Results overview: Found 83 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Research literature, 7 records found
Course materials, 64 records found
Personal and institutional archives, 2 records found
Articles 10 records found  
1.
6 p, 136.6 KB El giro ficcional de la traducción : introducción / Fólica, Laura ; Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2017
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 7 (2017) , p. 1-6 (Introduccions / Presentació)  
2.
5 p, 45.3 KB Ressenyes / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Obra ressenyada: Elena REAL; Dolores JIMÉNEZ; Domingo PUJANTE; Adela CORTIJO (eds. ) Écrire, traduire et représenter la fête (obra col·lectiva). València: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2002.
2003
Quaderns : revista de traducció, N. 10 (2003) , p. 196-200  
3.
17 p, 423.6 KB Opera multimodal translation : audio describing Karel Szymanowski's Król Roger for the Liceu Theatre, Barcelona / Corral Fullà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona)
This paper discusses the use of audio description for opera working from a previously developed and tailored model that has been used in multimedia translation since 2005. It analyses the various integrated functions of this form of visual performance translation for the visually impaired, and explains the stages involved and what each stage entails. [...]
2011
JoSTrans: Journal of Specialised Translation, Núm. 15 (2011) , p. 163-179  
4.
9 p, 587.9 KB La modernitat estètica com a imponderable : Vallespinosa traductor de Cocteau, Ionesco i d'altres contemporanis / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Durant el segle xx la modernitat ha estat un imponderable en el sentit que s'ha imposat amb una hegemonia gairebé incontestada. Bonaventura Vallespinosa, que també havia traduït grans clàssics de tots els temps, va mostrar una actitud d'enrolament dins la modernitat, entesa com a marc d'innovació estètica i, en conseqüència, també inseparable d'una ètica de la llengua catalana lligada a la cultura i a la societat. [...]
In the 20th century modernity has ben an imponderable insofar as it has been imposed with virtually uncontested hegemony. Bonaventura Vallespinosa, translator of some of the great classics of all times, clearly signed up to modernity, which he conceived as a framework for aesthetic innovation and also, therefore, as inseparable from an ethics of the Catalan language in that it is part of culture and society. [...]

2015
Quaderns : revista de traducció, Núm. 22 (2015) , p. 123-131 (Dossier)  
5.
10 p, 160.9 KB Ópera y traducción : tradaptación en Il Trovatore de Giuseppe Verdi / Corral Fullà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2012
Hermeneus, Núm. 14 (2012) , p. 63-78  
6.
3 p, 42.4 KB Présentation : un Empire de Signes / Corral Fullà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2010
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 3 (2010) , p. 1-3  
7.
5 p, 200.8 KB La Poesia dels àtics o una dansa macabra / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Corral Fullà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica)
2009
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, N. 2 (2009) p. 0-0  
8.
8 p, 49.2 KB Traduit du ... / Écrit par ... : amorcer le dialogue enfin / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2007
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, N. 1 (2007) p. 0-0  
9.
12 p, 78.8 KB Paronomàsia i homofonia en el joc de paraules / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Els jocs de paraules semblen dur imprès l'estigma de la intraduïbilitat. A tot estirar, s'invoca el talent literari del traductor com a únic criteri vàlid d'equivalència. Tanmateix, certs autors contemporanis presenten una manera peculiar d'utilització del joc de paraules, alhora com a fenòmen d'enunciació i com a signe. [...]
Word play seems to bear the stigma of «that which cannot be translated». At the most, thetranslator's literary talent is used as the only valid criteria for equivalence. Furthermore, certain contemporary authors present a peculiar use of word play as both utterance and sign. [...]

1998
Quaderns : revista de traducció, N. 2 (1998) , p. 45-56  
10.
8 p, 33.8 KB Sobre literatura i sobre traduccions : Entrevista amb Ramon Folch i Camarasa / Lladó, Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
2004
Quaderns : revista de traducció, N. 11 (2004) , p. 215-222  

