Resultados globales: 34 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 11 registros
Materiales académicos, Encontrados 22 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
12 p, 1.6 MB Rationally designed azobenzene photoswitches for efficient two-photon neuronal excitation / Cabré Segura, Gisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Garrido-Charles, Aida (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) ; Moreno Ferrer, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Bosch, Miquel (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) ; Porta de la Riva, Montserrat (Institut de Ciències Fotòniques) ; Krieg, Michael (Institut de Ciències Fotòniques) ; Gascón Moya, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Camarero, Núria (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) ; Gelabert Peiri, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Lluch López, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Busqué Sánchez, Félix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Hernando Campos, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Gorostiza, Pau (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) ; Alibés Arqués, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Manipulation of neuronal activity using two-photon excitation of azobenzene photoswitches with near-infrared light has been recently demonstrated, but their practical use in neuronal tissue to photostimulate individual neurons with three-dimensional precision has been hampered by firstly, the low efficacy and reliability of NIR-induced azobenzene photoisomerization compared to one-photon excitation, and secondly, the short cis state lifetime of the two-photon responsive azo switches. [...]
2019 - 10.1038/s41467-019-08796-9
Nature communications, Vol. 10 (February 2019) , art. 907  

Documentos de investigación Encontrados 11 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
231 p, 8.5 MB Understanding the factors governing the reaction specificity of lipoxygenases : a theoretical approach / Saura Martínez, Patricia, autor ; Lluch López, Josep Maria, supervisor acadèmic ; González Lafont, Àngels, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Las lipoxigenasas (LOXs) constituyen una familia de enzimas dioxigenasas con hierro no hémico, que catalizan la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados generando derivados hidroperóxidos conjugados. [...]
Lipoxygenases (LOXs) are a family of non-heme iron dioxygenases that catalyze the oxidation of polyunsaturated fatty acids producing conjugated hydroperoxy derivatives. In mammalians the main substrate of LOXs is arachidonic acid (AA), the hydroperoxidation of which initiates the biosynthesis of lipid signaling compounds that are crucial for human health and are implicated in a number of diseases. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
249 p, 9.0 MB Estudios teóricos y computacionales para la síntesis enzimática del enlace glicosídico / Mendoza Muñoz, María Fernanda, autor ; Masgrau i Fontanet, Laura, supervisor acadèmic ; Lluch López, Josep Maria, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
En esta tesis se ha investigado el mecanismo catalítico de las glicosiltransferasas que retienen la configuración a través de simulaciones híbridas de mecánica cuántica/mecánica molecular (QM/03) y dinámicas moleculares (MD). [...]
In the present thesis the catalytic mechanism of retaining glycosyltransferases has been investigated by means of hybrid quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) and molecular dynamics (MD) simulations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
200 p, 3.7 MB Theoretical Study of the Catalytic Mechanism of Retaining Glycosyltransferases / Gómez Martínez, Hansel ; Masgrau i Fontanet, Laura, dir. ; Lluch López, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Las Glicosiltransferasas (GTs) son las enzimas responsables de la síntesis de glicanos, las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza. Su relevancia biológica hace necesario el conocimiento de su mecanismo catalítico, que es todavía cuestión de debate en el caso de las GTs con retención de configuración. [...]
Glycosyltransferases (GTs) are responsible for glycans' biosynthesis, the most abundant organic molecules in nature. Their biological relevance makes necessary the knowledge of their catalytic mechanism, which in the case of retaining GTs is still a matter of debate. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
172 p, 4.2 MB Fragmentacions mesolítiques dels radicals anions de benzil fenil èters, benzil fenil tioèters i clorurs de benzil substituïts : estudi teòric i per EPR / Asensio, Francesc Xavier ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Marquet Cortés, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
L'objectiu principal del present estudi és aprofundir, des d'un punt de vista teòric i experimental en els aspectes cinètics i mecanístics de les fragmentacions unimoleculars de radicals anions que evolucionen per donar lloc a radicals i anions. [...]
The main purpose of this study is to deeply investigate, in a theoretical and experimental point of view, the kinetics and mechanisms of unimolecular radical anion fragmentations to obtain corresponding radical and anions. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  
5.
114 p, 6.9 MB Teoria variacional de l'estat de transició : nous desenvolupaments metodològics i la seva aplicació a sistemes d'interès químic / Villà i Freixa, Jordi ; González Lafont, Àngels, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documentos
6.
111 p, 1.7 MB Desenvolupament de mètodes estàtics i dinàmics per a la caracterització de la funció d'ona nuclear : aplicació a l'estudi de l'estructura, constants d'equilibri i la dinàmica de sistemes químics / Torres i Casas, Laia ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Moreno Ferrer, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La protagonista d'aquesta tesi doctoral és la funció d'ona nuclear. Tot i que la majoria d'estudis de química teòrica basen els seus raonaments només en càlculs electrònics, la funció d'ona nuclear és essencial per a compendre gran quantitat de fenòmens químics i per això és necessari avançar en el seu càlcul. [...]
The main character of this doctoral thesis is the nuclear wave function. Although most of theoretical studies are based only on electronic calculations, nuclear wave function is essential for the comprehension of an important amount of chemical fenomena and that is the reason why going forward on dynamical methods is necessary. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
2 documentos
7.
26 p, 479.9 KB Determinació teòrica de constants de velocitat : el radical hidroxil com a iniciador de processos d'oxidació atmosfèrica / Masgrau i Fontanet, Laura ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; González Lafont, Àngels, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Aquest és un treball de Química Teòrica aplicada a l'estudi de la Química Atmosfèrica, en particular, de quatre reaccions que transcorren principalment a la troposfera terrestre. La troposfera actua com a depuradora de l'atmosfera: en ella es degraden la majoria de substàncies emeses a l'atmosfera, i el principal agent oxidant que fa de depurador és el radical hidroxil. [...]
This is a work of Theoretical Chemistry applied to Atmospheric Chemistry. Four tropospheric reactions have been studied. In the troposphere, the hidroxil radical initiates the degradation of most of the species emitted to the atmosphere, thus, it cleans our atmosphere. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
23 documentos
8.
187 p, 4.2 MB Estudi dinàmic de processos de transferència i eliminació d'hidrogen : acoblament amb l'entorn / Vendrell Romagosa, Oriol ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Moreno Ferrer, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El treball de tesi es troba agrupat en 5 capítols a part de la introducció. El títol del treball fa referència a l'«entorn» i com s'acobla amb el moviment de l'àtom(s) d'hidrogen, ja sigui en reaccions de transferència o d'eliminació. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
9.
276 p, 3.1 MB Estudi teòric del mecanisme i la cinètica de l'oxidació del sulfur de dimetil a la troposfera : un pas endavant en la comprensió del cicle dels sofre / González García, Núria ; González Lafont, Àngels, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Aquesta tesi es centra en l'estudi teòric dels processos involucrats en l'oxidació del sulfur de dimetil a la troposfera i les conseqüències que els productes que es formen en aquest procés poden tenir en l'atmosfera. [...]
Esta tesis se centra en el estudio teórico de los procesos involucrados en la oxidación del sulfuro de dimetilo en la troposfera y las consecuencias que los productos que se forman en este proceso pueden tener en la atmósfera. [...]
This thesis focus on the theoretical study of the processes related to the dimethyl sulfide (DMS) oxidation in the troposphere, and the possible consequences related to the products formed along thas process. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2007  
10.
102 p, 2.8 MB Influència de l'entorn sobre les transferències protòniques en sistemes en estat excitat : estudi teòric de llur reactivitat fotoinduïda / Casadesús i Castro, Ricard ; Moreno Ferrer, Miquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Lluch López, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Vegeu rccresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
3 documentos

