Results overview: Found 37 records in 0.04 seconds.
Articles, 6 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 2 records found
Course materials, 27 records found
Articles 6 records found  
1.
1 p, 115.5 KB Editorial / Betrán Moya, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fernández Terricabras, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2015 - 10.5565/rev/manuscrits.82
Manuscrits, Núm. 33 (2015) (Editorial)  
2.
28 p, 134.4 KB Psico(socio)logía e identidad de la frontera en la época moderna / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
El contenido de este trabajo es el resultado de unas reflexiones basadas en la lectura variada de textos contemporáneos y otros no tanto, así como en una densa investigación de archivo. Aunque sigue siendo difícil elaborar un estado de la cuestión sobre la frontera, se ha establecido una nueva mirada (no)conflictiva y sus caras complementarias: fronteras territoriales y tierras de frontera se unen a conceptos de frontera y psicología social, un indicador para abrir un debate reflexivo sobre las fronteras. [...]
El contingut d'aquest treball és el resultat d'unes reflexiones basades en la lectura variada de textos contemporanis i altres no tant, així com en una densa investigació d'arxiu. Tot i que segueix sent difícil elaborar un estat de la qüestió sobre la frontera, s'ha establert una nova mirada (no)conflictiva i les seves cares complementàries: fronteres territorials i terres de frontera s'uneixen a conceptes de frontera i psicologia social, un indicador per tal d'obrir un debat reflexiu sobre les fronteres. [...]
From both a bibliographical analysis and personal work in archives, the author makes some reflections about borderlands. He esteems that a summary about bibliographical studies regarding the frontier is a very difficult one. [...]

2008
Manuscrits, N. 26 (2008) p. 93-120  
3.
3 p, 44.1 KB Presentació / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2008
Manuscrits, N. 26 (2008) p. 17-19  
4.
18 p, 72.2 KB Una lectura alternativa de la Revolta dels Angelets (v. 1663-¿2004?) / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La historiografia catalana ha tingut més present revoltes i revolucions com la dels Segadors de 1640, sens dubte per la seva rellevància. Però la Revolta dels Angelets (1663-1673) és el millor exemple per observar sobre les relacions francocatalanes després del Tractat dels Pirineus (1659). [...]
La historiografía catalana ha tenido más en cuenta revueltas y revoluciones como la de los Segadors de 1640, sin duda por su relevancia. Pero la Revuelta de los Angelets (1663-1673) es el mejor ejemplo para observar las relaciones franco-catalanas tras el tratado de los Pirineos (1659). [...]
The Catalan historiography emphasised mostly revolutions and rebellions such as the one of Segadors (1640), obviously for its relevance. But the revolt of the Angelets (1663-1673) is the best example to observe the French-Catalan relations after the Treaty of the Pyrenees (1659). [...]

2004
Manuscrits, N. 22 (2004) , p. 121-138  
5.
7 p, 98.1 KB França i Catalunya al segle XVII Identitats, contraidentitats i ideologies a l'època moderna (1640-1700) / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2003
Manuscrits, N. 21 (2003) , p. 219-225  
6.
34 p, 407.3 KB Aspectes de la relació identitària de Catalunya amb França a l'època de Lluís XIV / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Analitzant la repercussió de la presència francesa a Catalunya en certs moments clau des de l'inici de l'època moderna (sobretot al Rosselló), l'autor estudia de quina manera l'existència d'un conflicte francocatalà marca les arrels d'una identitat col·lectiva catalana. [...]
Analizando la repercusión de la presencia francesa en Cataluña en ciertos momentos clave desde principios de la época moderna (sobretodo en el Rosellón), el autor estudia cómo la existencia de un conflicto franco-catalán sienta las raíces de una identidad colectiva catalana. [...]
Analyzing French presence in Catalonia in very important moments according to some political principles of Modern Age, the author studies how the existence of a French-Catalan conflict rooted the Catalan identity.

