Results overview: Found 15 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 14 records found
Articles 1 records found  
1.
2 p, 100.5 KB Últimes notícies sobre els nanotubs / Gabriel Buguña, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Els nanotubs de carboni, descoberts l'any 1991, desperten l'interès dels investigadors per les seves extraordinàries propietats i aplicacions químiques i tecnològiques. Científics del Centre Nacional de Microelectrònica han aplicat ara noves tècniques de caracterització als nanotubs funcionalitzats i han comprovat que augmenten la seva solubilitat de forma important en diferents disolvents orgànics.
2007
UAB divulga, març 2007, p. 1-2  

Research literature 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
255 p, 34.5 MB Advanced synthesis and characterization of noble metal nanoparticles / Piella Bagaria, Jordi, autor. ; Puntes, Víctor, supervisor acadèmic. ; Pascual i Gainza, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
L'estudi de nanopartícules és una branca fascinant de la ciència. Les seves propietats fortament relacionades amb la seva mida ofereixen innombrables oportunitats per descobriments sorprenents. Tanmateix, el mateix comportament sense precedents que proporciona a aquests nanomaterials el seu gran potencial per a aplicacions tecnològiques innovadores, també planteja grans reptes als científics. [...]
Nanoparticle research is a fascinating branch of science. The strongly size-related properties of nanoparticles offer innumerable opportunities for surprising discoveries. However, the same unprecedented behaviour that endows these nanomaterials with their great potential for innovative technological applications, also poses great challenges for scientists. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
194 p, 6.3 MB Atomic-scale characterization of structural distortions in perovskite oxide thin films / Mundet Bolós, Bernat, autor. ; Gázquez Alabart, Jaume, supervisor acadèmic. ; Sánchez Moreno, Álvaro, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
El desenvolupament de nous dispositius, cada cop més complexes, que s'adeqüin a les necessitats del mercat s'està convertint en una tasca cada cop més complicada deguda a la gairebé completa explotació de les propietats ofertes pels materials actuals. [...]
The continuous development of novel and complex devices for fulfilling the market demands is becoming more complex over time because of the wholly exploitation of the available bulk materials. One possibility to accomplish novel devices possessing new functionalities is by engineering epitaxial heterostrucutres, in the nanometric scale, where the properties of the used compounds can be modified because of their mutual interaction. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
241 p, 4.9 MB Synthesis of defect free YBa₂Cu₃O₇-x films over 1µm by CSD using inkjet printing / Villarejo Reina, Bohores, autor. ; Obradors, Xavier, supervisor acadèmic. ; Puig i Molina, Mª Teresa, supervisor acadèmic. ; García-Antón Aviñó, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
El descubrimiento de los superconductores de alta temperatura (HTS) han supuesto un gran paso en el desarrollo de la tecnología energética. Entre ellos, el YBa2Cu3O7-x (YBCO) epitaxial, ha demostrado una de las mejores propiedades superconductoras, haciendo de este óxido funcional, uno de los superconductores más estudiados. [...]
The discovery of the High Temperature Superconductors (HTS) supposed a giant stride on the power applications technological development. Among them, the c-oriented, epitaxial YBa2Cu3O7-x (YBCO) presents top-tier superconducting performances, making of this complex oxide one of the most studied superconductors. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
Preparation and processing of molecular materials with optoelectronic properties / Qian, Wenjie, autor. ; Aliaga, N. (Núria), supervisor acadèmic. ; Hernando Campos, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
Materiales orgánicos basados en moléculas pequeñas con propiedades optoelectrónicas son particularmente atractivos en los campos de celdas solares orgánicas y en el campo de la electrónica molecular. [...]
Organic small molecules materials with optoelectronic properties are particularly attractive in the fields of organic solar cells and molecular electronics. Porphyrins and curcuminoids (CCMoids) are prospective candidates in these fields due to their modifiable chemical structures and outstanding properties. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
5.
177 p, 10.2 MB Growth and characterization of nanocomposite YBa₂Cu₃O₇-[delta] - BaMO₃ (M = Zr, Hf) thin films from colloidal solutions / Li, Ziliang, autor. ; Obradors, Xavier, supervisor acadèmic. ; Coll Bau, Mariona, supervisor acadèmic. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física.
El YBa2Cu3O7-δ es el superconductor de alta temperatura con mayor potencial tecnológico para aplicaciones de potencia e imanes que trabajan bajo campos magnéticos elevados. Sin embargo, todavía es un reto mejorar sus prestaciones en forma de película delgada epitaxial con un coste bajo de fabricación. [...]