Documentos de investigación : Encontrados 11 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 22 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 101.6 KB Termodinàmica i cinètica [100888] / Lluch López, Josep Maria ; Gallardo García, Iluminada ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és posar en contacte l'estudiant, per primera vegada, amb l'estudi teòric dels fenòmens químics i bioquímics, és a dir, amb les aportacions de la Química Física a una ciència de la vida com la Bioquímica. [...]
El objetivo general de la asignatura es poner en contacto al estudiante, por primera vez, con el estudio teórico de los fenómenos químicos y bioquímicos, es decir, con las aportaciones de la Química Física a una ciencia de la vida como la Bioquímica. [...]

2019-20
Grau en Bioquímica [814]
3 documentos
2.
7 p, 109.1 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Gallardo García, Iluminada ; Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
El objetivo de esta asignatura es que el alumno consolide su formación en Química Física. Por eso se presentarán, por un lado, los principales conceptos de Cinética Química, una de las áreas fundamentales de la Química Física que el estudiante todavía tiene que conocer. [...]

2019-20
Grau en Química [953]
3 documentos
3.
4 p, 77.1 KB Termodinàmica i cinètica [100888] / Lluch López, Josep Maria ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és posar en contacte l'estudiant, per primera vegada, amb l'estudi teòric dels fenòmens químics i bioquímics, és a dir, amb les aportacions de la Química Física a una ciència de la vida com la Bioquímica. [...]
2018-19
Grau en Bioquímica [814]  
4.
7 p, 87.6 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Gallardo García, Iluminada ; Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
2018-19
Grau en Química [953]  
5.
7 p, 87.3 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Gallardo García, Iluminada ; Peral Pérez, José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
2017-18
Grau en Química [953]  
6.
4 p, 75.0 KB Termodinàmica i cinètica [100888] / Lluch López, Josep Maria ; Guirado López, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
L'objectiu general de l'assignatura és posar en contacte l'estudiant, per primera vegada, amb l'estudi teòric dels fenòmens químics i bioquímics, és a dir, amb les aportacions de la Química Física a una ciència de la vida com la Bioquímica. [...]
2017-18
Grau en Bioquímica [814]  
7.
7 p, 87.3 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
2016-17
Química [953]  
8.
7 p, 30.8 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
2015-16
Química [953]  
9.
6 p, 105.2 KB Química Física [102504] / Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne consolidi la seva formació en Química Física. Per això es presentaran, d'una banda, els principals conceptes de Cinètica Química, una de les àrees fonamentals de la Química Física que l'estudiant encara ha de conèixer. [...]
2014-15
Química [953]  
10.
4 p, 686.3 KB Estructura molecular (model del pla d'estudis 9, 1973-1993) [5310] / Lluch López, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
1985-86
Llicenciat en Químiques [9]  

Materiales académicos : Encontrados 22 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.