Resultados globales: 35 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 16 registros
Materiales académicos, Encontrados 17 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
2 p, 165.3 KB La ciència del color aplicada a la tecnologia / Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
Un interessant projecte de recerca realitzat pel Centre de Visió per Computador (CVC) en col·laboració amb la Universitat de Liverpool del Regne Unit va ser exposat a la Galeria Tate de Liverpool fins el setembre de 2009. [...]
2009
UAB divulga, Octubre 2009, p. 1-2  

Documentos de investigación Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
13 p, 1.7 MB Plataforma interactiva per a la comparació de detectors de text / Delclòs Coll, Jaume ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els desenvolupaments en inteligència artificial acostumen a quedar amagats del públic general fins que no arriben a productes comercials. Ens proposem de fer arribar l'estat de l'art en detectors de text a un públic més ampli, fora del context acadèmic, i crear un entorn en que les reaccions del públic puguin potencialment entrenar els sistemes d'aprenentatge computacional. [...]
Los desarrollos en inteligencia artificial tienden a quedar escondidos del público general hasta que aparecen en productos comerciales. Queremos hacer llegar el estado del arte en detectores de texto a un público más amplio, fuera del contexto académico, y crear un entorno en el que las reacciones del público puedan potencialmente entrenar los sistemas de aprendizaje automático. [...]
The new developments in artificial intelligence tend to stay hidden from the general public until they are put to use in commercial products. We aim to bring the state of the art in text detection to a broader public, outside of academia, and to create an environment where the reactions from people could potentially be used to train the machine learning systems. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 755.5 KB Reconocimiento de carácteres utilizando Capsule Nets / López Hernández, Ancor ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es, mediante la utilización del nuevo concepto de red neuronal Capsule Nets, conseguir reconocer carácteres sobre diferentes datasets, para ello primero se ha realizado un experimento sobre MNIST, ya que es sobre el que se trabaja en el paper original y se conoce el estado del arte actual, seguidamente se ha probado la red sobre otro dataset de letras y finalmente se han realizado dos experimentos sobre datasets propios creados de bigramas y trigramas. [...]
The aim of this project is, through the use of the new Capsule Nets neural network concept, to recognize characters on different datasets, in order to do this, first of all an experiment on MNIST has been carried out, since it is the one referenced in the original paper and on which the state of current art is known, then the network has been tested on another dataset of letters and finally two experiments have been carried out on own datasets created on bigrams and trigrams. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és, mitjançant la utilització del nou concepte de xarxa neuronal Capsule Nets, aconseguir reconèixer caràcters sobre diferents datasets, per a això primer s'ha realitzat un experiment sobre MNIST, ja que és sobre el qual es treballa en el paper original i es coneix l'estat de l'art actual, seguidament s'ha provat la xarxa sobre un altre dataset de lletres i finalment s'han realitzat dos experiments sobre datasets propis creats de bigrames i trigrames. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
9 p, 711.9 KB ComerceGO : una aplicació per caçar ofertes comercials / Vilardell Caellas, Marc ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
ComerceGO pretén ser una prova de concepte d'una aplicació per smartphones per a poder "caçar" ofertes realitzades per diferents empreses utilitzant una filosofia de jugabilitat. Pretén trencar els esquemes de les aplicacions actuals d'aquest àmbit per oferir al client un interès a l'hora de cercar ofertes comercials.
ComerceGO aims to be a proof of concept of an application for smartphones to be able to "hunt" offers made by different companies using a philosophy of gamification. It intends to break the schemes of current applications in this field to offer the client an interest in the search of commercial offers.
ComerceGO pretende ser una prueba de concepto de una aplicación para smartphones para poder "cazar" ofertas realizadas por diferentes empresas utilizando una filosofía de jugabilidad. Pretende romper los esquemas de las aplicaciones actuales de este ámbito para ofrecer al cliente un interés a la hora de buscar ofertas comerciales.

