Resultats globals: 37 registres trobats en 0.01 segons.
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 34 registres trobats
Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
47 p, 1.9 MB Voice marketing : influencia de las voces en la percepción de la marca / Hernández Egaña, Andoni ; Morey Bauzà, Antoni Llorenç ; López Belbeze, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
A aquest document es parla sobre el "voice marketing", un nou sistema de creació d'experiències per l'usuari en fase de desenvolupament el qual es basa en l'ús d'una veu artificial com a sistema de comunicació amb el client. [...]
En este documento se habla sobre el "Voice marketing", un nuevo sistema de creación de experiencias para el usuario todavía en fase de desarrollo el cual se basa en el uso de una voz artificial como sistema de comunicación con el cliente. [...]
This document talks about "Voice marketing", a new creation system of experiences for the user still in the development phase which is based on the use of an artificial voice as a communication system with the client. [...]

2020
Màster Universitari en Màrqueting [1093]  
2.
82 p, 1.5 MB El efecto de la música en la publicidad / Fernandez Rof, Mireia ; Gheorghe, Cristina Stefania ; López Belbeze, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball d'investigació té la finalitat de conèixer l'efecte de la música en els anuncis publicitaris. Per una banda, es vol estudiar en quina mesura la tipologia de la música influeix en les emocions de les persones i, per una altra, si les emocions afecten en la publicitat. [...]
El presente trabajo de investigación quiere conocer el efecto de la música en los anuncios publicitarios. Por un lado, se pretende saber en qué medida la tipología de la música influye en las emociones de las personas y, por otro, descubrir si las emociones afectan en la publicidad.
The following research aims to study the effect of music in advertising. On the one hand, it aims to know if musical typology influencing people's emotions and on the other hand, find out if emotions affect advertising.

2020
Màster Universitari en Màrqueting [1093]  
3.
75 p, 1.6 MB El impacto del proyecto HUB B30 en los canales digitales / El Briyak Ereddam, Hafsa ; López Belbeze, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Actualment les universitats aposten per la innovació, transferència de coneixement i tecnologia amb el propòsit d'aportar valor al conjunt de la societat. Una de les iniciatives per aconseguir-ho són els Hub d'Innovació, que busquen sinèrgies entre els diferents agents per tal de tractar els propòsits de la societat.
Actualmente las universidades apuestan por la innovación, transferencia de conocimiento y tecnología con el propósito de aportar valor al conjunto de la sociedad. Una de las iniciativas para lograrlo son los Hub de Innovación, que buscan sinergias entre los diferentes agentes a fin de tratar los propósitos de la sociedad.
Universities are currently committed to innovation, knowledge and technology transfer in order to add value to the society. One of the initiatives to achieve this are the Innovation Hubs, which seek synergies between different agents so as to address society purposes.

2020
Màster Universitari en Màrqueting [1093]  

Materials acadèmics 34 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 105.6 KB Treball de Final de Màster [42231] / Lopez Sintas, Jordi ; Lopez Belbeze, María Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els objectius d'aquest mòdul són: - Integrar i aplicar els coneixements adquirits a una problemàtica comercial concreta - Disenyar plans de màrqueting d'acord amb criteris d'eficàcia i eficiència - Aprodundir en una temàtica actual d'interès en àmbit del màrqueting - Formular adequadament problemes de recerca, i també disenyar i portar a terme recerques comercials de manera professional - Estructurar de manera coherent els diferents elements que formen un projecte - Desenvolupar habilitat comunicatives en presentacions orals davant públics específics.
The objectives that are intended to achieve in this module are: - Integrate and apply the acquired marketing knowledge to a specific marketing problem. - Design innovative marketing plans according to professional criteria of effectiveness and efficiency. [...]
Los objetivos que se pretenden lograr en este módulo son: - Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a una problemática comercial concreta. - Diseñar planes de marketing innovadores atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia. [...]

2022-23
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
2.
6 p, 115.5 KB Màrqueting Basat en Dades i del Comportament [43931] / Lopez Belbeze, María Pilar ; Rialp Criado, Josep ; Morell Pérez, Antoni ; Lopez Vicario, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest mòdul permetrà especialitzar-te a l'entorn analític amb un enfocament de negoci. Coneixeràs com obtenir dades de qualitat i les tècniques i eines analítiques que et permetran prendre les millors decisions en màrqueting. [...]
This module specializes you in an analytical environment with a business focus. You will learn to obtain quality data and the analytical techniques and tools that will allow you to make the best marketing decisions. [...]
Este módulo permitirá especializarte en el entorno analítico con un enfoque de negocio. Conocerás cómo obtener datos de calidad y las técnicas y herramientas analíticas que te permitirán tomar las mejores decisiones en marketing. [...]

