Resultados globales: 28 registros encontrados en 0.01 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Materiales académicos, Encontrados 26 registros
Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
207 p, 2.6 MB Sufrimiento en el paciente oncológico al final de la vida / Maté Méndez, Jorge ; Limonero García, Joaquín T., dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
La Tesi està realitzada per compendi de cinc articles publicats en revistes científiques nacionals i internacionals. L'objectiu general de la tesi consisteix en aprofundir en el coneixement de l'experiència de sofriment en l'àmbit del pacient amb càncer avançat al final de la seva vida. [...]
La Tesis está realizada por compendio de cinco artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. El objetivo general de la tesis consiste en profundizar en el conocimiento de la experiencia de sufrimiento en el ámbito del paciente con cáncer avanzado al final de su vida. [...]
The Thesis is a compendium of five national and international publications. It aims at obtaining deep knowledge on the experience of suffering of advanced cancer patients. Different empirical studies have been carried out; we have designed a scale to measure emotional distress; we have thought on suffering issues, and a model of care for such patients has been suggested. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
2.
256 p, 1.2 MB El trabajo en equipo de los equipos multidisciplinares de cuidados paliativos: análisis de la realidad española / Barbero Gutiérrez, J. Javier ; Limonero García, Joaquín T., dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
El objetivo es estudiar la realidad de los equipos y del trabajo en equipo de los profesionales de Cuidados Paliativos (CP) en España. Se ha utilizado metodología cuantitativa (encuesta diseñada ad hoc, on-line a 452 profesionales) y cualitativa (3 grupos de discusión y 15 entrevistas en profundidad) más la consiguiente revisión bibliográfica. [...]
The aim is to study the reality of teams and teamwork of Palliative Care (PC) professionals in Spain. We used quantitative methodology (questionnaire designed ad hoc, on-line to 452 professionals) and qualitative (3 focus groups and 15 deep interviews) over the subsequent literature review. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Materiales académicos Encontrados 26 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 93.9 KB Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment [43421] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Borràs Hernández, F. Xavier ; Cuxart Fina, Francesc ; Font Guiteras, Antoni ; Moix Queralto, Jenny ; Jodar Vicente, Mercè ; Deus Yela, Joan ; Chamarro Lusar, Andres ; Devi Bastida, Josep ; Gómez Romero, María José ; Arenas i Guarch, Sergi ; Donada Colomer, Susana ; Mora Martínez, Martín ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Un cop finalitzat el mòdul l'estudiant hauria de ser capaç de: Fer una anàlisi biopsicosocial de la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat Conèixer els diferents instruments i mètodes d'avaluació psicològics específics de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment . [...]
Una vez finalizado el módulo el estudiante debería ser capaz de: • Hacer un análisis biopsicosocial de la cronicidad, el envejecimiento, y la discapacidad • Conocer los diferentes instrumentos y métodos de evaluación psicológicos específicos de la cronicidad, la discapacidad y el envejecimiento. [...]

2018-19
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària [1272]
3 documentos
2.
6 p, 91.9 KB Processos Psicològics: Motivació i Emoció [102576] / Sanz Ruíz, Antoni ; Font Guiteras, Antoni ; Limonero García, Joaquín Timoteo ; Álvarez Moleiro, Maria ; Gómez Romero, María José ; Mendez Ulrich, Jorge-Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part de la matèria de formació bàsica "Psicologia" que està ubicada al primer curs del Grau. Alhora, forma part d'un conjunt d'assignatures orientades a l'adquisició de competències relatives als processos psicològics bàsics que constitueixen la base del comportament humà: - Processos Psicològics: atenció i percepció (primer curs, primer semestre) 1 - Processos Psicològics: atenció i percepció (primer curs, primer semestre) - Processos Psicològics: aprenentatge i condicionament (segon curs, primer semestre) - Processos Psicològics: memòria (segon curs, segon semestre) - Processos Psicològics: pensament i llenguatge (tercer curs, segon semestre) Aquesta assignatura es planteja com a objectiu general que l'estudiant sigui capaç d'identificar i delimitar els processos motivacionals i afectius, adquirint eines d'anàlisi conceptual que l'ajudaran a interpretar el comportament humà. [...]
2018-19
Grau en Psicologia [954]  
3.
5 p, 88.2 KB Psicooncologia i Cures Pal·liatives [43877] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Font Guiteras, Antoni ; Gómez Romero, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar als estudiants un coneixement expert relacionat amb la psicologia oncològica (psicooncologia) i les cures pal. liatives, per poder posteriorment, dissenyar projectes d'intervenció o d'investigació basats en la rigurositat i en l'evidència científica. [...]
El objetivo de este módulo consiste en proporcionar a los estudiantes un conocimiento experto relacionado con la psicología oncológica y los cuidados paliativos, para poder posteriormente, diseñar proyectos de intervención o de investigación basados en la rigurosidad y en la evidencia científica. [...]

2018-19
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documentos
4.
5 p, 86.2 KB Funcions cognitives superiors: pensament [101714] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Gómez Romero, María José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura aprofundeix sobre el coneixement d'una de les funcions cognitives més importants com és el pensament humà i la influència que aquest pot tenir sobre el llenguatge tant en situacions quotidianes com en situacions especials (estrès, accidents, etc. [...]
Esta asignatura profundiza sobre el conocimiento de una de las funciones cognitivas más importantes como es el pensamiento humano y la influencia que éste puede tener sobre el lenguaje tanto en situaciones cotidianas como en situaciones especiales (estrés, accidentes, etc. [...]

