Results overview: Found 27 records in 0.01 seconds.
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 8 records found
Research literature, 18 records found
Periodical publications 1 records found  
1.
10 p, 651.7 KB Butlletí de novetats / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Bellaterra : Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2011-
33 documents

Books and collections 8 records found  
1.
123 p, 6.5 MB Global entrepreneurship monitor : informe executiu Catalunya 2013 / Guallarte Nuez, Carlos ; Capelleras i Segura, Joan-Lluís ; Fíguls, Marc ; Genescà i Garrigosa, Enric ; Obis, Teresa ; Consorci Internacional GEM ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona
El GEM és l'estudi de referència internacional en matèria d'emprenedoria i ofereix dades sobre l'evolució de l'activitat emprenedora de la població, el perfil de les persones emprenedores i dels negocis que inicien, i analitza les condicions d'entorn que influeixen en la decisió d'emprendre.
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Diputació de Barcelona, 2014 (Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor))  
2.
140 p, 5.9 MB Global entrepreneurship monitor : informe executiu catalunya 2017-2018 / Guallarte Nuez, Carlos ; Capelleras i Segura, Joan-Lluís ; Fíguls, Marc ; Genescà i Garrigosa, Enric ; Obis, Teresa ; Consorci Internacional GEM ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona
El GEM és l'estudi de referència internacional en matèria d'emprenedoria i ofereix dades sobre l'evolució de l'activitat emprenedora de la població, el perfil de les persones emprenedores i dels negocis que inicien, i analitza les condicions d'entorn que influeixen en la decisió d'emprendre.
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Àrea d'Emprenedoria i Formació. Diputació de Barcelona, 2018 (Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor))  
3.
135 p, 4.4 MB Global entrepreneurship monitor : informe executiu Catalunya, 2014 / Guallarte Nuez, Carlos ; Capelleras i Segura, Joan-Lluís ; Fíguls, Marc ; Genescà i Garrigosa, Enric ; Martínez, Carlos ; Obis, Teresa ; Consorci Internacional GEM ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona
El GEM és l'estudi de referència internacional en matèria d'emprenedoria i ofereix dades sobre l'evolució de l'activitat emprenedora de la població, el perfil de les persones emprenedores i dels negocis que inicien, i analitza les condicions d'entorn que influeixen en la decisió d'emprendre.
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Diputació de Barcelona, 2015 (Estudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor))  
4.
30 p, 260.4 KB Les formes familiars i de convivència de la població immigrada / Ajenjo, Marc, 1965- ; Blanes, Amand ; Fundació Jaume Bofill ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
En aquest capítol s'analitzen les estructures familiars i de convivència de la población nascuda fora d'Espanya a partir de tres temes de caràcter molt general. En primer lloc, i tenint en compte les característiques i els trets diferenciadors que presenta la tipología de les llars i les famílies on resideixen, es descriu com conviu aquesta població. [...]
Barcelona Fundació Jaume Bofill [etc.] 2008 (Polítiques (Fundació Jaume Bofill) ; 63)
Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya, 2008, p. 17-46  
5.
194 p, 1.2 MB Les Condicions de vida de la població immigrada a Catalunya / Ajenjo, Marc, 1965- ; Blanes, Amand ; Bosch Meda, Jordi ; Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Recio, Albert ; San Martín, Josep ; Sintes, Elena ; Fundació Jaume Bofill ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Barcelona : Fundació Jaume Bofill [etc.], 2008 (Polítiques (Mediterrània) ; 63)  
6.
99 p, 9.1 MB Pla de mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Catalunya. Secretaria per a la Mobilitat ; Autoritat del Transport Metropolità
Amb l'objectiu de desenvolupar el Pla Estratègic d'Accessibilitat, i conscient que l'accessibilitat de la UAB com a node metropolità precisa de la participació de totes les administracions responsables (UAB, Ajuntament de Cerdanyola, Autoritat Territorial de la Mobilitat i Generalitat de Catalunya), la UAB va implicar aquestes administracions en l'elaboració d'una eina de planificació amb mesures concretes, pressupost i calendari definits i compromisos polítics ferms. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2008
5 documents
7.
130 p, 1.8 MB Els Determinants socials de l'ocupació i l'activitat : : enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006 / Mussons, Joan Maria, dir. (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Perdiguero, Jordi, dir. (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Fíguls, Marc, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; López-Roldán, Pedro, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Sánchez, Alícia, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Clos, Sánchez, (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Barcelona (Catalunya : Província). Diputació Provincial ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
La monografia que presentem aborda l'anàlisi dels determinants socials de l'activitat i l'ocupació, a partir de les dades que aporta l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. El fet que des de l'any 1985 aquesta enquesta es porti a terme cada cinc anys i que utilitzi una metodologia molt similar, permet l'anàlisi comparada de determinats fenòmens i col·lectius socials. [...]
[Barcelona] : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, 2008 (Documents de treball (Barcelona (Província). Diputació). Sèrie desenvolupament econòmic ; 6)  
8.
23 p, 473.3 KB La construcción de la muestra / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Aquesta publicació presenta els resultats sintètics de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. Aquesta enquesta té com a objectiu principal obtenir dades i elements d'anàlisi sobre les condicions i qualitat de vida de la població i els seus hàbits socials. [...]
Barcelona : IERMB, 2008 (Metodologies i recerques ; 1)
Trabajo de campo de la Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población de Cataluña, 2006, 2008, p. 17-39  

