Results overview: Found 15 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 11 records found
Course materials, 3 records found
Articles 1 records found  
1.
43 p, 1.1 MB Gender gaps in Spain : policies and outcomes over the last three decades / Guner, Nezih (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Kaya, Ezgi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez-Marcos, Virginia (Universidad de Cantabria)
We document recent trends in gender equality in employment and wages in Spain. Despite an impressive decline in the gender gap in employment, females are still less likely to work than males: about 76% of working age males and 63% of working age females were employed in 2010. [...]
2014 - 10.1007/s13209-014-0104-z
Series, Núm. 5 (2014) , p. 61-103  

Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
67 p, 2.4 MB Essays in labor economics / Filatov, Alexey ; Guner, Nezih, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Aquesta tesi persegueix els objectius següents. En primer lloc, estudia els factors que impulsen el creixement constant tant en la participació de la mà d'obra com en les hores per treballador de persones majors, persones majors de 62 anys, als Estats Units des de mitjan anys vuitanta. [...]
This dissertation pursues the following objectives. First, it studies the factors driving the steady growth in both labor force participation and hours per worker of seniors, individuals above age 62, in the US since the mid 1980s. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
115 p, 1.5 MB Population and income across time and space / Delventhal, Matthew J. ; Guner, Nezih, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
En aquesta tesi investigo teòricament i empíricament l'evolució dels nivells de població i ingressos a tot el món. En el primer capítol, titulat "El Globus com a Xarxa", em pregunto: quina importància tenen els costos de transport en caiguda dels patrons de població i creixement dels ingressos des de 1000 CE? Per respondre a aquesta pregunta, edito un model espacial dinàmic quantitatiu amb un sector agrícola i no agrícola, i la fertilitat endogena, la migració, la innovació i la difusió de la tecnologia. [...]
In this thesis I investigate theoretically and empirically the evolution of population and income levels across the world. In the first chapter, titled "The Globe as a Network," I ask: how important are falling transport costs for patterns of population and income growth since 1000 CE? To answer this question, I build a quantitative dynamic spatial model with an agricultural and a non-agricultural sector, and endogenous fertility, migration, innovation and technology diffusion. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
138 p, 2.6 MB Essays in applied-microeconomics and development / Ramos Moreno, Alejandra Catalina ; De Giorgi, Giacomo, dir. ; Guner, Nezih, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
En esta tesis doctoral uso la micro-economía aplicada como herramienta para el rediseño de políticas públicas en países en desarrollo. Con esta herramienta, profundizo en la comprensión del porqué funcionan las políticas y como se pueden utilizar los incentivos económicos para lograr mejores resultados. [...]
n this doctoral thesis I use applied-microeconomics as a tool for policy re-design in developing countries. With it, I deep in the understanding of why policies work, and how we can use economic incentives to attain better outcomes. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
159 p, 2.6 MB Essays in macroeconomics and economic geography / Parkhomenko, Andrii ; Guner, Nezih, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Esta tesis estudia cómo las barreras y distorsiones en el mercado de trabajo y el mercado inmobiliario afectan la productividad de una economía. El capítulo 1 de la tesis, "El Aumento de la Regulación en Mercados Inmobiliarios en EE. [...]
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
149 p, 1.2 MB Essays on Macroeconometrics / Gallio, Francesco ; Gambetti, Luca, dir. ; Guner, Nezih, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Esta tesis es una colección de ensayos empíricos, con aplicación macroeconómica. En el primer capítulo, se investigan los efectos de política monetaria, previstos y no previstos. La idea básica es que los mercados forman expectativas sobre las futuras políticas que son relevantes para la inversión (y por lo tanto la producción) incluso antes de su implementación real. [...]
This thesis is a collection of empirical essays, with macroeconomic application. In the first chapter, we investigate the effects of anticipated and unanticipated monetary policy shocks. The baseline idea is that markets form expectations on future policy developments that are relevant for investment (and hence production) decisions even before the actual policy change is implemented. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
75 p, 1.5 MB Essays on the Spanish macroeconomy / Pino Alcalde, Adrián ; Guner, Nezih, dir. ; Caballé, Jordi, dir. ; Rute Cardoso, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Esta tesis doctoral intenta arrojar luz en dos temas macroeconomicos de gran actualidad en la economía española. El diseño del sistema de Seguridad Social, y la economía sumergida. En el primer capitulo desarrollo un modelo teórico para estudiar el desempleo en el ciclo de vida conjuntamente con las decisiones de jubilación, y poder valorar el impacto que tienen las interacciones entre estas dos políticas a la hora de plantear posibles alternativas al sistema actual. [...]
