactions have been found, while individually does not occur. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
9 p, 329.0 KB Creació d'un consorci de microorganismes per l'eliminació de fòsfor a partir de fonts de carboni alternatives / Guasch Balcells, Helena ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Tayà Cristellys, Carlota, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'existència d'una font de carboni adequada per l'eliminació biològica de fòsfor, és un factor decisiu per l'eliminació de fòsfor de les aigües residuals urbanes. Per a les aigües residuals amb baix contingut d'àcids grassos volàtils és necessària l'addició d'alguna font de carboni externa. [...]
The presence of suitable carbon sources for enhanced biological phosphorus removal plays a key role in phosphorus removal from wastewaters in wastewater treatment plants (WWTP). For waste waters with low volatile fatty acids content, an external carbon source is necessary. [...]

2012
2 documents
7.
11 p, 262.7 KB Eliminació simultània de fòsfor i nitrogen en aigües residuals, utilitzant microorganismes DPAO en un reactor discontinu seqüencial (SBR) / Artigues Agramunt, Anna ; Guisasola i Canudas, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Vargas Prats, María del Mar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest estudi es realitzà eliminació biològica simultània de fòsfor i nitrogen en un Reactor Discontinu Seqüencial (SBR), el qual conté una biomassa enriquida amb Organismes Desnitrificadors Acumuladors de Fòsfor (DPAO) que utilitzen com a única font de carboni l'àcid propiònic i com acceptors d'electrons: nitrit en la fase anòxica i oxigen en l'aeròbica. [...]
En este estudio se llevó a cabo eliminación biológica simultanea de fósforo y nitrógeno en un reactor discontinuo secuencial (SBR) el cual contenía una biomasa enriquecida con Organismos Desnitrificantes Acumuladores de Fósforo (DPAO) que utilizan como única fuente de carbono el acido propiónico y como aceptor de electrones: nitrito en la fase anóxica y oxígeno en la aeróbica. [...]
In this study, simultaneous biological phosphorus and nitrogen removal was performed in a Sequential Batch Reactor (SBR), which contained a biomass enriched with Denitrifying Phosphorus Accumulating Organisms (DPAO). [...]

2008
2 documents
8.
45 p, 2.6 MB Modelling biological organic matter and nutrient removal processes from wastewater using respirometric and titrimetric techniques / Guisasola i Canudas, Albert ; Baeza Labat, Juan Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Carrera, Julián, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Vegeu agcresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
6 documents

Course materials 1 records found  
1.
2 p, 14.1 KB Fonaments d'informàtica [26052] / Guisasola i Canudas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Arnau Jiménez, Carol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
2005-06
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial [599]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.