2022-23
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
3.
7 p, 116.0 KB Màrqueting Emergent [42227] / Lopez Belbeze, María Pilar ; Guerrero González, Montserrat ; Zabala Lozano, Luis ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els nous escenaris de la societat de la informació i el coneixement en la qual ens trobem requereixen un nou enfocament de disseny, planificació i direcció de les accions de màrqueting. Aquest mòdul es proposa: Que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting amb l'objecte de desenvolupar les competències i habilitats de màrqueting i tecnològiques necessàries per analitzar i implementar estratègies de màrqueting digital. [...]
The new scenarios of the information and knowledge society in which we find ourselves require a new approach to the design, planning and direction of marketing actions. This module is proposed: The student knows how to use the emerging techniques in the field of marketing in order to develop the skills and marketing and technological skills necessary to analyze and implement digital marketing strategies.
Los nuevos escenarios de la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos requieren un nuevo enfoque de diseño, planificación y dirección de las acciones de marketing. Este módulo se propone: Que el alumno conozca y sepa utilizar las técnicas emergentes en el ámbito del marketing con el objeto de desarrollar las competencias y habilidades de marketing y tecnológicas necesarias para analizar e implementar estrategias de marketing digital. [...]

2022-23
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
4.
7 p, 111.0 KB Comportament del consumidor [42224] / Lopez Belbeze, María Pilar ; Borràs Català, Vicent ; Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bloc I : Sociologia del consum (Part A y B) 1. Coneixement i visualització de les característiques de les societats de consum. 2. Comprensió de les explicacions sobre el comportament del consumidor des de les diferents perspectives teòriques. [...]
Block I: Sociology of Consumption (part A and B) 1. Knowledge and visualization the characteristics of consumer society. 2. Understanding the explanations on consumer behaviour from different theoretical perspectives. [...]
Bloque I: Sociología del consumo (Parte A y B) 1. Conocimiento y visualización de las características de la sociedad de consumo. 2. Comprensión de las explicaciones sobre el comportamiento del consumidor desde las diferentes perspectivas teóricas. [...]

2022-23
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
5.
8 p, 115.9 KB Direcció de Màrqueting [104678] / Eusebio, Rossano ; Llonch Andreu, Joan ; Lopez Belbeze, María Pilar ; Gallo Martinez, Rosalía ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Pladellorens Pertegaz, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El màrqueting és una matèria bàsica dins dels estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), perquè forma a l'alumne en aspectes centrals de la gestió empresarial, en concret, la gestió del departament de màrqueting, que és una peça fonamental de l'àrea comercial de l'empresa. [...]
Marketing is a basic subject within the Degree in Business Management and Administration because it offers training in central aspects of business management, and specifically in the management of the Marketing department and the department of Commercial Management. [...]
El marketing es una materia básica dentro de los estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), porque forma al alumno en aspectos centrales de la gestión empresarial, en concreto, la gestión del departamento de marketing, que es una pieza fundamental del área comercial de la empresa. [...]

2022-23
Grau en Economia [1407]
Grau en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
6.
5 p, 105.4 KB Fonaments de Màrqueting [104675] / Lopez Belbeze, María Pilar ; Gallo Martinez, Rosalía ; Eusebio, Rossano ; Castellet Menchon, Alba ; Butkouskaya, Vera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El màrqueting es una matèria bàsica dins dels estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), perquè forma a l'alumne en aspectes centrals de la gestió empresarial, en concret, la gestió del departament de màrqueting, que es una peça fonamental de l'àrea comercial de l'empresa. [...]
Marketing is a basic subject within the Degree in Business Management and Administration because it offers training in central aspects of business management, and specifically in the management of the Marketing department and the department of Commercial Management. [...]
El marketing es una materia básica dentro de los estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), porque forma al alumno en aspectos centrales de la gestión empresarial, en concreto, de la gestión del departamento de marketing y del departamento comercial. [...]