2018-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.6 MB #ReadThis - Un servicio que reconoce texto en imágenes a través de Twitter / Arias Escalona, Mario ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el presente documento se expone de manera detallada todo lo referente al diseño, implementación y finalización de la primera versión del sistema ReadThis. Por una parte, tenemos todo lo relacionado con la plataforma Twitter. [...]
In this document, everything related to the design, implementation and finalization of the first version of the ReadThis system is explained in detail. On the one hand, I have everything related to the Twitter platform. [...]
En el present document s'exposa de manera detallada tot el referent al disseny, implementació i finalització de la primera versió del sistema ReadThis. D'una banda, tenim tot el relacionat amb la plataforma Twitter. [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 1.8 MB Análisis de movimientos oculares para tareas de "image captioning" / Garcia Bordils, Sergi ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Los numerosos avances en las técnicas de procesamiento automático del lenguaje, juntamente con las técnicas de reconocimiento de objetos, han dado lugar a nuevos algoritmos de captioning (descripciones textuales) de imágenes, logrando resultados sustanciales. [...]
The many advances in the automatic language processing field, jointly with the recent object recognition models, have led to the appearance of new image captioning algorithms, achieveing impressive results. [...]
Els nombrosos avenços en les tècniques de processament automàtic del llenguatge, juntament amb les tècniques de reconeixement d'objectes, han donat lloc a nous algoritmes de captioning (descripcions textuals) d'imatges, aconseguint resultats substancials. [...]

2018-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
10 p, 540.6 KB Desenvolupament d'un joc tipus Pokémon-GO per a l'adquisició de mostres de text en escenes / Santamaria Portolés, Jordi ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es vol fer servir la idea del pokemon Go de fer un joc on els usuaris tinguin que moures del seu lloc jugant, per a interactuar amb el seu entorn per a captar varietat de texts. D'aquesta forma conseguim que l'usuari s'exerciti una mica, al mateix temps que juga, a més de poder obtenir una base de dades d' imatges on contingui text etiquetat amb la seva transcripció. [...]
We had used the idea of Pokemon Go about to make a game where the users have to move from their location playing, for interactuate with the environment while capture a variety of texts. With this methode, we get the user to do a bit exercise, in same time he is playing, thus we can get a database with labeled images. [...]
Se quiere hacer servir la idea del Pokemon GO para hacer un juego en el que los usuarios tengan que moverse de su lugar jugando, para interactuar con su entorno y captar variedad de textos. De esta forma conseguimos que el usuario se ejercite un poco, al tiempo que juega, además de poder usar una base de datos de imágenes que contenga texto etiquetado con su transcripción. [...]

2017-02-08
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
126 p, 3.7 MB Exploiting similarity hierarchies for multi-script scene text understanding / Gómez-Bigordà, Lluís ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
En aquesta tesi s'aborda el problema de la comprensió de text automàtic en condicions sense restriccions. En particular, abordem les tasques de detecció, el seguiment, i el reconeixement de text multi-idioma amb orientació arbitrària en imatges i vídeos d'escena natural. [...]
En esta tesis se aborda el problema de la comprensión de texto automático en condiciones sin restricciones. En particular, abordamos las tareas de detección, seguimiento, y el reconocimiento de texto multi-idioma con orientación arbitraria en imágenes y vídeos de escena natural. [...]
This thesis addresses the problem of automatic scene text understanding in unconstrained conditions. In particular, we tackle the tasks of multi-language and arbitrary-oriented text detection, tracking, and recognition in natural scene images and videos. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
9 p, 1.1 MB Interacció Document-Humà a través d'interfícies de paper augmentat / Arús Garrigós, Jordi ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes d'Interacció Humà-Document s'han creat per a intentar unir els avantatges del món digital i del món físic. En aquest projecte es vol intentar determinar si resultaria atractiva per als usuaris una aplicació desenvolupada per a un d'aquests sistemes, concretament el sistema DoD desenvolupat pel CVC. [...]
Human-Document Interaction Systems have been created to try to unite the perks of the digital world and the physical world. The goal of this project is to try and determine if an application developed for one of these systems, specifically the DoD system developed by the CVC, would be attractive to users. [...]
Los sistemas de Interacción Humano-Documento se han creado para tratar de unir las ventajas del mundo digital y el mundo físico. En este proyecto se quiere intentar determinar si resultaría atractivo para los usuarios una aplicación desarrollada para uno de estos sistemas, particularmente el sistema DoD desarrollado por el CVC. [...]