2018-19
Grau en Logopèdia [1383]
3 documentos
5.
5 p, 82.4 KB Psicooncologia i Cures Pal·liatives [43877] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Blasco Blasco, Tomas ; Font Guiteras, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar als estudiants un coneixement expert relacionat amb la psicologia oncològica i les cures pal. liatives, per poder posteriorment, dissenyar projectes d'intervenció o d'investigació basats en la rigurositat i en l'evidència científica. [...]
El objetivo de este módulo consiste en proporcionar a los estudiantes un conocimiento experto relacionado con la psicología oncológica y los cuidados paliativos, para poder posteriormente, diseñar proyectos de intervención o de investigación basados en la rigurosidad y en la evidencia científica. [...]

2017-18
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut [1379]
3 documentos
6.
7 p, 91.7 KB Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment [43421] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Borràs Hernández, F. Xavier ; Cuxart Fina, Francesc ; Fernández Castro, Jordi ; Font Guiteras, Antoni ; Moix Queralto, Jenny ; Jodar Vicente, Mercè ; Deus Yela, Joan ; Chamarro Lusar, Andrés ; Devi Bastida, Josep ; Arenas i Guarch, Sergi ; Donada Colomer, Susana ; Olivella Quintana, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Un cop finalitzat el mòdul l'estudiant hauria de ser capaç de: Fer una anàlisi biopsicosocial de la cronicitat, l'envelliment, i la discapacitat Conèixer els diferents instruments i mètodes d'avaluació psicològics específics de la cronicitat, la discapacitat i l'envelliment . [...]
Una vez finalizado el módulo el estudiante debería ser capaz de: • Hacer un análisis biopsicosocial de la cronicidad, el envejecimiento, y la discapacidad • Conocer los diferentes instrumentos y métodos de evaluación psicológicos específicos de la cronicidad, la discapacidad y el envejecimiento. [...]

2017-18
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària [1272]
3 documentos
7.
5 p, 82.4 KB Funcions cognitives superiors: pensament [101714] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura aprofundeix sobre el coneixement d'una de les funcions cognitives més importants com és el pensament humà i la influència que aquest pot tenir sobre el llenguatge tant en situacions quotidianes com en situacions especials (estrès, accidents, etc. [...]
Esta asignatura profundiza sobre el conocimiento de una de las funciones cognitivas más importantes como es el pensamiento humano y la influencia que éste puede tener sobre el lenguaje tanto en situaciones cotidianas como en situaciones especiales (estrés, accidentes, etc. [...]

2017-18
Grau en Logopèdia [1383]
3 documentos
8.
5 p, 87.4 KB Processos Psicològics: Motivació i Emoció [102576] / Sanz Ruíz, Antoni ; Font Guiteras, Antoni ; Limonero García, Joaquín Timoteo ; Villamarín Cid, Francisco ; Álvarez Moleiro, Maria ; Mendez Ulrich, Jorge-Luis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part de la matèria de formació bàsica "Psicologia" que està ubicada al primer curs del Grau. Alhora, forma part d'un conjunt d'assignatures orientades a l'adquisició de competències relatives als processos psicològics bàsics que constitueixen la base del comportament humà: - Processos Psicològics: atenció i percepció (primer curs, primer semestre) - Processos Psicològics: aprenentatge i condicionament (segon curs, primer semestre) - Processos Psicològics: memòria (segon curs, segon semestre) 1 - Processos Psicològics: pensament i llenguatge (tercer curs, segon semestre) Aquesta assignatura es planteja com a objectiu general que l'estudiant sigui capaç d'identificar i delimitar els processos motivacionals i afectius, adquirint eines d'anàlisi conceptual que l'ajudaran a interpretar el comportament humà. [...]
2017-18
Grau en Psicologia [954]  
9.
5 p, 80.2 KB Funcions cognitives superiors: pensament [101714] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura aprofundeix sobre el coneixement d'una de les funcions cognitives més importants com és el pensament humà i la influència que aquest pot tenir sobre el llenguatge tant en situacions quotidianes com en situacions especials (estrès, accidents, etc. [...]
2016-17
Graduat o Graduada en Logopèdia [828]  
10.
4 p, 75.1 KB Psicologia Oncològica, Cures Pal·liatives i Tractament del Dolor [42615] / Limonero García, Joaquín Timoteo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Els objectius formatius fonamentals d'aquesta assignatura són: Analitzar les interaccions entre els factors psicosocials i els factors biomèdics en càncer i en les cures pal · liatives. Identificar les principals variables psicosocials implicades en les diferents fases clíniques del càncer i en la situació de malaltia al final de la vida . [...]
Los objetivos formativos fundamentales de esta asignatura son: Analizar las interacciones entre los factores psicosociales y los factores biomédicos en cáncer y en los cuidados paliativos Identificar las principales variables psicosociales implicadas en las diferentes fases clínicas del cáncer y en la situación de enfermedad al final de la vida Conocer las diferentes estrategias de intervención en Psicología Oncológica y en Cuidados Paliativos Plantear, fundamentar y diseñar un proyecto de investigación en Psicología Oncológica y en Cuidados Paliativos. [...]

2016-17
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut [1132]
2 documentos

Materiales académicos : Encontrados 26 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Vea también: autores con nombres similares
1 Limonero, J. T.
22 Limonero, Joaquim
9 Limonero, Joaquim T.
2 Limonero, Joaquin
22 Limonero, Joaquím
1 Limonero, Joaquín T.
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.