Research literature 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
49 p, 30.4 MB Una aproximació al comerç quotidià de la ciutat de Barcelona / Gracian Zahonero, Anna ; Matilla Ayala, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El comerç de proximitat és un factor molt important per a la vitalitat d'una ciutat, tenint impactes en l'economia, la societat i l'entramat urbà que afecten la manera en que la població es relaciona amb el territori. [...]
The commerce of proximity is a very important factor for the vitality of a city, having impacts on the economy, society and the urban framework, that affect the way in which the population relates to the territory. [...]
 
2.
54 p, 1.4 MB Pautes recents de la mobilitat residencial a la metròpoli de Barcelona / Casals Ginjaume, Pol ; Donat Muñoz, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Aquest treball té com a objectiu mostrar l'evolució de la mobilitat residencial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els últims 20 anys diferenciat per àmbits i franges d'edat. El treball s'inicia posant en context l'evolució urbana de la ciutat de Barcelona i les diferents etapes que ha patit, així com comparant la seva evolució amb la d'altres ciutats. [...]
This essay aim to show the evolution of residential mobility of the Barcelona Metropolitan Area in the last 20 years, differentiated by regions and age ranges. This paper begins by putting in context the urban evolution of the city of Barcelona and the different stages it has suffered as well as comparing its evolution with other cities. [...]
 
3.
54 p, 6.1 MB EL AMB "Pam a pam". Los instrumentos de planificación estratègica (PAMs) de los municipios metropolitanos en el mandato 2015-2019 / Martos Rodríguez, Fernando ; Tomás Fornés, Mariona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Tomando como objeto de estudio, los diferentes Planes de Actuación Municipal (PAM) de los 36 municipios del AMB que incoporan esta tipologia de planificación estratégia a cuatro años vista, se pretende analizar y verificar en primer lugar, si en el documento realizan una mirada estrictamente local, sin hacer referencia a acciones con repercusión territorial más amplia, o bien abordan políticas con carácter metropolitano. [...]
Taking as object of study, the different plans of municipal action (PAM) of those 36 towns, who belong to the AMB, which include this planning typology strategy for the following 4 years, we expect to analyze and verify in the first place, if the document takes a strictly local look, without referring to actions with a wider territorial effect, or it deals with politics which have a metropolitan character. [...]
 