2001
Manuscrits, N. 19 (2001) , p. 103-136  

Books and collections 2 records found  
1.
185 p, 5.6 MB Memòria personal : una altra manera de llegir la història / Jané Checa, Oscar, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Miralles i Jori, Eulàlia, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Fernández Terricabras, Ignasi, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Amor López, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Cases i Ibàñez, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Espino López, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Fernández, Elena (Fernández García) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Junqueras i Vies, Oriol, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Martí Escayol, Maria Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Navarra Ordoño, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Pagès Cruz, Gisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Pujol, Enric, 1960- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Ricci, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Roura i Aulinas, Lluís, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Sánchez López, Pilar ; Simon i Tarrés, Antoni, 1956- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
El llibre proposa el consens assolit entre les diverses fórmules que s'han afirmat amb més o menys fortuna els darrers temps al voltant de la literatura personal, aquella del "jo", autobiogràfica, dietarística. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2013 (Monografies Manuscrits ; 8)  
2.
1 p, 1.8 MB Del Tractat dels Pirineus (1659) a l'Europa del segle XXI : un model en construcció? / Jané Checa, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Museu d'Història de Catalunya 2010
35 documents

Research literature 2 records found  
1.
110 p, 18.6 MB Revelar la frontera. La creació de límits entre Ciutat Meridiana i Pedralbes / Espinosa Miro, Abel ; Jané Checa, Oscar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Autoritats d'arreu del globus han afirmat que la Covid-19 no entenia de fronteres mentre s'apressaven a segellar-les. Aquesta actitud mostra l'alt valor simbòlic del límit que transcendeix la pura delimitació de territoris. [...]
Autoridades de todos los rincones del planeta han afirmado que la Covid-19 no entendía de fronteras mientras se apresuraban a sellarlas. Esta actitud muestra el alto valor simbólico del límite que trasciende a la pura delimitación de territorios. [...]
In these days worldwide authorities have affirmed Covid-19 knows no frontiers and in the meantime, they were closing their borders. This attitude shows us the symbolic meaning of the border, that goes beyond the pure delimitation of territories. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Grau en Humanitats [1139]  
2.
187 p, 1.1 MB França i Catalunya al segle XVII : : identitats, contraidentitats i ideologies a l'època moderna : 1640-1700 / Jané Checa, Oscar ; Amalric, Jean-Pierre, dir. ; Simon i Tarrés, Antoni, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
"Aquesta tesi ha estat realitzada en cotutela entre la Universitat de Toulouse- Le Mirail (França) i la Universitat Autònoma de Barcelona" Al llarg del segle XVII, nombroses guerres van enfrontar França i Espanya, modificant la relació de forces entre ambdues potències. [...]
"This Thesis has been done in codirection between the University of Toulouse- Le Mirail (France) and the Autonoma's University of Barcelona" During the 17th century, many conflicts took place in Europe, mostly between France and Spain, which lead to a shift in political powers. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
4 documents

Course materials 27 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
5 p, 108.2 KB Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material [106093] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Es porta a terme un recorregut general sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat durant les èpoques moderna i contemporània amb diversos enfocaments temàtics de la Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic) amb especial èmfasi en tot allò que interessa l'arqueòleg/arqueòloga. [...]
Se lleva a cabo un recorrido general sobre los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Humanidad durante las épocas moderna y contemporánea con diversos enfoques temáticos de la Ciencia Histórica (social, político, económico, de género, cultural, ideológico) con especial énfasis en todo lo que interesa el arqueólogo / arqueóloga. [...]