Research literature 7 records found  
1.
60 p, 1.1 MB Estudi de dues narracions de Guy de Maupassant en el context històric de la guerra francoprussiana / Jaurena Roset, Roger ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A partir de dues narracions de Guy de Maupassant duré a terme un estudi del context històric i social de la guerra francoprussiana, període en què succeeixen aquestes històries. El treball està dividit en dues parts, primerament faré una introducció de l'autor i el context en què va escriure aquestes dues narracions i posteriorment traduiré i exposaré com es reflecteix aquest context en les dues obres, juntament amb els problemes de traducció que he trobat al traduir les narracions i les solucions que he adoptat.
A partir de dos narraciones de Guy de Maupassant llevaré a cabo un estudio del contexto histórico y social de la guerra franco-prusiana, periodo en que suceden estas historias. El trabajo está dividido en dos partes, primeramente, haré una introducción del autor y del contexto en que fueron escritas estas narraciones y posteriormente traduciré y expondré cómo se refleja este contexto en las dos obras, junto con los problemas de traducción que he encontrado al traducir las narraciones y las soluciones que he adoptado.
À partir de deux narrations de Guy de Maupassant je réaliserai une étude du contexte historique et social de la guerre franco-prussienne, période dans laquelle ces deux histoires ont lieu. Le travail est divisé en deux parties, premièrement, je ferai une introduction de l'auteur et du contexte dans lequel ces narrations ont été écrites et ensuite je traduirai et exposerai comment ce contexte est représenté dans ces œuvres, avec aussi les problèmes de traductions que j'ai trouvés lorsque j'ai traduit les narrations et les solutions que j'ai adoptées.

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
2.
42 p, 1.4 MB La persecución del delito en la traducción judicial. Visión comparativa de los procedimientos judicial y policial en Francia y España / Lafarga Ubiergo, Lucía ; Mathis, Sylvie Chantal Felicienne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo se encuentra en el marco teórico-práctico, y con él se pretende dar a conocer un elemento muy importante para el procedimiento judicial-penal, la policía judicial. Para comenzar, en la parte teórica, se hablará de los diferentes cuerpos de seguridad de ambos países (Francia y España), su organización, regulación y funciones. [...]
El present treball es troba en el marc teòric-pràctic, i amb ell es pretén donar a conèixer un element molt important per al procediment judicial-penal, la policia judicial. Per començar, en la part teòrica, es parlarà dels diferents cossos de seguretat de tots dos països (França i Espanya), la seva organització, regulació i funcions. [...]
Le présent travail s'inscrit dans les cadres théorique et pratique, et vise à faire connaître un élément très important de la procédure judiciaire et pénale, la police judiciaire. Pour commencer, dans la partie théorique, nous parlerons des différents organes de sécurité des deux pays (France et Espagne), de leur organisation, de leur réglementation et de leurs fonctions. [...]

2018
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
3.
77 p, 1.0 MB Esbozo de un glosario de derecho mercantil francés-español / Massagué Gómez, Judith ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Esbozo de un glosario de Derecho Mercantil consiste en establecer un cuadro de las nociones fundamentales que tienen que estructurar un léxico especializado para traductores de la especialidad jurídica y financiera y en elaborar un glosario terminológico razonado entre las dos lenguas consideradas, el francés y el español. [...]
Esbós d'un glossari de Dret Mercantil consisteix a establir un marc de les nocions fonamentals que han d'estructurar un lèxic especialitzat per a traductors de l'especialitat jurídica i financera i elaborar un glossari terminològic raonat entre les dues llengües considerades, el francès i l'espanyol. [...]
Draft of a Business Law glossary pretends to establish a framework of the fundamental notions that have to structure a specialized lexicon for law and business translators and create a reasoned terminological glossary between the two languages considered, French and Spanish. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
4.
57 p, 216.4 KB Glosario especializado económico-agrario sobre decrecimiento y sostenibilidad. Elaboración de glosarios especializados / León Sánchez, Josu ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En los tiempos que corren de neoliberalismo económico, de políticas agresivas de crecimiento que suponen la destrucción de los suelos, los diferentes ecosistemas, las numerosas culturas, la biodiversidad, la contaminación de los ríos y mares, el calentamiento global. [...]
En els temps que corren de neoliberalisme econòmic, de polítiques agressives de creixement que suposen la destrucció dels sòls, els diferents ecosistemes, les nombroses cultures, la biodiversitat, la contaminació dels rius i mars, l'escalfament global. [...]
In our current times of neoliberal economics, of aggressive policies of growth that suppose the deliberate destruction of soil and numerous ecosystems, cultures, biodiversity, pollution of rivers and seas, global warming etc. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
5.
60 p, 1.5 MB El treball col·laboratiu i cooperatiu en traducció : anàlisi experimental i psicopedagògic / Jorba Montserrat, Paula ; Majdoub, Azar ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Mitjançant aquest treball volem intentar confirmar i asseure, un cop més, els avantatges del treball en grup i aplicar-los en l'àmbit de la traducció. Per això, aquest treball consisteix en dues parts: una part teòrica que consisteix en una anàlisi psicopedagògica i una part experimental i tècnica que consisteix en l'anàlisi d'una enquesta i la creació d'una primera versió d'una futura plataforma telemàtica de col·laboració. [...]
Mediante este trabajo, queremos intentar confirmar y asentar, una vez más, las ventajas del trabajo en grupo i aplicarlos en el ámbito de la traducción. El trabajo consta de dos partes: una parte teórica que consiste en un análisis psicopedagógico y una parte experimental y técnica que consiste en el análisis de una encuesta y la creación de una primera versión de una futura plataforma telemática de colaboración. [...]
Whereby this work of investigation, we want to confirm and set the basics, once more, of the advantages of team work, and apply them in the translation field. The work consists of two parts: a theoretical part that consists of a psycho pedagogical analysis and an experimental and technical part that consists of a survey analysis and the creation of a beta version of the collaboration platform. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
6.
33 p, 273.4 KB Traducir la oralidad. : Las versiones castellanas de 'La voix humaine' de Jean Cocteau / Mondini Borrás, Natalia Rosa ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El estudio consiste en el análisis de la oralidad en la práctica traductora comparando dos versiones castellanas de dos traductores diferentes de la obra La Voix Humaine, de Jean Cocteau. La base del trabajo gira entorno de un monólogo interpretado por una actriz en escena con un teléfono como interlocutor. [...]
L'estudi consisteix en l'anàlisi de l'oralitat en la pràctica traductora comparant dues versions castellanes de dos traductors diferents de l'obra La Voix Humaine, de Jean Cocteau. La base del treball gira entorn d'un monòleg interpretat per una actriu en escena amb un telèfon com a interlocutor. [...]
This study consists of the analysis of orality in the translation practice comparing two Spanish versions of two different translators of the play La Voix Humaine by Jean Cocteau. The play is a monologue in one act, the actress is alone on the stage with a telephone as interlocutor. [...]