4.
62 p, 3.5 MB La infraestructura verda en el sistema territorial metropolità. Anàlisi comparada de diferents àrees metropolitanes i elements estratègics per l'Àrea Metropolitana de Barcelona / Obiols Acebrón, Montserrat ; Marull López, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
En aquest document es vol contribuir al debat actual sobre quin ha de ser el paper dels espais naturals protegits, de les zones agrícoles i dels verds urbans, per tal d'articular una Infraestructura Verda funcional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]
With this document we want to contribute to the current debate about what has to be the role for natural spaces, protected spaces, agricultural spaces and urban green spaces, so as to articulate a working Green Infrastructure at the Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). [...]
 
5.
76 p, 14.4 MB Derecho al juego e infancias desiguales : aproximación a los retos y oportunidades para el juego en el espacio público / Hernández Cuñat, Elena ; Gomà, Ricard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El juego es un derecho humano reconocido por el Comité de Derechos de los niños y niñas de Naciones Unidas ya que es una necesidad vital para el correcto desarrollo en la infancia, pero también el juego en la ciudad produce bienestar a toda la ciudadanía y contribuye a crear una ciudad más humana. [...]
Playing is a human right recognized by the United Nation as it is necessary for the correct development of children, but also playing in the city creates well-being to its inhabitans and overall it contributes to create a more human and liveable city. [...]
 
6.
85 p, 1.8 MB Segregació escolar i polítiques educatives. Els programes públics per a la millora de les oportunitats educatives a la ciutat de Barcelona / Muñoz Aranda, Joel ; Nel·lo Colom, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El present treball té com a objectiu l'anàlisi de la relació entre la segregació urbana i les oportunitats educatives. A aquests efectes, s'exploren sis programes educatius que s'executen en la ciutat de Barcelona i que, darrerament, s'han implementat per pal·liar els efectes de la segregació escolar i garantir l'equitat d'oportunitats educatives. [...]
The objective of this paper is to analyse the relationship between urban segregation and educational opportunities. For these purposes, six educational programs are being explored that are executed in the city of Barcelona and which, lately, have been implemented to alleviate the effects of school segregation and guarantee the equity of educational opportunities. [...]
 
7.
133 p, 19.9 MB De l'aïllament a la inclusió i expansió de Badia del Vallès / Vicens Núñez, Marta ; Porcel, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El motiu d'aquest treball és posar en valor, fer crítica dels diferents mètodes o sistemes de desenvolupament urbà a nivell local i visió metropolitana amb caràcter transversal i participatiu, interactuant tots el agents existents en el territori amb una lògica més enllà dels límits municipals i territorials.
2018  
8.
39 p, 924.3 KB L'avaluació dels plans locals estratègics. Proposta d'avaluació per al Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès / Marañón Ledesma, Albert ; Martí-Costa, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Al llarg dels darrers anys moltes ciutats han impulsat processos locals de planificació estratègica. Ho han fet com a resposta a una realitat de creixent complexitat i amb l'objectiu de reflexionar sobre la pròpia ciutat, definir el seu model de futur a mig i llarg termini amb participació i generant sinergies i dinàmiques de col·laboració entre agents diversos i la pròpia ciutadania. [...]
2018  
9.
53 p, 1.9 MB Eficiencia energética y situación socioeconómica en los barrios de Barcelona / Rivera Yépez, Jorge Andrés ; Donat, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Este trabajo quiere dar a conocer qué barrios según los grupos económicossociales son más sostenibles o eficientemente energéticos en Barcelona. Las personas con menores recursos económicos buscan opciones para consumir menos energía en sus viviendas pero para que una vivienda sea energéticamente eficiente necesita de una inversión que no todas pueden practicar. [...]
2018  
10.
77 p, 2.6 MB Production, Reproduction and Appropriation of Metropolitan Space A Case Study of Sikh community in the Metropolitan Area of Barcelona / Singh, Nachatter ; Domingo i Valls, Andreu 1958- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
The recent immigration to the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) has brought a remarkable diversity in terms of religious affiliations and ethno-linguistic backgrounds of its resident population. In 2018, according to the National Statistics Institute (INE), the AMB was home to the individuals born in 120 different countries around the world. [...]
2018  

Research literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.