Resultats globals: 50 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 23 registres trobats
Materials acadèmics, 25 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
2 p, 165.3 KB La ciència del color aplicada a la tecnologia / Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Centre de Visió per Computador
Un interessant projecte de recerca realitzat pel Centre de Visió per Computador (CVC) en col·laboració amb la Universitat de Liverpool del Regne Unit va ser exposat a la Galeria Tate de Liverpool fins el setembre de 2009. [...]
Un llamativo proyecto de investigación realizado por el Centro de Visión por Computador (CVC) en colaboración con la Universidad de Liverpool del Reino Unido ha estado expuesto en la Galería Tate de Liverpool hasta septiembre de 2009. [...]

2009
UAB divulga, Octubre 2009, p. 1-2
2 documents

Documents de recerca 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 2.6 MB One-shot license plate recognition using YOLOv2 / Querol Bassols, Xavier ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta tesi s'aborda el repte de detectar i reconèixer múltiples matrícules de cotxe en una sola imatge. Primer de tot es fa una recerca d'articles previs i es miren opcions factibles per crear un model propi. [...]
En esta tesis se aborda el reto de detectar y reconocer múltiples matrículas de coche en una sola imagen. Primero de todo se hace una búsqueda de artículos previos y se miran opciones factibles para crear un modelo propio. [...]
This thesis addresses the challenge of detecting and recognizing multiple car license plates in a single image. First of all, a search of previous articles is made and feasible options are looked at to create a unique model. [...]

2022
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
13 p, 5.4 MB Desenvolupament d'un motor d'escacs / Guasch Guasch, Ferran ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En les últimes dècades, els motors d'escacs han passat a dominar el joc de les seixanta-quatre caselles aconseguint un nivell de joc superhumà. Desafortunadament, la seva força es basa en el càlcul profund de variants, en comptes d'una comprensió posicional excel·lent. [...]
In recent decades, chess engines have gone on to dominate the game of the sixty-four squares, achieving a superhuman level of play. Unfortunately, its strength is based on the deep calculation of variants rather than an excellent positional understanding. [...]
En las últimas décadas, los motores de ajedrez han pasado a dominar el juego de las sesenta y cuatro casillas consiguiendo un nivel de juego superhumano. Desafortunadamente, su fuerza se basa en el cálculo profundo de variantes, en lugar de una comprensión posicional excelente. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 1.0 MB Aprendiendo a leer la hora / Ortiz Romero, Daniel ; Karatzas, Dimosthenis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se engloba dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial, tiene como objetivo la realización de un caso práctico utilizando herramientas de Deep Learning o aprendizaje profundo, desarrollando una red neuronal que nos permita a partir de una imagen de un reloj analógico que marca una hora concreta, que nuestro programa sea capaz de adivinar la hora que marca ese reloj. [...]
This project is included within the field of Artificial Intelligence, its objective is to carry out a practical case using Deep Learning or deep learning tools, developing a neural network that allows us from an image of an analog clock that marks one hour concrete, that our program is able to guess the time that that clock marks. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
1.1 MB Aprenent a llegir l'hora amb xarxes neuronals / Suárez Vara, Víctor ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article recull el desenvolupament del projecte "Aprenent a llegir l'hora amb xarxes neuronals", una recerca duta a terme amb col·laboració amb el CVC i, en concret, amb el departament de recerca en llenguatge i visió. [...]
This article reports the development of the project "Learning to read the time with neural networks", a research carried out in collaboration with the CVC and specifically the department of research in language and vision. [...]
Este artículo recoge el desarrollo del proyecto "Aprendiendo a leer la hora con redes neuronales", una investigación llevada a cabo en colaboración con el CVC y, en concreto, con el departamento de investigación en lenguaje y visión. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
7 p, 1.0 MB Contouring of arbitrarily-shaped text with Fourier Series / González i Fernández, Irene ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
To detect arbitrarily-shaped text, one must first design a text instance representation that enables a neural network to learn text variances. The most usual approach is to model the space that text occupies in an image via masks or contours of points, which have their clear deficits, such as non-continuity. [...]
Per detectar text en formes arbitràries a una imatge, un ha de donar una representació de l'espai que aquest ocupa que permeti a una xarxa neuronal aprendre les variacions del text. Els enfocaments més comuns són donar una màscara de píxels on es troba el text o un contorn de punts que l'envoltin. [...]
Para detectar texto en formas arbitrarias en una imagen, uno ha de dar con una representación del espacio ocupada que le permita a una red neuronal aprender las variaciones del texto. Los enfoques más son de dar una mascara de pixeles donde se encuentra el texto o un contorno de puntos que lo envuelvan. [...]

2021
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
134 p, 4.3 MB Exploiting the Interplay between Visual and Textual Data for Scene Interpretation / Gómez Bruballa, Raúl Álamo ; Karatzas, Dimosthenis, dir. ; Gomez Bigorda, Luis, dir.
L'experimentació en aprenentatge automàtic en escenaris controlats i amb bases de dades estàndards és necessària per a comparar el rendiment entre algoritmes avaluant-los sota les mateixes condicions. [...]
La experimentación en aprendizaje automático en escenarios controlados y con bases de datos estándares es necesaria para comparar el desempeño entre algoritmos evaluándolos en las mismas condiciones. [...]
Machine learning experimentation under controlled scenarios and standard datasets is necessary to compare algorithms performance by evaluating all of them in the same setup. However, experimentation on how those algorithms perform on unconstrained data and applied tasks to solve real world problems is also a must to ascertain how that research can contribute to our society. [...]