2016-06-25
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
13 p, 1.3 MB Creación de una ontología para el mundo de la restauración / Boix Rodríguez, Roman ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las ontologías se definen como especificaciones explícitas de conceptos en un determinado dominio y las relaciones entre éstos, además permiten hacer suposiciones y extraer nuevo conocimiento a partir de lo que se conoce. [...]
Ontologies are defined as explicit specifications of particular domain concepts and relationships between these, they also allow making assumptions and extract new knowledge from what is known. That is why this project aims to develop a first version of an ontology for the culinary field. [...]
Les ontologies es defineixen com a especificacions explicites de conceptes d'un domini concret i les relacions entre aquests, a més permeten fer suposicions i extreure nou coneixement a partir del que es coneix. [...]

2016-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
7 p, 561.9 KB Aplicación basada en Android para la traducción de texto en imágenes de escenas / Armengol Sayavera, Marc ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El propósito de este trabajo es el de consignar detalladamente el desarrollo de una aplicación basada en Android para la traducción de texto en imágenes de escenas. Para el reconocimiento de texto se ha integrado el módulo de reconocimiento de texto de la librería OpenCV, y para realizar la traducción se ha integrado la API de Google Translate. [...]
El propòsit d'aquest treball és el de consignar detalladament el desenvolupament d'una aplicació basada en Android per a la traducció de text en imatges d'escenes. Per al reconeixement de text s'ha integrat el mòdul de reconeixement de text de la llibreria OpenCV, i per a realitzar la traducció s'ha integrat l'API de Google Translate. [...]
The purpose of this work is to record in detail the development of an Android based application for translating text in images of scenes. For text recognition has been integrated text recognition module of OpenCV library, and for translation has been integrated Google Translate API. [...]

2015-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
5 p, 106.8 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Arias Bedmar, Guillem ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coordinador del mòdul: Dr. Ramon Baldrich Caselles L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
Coordinador del módulo: Dr. Ramon Baldrich Caselles El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2020-21
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documentos
2.
6 p, 113.5 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: 1 a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
1 Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
3.
5 p, 107.4 KB Ciència de Dades [104540] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2020-21
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
4.
5 p, 107.7 KB Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi [104538] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Sendra Sala, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Innovació urbana oberta: laboratori de síntesi" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctis de síntesi per part dels alumnes. L'assignatura proporciona la descripció bàsica de les eines d'innovació oberta, que seran aplicats en els projecte de síntesi. [...]
En la asignatura "Innovación Urbana Abierta: laboratorio de síntesis" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura proporciona la descripción básica de las herramientas de innovación abierta, que serán aplicados en los proyecto de síntesis. [...]

2020-21
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
5.
5 p, 108.4 KB Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund [104407] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu donar una introducció pràctica als models de xarxes neuronals i l'aprenentatge profund. Els estudiants consolidaran i ampliaran els seus antecedents teòrics, construint sobre assignatures anteriors de aprenentatge automàtic i complementant el coneixement previ amb nous conceptes sobre el disseny de xarxes neuronals, les eines i sistemes d'aprenentatge profund, i les tècniques d'aprenentatge per a aquests models. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo dar una introducción práctica a los modelos de redes neuronales y el aprendizaje profundo. Los estudiantes consolidarán y ampliarán sus antecedentes teóricos, construyendo sobre asignaturas anteriores sobre aprendizaje automático y complementando el conocimiento previo con nuevos conceptos sobre el diseño de redes neuronales, las herramientas y sistemas de aprendizaje profundo, y las técnicas de aprendizaje para dichos modelos. [...]