This doctoral thesis tries to shed some light on two topics of current relevance in Spanish macroeconomics. The design of the social insurance system and the problem of tax evasion. In the first chapter I develop a framework to study life cycle unemployment and retirement together, in order to have some foundation on how the interactions between these two phenomena should be taken into account when taking decisions about changing the public social insurance system currently active in Spain. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
128 p, 2.2 MB Essays on family, health Inequalities and labor dynamics / Kulikova, Yuliya ; Guner, Nezih, dir. ; Rute Cardoso, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
En aquesta tesi, considero la família com la unitat encarregada de prendre decisions en l'economia i estudio les implicacions d'aquestes decisions per les desigualtats en indicadors de salut i del mercat laboral, dos aspectes fonamentals per al benestar dels individus. [...]
In this thesis I consider family as a basic unit of the decision-making in the economy and I study the implications of these decisions for health inequalities and labor supply, very important socioeconomic outcomes. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
127 p, 3.2 MB Essays on labor market dynamics and policies / Valladares-Esteban, Arnau ; Choi, Sekyu, dir. ; Guner, Nezih, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Aquesta tesi estudia les interaccions entre les dinàmiques del mercat laboral i l'estructura de les famílies, i com aquestes interaccions afecten les polítiques públiques. Als EUA, s'observen patrons molt diferents pel que fa a participació laboral, ocupació i desocupació entre les persones casades i solteres. [...]
This thesis studies the interactions between labor market dynamics and family structure, and how these interactions affect public policy. In the US economy, we observe very different patterns regarding labor force participation, employment, and unemployment between single and married individuals. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
169 p, 1020.4 KB Essays on inequality and intergenerational mobility / Rauh, Christopher ; Guner, Nezih, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
En aquesta tesi s'analitza com les desigualtats econòmiques sorgeixen i persisteixen. La desigualtat ha augmentat en el món desenvolupat durant les últimes dècades. La tesi no només es centra en la desigualtat de resultats ja que estudia, sobretot, la desigualtat d'oportunitats. [...]
In this thesis I study how inequalities emerge and persist. Inequality has risen within the developed world over the past decades. However, I do not only focus on the inequality of outcomes, but particularly on the inequality of opportunity. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
10.
152 p, 825.9 KB Women in the labor markets: wages, labor supply, and fertility decisions / Kaya, Ezgi ; Guner, Nezih, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
El desenvolupament més important en el mercat de treball en tots els països industrialitzats ha estat l'increment de dones casades a la força laboral. La literatura econòmica associa l'increment de la participació a la força laboral de les dones amb el canvi en l'estructura salarial. [...]
The most important development in labor markets, in all industrialized countries was the increase in the entry of women, in particular married women, into the labor force. The economic literature associates the increasing labor force participation of women with the changes in the wage structure, either in terms of the gender wage gap or the elasticity of the female labor supply to changes in their own wages or their husband's wages and with the changing fertility behavior of women. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 3 records found  
1.
3 p, 48.8 KB Economia Aplicada i Quantitativa [41832] / Abhyankar, Abhay ; Rute Cardoso, Ana ; Ferrer-i-Carbonell, Ada ; Fernández-Blanco, Javier ; Guner, Nezih ; Llull, Joan ; Muller, Hannes ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module provides students with advanced econometric techniques for analyzing micro data. These techniques can be applied to (and be learned from) the areas of health economics, labor economics, public economics, finance and political economy. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
2.
4 p, 51.5 KB Macroeconomia Avançada i Finances [40102] / Abhyankar, Abhay ; Rute Cardoso, Ana ; Fernández-Blanco, Javier ; Ferrer-i-Carbonell, Ada ; Gambetti, Luca ; Guner, Nezih ; Licandro, Omar ; Marcet, Albert ; Rodríguez, Hugo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and open new lines of research. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
3.
3 p, 46.1 KB Economia II [40096] / Guner, Nezih ; Hauk, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module is the second (and last) part of the core in modern microeconomics and macroeconomics. The topics seen here constitute the foundation of most advanced models in microeconomics and macroeconomics The section on microeconomics formally demonstrates, through advanced mathematical techniques, the existence of a general equilibrium and its properties, discussing the fundamental theorems of welfare economics. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  

See also: similar author names
5 Guner, Nezih
10 Guner, Nezih,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.