2020  
7.
97 p, 4.4 MB Texture of analysis for Robust Reading Systems / Nikolaou, Angelos ; Karatzas, Dimosthenis, dir.
Aquesta tesi es centra en l'ús de l'anàlisi de textures per a sistemes de lectura robustos. En aquesta tesi es explora l'ús de l'anàlisi de textures per a imatges de text. Es presenta una anàlisi en profunditat de descriptor de "Local Binary Pattern" (LBP). [...]
Esta tesis se centra en el uso del análisis de texturas para sistemas de lectura robustos. En esta tesis se explora el uso del análisis de texturas para imágenes de texto. Se presenta un análisis en profundidad del descriptor de "Local Binary Pattern" (LBP). [...]
This thesis focuses on the use of texture analysis for Robust Reading Systems. In this thesis the use of texture analysis for text-images is explored. An in depth analysis of the established Local Binary Pattern (LBP) descriptor is presented. [...]

2020  
8.
13 p, 1.7 MB Plataforma interactiva per a la comparació de detectors de text / Delclòs Coll, Jaume ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els desenvolupaments en inteligència artificial acostumen a quedar amagats del públic general fins que no arriben a productes comercials. Ens proposem de fer arribar l'estat de l'art en detectors de text a un públic més ampli, fora del context acadèmic, i crear un entorn en que les reaccions del públic puguin potencialment entrenar els sistemes d'aprenentatge computacional. [...]
Los desarrollos en inteligencia artificial tienden a quedar escondidos del público general hasta que aparecen en productos comerciales. Queremos hacer llegar el estado del arte en detectores de texto a un público más amplio, fuera del contexto académico, y crear un entorno en el que las reacciones del público puedan potencialmente entrenar los sistemas de aprendizaje automático. [...]
The new developments in artificial intelligence tend to stay hidden from the general public until they are put to use in commercial products. We aim to bring the state of the art in text detection to a broader public, outside of academia, and to create an environment where the reactions from people could potentially be used to train the machine learning systems. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
10 p, 755.5 KB Reconocimiento de carácteres utilizando Capsule Nets / López Hernández, Ancor ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es, mediante la utilización del nuevo concepto de red neuronal Capsule Nets, conseguir reconocer carácteres sobre diferentes datasets, para ello primero se ha realizado un experimento sobre MNIST, ya que es sobre el que se trabaja en el paper original y se conoce el estado del arte actual, seguidamente se ha probado la red sobre otro dataset de letras y finalmente se han realizado dos experimentos sobre datasets propios creados de bigramas y trigramas. [...]
The aim of this project is, through the use of the new Capsule Nets neural network concept, to recognize characters on different datasets, in order to do this, first of all an experiment on MNIST has been carried out, since it is the one referenced in the original paper and on which the state of current art is known, then the network has been tested on another dataset of letters and finally two experiments have been carried out on own datasets created on bigrams and trigrams. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és, mitjançant la utilització del nou concepte de xarxa neuronal Capsule Nets, aconseguir reconèixer caràcters sobre diferents datasets, per a això primer s'ha realitzat un experiment sobre MNIST, ja que és sobre el qual es treballa en el paper original i es coneix l'estat de l'art actual, seguidament s'ha provat la xarxa sobre un altre dataset de lletres i finalment s'han realitzat dos experiments sobre datasets propis creats de bigrames i trigrames. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
9 p, 711.9 KB ComerceGO : una aplicació per caçar ofertes comercials / Vilardell Caellas, Marc ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
ComerceGO pretén ser una prova de concepte d'una aplicació per smartphones per a poder "caçar" ofertes realitzades per diferents empreses utilitzant una filosofia de jugabilitat. Pretén trencar els esquemes de les aplicacions actuals d'aquest àmbit per oferir al client un interès a l'hora de cercar ofertes comercials.
ComerceGO aims to be a proof of concept of an application for smartphones to be able to "hunt" offers made by different companies using a philosophy of gamification. It intends to break the schemes of current applications in this field to offer the client an interest in the search of commercial offers.
ComerceGO pretende ser una prueba de concepto de una aplicación para smartphones para poder "cazar" ofertas realizadas por diferentes empresas utilizando una filosofía de jugabilidad. Pretende romper los esquemas de las aplicaciones actuales de este ámbito para ofrecer al cliente un interés a la hora de buscar ofertas comerciales.