2022-23
Grau en Economia [1407]
Grau en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
7.
7 p, 114.9 KB Màrqueting Basat en Dades i del Comportament [43931] / López Belbeze, María Pilar ; López Sintas, Jordi ; Lopez Vicario, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Bloc I: Màrqueting basat en dades El màrqueting basat en dades aborda l'estudi de problemes de màrqueting a partir de dades, teories i experiments que estudien el comportament del consumidor. És una línia de coneixement interdisciplinària (màrqueting science, microeconomia aplicada, organització industrial, i computació estadística) que aborda temes com els següents: investigació de les eleccions del consumidor i del seu comportament, avaluació de decisions comercials basades en dades, desenvolupament i aplicació de experiments a petita i gran escala, mètodes per a l'ús de grans quantitats de dades, mètodes de computació per a l'anàlisi de dades disponibles a internet. [...]
Block I: Marketing Data Science Marketing data science addresses the study of marketing problems from data, theories and experiments that study consumer behaviour. It is an interdisciplinary line of knowledge (marketing science, applied microeconomics, industrial organization, and statistical computing) that addresses topics such as the following: investigation of consumer choices and behaviour, evaluation of business decisions based on data, development and application of small and large-scale experiments, methods for the use of large amounts of data, computer methods for the analysis of data available on the Internet. [...]
Bloque I: Marketing basado en datos El marketing basado en datos aborda el estudio de problemas de marketing a partir de datos, teorías y experimentos que estudian el comportamiento del consumidor. Es una línea de conocimiento interdisciplinaria (marketing science, microeconomía aplicada, organización industrial, y computación estadística) que aborda temas como los siguientes: investigación de las elecciones del consumidor y de su comportamiento, evaluación de decisiones comerciales basadas en datos, desarrollo y aplicación de experimentos a pequeña y gran escala, métodos para el uso de grandes cantidades de datos, métodos de computación para el análisis de datos disponibles en internet. [...]

2021-22
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
8.
7 p, 116.2 KB Màrqueting Emergent [42227] / López Belbeze, María Pilar ; Guerrero González, Montserrat ; Zabala Lozano, Luis ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els nous escenaris de la societat de la informació i el coneixement en la qual ens trobem requereixen un nou enfocament de disseny, planificació i direcció de les accions de màrqueting. Aquest mòdul es proposa: Que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les tècniques emergents en l'àmbit del màrqueting amb l'objecte de desenvolupar les competències i habilitats de màrqueting i tecnològiques necessàries per analitzar i implementar estratègies de màrqueting digital. [...]
The new scenarios of the information and knowledge society in which we find ourselves require a new approach to the design, planning and direction of marketing actions. This module is proposed: The student knows how to use the emerging techniques in the field of marketing in order to develop the skills and marketing and technological skills necessary to analyze and implement digital marketing strategies.
Los nuevos escenarios de la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos requieren un nuevo enfoque de diseño, planificación y dirección de las acciones de marketing. Este módulo se propone: Que el alumno conozca y sepa utilizar las técnicas emergentes en el ámbito del marketing con el objeto de desarrollar las competencias y habilidades de marketing y tecnológicas necesarias para analizar e implementar estrategias de marketing digital. [...]

2021-22
Màster Universitari en Màrqueting [1093]
3 documents
9.
5 p, 106.3 KB Fonaments de Màrqueting [104675] / Llonch Andreu, Joan ; López Belbeze, María Pilar ; Gallo Martinez, Rosalía ; Eusebio, Rossano ; Butkouskaya, Vera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El màrqueting es una matèria bàsica dins dels estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), perquè forma a l'alumne en aspectes centrals de la gestió empresarial, en concret, la gestió del departament de màrqueting, que es una peça fonamental de l'àrea comercial de l'empresa. [...]
Marketing is a basic subject within the Degree in Business Management and Administration because it offers training in central aspects of business management, and specifically in the management of the Marketing department and the department of Commercial Management. [...]
El marketing es una materia básica dentro de los estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), porque forma al alumno en aspectos centrales de la gestión empresarial, en concreto, de la gestión del departamento de marketing y del departamento comercial. [...]

2021-22
Grau en Economia [1407]
Grau en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents
10.
7 p, 114.4 KB Direcció de Màrqueting [104678] / Eusebio, Rossano ; Llonch Andreu, Joan ; López Belbeze, María Pilar ; Gallo Martinez, Rosalía ; Gamundi Ballbé, Jordi ; Pladellorens Pertegaz, Roger ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El màrqueting és una matèria bàsica dins dels estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), perquè forma a l'alumne en aspectes centrals de la gestió empresarial, en concret, la gestió del departament de màrqueting, que és una peça fonamental de l'àrea comercial de l'empresa. [...]
Marketing is a basic subject within the Degree in Business Management and Administration because it offers training in central aspects of business management, and specifically in the management of the Marketing department and the department of Commercial Management. [...]
El marketing es una materia básica dentro de los estudios del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), porque forma al alumno en aspectos centrales de la gestión empresarial, en concreto, la gestión del departamento de marketing, que es una pieza fundamental del área comercial de la empresa. [...]

2021-22
Grau en Economia [1407]
Grau en Economia [1408]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1416]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
3 documents

Materials acadèmics : 34 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.