2015
Traducció i Interpretació [867]  
7.
95 p, 1.3 MB Traducción jurada y jurídica : la traducción en España en 2013: un panorama multilingüe / Espada López, Ana Vanessa ; Lladó, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo pretende dar una visión global tanto de la traducción jurada como de la jurídica de forma clara y concisa. Además, enmarcamos el plano legal bajo el que están sujetas estas dos disciplinas para poder vislumbrar posibles fallas que dificultan el correcto desarrollo de la actividad profesional a nivel autonómico, estatal y europeo.
Aquest treball preten donar una visió global tant de la traducció jurada com de la traudcció jurídica de forma clara i concisa. A més, emmarcarem el pla legal al qual es troben subjectes aquestes dues disciplines pero poder veure possibles problemes que dificulten el correcte desenvolupament de l'activitat professional a nivell autonòmic, estatal i europeu.
This study tries to provide a global overview not only of the sworn translation but also of legal translation clearly and concisely. Furthermore, these two disciplines are under the legal terms which we will frame to discern possible faults and hinder the proper development of professional activity at regional, national and european levels.

2015
Traducció i Interpretació [868]  

Course materials 64 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
7 p, 113.8 KB Traducció Literària i Editorial B (francès) - A [105023] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El propòsit d'aquesta assignatura és - proporcionar coneixements i comprendre els principis metodològics que regeixen la traducció literària i la traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística. [...]
El propòsit de esta asignatura es - proporcionar conocimientos i comprender los principios metodológicos que reigen la traducción literaria y la traducción editorial no literaria, la revisión de traducciones, los aspectos profesionales y instrumentales y los problemas de contrastivitat de la combinación lingüística. [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
2.
12 p, 131.1 KB Idioma i traducció C3 (francès) [101392] / Lladó Soler, Ramón ; Sala Sanahuja, Joaquim ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és dominar els aspectes contrastius fonamentals de la combinació lingüística i desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius). [...]
La función de esta asignatura es dominar los aspectos contrastivos fundamentales de la combinación lingüística y desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos). [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
3.
7 p, 112.0 KB Idioma i traducció C6 (francès) [101365] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos especialitzats de diversos camps d'especialitat. Demostrar que posseeix els coneixements sobre els aspectes instrumentals i de documentació, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística. [...]
Desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos especializados de diversos campos de especialidad. Demostrar que posee los conocimientos sobre los aspectos instrumentales y de documentación, y los problemas de contrastividad de la combinación lingüística. [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
4.
6 p, 108.7 KB Traducció Especialitzada B (francès) - A [105021] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar amb més profunditat les habilitats de resolució de problemes de traducció de diferents tipus de textos jurídics i econòmicofinancers. Al final del curs, els estudiants han de ser capaços de: Demostrar coneixement i comprensió dels principis metodològics bàsics que regeixen la traducció de textos jurídics i econòmicofinancers, aspectes professionals i instrument i problemes de contrastivitat per aquesta combinació de llengües. [...]
El objetivo de este curso es desarrollar con mayor profudidad las habilidades de resolución de problemas de traduccion de diferentes tipos de textos jurídicos y económico-financieros. Al final del curs, els estudiants han de ser capaços de: Demostrar conocimiento de los principiod metodológicos básicos que rigen la traducciónb de textos jurídicos y ecopnómic-financieros. [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
5.
9 p, 117.5 KB Traducció B-A 2 (francès-català) [101336] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és consolidar la resolució de problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, conceptuals, argumentatius i instructius). [...]
La función de esta asignatura es consolidar la resolución de problemas de traducción de textos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, conceptuales, argumentativos e instructivos) Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: • Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la traducción, los aspectos profesionales e instrumentales, y los problemas de contrastividad de la combinación lingüística. [...]