2018-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 135.1 KB Reconeixement Visual [43088] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Serrat Gual, Joan ; Valveny Llobet, Ernest ; Karatzas, Dimosthenis ; Perez Tito, Ruben ; Mafla Delgado, Andrés ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Joan Serrat Gual En visió per computador, el reconeixement visual correspon a la tasca d'explicar el contingut d'una imatge en termes de "Què és?" "On és això?". La resposta a aquestes preguntes és habitualment una etiqueta de classe corresponent als tipus d'objectes o objectes de la imatge, una caixa de delimitació estreta que conté l'objecte en qüestió o, a un nivell més fi, la regió (píxels) que és el seu esquema. [...]
Module Coordinator: Dr. Joan Serrat Gual In Computer Vision, visual recognition corresponds to the task of explaining the content of an image in terms of "What is it?" "where is this?". The answer to these questions is usally a class label corresponding to the object or object types in the image, a tight bounding box containing the object in question, or, at a finer level, the region (pixels) that is its outline. [...]
Coordinador del Módulo: Dr. Joan Serrat Gual En visión por computador, el reconocimiento visual corresponde a la tarea de explicar el contenido de una imagen en términos de "¿Qué es?" "¿Dónde está esto?". [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
2.
5 p, 122.3 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell i Martorell, Maria Isabel ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Module Coordinator: Dr. Ramon Baldrich Caselles The objective of this module is to introduce the Machine learning techniques for solving computer vision problems. Machine learning deals with the automatic analisys of large scale data. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2022-23
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
3.
5 p, 122.9 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [106573] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té com a objectiu donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran els seus antecedents teòrics, construint sobre assignatures anteriors de aprenentatge automàtic i complementant el coneixement previ amb nous conceptes sobre el disseny de xarxes neuronals, les eines i sistemes d'aprenentatge profund, i les tècniques d'aprenentatge per a aquests models. [...]
This subject aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. The students will consolidate and extend their theoretical background, by building on top of previous subjects on machine learning and complementing previous knowledge with new concepts on neural network design, deep learning frameworks, and the training process for such models. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán sus antecedentes teóricos, construyendo sobre asignaturas anteriores sobre aprendizaje automático y complementando el conocimiento previo con nuevos conceptos sobre el diseño de redes neuronales, las herramientas y sistemas de aprendizaje profundo, y las técnicas de aprendizaje para dichos modelos. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
4.
5 p, 123.4 KB Fonaments d'Aprenentatge Automàtic [106572] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació integral en un ampli ventall de tècniques i algorismes fonamentals d'aprenentatge automàtic que un enginyer especialista en intel·ligència artificial ha de dominar. [...]
The objective of this subject is to provide comprehensive training in a wide range of fundamental machine learning techniques and algorithms that an engineer specializing in artificial intelligence must master. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación integral en un amplio abanico de técnicas y algoritmos fundamentales de aprendizaje automático que un ingeniero especialista en inteligencia artificial debe dominar. [...]

2022-23
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence [1497]
3 documents
5.
5 p, 123.5 KB Ciència de Dades [104540] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
This subject must allow the student to discover the existing technologies and the different ways for managing and analysing the data generated in the city on a daily basis. Students will learn techniques for visualization, analysis and modelling of data that will allow them to generate new knowledge and intuitions from the city data.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2022-23
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
6.
5 p, 107.6 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Module Coordinator: Dr. Ramon Baldrich Caselles The objective of this module is to introduce the Machine learning techniques for solving computer vision problems. Machine learning deals with the automatic analisys of large scale data. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2021-22
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
7.
5 p, 108.5 KB Ciència de Dades [104540] / Karatzas, Dimosthenis ; Tudela Barroso, Yael ; Torres, Guillermo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
This subject must allow the student to discover the existing technologies and the different ways for managing and analysing the data generated in the city on a daily basis. Students will learn techniques for visualization, analysis and modelling of data that will allow them to generate new knowledge and intuitions from the city data.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2021-22
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documents
8.
5 p, 108.2 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104407] / Karatzas, Dimosthenis ; Riba Fierrez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran els seus antecedents teòrics, construint sobre assignatures anteriors de aprenentatge automàtic i complementant el coneixement previ amb nous conceptes sobre el disseny de xarxes neuronals, les eines i sistemes d'aprenentatge profund, i les tècniques d'aprenentatge per a aquests models. [...]
This subject aims to give a practical introduction to neural network models and deep learning. The students will consolidate and extend their theoretical background, by building on top of previous subjects on machine learning and complementing previous knowledge with new concepts on neural network design, deep learning frameworks, and the training process for such models. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán sus antecedentes teóricos, construyendo sobre asignaturas anteriores sobre aprendizaje automático y complementando el conocimiento previo con nuevos conceptos sobre el diseño de redes neuronales, las herramientas y sistemas de aprendizaje profundo, y las técnicas de aprendizaje para dichos modelos. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
9.
5 p, 106.8 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich i Caselles, Ramon ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2020-21
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documents
10.
6 p, 113.5 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: 1 a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
1 Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents

Materials acadèmics : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
Innovació en la digitalització, Estudi i Gestió del Patrimoni Documental / Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Centre de Visió per Computador ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014
Innovació en la Digitalització, Estudi i Gestió del Patrimoni Documental. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2014
   

Vegeu també: autors amb noms similars
20 Karatzas, Dimosthenis,
20 Karatzas, Dimosthenis,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.