2020-21
3 documents
2.
5 p, 107.3 KB Història Moderna de Catalunya [100353] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu global de l'assignatura és proporcionar un coneixement general dels processos històrics que tenen lloc a Catalunya durant el període modern. Això es farà analitzant les transformacions socials, econòmiques i polítiques. [...]
El objetivo global de la asignatura es proporcionar un conocimiento general de los procesos históricos que tienen lugar en Cataluña durante el período moderno. Esto se hará analizando las transformaciones sociales, económicas y políticas. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
3.
9 p, 116.3 KB Treball de Final de Grau [100057] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudis del grau d'Humanitats han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final, de 6 crèdits ECTS. Aquest treball s'inclou en la formació complementària de quart curs que l'estudiant ha de cursar, juntament amb els 54 crèdits optatius corresponents al darrer curs del grau. [...]
Los estudios del Grado de Humanidades deben concluir con la elaboración y defensa de un trabajo final, de 6 créditos ECTS. Este trabajo se incluye en la formación complementaria de cuarto curso que el estudiante debe cursar, junto con los 54 créditos optativos correspondientes al último curso del grado. [...]

2020-21
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
4.
9 p, 115.2 KB Treball de Final de Grau [100057] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudis del grau d'Humanitats han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final, de 6 crèdits ECTS. Aquest treball s'inclou en la formació complementària de quart curs que l'estudiant ha de cursar, juntament amb els 54 crèdits optatius corresponents al darrer curs del grau. [...]
Los estudios del Grado de Humanidades deben concluir con la elaboración y defensa de un trabajo final, de 6 créditos ECTS. Este trabajo se incluye en la formación complementaria de cuarto curso que el estudiante debe cursar, junto con los 54 créditos optativos correspondientes al último curso del grado. [...]

2019-20
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
5.
4 p, 104.0 KB Historia moderna i contemporània [100721] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Es porta a terme un recorregut general sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat durant les èpoques moderna i contemporània amb diversos enfocaments temàtics de la Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic) amb especial èmfasi en tot allò que interessa l'arqueòleg/arqueòloga. [...]
Se lleva a cabo un recorrido general sobre los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la Humanidad durante las épocas moderna y contemporánea con diversos enfoques temáticos de la Ciencia Histórica (social, político, económico, de género, cultural, ideológico) con especial énfasis en todo lo que interesa el arqueólogo / arqueóloga. [...]

2019-20
Grau en Arqueologia [811]
3 documents
6.
5 p, 105.2 KB Història Moderna de Catalunya [100353] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu global de l'assignatura és proporcionar un coneixement general dels processos històrics que tenen lloc a Catalunya durant el període modern. Això es farà analitzant les transformacions socials, econòmiques i polítiques. [...]
El objetivo global de la asignatura es proporcionar un conocimiento general de los procesos históricos que tienen lugar en Cataluña durante el período moderno. Esto se hará analizando las transformaciones sociales, económicas y políticas. [...]

2019-20
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]
3 documents
7.
6 p, 87.3 KB Historia moderna i contemporània [100721] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Un recorregut generalista sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat durant les èpoques moderna i contemporània amb diversos enfocaments temàtics de la Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic) amb especial èmfasi en tot allò que interessa l'arqueòleg/arqueòloga. [...]
2018-19
Grau en Arqueologia [811]  
8.
8 p, 89.0 KB Treball de Final de Grau [100057] / Jané Checa, Oscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els estudis del grau d'Humanitats han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final, de 6 crèdits ECTS. Aquest treball s'inclou en la formació complementària de quart curs que l'estudiant ha de cursar, juntament amb els 54 crèdits optatius corresponents al darrer curs del grau. [...]
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
9.
5 p, 85.2 KB Pràctiques Externes [100058] / Jané Checa, Oscar ; Fernandez Terricabras, Ignasi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Introduir l'alumnat en el món professional. Fer-lo descobrir les seves aptituds professionals en un lloc de treball concret. Completar la seva formació intel·lectual mitjançant el contacte amb la realitat laboral. [...]
2018-19
Grau en Humanitats [1139]  
10.
5 p, 78.6 KB Història Moderna de Catalunya [100353] / Jané Checa, Oscar ; Sánchez López, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu global de l'assignatura és proporcionar un coneixement general dels processos històrics que tenen lloc a Catalunya durant el període modern. Això es farà analitzant les transformacions socials, econòmiques i polítiques. [...]
2018-19
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Història [803]  

Course materials : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.