2020-21
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
3 documents
6.
9 p, 4.4 MB Traducció Especialitzada del Francès B2 al Castellà [22494] / Lladó,Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
1998-99
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Anglès) [58]  
7.
7 p, 111.9 KB Traducció Literària i Editorial B (francès) - A [105023] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El propòsit d'aquesta assignatura és - proporcionar coneixements i comprendre els principis metodològics que regeixen la traducció literària i la traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística. [...]
El propòsit de esta asignatura es - proporcionar conocimientos i comprender los principios metodológicos que reigen la traducción literaria y la traducción editorial no literaria, la revisión de traducciones, los aspectos profesionales y instrumentales y los problemas de contrastivitat de la combinación lingüística. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documents
8.
6 p, 107.4 KB Traducció Especialitzada B (francès) - A [105021] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar amb més profunditat les habilitats de resolució de problemes de traducció de diferents tipus de textos jurídics i econòmicofinancers. Al final del curs, els estudiants han de ser capaços de: Demostrar coneixement i comprensió dels principis metodològics bàsics que regeixen la traducció de textos jurídics i econòmicofinancers, aspectes professionals i instrument i problemes de contrastivitat per aquesta combinació de llengües. [...]
Demostrar conocimiento de los principiod metodológicos básicos que rigen la traducciónb de textos jurídicos y ecopnómic-financieros. Aplicar este conocimiento a la resolución de problemas de traducción en textos jurídicos y económico-financieros. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documents
9.
7 p, 113.2 KB Idioma i traducció C6 (francès) [101365] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos especialitzats de diversos camps d'especialitat. Demostrar que posseeix els coneixements sobre els aspectes instrumentals i de documentació, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística. [...]
Desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos especializados de diversos campos de especialidad. Demostrar que posee los conocimientos sobre los aspectos instrumentales y de documentación, y los problemas de contrastividad de la combinación lingüística. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documents
10.
7 p, 111.2 KB Traducció B-A 2 (francès-català) [101336] / Lladó Soler, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La funció d'aquesta assignatura és consolidar la resolució de problemes de traducció de textos no especialitzats en llengua estàndard de diferents tipus (narratius, descriptius, conceptuals, argumentatius i instructius). [...]
La función de esta asignatura es consolidar la resolución de problemas de traducción de textos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, conceptuales, argumentativos e instructivos) Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: • Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la traducción, los aspectos profesionales e instrumentales, y los problemas de contrastividad de la combinación lingüística. [...]

2019-20
Grau en Traducció i Interpretació [822]
3 documents

Course materials : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 2 records found  
1.
3 p, 652.9 KB Dedicatòria de Ramon Lladó a Jordi Arbonès / Lladó, Ramon
Al meu admirat Jordi Arbonès, amb simpatia i complicitat. Ramon. Barcelona, desembre 95.
Barcelona , desembre 1995  
2.
3 p, 668.5 KB Dedicatòria de Ramon Lladó a Jordi Arbonès / Lladó, Ramon
Per al meu amic Jordi Arbonès, l'esclat i la grisor d'una feina pacient que tots dos compartim. Ramón Lladó. Barcelona, gener 1991.
Barcelona , gener 1991  

See also: similar author names
2 LLadó, R
20 Llado, Ramon
2 Lladó, R
1 Lladó, R.
20 Lladó, Ramon
7 Lladó, Ramón,
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.