2020-21
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documentos
6.
5 p, 106.4 KB Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador [43083] / Baldrich Caselles, Ramón ; Valveny Llobet, Ernest ; Vanrell Martorell, Maria ; Moure Lopez, Juan Carlos ; Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Rodriguez Lopez, Pau ; Gomez Bigorda, Lluis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és introduir les tècniques d'aprenentatge automàtic per resoldre problemes de visió per ordinador. L'aprenentatge automàtic tracta de l'anàlisi automàtica de dades a gran escala. [...]
El objetivo de este módulo es presentar las técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de visión por computador. El aprendizaje automático se ocupa del análisis automático de datos a gran escala. [...]

2019-20
Màster Universitari en Visió per Computador/Computer Vision [1172]
3 documentos
7.
5 p, 106.9 KB Ciència de Dades [104540] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2019-20
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
8.
5 p, 107.4 KB Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi [104538] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Karatzas, Dimosthenis ; Sendra Sala, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Innovació urbana oberta: laboratori de síntesi" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctis de síntesi per part dels alumnes. L'assignatura proporciona la descripció bàsica de les eines d'innovació oberta, que seran aplicats en els projecte de síntesi. [...]
En la asignatura "Innovación Urbana Abierta: laboratorio de síntesis" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura proporciona la descripción básica de las herramientas de innovación abierta, que serán aplicados en los proyecto de síntesis. [...]

2019-20
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
9.
6 p, 113.4 KB Intel·ligència Artificial [102768] / Vanrell Martorell, Maria ; Baldrich Caselles, Ramón ; Lumbreras Ruíz, Felipe ; Karatzas, Dimosthenis ; Biten, Ali Furkan ; Arias Bedmar, Guillem ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura té un caràcter general i introductori al camp de la intel·ligència artificial (IA). Els objectius que es persegueixen són dos: a) familiaritzar els estudiants en la resolució de problemes d'IA amb les seves particularitats en la representació, l'avaluació i la metodologia específica de resolució, i b) fer que l'estudiant coneixi un ventall de tècniques i algorismes bàsics que permetran solucionar els problemes plantejats i millorar les seves habilitats en programació. [...]
Esta asignatura tiene un carácter general e introductorio al campo de la inteligencia artificial (IA). Los objetivos principales que se persiguen son dos: a) familiarizar los estudiantes en la resolución de problemas de IA con sus particularidades en la representación, la evaluación y la metodología especifica de resolución, y b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan 1 b) hacer que el estudiante conozca un amplio espectro de técnicas y algoritmos básicos que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar sus habilidades de programación. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documentos
10.
5 p, 79.2 KB Ciència de Dades [104540] / Karatzas, Dimosthenis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant conèixer les tecnologies existents i les diverses formes d'abordar la gestió i anàlisi de les dades generades per la ciutat diàriament. Els estudiants aprendran tècniques de visualització, anàlisi i modelatge de dades que els permetran generar nou coneixement i percepcions a partir de les dades de la ciutat.
Esta asignatura debe permitir al estudiante conocer las tecnologías existentes y las diversas formas de abordar la gestión y análisis de los datos generados por la ciudad a diario. Los estudiantes aprenderán técnicas de visualización, análisis y modelaje de datos que les permitirán generar nuevo conocimiento y percepciones a partir de los datos de la ciudad.

2018-19
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos gráficos y multimedia Encontrados 1 registros  
1.
Innovació en la digitalització, Estudi i Gestió del Patrimoni Documental / Karatzas, Dimosthenis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vilariño Freire, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014
Innovació en la Digitalització, Estudi i Gestió del Patrimoni Documental. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2014
   

Vea también: autores con nombres similares
13 Karatzas, Dimosthenis,
13 Karatzas, Dimosthenis,
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.