YBa2Cu3O7-δ (YBCO) is the best material choice to address the performances required in power applications and magnets working under high magnetic fields. However, it is still challenging to achieve low manufacturing costs and high superconducting performances of coated conductors (CCs) for large scale power applications. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
198 p, 6.3 MB Transport phenomena and magnetism in nanostructures of lanthanum manganitebased oxide thin films / López Mir, Laura, autor. ; Balcells Argemí, Lluís, supervisor acadèmic. ; Ocal García, Carmen, supervisor acadèmic. ; Frontera Beccaria, Carlos, supervisor acadèmic. ; Sort Viñas, Jordi, supervisor acadèmic. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física.
Els òxids basats en manganites de lantà formen una extensa família de compostos derivats del LaMnO3: una perovskita de la forma general ABO3. Les propietats físiques d'aquesta es poden modi car substancialment per substitució catiònica. [...]
Lanthanum manganite-based oxides conform an extensive family of compounds deriving from LaMnO3: a perovskite with general formula ABO3. Its physical properties can be drastically modified by cation substitution. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
7.
176 p, 14.8 MB Magneto-optical spectroscopy and domain imaging of functional oxides / Casals Montserrat, Blai, autor. ; Herranz Casabona, Gervasi, supervisor acadèmic. ; Rodríguez Viejo, Javier, supervisor acadèmic. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
En aquesta tesi s'han investigat les propietats físiques de diferents sistemes basats en òxids funcionals de metalls de transició. Aquests materials presenten una gran varietat de propietats –magnetisme, ferroelectricitat, superconductivitat– que els fan interessants per a ser explotats com a nous dispositius més enllà de les tecnologies electròniques i fotòniques d'avui dia. [...]
In this Thesis we have investigated the physical properties of different systems based on functional transition metal oxides. These materials show a large variety of properties –magnetism, ferroelectricity, superconductivity– that makes them interesting to explore novel devices beyond today's electronic and photonic technologies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
162 p, 4.7 MB Conjugated materials for thermoelectrics and photovoltaics / Dörling, Bernhard, autor. ; Campoy Quiles, Mariano, supervisor acadèmic. ; Garriga i Bacardi, Miquel, supervisor acadèmic. ; Àlvarez Calafell, Francesc Xavier, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física. ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
Esta tesis explora cómo las interacciones entre materiales orgánicos pueden ser aprovechadas para obtener funcionalidad adicional de una manera sencilla, sin necesidad de procesamiento complejo. Los resultados obtenidos tienen aplicaciones en el campo de la fotovoltaica y termoeléctrica orgánica. [...]
This thesis explores ways of how interactions between organic materials can be exploited to obtain additional functionality in a simple manner, without the need for complex processing. The obtained results have applications in the field of organic photovoltaics and thermoelectrics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
187 p, 14.2 MB Volume resistive switching in metallic perovskite oxides driven by the metal-insulator transition / González Rosillo, Juan Carlos, autor ; Puig i Molina, Mª Teresa, supervisor acadèmic ; Palau Masoliver, Anna, supervisor acadèmic ; Sánchez Moreno, Álvaro, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Los óxidos de perovskita fuertemente correlacionados son una clase de materials con fascinantes propiedades físicas intrínsecas debido a la interacción de efectos de carga, spin, órbita y cristalinos. [...]
Strongly correlated perovskite oxides are a class of materials with fascinating intrinsic physical functionalities due to the interplay of charge, spin, orbital ordering and lattice effects. The exotic phenomena arising from these competing degrees of freedom include superconductivity, ferromagnetism, ferroelectricity and metal-insulator transitions, among others. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
10.
167 p, 7.9 MB Preparation and characterization of biferroic nanostructures with magneto-electric coupling / Dix, Nico, autor ; Sánchez Barrera, Florencio, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Fontcuberta i Griñó, Josep, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Rodríguez Viejo, Javier, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Els òxids complexos, particularment aquells que tenen estructura perovskita, presenten un ampli espectre de propietats funcionals. En l'ultima dècada s'ha posat molta atenció en materials que poden mostrar simultàniament diversos ordres ferroics, en particular: ferroelectricitat i ferromagnetisme. [...]
Los óxidos complejos presentan tienen un amplio espectro de propiedades funcionales. En la última década se ha prestado atención a materiales que pueden mostrar simultáneamente varios órdenes ferróicos, en particular ferroelectricidad y ferromagnetismo. [...]
Complex oxides present a broad spectrum of functional properties. In the last decade special attention was directed to materials with a possible coexistence of two or more ferroic orders (i. e. ferroelectric and ferromagnetic order). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  

Research literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.